Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 45
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 15
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 118
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 79
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 70
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 72
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 58
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 58
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 52
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 55
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 79
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 105
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 120
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 67
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 86
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 180
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 95
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 131
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 117
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 117
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 110
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 136
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 178
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 179
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 180
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 129
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 238
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 256
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 126
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 134
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 231
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 142
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 79
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 138
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 96
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 129
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 176
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 122
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 221
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 159
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 211
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 112
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 97
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 168
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 129
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 133
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 173
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 146
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 258
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 179
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 223
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 169
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 169
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 164
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 205
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 158
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 178
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 202
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 169
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 275
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 232
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 274
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 228
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 159
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 443
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 236
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 415
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 164
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 390
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 297
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 196
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 264
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 200
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 198
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 228
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 222
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 188
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 237
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 248
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 442
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 366
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 171
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 275
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 340
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 347
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 414
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 396
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 369
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 409
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 395
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 954
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 552
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 880
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 644
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 525
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 638
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 654
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 717
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 542
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 570
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 642
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 637
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 761
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 682
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 592
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 1822
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 764
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 991
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1359
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 773
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 701
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 627
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 1605
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 205
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 964
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 773
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 938
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1007
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 1004
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1273
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 1568
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 1058
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 809
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 714
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 1891
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 1599
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1513
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2161
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1264
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2305
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2219
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2335
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 4234
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1570
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 3431
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 1668
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 1699
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2460
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 3647
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1598
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1237
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 1708
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3037
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3309
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 4163
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1401
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1431
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1388
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 1801
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1587
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3345
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3859
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2550
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1441
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 2731
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2091
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 225
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1320
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 1724

Autor: PBW