Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Błogosławiona Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Mika-Zarębska 05.04.2022 87
Edukacja wielokulturowa (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie) Renata Bąk 10.03.2022 99
Egzamin ósmoklasisty (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 11.03.2022 83
Młodzież a zdrowy styl życia (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Katarzyna Jaworek 04.04.2022 57
Maria Grzegorzewska – człowiek, pedagog, humanista (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 31.03.2022 61
Cyberprzemoc - nękanie w sieci (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 30.03.2022 65
Romantyzm Polski (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 02.03.2022 83
Zespół Aspergera Dorota Lichota 15.02.2022 89
Scenariusze na lekcje godzin wychowawczych Dorota Lichota 14.02.2022 189
Bezpieczeństwo w Internecie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2017-2022) Dorota Lichota 09.02.2022 163
Nowe formy profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sytuacji pandemii COVID-19 (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 08.02.2022 87
Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 10.02.2022 147
Integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej Dorota Lichota 20.01.2022 136
Czytelnictwo dzieci i młodzieży - inspiracje i metody pracy Renata Bąk 19.01.2022 132
Ignacy Łukasiewicz w zbiorach PBW w Rzeszowie Dorota Lichota 07.01.2022 208
Nauczyciele przedszkoli a rodzice Dorota Lichota 29.12.2021 139
Zajęcia kreatywne w przedszkolu i szkole – scenariusze i metody pracy Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 253
Bajkoterapia w edukacji i wychowaniu Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 210
Gotowość dziecka i rodziców do podjęcia nauki szkolnej Dorota Lichota 09.11.2021 194
Myślenie krytyczne w edukacji Renata Bąk 26.10.2021 238
Jąkanie - diagnoza, terapia, wsparcie Beata Bałchan 04.11.2021 275
Legendy z całego świata – bibliografia podmiotowa Ewelina Kutyła-Stręciwilk 23.10.2021 220
Baśnie i legendy w nauczaniu Alina Daniel 20.10.2021 214
Baśnie z całego świata – bibliografia podmiotowa Izabela Tomoń-Bąk 21.10.2021 233
Wywiadówka – organizacja zebrań z rodzicami Małgorzata Smulska 04.11.2021 191
Krzysztof Kamil Baczyński w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 12.10.2021 223
Kształcąca rola gier planszowych w edukacji Małgorzata Mika - Zarębska 11.10.2021 261
Tadeusz Różewicz w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 07.10.2021 257
Projekt "SP! SERCE I POMOC" PBW 29.09.2021 374
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole Małgorzata Smulska 04.11.2021 255
Cyprian Kamil Norwid w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Dorota Lichota 17.09.2021 240
Dante Alighieri (1265-1321). Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w 700. rocznicę śmierci pisarza Małgorzata Mika-Zarębska 13.09.2021 237
Wirtualne wycieczki i zbiory muzealne on-line Małgorzata Mika-Zarębska 10.09.2021 396
Edukacja włączająca Renata Bąk 24.08.2021 405
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Alina Daniel 19.08.2021 308
Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920. Małgorzata Mika-Zarębska 13.08.2021 237
Powstanie Warszawskie (1944). Historia – kultura – edukacja Renata Kozłowska 30.07.2021 306
Sztuka odpoczywania – jak efektywnie regenerować ciało i umysł Izabela Tomoń-Bąk 30.06.2021 235
Gry i zabawy na wakacje Renata Kozłowska 23.06.2021 302
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) Renata Kozłowska 21.06.2021 1002
Edukacja domowa Renata Kozłowska 15.06.2021 378
Prawa dziecka Dorota Lichota 04.11.2021 336
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenia i zadania, scenariusze lekcji, wskazówki metodyczne i organizacyjne Izabela Tomoń-Bąk 16.11.2021 413
Rok Konstytucji 3 Maja: scenariusze uroczystości szkolnych Renata Kozłowska 28.04.2021 1497
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 489
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 470
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 520
Autyzm Dorota Lichota 04.11.2021 433
Zespół Downa Dorota Lichota 04.11.2021 402
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 401
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 488
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 477
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 557
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 549
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 449
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 391
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 424
Praca z dzieckiem zdolnym Dorota Lichota 04.11.2021 426
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi Renata Kozłowska 04.11.2021 513
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 1421
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci Renata Kozłowska 04.11.2021 451
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 564
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Alina Daniel 04.11.2021 399
Edukacja ekologiczna Dorota Lichota 04.11.2021 657
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu Dorota Lichota 04.11.2021 869
Edukacja filmowa Małgorzata Smulska 04.11.2021 490
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 913
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy Renata Bąk i Renata Kozłowska 04.11.2021 688
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim Alina Daniel 04.11.2021 524
Prawo autorskie Dorota Lichota 04.11.2021 720
Mutyzm wybiórczy Dorota Lichota 04.11.2021 675
Kardynał Stefan Wyszyński Alina Daniel 04.11.2021 719
Zdrowe żywienie, dietetyka Dorota Lichota 15.04.2020 648
E-learning, nauczanie zdalne Dorota Lichota 06.04.2020 1001
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność Anna Weselak 06.04.2020 860
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się Dorota Lichota 04.11.2021 764
Rok 2020 rokiem fizyki Dorota Lichota 04.11.2021 599
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena Dorota Lichota 04.11.2021 537
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 Małgorzata Mika-Zarębska 04.11.2021 556
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej Anna Weselak 04.03.2020 882
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 972
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 685
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 631
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 755
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 863
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 767
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 660
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 713
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 753
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 741
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 815
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 898
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 803
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 1026
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 728
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 614
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 836
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 802
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 913
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 1235
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 709
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 995
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 831
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 688
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 758
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 755
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 819
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 965
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 1946
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 1003
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1009
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1064
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 961
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 889
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 1220
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 1895
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 2409
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 1860
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 1748
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 1068
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 1758
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 852
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 1118
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 1745
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 1590
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 1972
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 1300
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 973
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 2027
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 1001
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem Dorota Lichota 03.11.2021 1421
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 1082
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 2128
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 1690
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 952
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 1221
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 2132
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 2339
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 1863
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 2071
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 1273
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 1278
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 989
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 1738
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 1402
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 936
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 1374
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 2010
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 1119
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 3974
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 1161
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 1812
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 1267
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 1349
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 904
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 890
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 807
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 1406
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 975
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 997
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 1096
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 900
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 2719
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 4208
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2368
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 937
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 879
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 1080
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 1277
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 927
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 1006
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 1162
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 1023
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 1006
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 1234
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 1417
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 1730
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 975
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 1809
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 1245
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 1648
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 1246
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 2011
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1805
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 1431
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 20.11.2021 2149
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 1005
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 1681
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 1401
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 1098
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 1179
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 1010
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 1208
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 1480
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2618
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 967
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 1116
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 2134
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 1583
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 1475
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 1444
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 2479
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 1358
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 3486
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 1792
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 2325
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 1661
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 1346
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 1454
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 1428
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 1548
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 1297
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1417
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 2017
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 1423
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 1604
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 1584
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 1631
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 3926
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 2632
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1747
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 2410
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 1652
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 1627
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 1368
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 6095
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 917
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 1848
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 1665
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 1814
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1771
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 2463
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 2245
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 2955
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 2146
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 1622
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 1425
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 2861
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 3282
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 2342
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 3236
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 2167
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 3294
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 3270
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 3185
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 6316
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 2332
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 5494
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 2447
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 2513
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 3339
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 4602
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 2317
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 2109
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 2523
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3861
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 4359
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 7639
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 2066
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 2305
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 2231
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 2683
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 2234
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4614
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 5319
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 3404
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 2193
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 3461
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2808
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów Irena Niemczak 04.02.2022 1058
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 2066
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 3056

Autor: PBW