Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 11.08.2020 7
Edukacja filmowa (bibliografia w wyborze za lata 2010-2020) Małgorzata Smulska 27.05.2020 73
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 137
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy (zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zasobów PBW i źródeł internetowych) Renata Bąk i Renata Kozłowska 30.04.2020 190
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 27.04.2020 109
Prawo autorskie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 27.04.2020 133
Mutyzm wybiórczy (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.04.2020 139
Kardynał Stefan Wyszyński (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 24.04.2020 116
Zdrowe żywienie, dietetyka (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 15.04.2020 113
E-learning, nauczanie zdalne (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 06.04.2020 151
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność (bibliografia przedmiotowa za lata 2005-2020) Anna Weselak 06.04.2020 217
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 31.03.2020 175
Rok 2020 rokiem fizyki (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 31.03.2020 152
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.03.2020 127
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 119
Bitwa warszawska   15 sierpnia 1920 – w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 205
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Weselak 04.03.2020 173
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 232
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 172
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 171
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 181
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 197
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 278
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 208
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 247
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 246
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 254
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 219
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 277
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 304
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 323
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 235
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 204
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 307
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 252
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 293
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 301
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 218
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 265
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 251
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 234
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 241
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 240
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 267
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 265
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 318
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 383
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 422
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 455
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 387
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 379
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 421
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 728
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 1110
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 732
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 726
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 422
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 603
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 407
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 451
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 777
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 594
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 704
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 551
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 404
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 879
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 443
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 570
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 484
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 913
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 520
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 481
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 584
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 899
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 1001
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 758
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 807
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 648
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 542
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 452
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 752
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 675
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 390
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 643
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 586
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 510
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 2766
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 547
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 883
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 589
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 612
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 404
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 421
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 256
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 571
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 444
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 477
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 512
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 416
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 1386
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2931
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 959
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 447
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 456
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 479
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 620
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 454
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 470
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 577
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 489
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 553
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 653
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 767
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 743
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 477
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 1006
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 633
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 979
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 548
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 1139
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 862
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 717
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 1101
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 523
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 1164
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 588
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 575
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 560
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 524
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 598
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 861
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1709
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 485
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 557
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 1090
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 708
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 808
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 796
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 1113
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 753
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 1939
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 1021
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 1409
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 1029
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 806
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 995
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 965
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 1048
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 848
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 919
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1182
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 936
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 1110
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 1058
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 953
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 2557
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 1507
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1317
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1739
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 1130
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 1066
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 946
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 3384
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 488
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 1311
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 1143
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 1310
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1293
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 1652
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1686
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 2098
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 1419
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 1132
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 1020
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 2263
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 2672
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1868
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2618
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1614
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2699
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2648
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2707
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 4961
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1868
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 4247
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 2035
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 2011
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2833
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 4044
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1903
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1606
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 2055
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3365
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3752
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 5640
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1660
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1765
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1734
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 2100
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1830
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3919
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4499
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2925
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1746
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 3030
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2386
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 555
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1625
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 2172

Autor: PBW