Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 14
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 18
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 10
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 11
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 13
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 7
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 7
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 11
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 11
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 8
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 8
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 8
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 7
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 10
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 9
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 14
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 6
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 93
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 90
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 88
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 80
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 162
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 121
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 264
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 234
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 231
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 250
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 157
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 174
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 155
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 165
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 209
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 210
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 237
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 176
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 182
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 359
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 197
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 232
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 219
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 249
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 208
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 242
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 315
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 310
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 348
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 275
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 356
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 369
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 237
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 223
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 357
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 266
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 165
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 240
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 205
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 240
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 1155
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 226
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 349
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 269
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 319
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 201
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 189
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 281
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 211
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 238
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 272
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 232
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 443
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 370
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 364
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 246
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 254
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 246
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 307
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 247
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 261
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 302
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 265
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 366
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 343
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 407
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 349
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 245
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 596
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 340
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 578
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 263
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 583
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 446
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 309
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 361
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 291
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 278
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 323
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 318
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 270
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 320
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 340
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 620
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1241
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 253
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 364
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 502
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 464
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 503
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 607
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 484
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 599
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 500
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 1178
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 671
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 1007
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 761
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 608
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 750
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 736
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 806
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 622
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 658
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 741
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 716
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 863
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 775
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 699
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 1996
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 918
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1074
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1464
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 874
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 799
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 716
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 1942
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 285
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 1061
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 870
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 1047
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1094
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 1133
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1395
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 1691
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 1166
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 897
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 784
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 2006
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 2265
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1614
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2284
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1349
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2398
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2331
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2433
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 4384
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1657
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 3637
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 1769
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 1798
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2563
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 3777
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1687
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1339
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 1797
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3112
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3421
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 4397
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1480
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1521
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1473
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 1881
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1670
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3505
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4058
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2656
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1526
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 2815
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2189
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 306
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1401
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 1818

Autor: PBW