Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 20
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 10
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 12
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 60
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 24
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 27.12.2018 20
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 82
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 36
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 151
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 13.12.2018 53
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 74
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 28.11.2018 55
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 43
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 221
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 74
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 189
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 57
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 119
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.10.2018 78
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 58
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 95
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 77
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 58
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 89
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 85
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 74
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 74
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 80
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 299
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 26.10.2018 109
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 50
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 131
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 157
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 142
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 264
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 146
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 133
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 188
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 241
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 594
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 375
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 643
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 27.01.2017 467
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 405
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 476
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 508
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 597
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 416
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 421
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 494
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 510
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 594
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 521
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 455
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 1436
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 568
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 889
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1217
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 632
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 550
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 532
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 1186
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 72
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 811
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 637
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 778
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 843
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 848
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1079
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 1405
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 925
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 694
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 600
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 1703
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 1437
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1384
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 1997
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1135
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2158
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2085
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2186
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 4060
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1420
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 3096
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 1505
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 1545
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2329
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 3402
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1470
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1094
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 1539
Rola rodziców w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 2914
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3109
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 3794
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1262
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1314
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1272
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 1651
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1480
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3059
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3533
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2381
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1333
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 2631
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 1915
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 80
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1203
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 1556

Autor: PBW