Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 24
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 12
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 13
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 75
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 13
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 7
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 19
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 15
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 15.03.2019 13
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 51
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 25
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 110
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 56
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 78
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 44
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 20
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 67
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 65
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 57
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 86
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 58
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 64
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 83
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 83
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 96
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 79
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 73
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 129
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 79
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 94
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 128
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 91
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 199
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 117
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 140
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 127
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 90
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 288
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 140
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 276
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 99
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 221
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 153
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 107
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 160
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 127
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 115
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 151
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 132
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 123
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 165
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 159
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 351
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 195
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 104
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 189
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 225
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 212
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 323
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 236
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 217
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 260
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 310
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 728
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 444
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 716
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 27.01.2017 527
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 461
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 539
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 566
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 643
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 466
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 475
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 551
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 556
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 657
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 575
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 497
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 1550
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 637
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 928
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1278
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 685
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 604
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 569
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 1363
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 120
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 871
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 694
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 834
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 919
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 921
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1158
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 1469
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 973
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 737
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 637
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 1776
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 1502
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1430
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2052
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1189
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2213
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2139
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2251
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 4130
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1480
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 3194
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 1569
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 1605
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2386
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 3476
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1520
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1144
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 1605
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 2970
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3183
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 3929
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1303
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1358
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1312
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 1709
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1514
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3193
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3657
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2445
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1373
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 2665
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 1976
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 137
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1246
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 1618

Autor: PBW