Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Depresja (zestawienie bibliograficzne w wyborze 2020 – 2024) Agnieszka Ziętala, Bożena Osetkowska-Zajdel, Renata Bąk 21.02.2024 73
Michał Anioł (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 14.02.2024 29
Fryderyk Chopin (1810 – 1849) – bibliografia w wyborze Renata Bąk, Agnieszka Ziętala 06.02.2024 56
„Rola i zadania psychologa szkolnego” Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 06.02.2024 28
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Katarzyna Jaworek 06.02.2024 52
Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży Bożena Osetkowska-Zajdel, Renata Bąk 06.02.2024 71
Żołnierze Wyklęci Katarzyna Jaworek 06.02.2024 62
Witold Gombrowicz (1904-1969) Bożena Osetkowska-Zajdel, Renata Bąk 19.01.2024 109
Edukacja teatralna w szkole (bibliografia w wyborze) Renata Bąk 09.01.2024 102
Ozdoby i dekoracje bożonarodzeniowe – inspiracje do pracy z dziećmi Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Smulska 11.12.2023 96
Mediacje i negocjacje sposobem na rozwiązywanie konfliktów Bożena Osetkowska-Zajdel, Renata Bąk 27.11.2023 155
Klasa integracyjna - bycie razem mimo różnic Małgorzata Smulska 13.10.2023 88
Uczeń zdolny w szkole podstawowej – z perspektywy metodycznej, wychowawczej i psychologicznej Izabela Tomoń-Bąk, Jolanta Nizicka 15.11.2023 118
„Metody pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadpodstawowej” Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 11.10.2023 163
Jan Parandowski (1895-1978) popularyzator kultury klasycznej w Polsce Małgorzata Mika-Zarębska 22.09.2023 153
Wywiadówka - współpraca z rodzicami w szkole (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 11.09.2023 164
Eliza Orzeszkowa (1841-1910) - bibliografia przedmiotowa (na podstawie księgozbioru PBW w Rzeszowie oraz filii) Katarzyna Jaworek 08.09.2023 161
Eliza Orzeszkowa (1841-1910) - bibliografia podmiotowa (na podstawie księgozbioru PBW w Rzeszowie oraz filii) Katarzyna Jaworek 13.09.2023 145
Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Izabela Tomoń-Bąk 22.08.2023 274
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 22.08.2023 183
Dobrostan Nauczyciela - jak dbać o siebie i uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 21.08.2023 182
Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego Agnieszka Pajęcka 21.08.2023 263
Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakre Agnieszka Pajęcka 21.08.2023 780
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz z Paulina Kusiak 21.08.2023 619
Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi Paulina Kusiak 21.08.2023 306
Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej Monika Filip 21.08.2023 358
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego Małgorzata Mika-Zarębska 21.08.2023 666
Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego Małgorzata Mika-Zarębska 21.08.2023 679
Jak wspomagać dzieci wysoko wrażliwe (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 21.08.2023 176
Lasowiacy – grupa etnograficzna (zestawienie bibliograficzne) Dorota Lichota 24.08.2023 194
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne za lata 2019-2023) Dorota Lichota, Barbara Nowak 04.10.2023 286
RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego Małgorzata Mika-Zarębska, Jolanta Nizicka 23.05.2023 231
Szkoła bez ocen, czyli jak (d)oceniać uczniów (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Smulska 14.03.2023 454
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne (aktualizacja) Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk 14.03.2023 579
Literatura dla dzieci w języku angielskim i w wersji dwujęzycznej (bibliografia w wyborze)   Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk, Renata Bąk 14.03.2023 371
TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej Alina Daniel 06.03.2023 320
Dyrektor w potrzasku Jolanta Nizicka, Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk 01.02.2023 343
Oswoić lęk - okiem praktyków Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 08.12.2022 452
Dzieci i młodzież w obliczu wojny – kształtowanie świadomych postaw poprzez literaturę i sztukę oraz wychowanie dla pokoju Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Mika Zarębska, Dorota Lichota 18.10.2022 425
Autyzm Anna Majkut 07.10.2022 685
Myślenie obywatelskie on-line. Jak uwrażliwić uczniów na spam, pseudonaukowe teorie i fake newsy. Inspiracje dla nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 439
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 1056
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Bożena Osetkowska - Zajdel 24.08.2022 792
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Małgorzata Smulska, Jolanta Nizicka 24.08.2022 932
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Dorota Lichota, Paulina Kusiak 24.08.2022 1884
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.  Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Paulina Kusiak 24.08.2022 1108
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej Małgorzata Mika-Zarębska 24.08.2022 3867
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Renata Bąk 23.08.2022 1709
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne Izabela Tomoń-Bąk i Małgorzata Smulska 01.08.2022 666
Wakacje ucznia – inspiracje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 18.07.2022 391
"Planszowanie" na urlopie - wykaz gier planszowych PBW 11.07.2022 620
Inspirowane literaturą - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży Renata Bąk 11.07.2022 545
Audiobook do auta - literatura dla dorosłych Agnieszka Ziętala 07.07.2022 441
Audiobook do auta - literatura dziecięca i młodzieżowa Bożena Osetkowska - Zajdel 06.07.2022 433
Ahoj przygodo! Zainspiruj się filmem Małgorzata Smulska 06.07.2022 509
Ahoj przygodo! Zainspiruj się książką Dorota Lichota 06.07.2022 470
Na wakacje tylko z naszym przewodnikiem Dorota Lichota 05.07.2022 499
Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą Dorota Lichota 24.05.2022 573
Zarządzanie w oświacie Jolanta Nizicka 09.06.2022 510
Błogosławiona Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa rozszerzona Małgorzata Mika-Zarębska 31.10.2023 746
Edukacja wielokulturowa (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie) Renata Bąk 10.03.2022 612
Egzamin ósmoklasisty (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 11.03.2022 520
Młodzież a zdrowy styl życia (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Katarzyna Jaworek 04.04.2022 550
Maria Grzegorzewska – człowiek, pedagog, humanista (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 31.03.2022 615
Cyberprzemoc - nękanie w sieci (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 30.03.2022 627
Romantyzm Polski (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 02.03.2022 590
Zespół Aspergera Dorota Lichota 15.02.2022 554
Scenariusze na lekcje godzin wychowawczych Dorota Lichota 14.02.2022 1108
Bezpieczeństwo w Internecie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2017-2022) Dorota Lichota 09.02.2022 696
Nowe formy profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sytuacji pandemii COVID-19 (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 08.02.2022 535
Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 10.02.2022 572
Integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej Dorota Lichota 20.01.2022 685
Czytelnictwo dzieci i młodzieży - inspiracje i metody pracy Renata Bąk 19.01.2022 604
Ignacy Łukasiewicz w zbiorach PBW w Rzeszowie Dorota Lichota 02.06.2022 699
Nauczyciele przedszkoli a rodzice Dorota Lichota 29.12.2021 570
Zajęcia kreatywne w przedszkolu i szkole – scenariusze i metody pracy Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 1142
Bajkoterapia w edukacji i wychowaniu Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 909
Gotowość dziecka i rodziców do podjęcia nauki szkolnej Dorota Lichota 09.11.2021 651
Myślenie krytyczne w edukacji Renata Bąk 26.10.2021 896
Jąkanie - diagnoza, terapia, wsparcie Beata Bałchan 04.11.2021 872
Legendy z całego świata – bibliografia podmiotowa Ewelina Kutyła-Stręciwilk 23.10.2021 642
Baśnie i legendy w nauczaniu Alina Daniel 20.10.2021 809
Baśnie z całego świata – bibliografia podmiotowa Izabela Tomoń-Bąk 21.10.2021 841
Wywiadówka – organizacja zebrań z rodzicami Małgorzata Smulska 04.11.2021 671
Krzysztof Kamil Baczyński w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 12.10.2021 741
Kształcąca rola gier planszowych w edukacji Małgorzata Mika - Zarębska 11.10.2021 924
Tadeusz Różewicz w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 07.10.2021 718
Projekt "SP! SERCE I POMOC" PBW 29.09.2021 937
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole Małgorzata Smulska 04.11.2021 811
Cyprian Kamil Norwid w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Dorota Lichota 17.09.2021 710
Dante Alighieri (1265-1321). Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w 700. rocznicę śmierci pisarza Małgorzata Mika-Zarębska 13.09.2021 780
Wirtualne wycieczki i zbiory muzealne on-line Małgorzata Mika-Zarębska 10.09.2021 1145
Edukacja włączająca Renata Bąk 24.08.2021 1176
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Alina Daniel 19.08.2021 1402
Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920. Małgorzata Mika-Zarębska 13.08.2021 707
Powstanie Warszawskie (1944). Historia – kultura – edukacja Renata Kozłowska 30.07.2021 776
Sztuka odpoczywania – jak efektywnie regenerować ciało i umysł Izabela Tomoń-Bąk 30.06.2021 661
Gry i zabawy na wakacje Renata Kozłowska 23.06.2021 794
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) Renata Kozłowska 21.06.2021 2702
Edukacja domowa Renata Kozłowska 15.06.2021 950
Prawa dziecka Dorota Lichota 04.11.2021 965
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenia i zadania, scenariusze lekcji, wskazówki metodyczne i organizacyjne Izabela Tomoń-Bąk 16.11.2021 1387
Rok Konstytucji 3 Maja: scenariusze uroczystości szkolnych Renata Kozłowska 28.04.2021 3014
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 1356
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 1186
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 1231
Autyzm Dorota Lichota 04.11.2021 814
Zespół Downa Dorota Lichota 04.11.2021 802
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 1145
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 1007
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 1067
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 1660
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 1150
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 978
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 891
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 897
Praca z dzieckiem zdolnym Dorota Lichota 04.11.2021 895
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi Renata Kozłowska 04.11.2021 1015
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 4678
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci Renata Kozłowska 04.11.2021 967
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 1046
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Alina Daniel 04.11.2021 774
Edukacja ekologiczna Dorota Lichota 04.11.2021 1324
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu Dorota Lichota 04.11.2021 1660
Edukacja filmowa Małgorzata Smulska 04.11.2021 890
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 1659
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy Renata Bąk i Renata Kozłowska 04.11.2021 1093
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim Alina Daniel 04.11.2021 874
Prawo autorskie Dorota Lichota 04.11.2021 1149
Mutyzm wybiórczy Dorota Lichota 04.11.2021 1059
Kardynał Stefan Wyszyński Alina Daniel 04.11.2021 1181
Zdrowe żywienie, dietetyka Dorota Lichota 15.04.2020 1070
E-learning, nauczanie zdalne Dorota Lichota 06.04.2020 1386
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność Anna Weselak 06.04.2020 1550
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się Dorota Lichota 04.11.2021 1169
Rok 2020 rokiem fizyki Dorota Lichota 04.11.2021 947
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena Dorota Lichota 04.11.2021 893
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 Małgorzata Mika-Zarębska 04.11.2021 928
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej Anna Weselak 04.03.2020 1346
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 2669
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 1116
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 1081
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 1297
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 1477
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 1253
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 1078
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 1169
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 1174
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 1173
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 1403
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 1433
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 1300
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 1621
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 1423
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 1058
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 1320
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 1305
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 1439
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 1820
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 1181
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 1607
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 1313
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 1103
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 1346
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 1246
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 1428
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 1506
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 2695
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 1489
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1621
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1659
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1659
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 1332
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 1868
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 2744
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 3280
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 2614
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 2546
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 1828
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 2663
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 1258
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 1667
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 2585
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 2342
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 2748
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 2056
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 1495
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 2762
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 1476
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem Dorota Lichota 03.11.2021 1821
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 1605
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 3049
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 2330
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 1495
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 1735
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 3214
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 3086
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 2623
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 2843
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 1903
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 1803
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 1708
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 2681
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 2156
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 1383
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 1968
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 3173
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 1831
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 4585
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 1685
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 2669
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 1867
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 1923
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 1357
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 1361
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 1350
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 2336
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 1560
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 1686
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 1567
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 1380
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 3487
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 4888
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 3689
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 1351
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 1323
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 1560
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 1736
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 1347
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 1524
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 1797
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 1677
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 1468
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 1750
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 2015
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 2383
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 1426
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 2556
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 1688
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 2349
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 1808
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 2868
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2882
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 1979
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 20.11.2021 3158
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 1475
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 2126
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 1856
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 1577
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 1734
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 1460
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 1762
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 1917
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 3251
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 1424
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 1843
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 2703
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 2191
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 2163
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 1947
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 4173
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 1875
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 4708
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 2740
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 3137
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 2190
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 1927
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 2190
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 1845
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 2023
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 1817
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1973
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 2598
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 1976
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 2131
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 2094
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 2303
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 4792
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 3443
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 2225
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 2884
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 2137
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 2174
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 1830
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 7054
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 1326
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 2353
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 2148
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 2328
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 2263
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 3155
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 2736
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 3530
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 2655
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 2108
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 1852
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 3587
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 3756
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 2807
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 3975
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 2579
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 3882
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 3810
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 3910
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 7260
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 2761
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 6680
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 2864
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 2986
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 3809
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 5105
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 2778
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 2723
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 3186
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 4489
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 4860
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 8860
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 2452
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 2817
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 2926
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3271
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 2671
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 5461
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 5995
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 4017
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 2672
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 3873
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 3238
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów Irena Niemczak 04.02.2022 1413
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 2524
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 3939

Autor: PBW