Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 9
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 13
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 20.05.2019 8
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 8
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 24
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 40
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 55
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 28
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 39
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 73
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 47
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 76
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 64
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 58
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 59
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 77
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 128
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 105
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 126
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 82
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 180
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 199
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 73
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 82
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 175
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 82
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 53
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 85
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 56
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 82
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 115
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 74
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 172
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 113
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 158
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 82
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 62
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 114
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 100
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 103
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 127
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 111
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 168
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 138
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 156
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 139
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 128
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 119
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 170
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 117
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 139
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 167
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 129
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 242
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 181
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 212
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 183
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 123
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 367
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 186
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 342
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 132
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 305
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 232
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 149
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 212
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 168
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 156
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 191
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 174
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 156
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 201
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 206
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 400
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 287
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 138
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 228
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 286
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 288
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 373
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 310
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 303
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 338
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 356
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 845
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 502
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 822
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 27.01.2017 592
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 489
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 594
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 609
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 679
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 502
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 522
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 600
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 591
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 710
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 636
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 549
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 1704
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 703
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 956
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1325
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 728
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 658
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 600
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 1494
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 162
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 918
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 737
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 888
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 962
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 965
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1213
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 1524
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 1011
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 770
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 680
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 1836
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 1544
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1467
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2103
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1228
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2257
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2180
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2296
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 4188
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1525
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 3291
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 1624
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 1653
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2424
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 3572
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1556
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1189
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 1660
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3004
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3261
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 4044
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1348
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1394
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1351
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 1760
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1546
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3282
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3758
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2500
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1409
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 2689
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2036
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 175
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1282
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 1682

Autor: PBW