Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 5
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 40
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 53
Autyzm (zestawienie bibliograficzne za lata 2018-2021) Dorota Lichota 30.03.2021 47
Zespół Downa (zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2021) Dorota Lichota 17.03.2021 67
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 53
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 60
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 98
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 105
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 132
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 131
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 99
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 108
Praca z dzieckiem zdolnym (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2020) Dorota Lichota 23.11.2020 144
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Renata Kozłowska 18.11.2020 132
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 186
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci
(bibliografia w wyborze)
Renata Kozłowska 04.11.2020 118
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 183
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 15.10.2020 122
Edukacja ekologiczna (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 08.10.2020 185
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 11.08.2020 319
Edukacja filmowa (bibliografia w wyborze za lata 2010-2020) Małgorzata Smulska 27.05.2020 226
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 432
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy (zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zasobów PBW i źródeł internetowych) Renata Bąk i Renata Kozłowska 30.04.2020 378
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 27.04.2020 260
Prawo autorskie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 27.04.2020 374
Mutyzm wybiórczy (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.04.2020 354
Kardynał Stefan Wyszyński (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 24.04.2020 323
Zdrowe żywienie, dietetyka (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 15.04.2020 289
E-learning, nauczanie zdalne (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 06.04.2020 574
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność (bibliografia przedmiotowa za lata 2005-2020) Anna Weselak 06.04.2020 459
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 31.03.2020 430
Rok 2020 rokiem fizyki (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 31.03.2020 314
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.03.2020 274
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 282
Bitwa warszawska   15 sierpnia 1920 – w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 421
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Weselak 04.03.2020 500
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 422
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 377
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 337
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 380
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 408
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 458
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 375
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 413
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 421
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 442
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 387
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 503
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 483
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 587
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 399
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 348
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 499
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 480
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 524
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 668
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 380
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 517
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 454
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 405
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 431
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 414
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 463
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 587
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 994
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 649
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 636
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 665
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 595
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 575
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 749
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 1275
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 1830
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 1249
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 1110
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 679
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 1100
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 555
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 702
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 1251
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 1044
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 1312
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 849
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 594
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 1343
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 623
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 928
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 706
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 1530
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 1124
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 650
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 809
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 1463
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 1646
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 1284
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 1381
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 887
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 815
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 625
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 1122
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 1005
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 589
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 937
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 1149
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 755
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 3235
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 741
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 1297
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 858
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 839
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 572
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 597
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 451
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 857
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 638
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 668
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 729
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 590
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 2050
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 3698
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1542
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 597
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 602
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 681
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 860
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 628
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 663
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 793
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 684
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 710
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 883
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 1011
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 1120
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 664
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 1328
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 872
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 1222
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 834
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 1504
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1266
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 1009
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 1566
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 700
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 1347
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 1097
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 773
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 820
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 702
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 827
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 1105
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2074
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 666
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 759
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 1614
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 1169
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 1077
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 1004
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 1725
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 956
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 2655
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 1379
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 1830
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 1281
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 999
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 1176
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 1145
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 1249
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 1009
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1120
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1576
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 1102
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 1304
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 1286
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 1184
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 3164
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 1968
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1488
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 2023
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 1335
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 1283
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 1097
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 5013
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 645
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 1514
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 1352
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 1512
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1480
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 1971
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1920
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 2517
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 1609
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 1322
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 1180
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 2513
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 2895
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 2038
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2855
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1854
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2900
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2947
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2873
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 5631
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 2036
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 4738
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 2203
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 2179
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 3054
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 4237
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 2054
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1772
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 2224
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3555
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3961
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 6863
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1801
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1946
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1895
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 2325
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1973
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4179
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4861
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 3114
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1921
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 3175
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2553
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 733
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1787
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 2445

Autor: PBW