Zestawienia bibliograficzne

Polecamy

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Zestawienia bibliograficzne tworzone przez wszystkie PODKARPACKIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE dostępne ​są na stronie głównej portalu Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.​

NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Dyrektor w potrzasku Jolanta Nizicka, Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk 01.02.2023 23
Oswoić lęk - okiem praktyków Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 08.12.2022 98
Dzieci i młodzież w obliczu wojny – kształtowanie świadomych postaw poprzez literaturę i sztukę oraz wychowanie dla pokoju Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Mika Zarębska, Dorota Lichota 18.10.2022 128
Autyzm Anna Majkut 07.10.2022 210
Myślenie obywatelskie on-line. Jak uwrażliwić uczniów na spam, pseudonaukowe teorie i fake newsy. Inspiracje dla nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 151
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 463
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Bożena Osetkowska - Zajdel 24.08.2022 316
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Małgorzata Smulska, Jolanta Nizicka 24.08.2022 456
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Dorota Lichota, Paulina Kusiak 24.08.2022 800
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.  Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Paulina Kusiak 24.08.2022 441
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej Małgorzata Mika-Zarębska 24.08.2022 1110
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Renata Bąk 23.08.2022 886
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne Izabela Tomoń-Bąk i Małgorzata Smulska 01.08.2022 226
Wakacje ucznia – inspiracje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 18.07.2022 162
"Planszowanie" na urlopie - wykaz gier planszowych PBW 11.07.2022 299
Inspirowane literaturą - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży Renata Bąk 11.07.2022 233
Audiobook do auta - literatura dla dorosłych Agnieszka Ziętala 07.07.2022 194
Audiobook do auta - literatura dziecięca i młodzieżowa Bożena Osetkowska - Zajdel 06.07.2022 190
Ahoj przygodo! Zainspiruj się filmem Małgorzata Smulska 06.07.2022 263
Ahoj przygodo! Zainspiruj się książką Dorota Lichota 06.07.2022 217
Na wakacje tylko z naszym przewodnikiem Dorota Lichota 05.07.2022 212
Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą Dorota Lichota 24.05.2022 221
Zarządzanie w oświacie Jolanta Nizicka 09.06.2022 196
Błogosławiona Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Mika-Zarębska 05.04.2022 331
Edukacja wielokulturowa (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie) Renata Bąk 10.03.2022 296
Egzamin ósmoklasisty (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 11.03.2022 266
Młodzież a zdrowy styl życia (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Katarzyna Jaworek 04.04.2022 281
Maria Grzegorzewska – człowiek, pedagog, humanista (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 31.03.2022 284
Cyberprzemoc - nękanie w sieci (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 30.03.2022 268
Romantyzm Polski (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 02.03.2022 278
Zespół Aspergera Dorota Lichota 15.02.2022 278
Scenariusze na lekcje godzin wychowawczych Dorota Lichota 14.02.2022 605
Bezpieczeństwo w Internecie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2017-2022) Dorota Lichota 09.02.2022 377
Nowe formy profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sytuacji pandemii COVID-19 (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 08.02.2022 273
Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 10.02.2022 338
Integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej Dorota Lichota 20.01.2022 347
Czytelnictwo dzieci i młodzieży - inspiracje i metody pracy Renata Bąk 19.01.2022 324
Ignacy Łukasiewicz w zbiorach PBW w Rzeszowie Dorota Lichota 02.06.2022 406
Nauczyciele przedszkoli a rodzice Dorota Lichota 29.12.2021 313
Zajęcia kreatywne w przedszkolu i szkole – scenariusze i metody pracy Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 654
Bajkoterapia w edukacji i wychowaniu Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 448
Gotowość dziecka i rodziców do podjęcia nauki szkolnej Dorota Lichota 09.11.2021 393
Myślenie krytyczne w edukacji Renata Bąk 26.10.2021 600
Jąkanie - diagnoza, terapia, wsparcie Beata Bałchan 04.11.2021 569
Legendy z całego świata – bibliografia podmiotowa Ewelina Kutyła-Stręciwilk 23.10.2021 401
Baśnie i legendy w nauczaniu Alina Daniel 20.10.2021 423
Baśnie z całego świata – bibliografia podmiotowa Izabela Tomoń-Bąk 21.10.2021 488
Wywiadówka – organizacja zebrań z rodzicami Małgorzata Smulska 04.11.2021 378
Krzysztof Kamil Baczyński w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 12.10.2021 418
Kształcąca rola gier planszowych w edukacji Małgorzata Mika - Zarębska 11.10.2021 554
Tadeusz Różewicz w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 07.10.2021 449
Projekt "SP! SERCE I POMOC" PBW 29.09.2021 609
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole Małgorzata Smulska 04.11.2021 474
Cyprian Kamil Norwid w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Dorota Lichota 17.09.2021 434
Dante Alighieri (1265-1321). Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w 700. rocznicę śmierci pisarza Małgorzata Mika-Zarębska 13.09.2021 492
Wirtualne wycieczki i zbiory muzealne on-line Małgorzata Mika-Zarębska 10.09.2021 733
Edukacja włączająca Renata Bąk 24.08.2021 739
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Alina Daniel 19.08.2021 766
Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920. Małgorzata Mika-Zarębska 13.08.2021 439
Powstanie Warszawskie (1944). Historia – kultura – edukacja Renata Kozłowska 30.07.2021 529
Sztuka odpoczywania – jak efektywnie regenerować ciało i umysł Izabela Tomoń-Bąk 30.06.2021 403
Gry i zabawy na wakacje Renata Kozłowska 23.06.2021 505
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) Renata Kozłowska 21.06.2021 1823
Edukacja domowa Renata Kozłowska 15.06.2021 587
Prawa dziecka Dorota Lichota 04.11.2021 531
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenia i zadania, scenariusze lekcji, wskazówki metodyczne i organizacyjne Izabela Tomoń-Bąk 16.11.2021 792
Rok Konstytucji 3 Maja: scenariusze uroczystości szkolnych Renata Kozłowska 28.04.2021 2007
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 828
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 711
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 841
Autyzm Dorota Lichota 04.11.2021 583
Zespół Downa Dorota Lichota 04.11.2021 562
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 629
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 714
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 687
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 860
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 827
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 721
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 587
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 600
Praca z dzieckiem zdolnym Dorota Lichota 04.11.2021 609
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi Renata Kozłowska 04.11.2021 694
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 2667
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci Renata Kozłowska 04.11.2021 648
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 781
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Alina Daniel 04.11.2021 557
Edukacja ekologiczna Dorota Lichota 04.11.2021 862
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu Dorota Lichota 04.11.2021 1263
Edukacja filmowa Małgorzata Smulska 04.11.2021 641
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 1234
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy Renata Bąk i Renata Kozłowska 04.11.2021 841
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim Alina Daniel 04.11.2021 662
Prawo autorskie Dorota Lichota 04.11.2021 869
Mutyzm wybiórczy Dorota Lichota 04.11.2021 827
Kardynał Stefan Wyszyński Alina Daniel 04.11.2021 902
Zdrowe żywienie, dietetyka Dorota Lichota 15.04.2020 799
E-learning, nauczanie zdalne Dorota Lichota 06.04.2020 1157
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność Anna Weselak 06.04.2020 1230
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się Dorota Lichota 04.11.2021 907
Rok 2020 rokiem fizyki Dorota Lichota 04.11.2021 731
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena Dorota Lichota 04.11.2021 679
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 Małgorzata Mika-Zarębska 04.11.2021 698
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej Anna Weselak 04.03.2020 1029
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 1445
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 876
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 816
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 954
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 1124
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 989
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 844
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 896
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 938
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 925
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 1103
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 1120
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 1015
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 1268
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 1070
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 781
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 1027
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 1027
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 1139
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 1485
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 909
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 1303
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 1033
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 869
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 996
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 960
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 1095
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 1208
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 2288
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 1216
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1271
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1316
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 1340
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 1086
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 1479
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 2306
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 2779
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 2173
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 2084
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 1468
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 2107
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 1020
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 1332
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 2134
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 1911
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 2392
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 1746
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 1179
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 2322
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 1199
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem Dorota Lichota 03.11.2021 1590
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 1293
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 2520
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 1946
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 1149
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 1442
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 2591
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 2651
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 2176
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 2401
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 1502
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 1511
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 1351
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 2245
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 1794
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 1115
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 1647
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 2487
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 1477
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 4278
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 1384
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 2252
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 1524
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 1578
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 1095
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 1109
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 1033
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 1866
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 1179
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 1361
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 1306
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 1092
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 3027
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 4592
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 3042
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 1107
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 1049
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 1285
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 1479
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 1107
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 1221
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 1401
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 1410
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 1190
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 1453
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 1694
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 2031
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 1146
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 2148
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 1431
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 1930
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 1458
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 2339
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2208
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 1633
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 20.11.2021 2612
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 1199
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 1863
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 1601
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 1313
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 1351
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 1215
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 1424
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 1663
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 2927
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 1164
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 1529
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 2370
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 1802
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 1825
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 1654
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 3208
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 1576
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 4112
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 2351
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 2777
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 1882
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 1697
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 1770
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 1605
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 1744
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 1509
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 1623
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 2230
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 1613
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 1819
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 1781
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 1878
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 4369
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 3039
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 1952
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 2616
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 1842
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 1849
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 1572
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 6582
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 1090
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 2049
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 1857
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 2008
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 1943
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 2716
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 2446
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 3167
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 2372
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 1831
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 1602
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 3315
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 3475
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 2531
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 3655
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 2332
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 3568
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 3478
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 3560
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 6710
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 2523
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 6063
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 2618
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 2710
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 3535
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 4807
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 2493
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 2461
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 2859
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 4155
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 4562
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 8170
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 2224
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 2510
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 2612
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 3012
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 2416
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 5039
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 5554
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 3635
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 2379
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 3634
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 2979
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów Irena Niemczak 04.02.2022 1203
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 2251
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 3445

Autor: PBW