Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność (bibliografia przedmiotowa za lata 2005-2020) Anna Weselak 06.04.2020 1
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 31.03.2020 14
Rok 2020 rokiem fizyki (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 31.03.2020 8
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.03.2020 13
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 10
Bitwa warszawska   15 sierpnia 1920 – w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 8
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Weselak 04.03.2020 45
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 62
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 57
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 63
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 62
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 71
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 161
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 110
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 137
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 134
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 132
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 124
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 168
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 162
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 165
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 135
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 121
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 138
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 135
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 136
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 142
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 111
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 130
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 134
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 130
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 140
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 138
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 138
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 151
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 148
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 252
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 267
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 260
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 240
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 280
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 288
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 468
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 715
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 478
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 501
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 292
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 384
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 293
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 326
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 471
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 396
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 465
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 371
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 320
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 642
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 330
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 413
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 363
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 519
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 390
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 382
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 445
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 576
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 683
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 537
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 589
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 515
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 400
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 339
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 586
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 478
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 275
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 412
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 401
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 374
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 2325
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 370
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 622
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 432
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 480
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 307
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 317
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 136
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 432
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 327
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 365
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 402
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 340
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 843
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1290
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 613
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 360
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 359
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 368
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 470
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 358
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 365
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 460
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 384
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 469
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 518
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 597
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 552
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 349
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 807
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 501
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 804
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 423
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 859
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 636
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 536
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 669
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 410
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 766
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 459
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 458
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 422
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 430
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 486
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 772
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1511
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 376
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 475
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 799
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 612
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 639
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 658
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 860
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 632
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 1551
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 846
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 1205
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 900
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 726
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 890
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 864
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 925
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 739
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 785
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 967
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 818
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 1003
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 927
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 830
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 2298
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 1214
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1197
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1618
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 1004
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 923
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 833
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 2800
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 400
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 1187
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 1011
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 1204
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1211
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 1413
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1544
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 1870
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 1302
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 1020
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 909
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 2143
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 2421
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1745
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2456
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1489
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2563
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2483
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2602
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 4672
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1776
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 3949
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 1899
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 1915
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2710
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 3936
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1802
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1483
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 1945
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3247
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3585
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 4840
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1595
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1651
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1608
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 2000
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1774
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3733
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4282
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2831
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1642
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 2926
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2304
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 436
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1518
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 2014

Autor: PBW