Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Myślenie obywatelskie on-line. Jak uwrażliwić uczniów na spam, pseudonaukowe teorie i fake newsy. Inspiracje dla nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 50
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 162
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Bożena Osetkowska - Zajdel 24.08.2022 135
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Małgorzata Smulska, Jolanta Nizicka 24.08.2022 157
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Dorota Lichota, Paulina Kusiak 24.08.2022 231
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.  Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Paulina Kusiak 24.08.2022 213
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej Małgorzata Mika-Zarębska 24.08.2022 269
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Renata Bąk 23.08.2022 425
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne Izabela Tomoń-Bąk i Małgorzata Smulska 01.08.2022 104
Wakacje ucznia – inspiracje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 18.07.2022 71
"Planszowanie" na urlopie - wykaz gier planszowych PBW 11.07.2022 121
Inspirowane literaturą - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży Renata Bąk 11.07.2022 134
Audiobook do auta - literatura dla dorosłych Agnieszka Ziętala 07.07.2022 98
Audiobook do auta - literatura dziecięca i młodzieżowa Bożena Osetkowska - Zajdel 06.07.2022 91
Ahoj przygodo! Zainspiruj się filmem Małgorzata Smulska 06.07.2022 162
Ahoj przygodo! Zainspiruj się książką Dorota Lichota 06.07.2022 115
Na wakacje tylko z naszym przewodnikiem Dorota Lichota 05.07.2022 113
Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą Dorota Lichota 24.05.2022 95
Zarządzanie w oświacie Jolanta Nizicka 09.06.2022 85
Błogosławiona Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Mika-Zarębska 05.04.2022 212
Edukacja wielokulturowa (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie) Renata Bąk 10.03.2022 200
Egzamin ósmoklasisty (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 11.03.2022 177
Młodzież a zdrowy styl życia (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Katarzyna Jaworek 04.04.2022 163
Maria Grzegorzewska – człowiek, pedagog, humanista (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 31.03.2022 182
Cyberprzemoc - nękanie w sieci (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 30.03.2022 171
Romantyzm Polski (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 02.03.2022 183
Zespół Aspergera Dorota Lichota 15.02.2022 184
Scenariusze na lekcje godzin wychowawczych Dorota Lichota 14.02.2022 368
Bezpieczeństwo w Internecie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2017-2022) Dorota Lichota 09.02.2022 272
Nowe formy profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sytuacji pandemii COVID-19 (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 08.02.2022 177
Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 10.02.2022 244
Integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej Dorota Lichota 20.01.2022 238
Czytelnictwo dzieci i młodzieży - inspiracje i metody pracy Renata Bąk 19.01.2022 229
Ignacy Łukasiewicz w zbiorach PBW w Rzeszowie Dorota Lichota 02.06.2022 306
Nauczyciele przedszkoli a rodzice Dorota Lichota 29.12.2021 225
Zajęcia kreatywne w przedszkolu i szkole – scenariusze i metody pracy Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 501
Bajkoterapia w edukacji i wychowaniu Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 313
Gotowość dziecka i rodziców do podjęcia nauki szkolnej Dorota Lichota 09.11.2021 293
Myślenie krytyczne w edukacji Renata Bąk 26.10.2021 480
Jąkanie - diagnoza, terapia, wsparcie Beata Bałchan 04.11.2021 479
Legendy z całego świata – bibliografia podmiotowa Ewelina Kutyła-Stręciwilk 23.10.2021 308
Baśnie i legendy w nauczaniu Alina Daniel 20.10.2021 304
Baśnie z całego świata – bibliografia podmiotowa Izabela Tomoń-Bąk 21.10.2021 353
Wywiadówka – organizacja zebrań z rodzicami Małgorzata Smulska 04.11.2021 286
Krzysztof Kamil Baczyński w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 12.10.2021 324
Kształcąca rola gier planszowych w edukacji Małgorzata Mika - Zarębska 11.10.2021 411
Tadeusz Różewicz w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 07.10.2021 352
Projekt "SP! SERCE I POMOC" PBW 29.09.2021 499
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole Małgorzata Smulska 04.11.2021 362
Cyprian Kamil Norwid w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Dorota Lichota 17.09.2021 333
Dante Alighieri (1265-1321). Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w 700. rocznicę śmierci pisarza Małgorzata Mika-Zarębska 13.09.2021 396
Wirtualne wycieczki i zbiory muzealne on-line Małgorzata Mika-Zarębska 10.09.2021 560
Edukacja włączająca Renata Bąk 24.08.2021 573
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Alina Daniel 19.08.2021 533
Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920. Małgorzata Mika-Zarębska 13.08.2021 337
Powstanie Warszawskie (1944). Historia – kultura – edukacja Renata Kozłowska 30.07.2021 433
Sztuka odpoczywania – jak efektywnie regenerować ciało i umysł Izabela Tomoń-Bąk 30.06.2021 321
Gry i zabawy na wakacje Renata Kozłowska 23.06.2021 407
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) Renata Kozłowska 21.06.2021 1498
Edukacja domowa Renata Kozłowska 15.06.2021 487
Prawa dziecka Dorota Lichota 04.11.2021 424
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenia i zadania, scenariusze lekcji, wskazówki metodyczne i organizacyjne Izabela Tomoń-Bąk 16.11.2021 628
Rok Konstytucji 3 Maja: scenariusze uroczystości szkolnych Renata Kozłowska 28.04.2021 1799
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 669
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 590
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 713
Autyzm Dorota Lichota 04.11.2021 506
Zespół Downa Dorota Lichota 04.11.2021 484
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 504
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 597
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 594
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 693
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 685
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 619
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 495
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 510
Praca z dzieckiem zdolnym Dorota Lichota 04.11.2021 509
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi Renata Kozłowska 04.11.2021 600
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 2083
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci Renata Kozłowska 04.11.2021 547
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 673
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Alina Daniel 04.11.2021 475
Edukacja ekologiczna Dorota Lichota 04.11.2021 739
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu Dorota Lichota 04.11.2021 1116
Edukacja filmowa Małgorzata Smulska 04.11.2021 567
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 1066
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy Renata Bąk i Renata Kozłowska 04.11.2021 771
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim Alina Daniel 04.11.2021 594
Prawo autorskie Dorota Lichota 04.11.2021 791
Mutyzm wybiórczy Dorota Lichota 04.11.2021 755
Kardynał Stefan Wyszyński Alina Daniel 04.11.2021 813
Zdrowe żywienie, dietetyka Dorota Lichota 15.04.2020 727
E-learning, nauczanie zdalne Dorota Lichota 06.04.2020 1074
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność Anna Weselak 06.04.2020 1088
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się Dorota Lichota 04.11.2021 837
Rok 2020 rokiem fizyki Dorota Lichota 04.11.2021 666
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena Dorota Lichota 04.11.2021 610
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 Małgorzata Mika-Zarębska 04.11.2021 629
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej Anna Weselak 04.03.2020 960
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 1225
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 779
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 720
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 851
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 986
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 872
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 752
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 801
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 845
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 829
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 993
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 1001
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 910
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 1152
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 950
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 699
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 931
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 914
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 1025
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 1355
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 808
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 1188
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 932
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 772
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 865
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 859
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 953
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 1091
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 2107
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 1106
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1148
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1184
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1221
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 980
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 1318
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 2138
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 2577
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 2024
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 1913
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 1336
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 1907
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 926
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 1226
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 1952
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 1744
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 2272
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 1606
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 1062
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 2168
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 1093
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem Dorota Lichota 03.11.2021 1507
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 1175
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 2362
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 1805
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 1049
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 1324
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 2309
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 2477
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 2028
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 2246
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 1372
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 1385
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 1234
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 2061
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 1685
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 1020
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 1523
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 2249
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 1368
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 4157
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 1255
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 2126
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 1397
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 1459
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 1000
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 993
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 920
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 1692
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 1072
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 1253
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 1200
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 985
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 2859
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 4464
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2783
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 1023
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 953
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 1179
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 1374
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 1010
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 1103
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 1282
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 1269
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 1098
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 1339
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 1558
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 1917
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 1055
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 2003
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 1334
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 1795
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 1351
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 2163
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2002
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 1522
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 20.11.2021 2423
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 1100
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 1768
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 1478
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 1197
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 1256
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 1106
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 1312
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 1571
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2754
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 1065
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 1416
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 2260
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 1690
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 1723
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 1535
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 2819
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 1459
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 3890
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 2195
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 2613
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 1755
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 1599
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 1587
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 1515
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 1646
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 1392
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1506
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 2119
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 1515
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 1703
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 1679
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 1760
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 4078
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 2887
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1847
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 2503
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 1741
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 1734
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 1464
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 6348
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 999
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 1939
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 1755
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 1906
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1847
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 2582
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 2337
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 3071
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 2266
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 1714
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 1509
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 3003
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 3374
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 2436
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 3527
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 2240
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 3415
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 3364
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 3441
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 6511
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 2429
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 5768
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 2523
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 2613
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 3434
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 4708
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 2406
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 2369
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 2764
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 4058
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 4447
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 7905
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 2147
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 2403
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 2507
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 2915
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 2319
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4881
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 5420
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 3514
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 2279
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 3547
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2890
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów Irena Niemczak 04.02.2022 1132
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 2157
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 3269

Autor: PBW