Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 15.10.2020 11
Edukacja ekologiczna (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 08.10.2020 28
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 11.08.2020 90
Edukacja filmowa (bibliografia w wyborze za lata 2010-2020) Małgorzata Smulska 27.05.2020 130
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 230
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy (zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zasobów PBW i źródeł internetowych) Renata Bąk i Renata Kozłowska 30.04.2020 254
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 27.04.2020 167
Prawo autorskie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 27.04.2020 202
Mutyzm wybiórczy (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.04.2020 217
Kardynał Stefan Wyszyński (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 24.04.2020 175
Zdrowe żywienie, dietetyka (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 15.04.2020 166
E-learning, nauczanie zdalne (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 06.04.2020 227
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność (bibliografia przedmiotowa za lata 2005-2020) Anna Weselak 06.04.2020 283
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 31.03.2020 242
Rok 2020 rokiem fizyki (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 31.03.2020 214
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.03.2020 176
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 176
Bitwa warszawska   15 sierpnia 1920 – w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 304
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Weselak 04.03.2020 259
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 311
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 245
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 225
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 252
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 257
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 349
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 274
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 307
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 298
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 313
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 274
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 346
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 372
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 398
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 297
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 254
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 375
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 338
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 352
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 403
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 272
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 348
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 311
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 298
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 302
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 297
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 330
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 368
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 402
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 470
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 497
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 526
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 455
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 452
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 511
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 885
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 1264
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 877
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 852
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 504
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 734
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 458
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 527
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 884
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 724
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 846
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 657
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 470
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 1000
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 504
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 669
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 565
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 1050
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 653
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 551
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 656
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 1030
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 1150
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 929
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 938
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 733
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 638
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 513
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 860
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 774
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 460
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 747
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 721
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 592
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 2946
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 621
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 1001
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 670
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 700
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 464
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 495
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 323
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 661
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 513
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 538
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 580
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 488
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 1565
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 3506
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1099
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 506
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 505
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 550
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 696
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 518
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 540
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 656
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 557
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 613
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 734
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 848
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 848
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 541
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 1101
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 718
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 1071
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 624
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 1246
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 990
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 800
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 1238
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 585
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 1224
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 647
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 647
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 628
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 580
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 672
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 943
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1824
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 555
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 615
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 1230
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 768
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 904
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 872
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 1249
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 828
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 2107
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 1132
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 1522
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 1107
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 866
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 1065
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 1040
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 1122
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 904
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 991
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1311
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 996
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 1173
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 1136
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 1034
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 2703
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 1642
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1372
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1822
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 1200
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 1141
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 1005
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 3665
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 544
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 1388
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 1208
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 1389
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1361
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 1758
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1786
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 2211
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 1483
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 1203
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 1090
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 2358
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 2742
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1928
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2694
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1684
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2762
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2739
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2779
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 5139
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1928
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 4377
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 2096
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 2069
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2900
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 4115
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1961
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1665
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 2107
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3412
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3823
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 5993
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1707
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1826
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1788
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 2167
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1874
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3986
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4608
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2985
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1815
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 3073
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2439
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 610
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1691
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 2243

Autor: PBW