Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

 

Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe
 (bibliografia w wyborze)

 

Książki

 1. Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych / Anna Wawrzczak-Gazda. - Toruń : "Adam Marszałek", 2012.
  Sygn. CzytR   239941
 2. Bikiniarze : pierwsza polska subkultura / Maciej Chłopek. - Warszawa : "Żak", 2005.
  Sygn. WypRz 229319  CzytR 229247
 3. Bunt nie przemija : bardzo podręczny słownik subkultur młodzieżowych / Bogdan Prejs. - Katowice ; Warszawa : "Śląsk", 2004.
  Sygn. CzytR 230739
 4. Chuligani a kultura futbolu w Polsce / Przemysław Piotrowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Sygn. WypRz   239416
 5. Fani futbolowi : historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania / Tomasz Sahaj ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007.
  Sygn. WypRz   232340
 6. Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2012.
  Sygn. CzytR   240456
 7. Granice tolerancji : o teoriach zachowań dewiacyjnych / Andrzej Siemaszko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
  Sygn. WypRz 218273,  CzytR 215379
 8. Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej / Kazimierz Jankowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1972.
  Sygn. WypRz 133540
 9. Kultura grup mniejszościowych i marginalnych / red. Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2005.
  Sygn. CzytR  229409
 10. Kulturowy wymiar przemian społecznych / pod red. Aldony Jawłowskiej, Mariana Kempnego, Elżbiety Tarkowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1993.
  Sygn. CzytR 216346
 11. Krótka historia młodzieżowej subkulturowości / Witold Wrzesień. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  Sygn. WypRz   241248
 12. Mały słownik subkultur młodzieżowych / Mirosław Pęczak. - Warszawa : "Semper", 1992.
  Sygn. CzytR  218700
 13. Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Sygn. WypRz   242556
 14. Młodzi i ezoteryzm : magia, satanizm i okultyzm - oszustwo ognia, który nie spada / Carlo Climati. - Kielce : "Jedność", 2001.
  Sygn. WypRz   236260
 15. Młodzi w kulturze / red. nauk. Lesław Michałowski, Krzysztof Stachura, Piotr Zbieranek. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2010.
  Sygn. CzytR   236352
 16. Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych / pod red. Franciszki Wandy Wawro ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Społecznej. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
  Sygn. CzytR   233685
 17. Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski. - Warszawa : "Żak", 1999.
  Sygn. WypRz 223652, WypRz 222010,  CzytR 222009
 18. Młodzież i popkultura : dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór / Maciej Bernasiewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009.
  Sygn. WypRz   235086, CzytR   235085
 19. Młodzież o podkulturach / Teresa Sołtysiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993.
  Sygn. CzytR 216155
 20. Młodzieżowe podkultury / Tadeusz Muller. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1987.
  Sygn. WypRz  206193,  CzytR 206192
 21. Od kontrkultury do popkultury / red. nauk. Marian Golka. - Poznań : "Humaniora", 2002.
  Sygn. WypRz 225871,   CzytR 225870
 22. Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych / Marian Filipiak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.
  Sygn.  WypRz 225872,  CzytR 223647
 23. Orient i kontrkultury / Stanisław Tokarski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984.
  Sygn. WypRz 192523,  WypRz 192524
 24. Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Sygn. CzytR 233903
 25. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 1997.
  Sygn. CzytR 220900, WypRz 220901
 26. Ryzyko własnego życia : indywidualizacja w późnej nowoczesności / Sławomir Krzychała. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, cop. 2007.
  Sygn. WypRz 234083
 27. Socjologia kultury / Marian Golka. - Warszawa : "Scholar", cop. 2007. - 359 s.
  Sygn. WypRz 230667
 28. Socjologia kultury : zarys zagadnień / Marian Filipiak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
  Sygn. WypRz  224182,  CzytR 223648
 29. Spontaniczna kultura młodzieżowa : wybrane zjawiska / pod red. Jerzego Wertensteina-Żuławskiego i Mirosława Pęczaka. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1991.
  Sygn. WypRz 225262, CzytR 214744
 30. Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. - Warszawa : "Żak", [2001?].
  Sygn. WypRz 225104, WypRz 225581, CzytR 225079
 31. Subkultury a samorealizacja : w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży / Marek Jędrzejewski. - Toruń : "Adam Marszałek", 2013.
  Sygn. CzytR   240752
 32. Subkultury czy postsubkultury młodzieżowe? : pomiędzy buntem a odmiennością / Tadeusz Paleczny. - Kraków : Eduskrypt.pl, 2012.
  Sygn. CzytR   240669
 33. Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś / pod red. Mariana Filipiaka. - Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2001.
  Sygn. CzytR 225554
 34. Szkoła wobec subkultury pseudokibiców / Marek Babik. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2010.
  Sygn. WypRz 235119
 35. Uwarunkowania środowiskowe i determinanty subiektywne uczestnictwa nieletnich w podkulturach / Teresa Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995.
  Sygn. CzytR 218803
 36. W lustrze mediów : wizerunki wybranych subkultur, grup społecznych i zawodowych / Marek Sokołowski. - Toruń : Adam Marszałek, 2012.
  Sygn. WypRz   239559
 37. Wprowadzenie do kultury popularnej / Dominic Strinati ; przeł. [z ang.] Wojciech J. Burszta. - Poznań : Zysk i S-ka, 1998.
  Sygn. WypRz 223516, CzytR 222079

Filmy

 1. 1.    Blokersi [Film] / reż., scen. Sylwester Latkowski. - Warszawa : Fonografika, Remastered 2009.
  Sygn. AudRz   801

Artykuły

 1. Aksjologiczne punkty odniesienia subkultury młodzieżowej / Urszula Morszczyńska // W: Oświata w otoczeniu burzliwym : migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji / red. nauk. Halina Rusek, Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Oleksy.- Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008. - s. 133-142
  Sygn. WypRz 233132
 2. Anarchiści w szkole - między zinami a praktyką / Karina Knasiecka-Falbierska // Forum Oświatowe. - 2007, nr 1, 99-114
 3. Co to znaczy być Emo? / oprac. Magda Wojcik // Remedium. - 2009, nr 1, s. 20
 4. Człowiek w językowym obrazie świata subkultury punków / Marcin Lewandowski // Poradnik Językowy. - 2005, nr 5, s. 67-70
 5. Czy hip-hopowców należy resocjalizować? / Maciej Bernasiewicz // Auxilium Sociale. - 2005, nr 2, s. 151-162, bibliogr.
 6. Emo - nowa fascynacja młodzieży gimnazjalnej modą kulturową - część I / Beata Skarżyńska // Katecheta. - 2010, nr 9, s. 58-61
 7. Emo - nowa fascynacja młodzieży gimnazjalnej modą kulturową - część II / Beata Skarżyńska // Katecheta. - 2010, nr 10, s. 51-57
 8. Emo to więcej niż tylko ubiór? / Alina Tomaszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 22-28
 9. Hierchia wartości Hip-Hopowców, szalikowców i technofanów / Ewa Sowa-Behtane.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 44-47
 10. Inwazja przekłuwaczy ciał : katecheta wobec tatuażu i piercingu u nastolatków / Emilian Gołąbek // Katecheta. - 2005, nr 4, s. 55-63
 11. Kultura a popkultura / Dominka Czajkowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 6-9
 12. Miłość w świecie wartości grup subkulturowych / Ewa Sowa.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 6-7
 13. Młodzieżowa subkultura szalikowców jako przejaw zbiorowej formy niedostosowania społecznego / Joanna Gjorgievska.//W: Oblicza patologii społecznych. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 259-277, bibliogr.
  Sygn. CzytR   237159
 14. Motyle w sieci : (pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro-Ana) / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 38-44, bibliogr.
 15. Mroczne nisze w kulturze / Mirosław Pęczak ; rozm. przepr. Bogdan Borucki, Bogusław Kubisz // Mówią Wieki. - 2005, nr 11, s. 46-50
 16. O co chodzi młodzieżowym subkulturom? / Anna Nowak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 19-24
 17. O identyfikacji młodzieży z subkulturą kibiców piłkarskich / Krzysztof Sawicki, Karol Konaszewski.// Pedagogika Społeczna. - 2014, nr 1, s. 143-155
 18. Obraz świata i własnego życia młodego pokolenia - reprezentantów subkultury hip-hopowej i młodzieży niezrzeszonej w subkulturach / Agata Junger.// Pedagogika Społeczna. - 2014, nr 1, s. 127-142
 19. Podkultura przemocy w warunkach izolacji więziennej / Dariusz Sarzała // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006. - s. 149-186
  Sygn.  CzytR 229655
 20. Podkultury młodzieżowe jako forma aktywności młodzieży / Dorota Biruk.// W: Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 283-314.
  Sygn. CzytR   240655
 21. Problemy podkultur i sekt wśród młodzieży / Teresa Sołtysiak // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Wyd. 5. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. - s. 409-434, bibliogr.
  Sygn. CzytR 228840
 22. Przemoc seksualna jako forma relacji rówieśniczej w subkulturze / Jacek Tyc // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 8-14
 23. Przynależność do wybranych subkultur młodzieżowych / Aneta Baranowska.// Pedagogika Społeczna. - 2014, nr 1, s. 107-125
 24. Subkultura emo - fenomen socjokulturowy czy nowa grupa marginalizowanych społecznie gimnazjalistów? / Małgorzata Michel.//W: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 167-176, bibliogr.
  Sygn. CzytR   239931
 25. Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków / Maciej Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 19-22, bibliogr.
 26. Subkultura metalowa - psychospołeczna charakterystyka muzycznych fascynacji i stylów życia / Agnieszka Mandal // Auxil. Soc. - 2004, nr 2, s. 93-98, bibliogr.
 27. Subkulturowe i postsubkulturowe powroty a relacje międzypokoleniowe w rodzinie / Witold Wrzesień.// Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2012, z. 3, s. 65-74
 28. Subkultury a patriotyzm i praca / Ewa Sowa-Behtane.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 3/4, s. 66-69
 29. Subkultury młodzieżowe / Marek Jędrzejewski.// W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1. Warszawa : "Żak", 2013. - S. 397-417.
  Sygn. CzytR   241328
 30. Subkultury młodzieżowe a wykluczanie i marginalizacja społeczna / Krzysztof Sawicki // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 57-64, bibliogr.
 31. Subkultury młodzieżowe w szkole / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 47-61, bibliogr.
 32. Subkultury przemocy, terroru i szantażu w świetle teorii wychowania resocjalizującego. Cz. 1 / Józef Rejman // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 4, s. 49-51
 33. Subkultury przemocy, terroru i szantażu w świetle teorii wychowania resocjalizującego. Cz. 2 / Józef Rejman // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 1, s. 33-37
 34. Subkultury przemocy, terroru i szantażu w świetle teorii wychowania resocjalizującego. Cz.3 : przeciwdziałanie podkulturom przemocy, terroru i szantażu / Józef Rejman // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 2, s. 8-15
 35. System wartości i struktura potrzeb członków podkultury więziennej / Ireneusz Siudem // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 21 (2008), s. 51-63, bibliogr.
 36. Szaliki w górę / Barbara Żmijewska, Joanna Weyna // Ergo : Forum Wychow. - 2005, nr 5 s. 10-12
 37. Świat wartości młodzieży z subkultur / Anna Wawrzczak-Gazda.// Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 22-23
 38. Traceurzy - wytyczający nowe szlaki wśród subkultur młodzieżowych / Żaneta E. Tempczyk.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 12, s. 13-17
 39. Uczeń w subkulturze / Karolina Kmiecik-Jusięga.// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 20-22
 40. Współczesne subkultury młodzieżowe : pomiędzy porządkiem a kontestacją / Stanisław Kawula // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, s. 13-28, bibliogr
 41. Zachowania agresywne wśród uczniów a przynależność do subkultur młodzieżowych / Paweł Łuczeczko // W: Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - s. 25-35, bibliogr.
  Sygn. WypRz  234434
 42. Zespołowość jako cecha młodzieżowych grup subkulturowych / Ewa Sowa-Behtane.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5-6, s. 73-76
 43. Zmieniająca się scena subkultur młodzieżowych / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 29-34
 44. Zróżnicowanie kulturowe jako impuls rozwoju pedagogiki społecznej / Marek Jędrzejewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 3-10

 

Rzeszów, 29.08.2016 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska