Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 24
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 58
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 76
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 43
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 45
Praca z dzieckiem zdolnym (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2020) Dorota Lichota 23.11.2020 80
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Renata Kozłowska 18.11.2020 58
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 72
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci
(bibliografia w wyborze)
Renata Kozłowska 04.11.2020 63
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 79
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 15.10.2020 72
Edukacja ekologiczna (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 08.10.2020 96
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 11.08.2020 184
Edukacja filmowa (bibliografia w wyborze za lata 2010-2020) Małgorzata Smulska 27.05.2020 177
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 339
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy (zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zasobów PBW i źródeł internetowych) Renata Bąk i Renata Kozłowska 30.04.2020 318
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 27.04.2020 212
Prawo autorskie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 27.04.2020 282
Mutyzm wybiórczy (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.04.2020 287
Kardynał Stefan Wyszyński (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 24.04.2020 243
Zdrowe żywienie, dietetyka (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 15.04.2020 228
E-learning, nauczanie zdalne (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 06.04.2020 337
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność (bibliografia przedmiotowa za lata 2005-2020) Anna Weselak 06.04.2020 355
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 31.03.2020 307
Rok 2020 rokiem fizyki (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 31.03.2020 269
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.03.2020 225
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 234
Bitwa warszawska   15 sierpnia 1920 – w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 364
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Weselak 04.03.2020 362
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 365
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 303
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 279
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 302
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 322
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 398
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 321
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 354
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 357
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 370
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 328
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 410
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 433
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 471
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 347
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 298
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 440
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 398
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 427
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 532
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 324
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 432
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 382
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 350
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 363
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 354
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 382
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 476
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 748
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 538
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 564
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 598
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 527
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 515
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 632
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 1086
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 1556
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 1065
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 973
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 584
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 898
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 505
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 625
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 1068
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 885
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 1112
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 762
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 534
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 1166
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 571
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 785
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 634
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 1274
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 860
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 601
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 727
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 1241
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 1464
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 1096
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 1166
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 812
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 727
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 566
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 1018
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 889
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 526
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 841
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 940
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 680
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 3086
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 681
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 1166
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 769
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 769
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 520
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 542
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 386
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 738
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 577
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 609
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 650
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 539
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 1795
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 3590
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1280
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 553
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 554
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 614
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 785
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 569
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 608
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 724
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 615
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 661
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 821
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 930
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 960
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 598
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 1221
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 794
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 1151
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 720
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 1392
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1108
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 894
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 1414
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 636
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 1296
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 705
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 716
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 715
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 641
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 756
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 1052
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1961
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 615
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 690
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 1443
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 842
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 998
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 938
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 1486
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 886
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 2349
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 1242
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 1694
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 1193
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 924
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 1120
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 1092
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 1191
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 957
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1058
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1440
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 1044
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 1226
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 1199
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 1103
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 2936
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 1806
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1430
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1912
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 1270
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 1214
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 1054
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 4356
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 596
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 1453
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 1273
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 1450
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1415
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 1860
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1858
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 2368
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 1538
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 1266
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 1133
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 2444
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 2820
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1982
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2780
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1748
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2836
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2843
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2827
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 5392
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1979
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 4579
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 2157
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 2122
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2947
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 4178
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 2006
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1722
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 2164
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3482
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3888
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 6472
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1755
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1881
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1837
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 2258
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1925
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4069
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4725
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 3043
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1863
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 3117
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2490
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 671
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1740
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 2350

Autor: PBW