Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego Małgorzata Mika-Zarębska, Jolanta Nizicka 23.05.2023 15
Szkoła bez ocen, czyli jak (d)oceniać uczniów (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Smulska 14.03.2023 97
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne (aktualizacja) Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk 14.03.2023 191
Literatura dla dzieci w języku angielskim i w wersji dwujęzycznej (bibliografia w wyborze)   Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk, Renata Bąk 14.03.2023 116
TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej Alina Daniel 06.03.2023 118
Dyrektor w potrzasku Jolanta Nizicka, Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk 01.02.2023 135
Oswoić lęk - okiem praktyków Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 08.12.2022 223
Dzieci i młodzież w obliczu wojny – kształtowanie świadomych postaw poprzez literaturę i sztukę oraz wychowanie dla pokoju Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Mika Zarębska, Dorota Lichota 18.10.2022 226
Autyzm Anna Majkut 07.10.2022 352
Myślenie obywatelskie on-line. Jak uwrażliwić uczniów na spam, pseudonaukowe teorie i fake newsy. Inspiracje dla nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 243
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 699
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Bożena Osetkowska - Zajdel 24.08.2022 461
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Małgorzata Smulska, Jolanta Nizicka 24.08.2022 698
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Dorota Lichota, Paulina Kusiak 24.08.2022 1242
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.  Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Paulina Kusiak 24.08.2022 692
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej Małgorzata Mika-Zarębska 24.08.2022 1777
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Renata Bąk 23.08.2022 1240
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne Izabela Tomoń-Bąk i Małgorzata Smulska 01.08.2022 379
Wakacje ucznia – inspiracje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 18.07.2022 236
"Planszowanie" na urlopie - wykaz gier planszowych PBW 11.07.2022 397
Inspirowane literaturą - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży Renata Bąk 11.07.2022 341
Audiobook do auta - literatura dla dorosłych Agnieszka Ziętala 07.07.2022 275
Audiobook do auta - literatura dziecięca i młodzieżowa Bożena Osetkowska - Zajdel 06.07.2022 267
Ahoj przygodo! Zainspiruj się filmem Małgorzata Smulska 06.07.2022 341
Ahoj przygodo! Zainspiruj się książką Dorota Lichota 06.07.2022 304
Na wakacje tylko z naszym przewodnikiem Dorota Lichota 05.07.2022 304
Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą Dorota Lichota 24.05.2022 322
Zarządzanie w oświacie Jolanta Nizicka 09.06.2022 284
Błogosławiona Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Mika-Zarębska 05.04.2022 423
Edukacja wielokulturowa (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie) Renata Bąk 10.03.2022 375
Egzamin ósmoklasisty (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 11.03.2022 337
Młodzież a zdrowy styl życia (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Katarzyna Jaworek 04.04.2022 369
Maria Grzegorzewska – człowiek, pedagog, humanista (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 31.03.2022 375
Cyberprzemoc - nękanie w sieci (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 30.03.2022 357
Romantyzm Polski (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 02.03.2022 362
Zespół Aspergera Dorota Lichota 15.02.2022 355
Scenariusze na lekcje godzin wychowawczych Dorota Lichota 14.02.2022 777
Bezpieczeństwo w Internecie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2017-2022) Dorota Lichota 09.02.2022 464
Nowe formy profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sytuacji pandemii COVID-19 (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 08.02.2022 345
Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 10.02.2022 410
Integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej Dorota Lichota 20.01.2022 455
Czytelnictwo dzieci i młodzieży - inspiracje i metody pracy Renata Bąk 19.01.2022 402
Ignacy Łukasiewicz w zbiorach PBW w Rzeszowie Dorota Lichota 02.06.2022 488
Nauczyciele przedszkoli a rodzice Dorota Lichota 29.12.2021 387
Zajęcia kreatywne w przedszkolu i szkole – scenariusze i metody pracy Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 766
Bajkoterapia w edukacji i wychowaniu Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 581
Gotowość dziecka i rodziców do podjęcia nauki szkolnej Dorota Lichota 09.11.2021 466
Myślenie krytyczne w edukacji Renata Bąk 26.10.2021 702
Jąkanie - diagnoza, terapia, wsparcie Beata Bałchan 04.11.2021 641
Legendy z całego świata – bibliografia podmiotowa Ewelina Kutyła-Stręciwilk 23.10.2021 477
Baśnie i legendy w nauczaniu Alina Daniel 20.10.2021 622
Baśnie z całego świata – bibliografia podmiotowa Izabela Tomoń-Bąk 21.10.2021 600
Wywiadówka – organizacja zebrań z rodzicami Małgorzata Smulska 04.11.2021 462
Krzysztof Kamil Baczyński w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 12.10.2021 497
Kształcąca rola gier planszowych w edukacji Małgorzata Mika - Zarębska 11.10.2021 666
Tadeusz Różewicz w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 07.10.2021 531
Projekt "SP! SERCE I POMOC" PBW 29.09.2021 701
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole Małgorzata Smulska 04.11.2021 581
Cyprian Kamil Norwid w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Dorota Lichota 17.09.2021 517
Dante Alighieri (1265-1321). Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w 700. rocznicę śmierci pisarza Małgorzata Mika-Zarębska 13.09.2021 581
Wirtualne wycieczki i zbiory muzealne on-line Małgorzata Mika-Zarębska 10.09.2021 862
Edukacja włączająca Renata Bąk 24.08.2021 894
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Alina Daniel 19.08.2021 981
Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920. Małgorzata Mika-Zarębska 13.08.2021 522
Powstanie Warszawskie (1944). Historia – kultura – edukacja Renata Kozłowska 30.07.2021 607
Sztuka odpoczywania – jak efektywnie regenerować ciało i umysł Izabela Tomoń-Bąk 30.06.2021 474
Gry i zabawy na wakacje Renata Kozłowska 23.06.2021 599
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) Renata Kozłowska 21.06.2021 2055
Edukacja domowa Renata Kozłowska 15.06.2021 677
Prawa dziecka Dorota Lichota 04.11.2021 631
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenia i zadania, scenariusze lekcji, wskazówki metodyczne i organizacyjne Izabela Tomoń-Bąk 16.11.2021 1035
Rok Konstytucji 3 Maja: scenariusze uroczystości szkolnych Renata Kozłowska 28.04.2021 2655
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 980
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 837
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 979
Autyzm Dorota Lichota 04.11.2021 658
Zespół Downa Dorota Lichota 04.11.2021 630
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 798
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 810
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 771
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 1104
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 927
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 795
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 665
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 692
Praca z dzieckiem zdolnym Dorota Lichota 04.11.2021 696
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi Renata Kozłowska 04.11.2021 787
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 3385
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci Renata Kozłowska 04.11.2021 744
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 870
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Alina Daniel 04.11.2021 625
Edukacja ekologiczna Dorota Lichota 04.11.2021 976
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu Dorota Lichota 04.11.2021 1391
Edukacja filmowa Małgorzata Smulska 04.11.2021 706
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 1376
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy Renata Bąk i Renata Kozłowska 04.11.2021 923
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim Alina Daniel 04.11.2021 724
Prawo autorskie Dorota Lichota 04.11.2021 957
Mutyzm wybiórczy Dorota Lichota 04.11.2021 891
Kardynał Stefan Wyszyński Alina Daniel 04.11.2021 981
Zdrowe żywienie, dietetyka Dorota Lichota 15.04.2020 891
E-learning, nauczanie zdalne Dorota Lichota 06.04.2020 1220
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność Anna Weselak 06.04.2020 1319
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się Dorota Lichota 04.11.2021 986
Rok 2020 rokiem fizyki Dorota Lichota 04.11.2021 793
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena Dorota Lichota 04.11.2021 747
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 Małgorzata Mika-Zarębska 04.11.2021 772
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej Anna Weselak 04.03.2020 1118
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 1935
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 957
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 896
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 1053
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 1238
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 1078
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 914
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 977
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 1009
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 1002
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 1195
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 1224
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 1103
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 1382
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 1162
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 855
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 1109
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 1113
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 1217
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 1600
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 994
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 1403
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 1121
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 938
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 1115
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 1043
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 1201
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 1301
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 2423
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 1296
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1377
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1432
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1431
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 1170
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 1608
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 2489
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 2982
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 2344
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 2226
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 1561
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 2292
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 1087
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 1435
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 2271
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 2060
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 2511
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 1856
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 1271
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 2460
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 1283
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem Dorota Lichota 03.11.2021 1655
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 1384
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 2706
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 2069
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 1228
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 1532
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 2783
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 2812
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 2327
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 2545
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 1646
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 1614
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 1436
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 2378
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 1917
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 1216
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 1743
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 2731
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 1628
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 4379
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 1484
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 2393
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 1667
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 1687
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 1177
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 1189
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 1135
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 2033
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 1275
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 1470
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 1392
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 1167
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 3195
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 4689
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 3269
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 1187
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 1121
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 1380
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 1558
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 1180
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 1312
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 1544
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 1494
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 1265
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 1558
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 1806
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 2141
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 1224
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 2293
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 1516
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 2058
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 1568
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 2538
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2448
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 1769
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 20.11.2021 2787
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 1288
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 1949
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 1687
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 1394
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 1468
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 1296
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 1546
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 1741
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 3035
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 1257
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 1621
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 2481
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 1943
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 1935
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 1750
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 3508
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 1697
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 4345
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 2490
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 2897
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 1983
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 1772
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 1904
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 1681
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 1828
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 1591
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1719
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 2319
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 1704
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 1911
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 1881
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 2025
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 4520
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 3213
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 2041
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 2716
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 1938
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 1956
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 1658
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 6743
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 1160
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 2160
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 1959
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 2097
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 2024
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 2861
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 2533
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 3270
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 2461
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 1921
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 1673
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 3412
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 3554
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 2620
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 3763
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 2412
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 3673
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 3587
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 3666
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 6877
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 2597
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 6322
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 2701
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 2811
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 3629
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 4911
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 2557
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 2540
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 2947
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 4249
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 4662
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 8429
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 2291
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 2605
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 2709
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3092
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 2501
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 5173
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 5652
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 3740
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 2477
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 3716
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 3057
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów Irena Niemczak 04.02.2022 1268
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 2328
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 3614

Autor: PBW