Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 20
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 92
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 21
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 24
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.10.2018 18
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 21
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 32
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 33
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 25
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 31
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 44
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 40
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 35
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 28
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 135
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 26.10.2018 51
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 22
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 84
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 90
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 74
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 144
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 81
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 66
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 115
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 168
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 459
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 316
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 564
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 27.01.2017 410
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 369
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 422
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 452
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 555
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 382
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 370
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 455
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 468
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 523
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 479
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 400
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 1349
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 509
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 852
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1156
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 581
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 488
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 495
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 1023
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 36
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 754
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 583
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 725
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 799
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 796
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1027
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 1346
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 873
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 661
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 571
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 1648
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 1402
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1334
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 1933
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1085
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2126
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2023
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2141
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 3977
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1379
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 3044
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 1448
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 1481
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2277
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 3353
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1433
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1042
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 1501
Rola rodziców w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 2878
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3044
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 3698
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1212
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1267
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1232
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 1608
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1439
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 2995
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3450
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2321
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1295
Asystent rodzinny (2) Małgorzata Smulska 17.10.2013 1140
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 2578
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 1860
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 45
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1173
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 1498

Autor: PBW