Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 11
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 13
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 9
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 101
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 61
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 183
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 149
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 142
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 146
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 103
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 105
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 98
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 109
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 139
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 154
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 162
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 107
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 127
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 261
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 140
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 173
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 162
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 168
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 154
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 189
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 241
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 241
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 254
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 192
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 280
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 308
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 186
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 167
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 287
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 197
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 115
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 190
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 137
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 186
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 356
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 163
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 276
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 200
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 262
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 148
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 138
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 212
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 163
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 176
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 219
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 180
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 334
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 220
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 280
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 205
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 209
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 204
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 252
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 195
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 213
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 250
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 210
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 314
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 284
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 332
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 277
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 196
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 513
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 285
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 503
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 210
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 486
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 363
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 239
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 311
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 239
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 232
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 267
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 262
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 222
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 272
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 295
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 497
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 434
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 205
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 317
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 407
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 394
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 457
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 465
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 425
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 487
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 440
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 1049
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 613
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 936
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 695
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 561
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 687
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 695
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 762
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 576
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 609
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 691
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 670
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 812
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 722
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 652
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 1899
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 821
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1032
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1413
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 816
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 748
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 664
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 1725
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 241
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 1012
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 821
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 987
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1053
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 1065
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1328
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 1622
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 1106
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 845
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 746
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 1943
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 1642
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1560
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2214
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1305
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2352
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2275
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2386
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 4300
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1613
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 3522
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 1718
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 1746
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2509
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 3712
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1636
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1290
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 1742
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3066
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3360
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 4249
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1442
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1471
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1426
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 1836
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1630
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3419
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3953
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2601
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1484
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 2762
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2142
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 261
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1353
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 1768

Autor: PBW