Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 6
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 5
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 95
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 67
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 75
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 65
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 57
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 64
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 87
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 91
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 80
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 70
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 67
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 73
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 67
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 65
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 79
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 56
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 67
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 67
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 67
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 72
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 63
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 73
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 69
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 69
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 173
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 188
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 177
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 159
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 231
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 212
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 363
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 487
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 358
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 398
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 228
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 305
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 226
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 247
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 336
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 303
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 345
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 262
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 258
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 501
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 270
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 322
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 293
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 374
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 294
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 319
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 377
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 436
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 522
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 411
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 465
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 445
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 310
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 286
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 476
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 381
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 211
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 324
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 302
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 313
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 2090
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 299
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 482
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 348
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 397
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 255
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 245
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 64
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 354
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 268
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 296
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 340
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 283
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 626
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 741
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 499
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 301
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 308
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 309
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 376
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 296
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 321
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 391
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 334
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 416
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 428
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 504
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 443
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 302
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 703
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 424
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 691
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 334
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 735
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 533
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 420
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 493
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 349
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 558
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 399
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 393
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 349
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 376
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 418
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 707
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 1373
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 316
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 424
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 652
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 536
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 575
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 585
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 732
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 559
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 1383
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 759
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 1108
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 834
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 670
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 823
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 795
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 867
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 680
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 717
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 864
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 774
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 936
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 847
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 768
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 2200
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 1085
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1142
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 1548
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 933
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 864
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 772
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 2328
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 346
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 1125
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 941
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 1128
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1152
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 1246
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 1475
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 1783
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 1239
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 955
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 836
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 2077
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 2330
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 1676
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 2377
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 1423
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 2485
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 2402
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 2512
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 4527
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 1720
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 3801
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 1824
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 1862
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 2637
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 3854
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 1743
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 1416
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 1867
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 3175
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3499
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 4601
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 1537
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 1590
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 1536
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 1947
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 1724
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 3629
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 4181
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 2746
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 1588
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 2872
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2256
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 376
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 1456
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 1913

Autor: PBW