Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

Zestawienia bibliograficzne

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych)


Zasób Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy PZPW w Rzeszowie

Książki:

 1. 15 lat programu eTwinning / [redakcja merytoryczna: Monika Regulska]. - Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 249656
 2. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece / Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 246005
 3. Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji / redakcja naukowa Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2020.
  Filia Sędziszów sygnatura BSdzW 48485
 4. Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów / Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała ; [recenzenci dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. AWSB, dr hab. Magdalena Szpunar prof. UJ]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019.
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 38626
 5. Bezpieczeństwo nowoczesnych aplikacji internetowych : przewodnik po zabezpieczeniach / Andrew Hoffman ; przekład Joanna Zatorska. - Gliwice : Helion, copyright 2021.
  Filia Sędziszów sygnatura BSdzW 48567
 6. Bezpieczeństwo w sieci : jak skutecznie chronić się przed atakami / Jakub Skórka, Kacper Skórka, Marcin Kaim. - Wydanie pierwsze. - Piekary Śląskie : iTST@rt, 2020.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 249079
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68075
 7. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Kraków : "Impuls", 2018.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 247667, CzytR 247257
  Filia Sędziszów sygnatura BSdzW 47396
 8. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 5, Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2020.
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68121
 9. Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia / Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2020.
 10. Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia / Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2020.
  Filia Łańcut sygnatura BŁWyp 38406
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 287 U
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68077
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 249081, WypRz 249027, WypRz 249027
 11. Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym : uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci / Agnieszka Iwanicka. - Wydanie I. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 288 
 12. Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 3, Mediatyzacja przestrzeni szkoły - tropy badawcze i implementacje / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68038
 13. Education - Relationships - Play : multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safety : areas: the Internet - social and legal contexts, the Internet - selected aspects of child and youth protection / edited by Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska. - Warszawa : FRSE Publications, 2020.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura CzytR 249647
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68163, BMWyp 68164
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 38880, BStWy 38881
  Filia Sędziszów sygnatura BSdzW 48700 
 14. Edukacja - relacja - zabawa : wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : obszary : internet - konteksty społeczne i prawne, internet - wybrane aspekty ochrony dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska ; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2019.
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36327
  Filia Sędziszów BSdzW 48410
 15. Edukacja - relacja - zabawa : wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : obszary : internet - konteksty społeczne i prawne, internet - wybrane aspekty ochrony dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska ; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. - Wydanie 2020, dodruk wydania 2019. - Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020.
  Filia Mielec BMWyp sygnatura 68171, BMWyp 68172
  Filia Sędziszów sygnatura BSdzW 48599 
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 38877, BStWy 38878, BStWy 38879
  Filia Sędziszów sygnatura BSdzW 48600
 16. Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie : raport Eurydice / Komisja Europejska. - Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 249238
 17. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. Z. 1, Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez dzieci młodsze / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248408, CzytR 248407
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36415 
 18. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. Z. 2, Rozwijanie myślenia algorytmicznego dzieci młodszych poprzez gry i zabawy oraz dostosowane do ich wieku narzędzia TIK / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248410, CzytR 248409
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36416
 19. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. Z. 3, Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248412, CzytR 248411 
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36417 
 20. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. Z. 3, Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248412, CzytR 248411
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36417
 21. Edukacja w cyfrowym świecie : edukacja 4.0 / Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko. - Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2020.
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68231
  Filia Sędziszów sygnatura BSdzW 48783
 22. E-learning na uczelniach : koncepcje, organizacja, wdrażanie / pod redakcją Ryszarda Tadeusiewicza. - Warszawa : PWN, copyright 2021.
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 38980 
 23. Fake news : produkt medialny czasów postprawdy / Katarzyna Bąkowicz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 249180
 24. Fejk! : kłamstwa, w które wierzymy / Daniele Aristarco ; tłumaczenie Tomasz Kwiecień. - Warszawa : BoNoBo, copyright 2020.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 249182
  Filia Łańcut sygnatura BŁWyp 38406
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 287 U
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68077
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 249081, WypRz 249027
 25. Jak uczyć (się) zdalnie? / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. - Wydawnie I. - Warszawa : CeDeWu, 2020.
  Filia Sędziszów sygnatura BSdzW 48571
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68087
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 249087 
 26. Kod kreatywności : sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji / Marcus du Sautoy ; tłumaczenie Tadeusz Chawziuk. - Wydanie I. - Kraków : Copernicus Center Press, 2020.
  Filia Sędziszów sygnatura BSdzW 48386 
 27. Kompetencje przyszłości : obszary : porozmawiajmy o kompetencjach, wyzwania współczesnej edukacji, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne nauczycieli / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski. - Dodruk wydania 2018. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020.
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 38874
  Filia Sędziszów sygnatura BSdzW 48665
  Filia Kolbuszowa sygnatura BKWyp 50844
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36573
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68160
  Biblioteka Rzeszów sygnatura CzytR 249645 
 28. Komunikacja w społeczeństwie sieci : technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna / Mikołaj Jacek Łuczak. - Wydanie I. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2019.
  Filia Łańcut sygnatura BŁWyp 38502
 29. Kultura w edukacji : implikacje społeczne, aksjologiczne i poznawcze / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 38828
 30. Media cyfrowe wspierające procesy dydaktyczne / Aleksander Piecuch. - Wydanie I. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020.
  Filia Łańcut sygnatura BŁWyp 38364
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248912
 31. Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy ; [recenzja wydawnicza dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Materska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura CzytR 248889
 32. Narzędzia informatyczne służące ekspresji artystycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Tworzenie grafik komputerowych i cyfrowa rejestracja obrazów oraz ich edycja / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248438, CzytR 248437 
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36430 
 33. Narzędzia informatyczne służące ekspresji artystycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Przygotowanie animacji komputerowych, rejestracja wideo oraz edycja filmów / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248442, CzytR 248441
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36432 
 34. Narzędzia informatyczne służące ekspresji artystycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Generowanie dźwięków komputerowych i rejestracja sygnałów audio oraz ich edycja / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248440, CzytR 248439 
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36431
 35. Nieuniknione : jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość / Kevin Kelly ; przekład Piotr Cypryański. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, copyright 2017.
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 35344
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 67369 
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248577
 36. Niewidzialny w sieci : sztuka zacierania śladów / Kevin Mitnick i Robert Vamosi ; tł. Regina Mościcka. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2017.
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 35313
 37. Nowe cyfrowe dzieciństwo : jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym świecie / Jordan Shapiro ; przełożyła Ewa Pater-Podgórna. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania, copyright 2020.
  Filia Łańcut sygnatura BŁWyp 38416
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248893
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68128
 38. Nowe technologie / Marek Regner autor ; Maciej Maćkowiak ilustrator. - Wydanie I. - [Warszawa] : Wydawnictwo SBM, [copyright 2019].
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248555
 39. Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej. Z. 3, Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej / Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248418
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36420
  Biblioteka Rzeszów sygnatura CzytR 248417
 40. Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej. Z. 1, Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej - wyzwania / Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248414, CzytR 248413
  Filia Leżajsk BLżWy 36418
 41. Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej. Z. 2, Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej / Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248416, CzytR 248415
  Filia Leżajsk BLżWy 36419
 42. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie baz danych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248434, CzytR 248433
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36428 
 43. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248432, CzytR 248431
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36427
 44. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych / Aneta Stasiak, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 248430, CzytR 248429
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36426 
 45. Q edukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin SA, 2020.
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68280
  Filia Łańcut sygnatura BŁWyp 38388
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 38776
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248904
  Filia Kolbuszowa sygnatura BKCzy 50721
 46. Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe / pod redakcją Barbary Bonieckiej, Anny Granat. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura CzytR 248086
 47. Refleksyjne korzystanie z zasobów cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248446, CzytR 248445 
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36434
 48. Refleksyjne korzystanie z zasobów cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248444, CzytR 248443
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36433
 49. Refleksyjne korzystanie z zasobów cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Praca z narzędziami informatycznymi do gromadzenia, organizowania i przechowywania informacji / Kinga Pietrasik-Kulińska, Dorota Szuba, Jacek Stańdo. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura CzytR 248449, WypRz 248450
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36436
 50. Rozwój myślenia komputacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Z. 2, Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248454, CzytR 248453
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36438
 51. Rozwój myślenia komputacyjnego w szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36441 
  Biblioteka Rzeszów WypRz 248460, CzytR 248459
 52. Rozwój myślenia komputacyjnego w szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248464
 53. Rozwój myślenia komputacyjnego w szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w szkole ponadpodstawowej / Jacek Stańdo, Monika Spławska-Murmyło. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248466, CzytR 248465
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36444
 54. Społeczne zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w komunikacji międzyludzkiej / Monika Spławska-Murmyło, Anna Wawryszuk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248468, CzytR 248467
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36445
 55. Szkoła XXI wieku : problemy i wyzwania / Aleksander Piecuch ; [recenzował dr hab., prof. APS i NASK Maciej Tanaś]. - Wydanie I. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248690 
 56. Tajemnice sieci / Adam Wierzbicki ; [ilustracje Ewelina Garbula]. - Gliwice : Helion SA, copyright 2021.
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 476 U
 57. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki. - Wydanie pierwsze. - Kraków : Impuls, 2019.
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 67992
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248914 
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 38738
 58. Tik w pigułce : narzędziownik nauczyciela / Maciej Danieluk. - Wydanie I. - Poznań : Centrum Rozwoju Edukacji Edicon, 2019.
  Filia Kolbuszowa sygnatura BKWyp 50767
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248601 
  Filia Mielec sygnatura BMWyp 68245
  Filia Łańcut sygnatura BŁCzy 38496
 59. Z. 1, Teoria w pigułce / Anna Basińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36463
  Biblioteka Rzeszów WypRz 248372, WypRz 248372, CzytR 248371
 60. Z. 2, Poradnik Mentora / Anna Basińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248374, CzytR 248373
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36464 
 61. Uczeń a współczesne zagrożenia / ks. Michał Drożdż, Danuta Grzesiak-Witek, Paweł Witek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, copyright 2019.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 249199
  Filia Strzyżów sygnatura BStWy 335 U
  Filia Łańcut sygnatura BŁWyp 38473
 62. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 3, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji fizycznej / Tomasz Greczyło. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248304, CzytR 248303
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36393
 63. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji chemicznej / Krzysztof Błaszczak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248302, CzytR 248301 
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36392
 64. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 4, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji geograficznej / Magdalena Jankun. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248306, CzytR 248305
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36394
 65. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 1, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji biologicznej / Barbara Jaworska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
  Biblioteka Rzeszów sygnatura WypRz 248300, CzytR 248299 
  Filia Leżajsk sygnatura BLżWy 36391
 66. Zagrożenia ze strony mediów / pod red. Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk : "Katedra", 2017.
  Filia Łańcut sygnatura BŁWyp 37621
 67. Zarządzanie informacją / pod redakcją naukową Wiesława Babika. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.
  Filia Łańcut sygnatura BŁWyp 38478 

 Artykuły:

 1. Akcja aktywacja, czyli za pomocą jakich metod aktywizować uczniów na lekcji matematyki? / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. // Matematyka 2021, nr 6, s. 47-50.
 2. Alfabetyzm wizualny w szkole. Cz.1 / Danuta Kitowska. // Biblioteka w Szkole 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 8-11.
 3. Aplikacje przyrodnicze, które warto zabrać ze sobą do szkoły/ Mateusz Paradowski. // Biblioteka w Szkole 2019, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 15
 4. Aplikacje tabletowe w matematyce / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. // Matematyka 2019, nr 5, s. 43-47.
 5. Audiodeskrypcja w nauczaniu - platforma ClipFlair / Ewa Palka.  Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 125-148.
 6. Biblioteka szkolna - centrum kultury informacji/ Anna Suchcicka-Żurawska. // Biblioteka w Szkole 2019, nr 5 wkł. 2, s. 25-27.
 7. Charakterystyka postaci inaczej : scenariusz lekcji języka polskiego w szkole podstawowej z wykorzystaniem TIK/ Marzena Tyl.// Polonistyka. - 2017, nr 3, s. 45-47
 8. Cyfrowe pomoce edukacyjne / Agnieszka Lipska. // Dyrektor Szkoły 2021, nr 5, dodatek: Nowe technologie, s. 6,8.
 9. Dezinformacja - wyzwanie edukacyjne / Łukasz Kamiński. // Wiadomości Historyczne 2022, nr 2, s. 10-13.
 10. Dla kogo dzisiejsza szkoła, czyli o tym, czego od edukacji potrzebują współcześni uczniowie / Adriana Kloskowska. // Matematyka 2020, nr 1, s. 44-46.
 11. Dlaczego fake-news jest niebezpieczny? / Wojciech Jasiński.  // Remedium 2021, nr 5, s. 24-26.
 12. Dlaczego TIK w szkole specjalnej?/ Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska.// Meritum. - 2016, nr 4, s. 26-42
 13. Dołącz do eTwinning / Anna Szeląg. // Biblioteka w Szkole 2020, nr 4-6, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 27-28.
 14. ly - infografika - aktywizujące środowisko edukacyjne / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 67-86.
 15. Elementy flipped classroom w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek. // Życie Szkoły 2021, nr 4, s. 4-8.
 16. Ewaluacja pracy nauczyciela z narzędziami TIK / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska.  // Matematyka 2020, nr 6, s. 44-47.
 17. Geniallne inspiracje na nowy rok szkolny / Agnieszka Halicka.  // Biblioteka w Szkole 2021, nr 7/8, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 8-15.
 18. Graficzna wizualizacja wyrazów - chmury wyrazowe / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 55-66.
 19. Inclusive technologies: assistive technology for all learners / Dave L. Edyburn. // Forum Pedagogiczne 2020, nr 2, s. 17-28.
 20. Innowacyjnie podczas dyskusji : jak wykorzystać Flipgrid w nauczaniu? / Joanna Kostrzewa.  // Polonistyka 2021, nr 1, s. 34-35.
 21. Interaktywna tablica czy monitor?/ Katarzyna Pruś. // Dyrektor Szkoły 2018, nr 3, wkł. Nowe Technologie, s. 10-12.
 22. Jak działają platformy edukacyjne? / Monika Sochacka. // Biblioteka w Szkole 2022, nr 2, s. 26-27.
 23. Jak motywować uczniów do czytania za pomocą TIK, czyli jak technologia może stać się sprzymierzeńcem czytelnictwa/ Magdalena Brewczyńska.// Meritum. - 2016, nr 2, s. 77-81
 24. Jak nie dać się oszukać, czyli jak walczyć z fałszywymi informacjami? / Kinga Osierda, Małgorzata Kilian. // Meritum 2019, nr 3, s. 41-46.
 25. Jak przy pomocy TIK oswoić liczby ujemne? / Justyna Klimczyk. // Matematyka 2022, nr 2, s. 47-50.
 26. Jak radzić sobie z dezinformacją i odróżnić fakty od fake newsów? / Magdalena Brewczyńska. // Biblioteka w Szkole 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 5-7.
 27. Jak rozpoznać fake newsa? / Melinda Wenner Moyer. // Świat Nauki 2022, nr 3, s. 70-73.
 28. Jak rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość może wykorzystać przyrodnik? / Anna Grzybowska. // Meritum 2019, nr 4, s. 61-65.
 29. Jak rozwijać kreatywność uczniów, wykorzystując nowoczesne technologie w edukacji? / Aleksandra Kubala-Kulpińska. // Polonistyka 2021, nr 5, s. 24-25.
 30. Jak rozwijać kreatywność uczniów, wykorzystując nowoczesne technologie w edukacji? / Aleksandra Kubala-Kulpińska. // Głos Pedagogiczny 2021, nr 125, s. 35-36, 32-34.
 31. Jak rzeźbić mózgi pokolenia cyfrowych tubylców? / Adrianna Kloskowska. : // Biologia w Szkole 2021, nr 2, s. 28-32.
 32. Jak stworzyć infografikę / Kinga Szczęśliwa. // Dyrektor Szkoły 2022, nr 1, s. 48-50.
 33. Jak TIK wspierają ocenianie/ Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 5, s. 44-47
 34. Jak uatrakcyjnić lekcję języka obcego?/ Marta Florkiewicz-Borkowska. // Sygnał 2019, nr 3, s. 44-47.
 35. Jak uczyć się i nauczyć na odległość. // Życie Szkoły 2020, nr 9, s. 4-5.
 36. Jaki będzie "Kompetentny Nauczyciel"?.// Biblioteka w Szkole 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 3-4.
 37. Jakie aplikacje webowe zastosować podczas omawiania ułamków? / Justyna Klimczyk.// Matematyka 2021, nr 6, s.11-16.
 38. Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli / Mariola Kosztołowicz. // Matematyka 2020, nr 5, s. 31-34.
 39. Kształtowanie umiejętności matematycznych oraz kompetencji cyfrowych uczniów za pomocą narzędzi TIK / Mariola Kosztołowicz. // Matematyka 2020, nr 6, s. 11-15.
 40. LearningApps - interaktywne materiały dydaktyczne / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 21-54.
 41. Literatura na ekranie, czyli Jak zainteresować młodzież lekturami szkolnymi / Agata Arkabus. // Poradnik Bibliotekarza 2020, nr 9, s. 11-15.
 42. Metody i techniki wykorzystywane do rozwijania twórczego potencjału uczniów / Aleksandra Kubala-Kulpińska. // Polonistyka 2021, nr 5, s. 26-28.
 43. Mobilność w edukacji / Maciej Danieluk.  // Meritum 2020, nr 4, s. 91-98.
 44. Model SAMR a TIK : nauczyciel buduje kompetencje swoje i swoich uczniów/ Małgorzata Rostkowska.// Meritum. - 2019, nr 1, s. 95-101
 45. Moja przygoda z eTwinningiem : jak aktywnie i efektywnie współpracować z nauczycielami z Europy? / Agnieszka Straszewska. // Sygnał 2019, nr 3, s. 52-55.
 46. Moja skrzynia z narzędziami, czyli o narzędziach TIK w metodyce uczenia języka polskiego / Iwona Gralec. // Język Polski w Szkole Podstawowej 2020/2021, nr 2, s. 141-145.
 47. Monitor interaktywny w pracy biblioteki - pierwsze kroki / Alicja Lampa. // Biblioteka w Szkole 2021, nr 12, s. 20-21.
 48. Multimedia i ich rola w nauczaniu fizyki / Elżbieta Kawecka. // Meritum 2021, nr 3, s. 43-48.
 49. Najpierw dydaktyka : przykłady zastosowania TIK w kształceniu uniwersyteckim a model SAMR (ZRMP) / Anna Turula.// Meritum. - 2017, nr 3, s. 13-20
 50. Narzędzia online nie tylko na czas pandemii / Kamil Śliwowski.  // Meritum 2020, nr 3, s. 120-124.
 51. Narzędzia TIK a komunikacja tekstowa/ Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s. 48-51
 52. Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III wobec edukacji matematycznej z wykorzystaniem nowych technologii / Monika Czajkowska, Klaudia Mróz. // Problemy Wczesnej Edukacji 2021, nr 1, s. 113-126.
 53. Niech staną się obliczenia / Jarosław Biszczuk. // Meritum 2019, nr 4, s. 26-29.
 54. Nowoczesne technologie i cyberprzestrzeń w zawodzie nauczyciela / Stefan T. Kwiatkowski. // W: Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata : w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej / Aneta Jegier, Stefan T. Kwiatkowski, Beata Szurowska. Warszawa : Difin, 2021 S. 64-80.
 55. Nowoczesne technologie w świecie edukacji : jak wprowadzić, korzystać i... pamiętać o rozwoju ucznia?/ Kamila Olga Stępień-Rejszel.// Życie Szkoły 2019, nr 2, s. 50-53.
 56. O historii inaczej, czyli TIK na lekcji historii/ Wiktoria Knap.// Wiadomości Historyczne. - 2019, nr 1, s. 40-42
 57. Od sofizmu do fake newsów / Tomasz Mazur.  // Charaktery 2020, nr 4-5, s. 80-82.
 58. Od TIK w edukacji nie ma ucieczki/ Adam Solecki.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, wkł. Nowe Technologie, s. 13-14
 59. Opowiadanie obrazem. Kiedy w szkole warto sięgnąć po komiks? / Anna Krusiewicz. // Meritum 2021, nr 3, s. 31-36.
 60. Opowiedz to filmem - praktyczne użycie języka filmu w tworzeniu audiowizualnej interpretacji utworu literackiego : scenariusz lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej z wykorzystaniem TIK / Agata Augustynowicz. // Polonistyka 2019, nr 6, s. 52-53.
 61. Padlet - tablice wirtualne / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 9-19.
 62. Pokazać więcej - zrozumieć lepiej, czyli TIK na lekcjach chemii / Justyna Kamińska. // Meritum 2021, nr 3, s. 56-60.
 63. Pomoc TIK dla uczniów z dysfunkcjami / Karolina Zioło-Pużuk.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 5, s. 44-47
 64. Powtoon - fascynujące, animowane prezentacje/ Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2018/2019, nr 3, s. 43-84.
 65. Prawda czy fałsz? Media bombardują nas wieloma informacjami - jak poznać te wartościowe i właściwie je ocenić? / Izabela Stefańska. // Biblioteka w Szkole 2020, nr 4-6, s. 36-38.
 66. Przykład ankiety kierowanej do rodzica w związku z ewaluacją wewnętrzną TIK.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 3, s. 42-43
 67. Przykład wykorzystania TIK w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 12, s. 39-40
 68. Przyrodniczy projekt edukacyjny wspierany TIK a rozwój kompetencji kluczowych/ Renata Sidoruk-Sołoducha.// Meritum. - 2019, nr 1, s. 108-114
 69. Przyszłość TIK w edukacji/ Ewa Kędracka-Feldman.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 48-51
 70. Rozwijanie receptywnych i produktywnych umiejętności językowych z wykorzystaniem narzędzi WEB 2.0 - dobre praktyki / Iwona Gryz.  // Meritum 2021, nr 3, s. 8-19.
 71. Samodoskonalenia z pomocą TIK/ Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 16, s. 48-51
 72. Sposób na ciekawe lekcje muzyki? Aplikacje mobilne Polskiego Wydawnictwa Muzycznego / Agata Krajewska. // Wychowanie Muzyczne 2020, nr 2, s. 45-50.
 73. Stymulowanie rozwoju informatycznego ucznia zdolnego / Małgorzata Rostkowska. // Meritum 2020, nr 1, s. 101-106.
 74. Technologia informatyczna w edukacji stacjonarnej i zdalnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. // Polonistyka 2021, nr 5, s. 20-23.
 75. Technologia informatyczna w edukacji stacjonarnej i zdalnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. // Głos Pedagogiczny 2020-2021, nr 121, s. 56-59.
 76. Technologiczne wspomaganie uczenia się matematyki = Technological support for learning mathematics / Tomasz Przybyła. // Studia Edukacyjne Nr 61 (2021), s. 101-112.
 77. Technologie informacyjno-komunikacyjne w AAC / Elżbieta Chilińska-Karpowicz, Krystyna Kowalczyk. // Forum Logopedy 2017, nr 19, s. 33-36.
 78. TIK a edukacja spersonalizowana/ Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 6, s. 48-51
 79. TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej - sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu : praktyczne refleksje i wnioski/ Anna Płusa.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 3, s. 16-20
 80. TIK na lekcjach fizyki / Arleta Biegańska.  // Fizyka w Szkole 2020, nr 6, s. 31-33.
 81. TIK nauczycielski / Joanna Krzemińska.// Sygnał. - 2018, nr 5, s. 8-11
 82. Tik tak! / Maciej Danieluk.// Sygnał. - 2018, nr 7, s. 12-14
 83. TIK to jednak za mało : biblioteki szkolne chcą wsparcia od bibliotek pedagogicznych/ Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 35, s. 7
 84. TIK w podstawie programowej/ Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 3, s. 42-45
 85. TIK w pracy bibliotekarza/ Anna Urbaniak.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 78-80
 86. TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza / Jolanta Nawrocka.  // Biblioteka w Szkole 2020, nr 1, s. 10.
 87. TIK w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych/ Marlena Zaborniak.// Meritum. - 2017, nr 1, s. 112-117
 88. TIK w szkole/ Ewa Ostarek.// Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 11-16
 89. TIK-owe lekcje / Agnieszka Kubś. // Wiadomości Historyczne 2021, nr 3, s. 28-31.
 90. Uczenie się języków obcych z pomocą TIK/ Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 12, s. 48-51
 91. Uczeń - dociekliwy odkrywca. TIK i IBSE na lekcjach chemii / Justyna Kamińska. // Meritum 2020, nr 1, s. 86-90.
 92. Uczeń schwytany w sieć / Małgorzata Makiewicz. // W: Dziecko w sytuacjach stresowych / redakcja naukowa Małgorzata Cywińska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020 S. 261-271.
  Filia Mielec BMWyp 68232
  Biblioteka Rzeszów CzytR 249406
 93. Uczniowie na tropie fake newsów - zbiór wskazówek i zadań rozwijających umiejętność krytycznego myślenia i czytania / Joanna Krzemińska. // Polonistyka 2022, nr 3, s. 30-33.
 94. W cyfrowym świecie (dez)informacji) : od manipulacji do wiedzy i mądrości / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020, nr 7, s. 3-19.
 95. W imię prawdy / Joan Donovan. // Świat Nauki 2020, nr 12, s. 25-28.
 96. W labiryncie książek - eTwinning w bibliotece szkolnej / Teresa Prokowska. // Biblioteka w Szkole 2021, nr 3, s. 4-7.
 97. W sieci przed egzaminem : powtórkowe narzędzia TIK / Maciej Danieluk// Sygnał 2020, nr 4, s. 50-53.
 98. Wakelet i promocja czytelnictwa / Aneta Szadziewska.  // Biblioteka w Szkole 2021, nr 7/8, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 16-19.
 99. Walka z deepfake / Marek Matacz.  // Wiedza i Życie 2021, nr 6, s. 24-26.
 100. Wartość WEB 2.0 tworzą użytkownicy / Elżbieta Pryłowska-Nowak. // Meritum 2021, nr 3, s. 2-7.
 101. Wiosna dookoła nas : scenariusz zajęć z wykorzystaniem Technik Freineta, Oceniania Kształtującego i narzędzi TIK/ Małgorzata Wesołowska.// Sygnał. - 2018, nr 4, s. 28-33
 102. Wirtualna tablica w wirtualnej klasie : szkoła niczym interaktywna gra / Ewa Felczak, Edyta Kalinowska. // Meritum 2020, nr 3, s. 125-134.
 103. Me / Ewa Palka. / Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 87-123.
 104. Wizualizery : narzędzia nowoczesnego nauczyciela. // Dyrektor Szkoły 2021, nr 12, s. 65.
 105. Wpływ czynników technologiczno-informacyjnych na efektywność kształcenia w Polsce / Michał Hnatiuk. // Edukacja 2019, nr 4, s. 91-104.
 106. Wykorzystanie nowych technologii w edukacji / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. // Życie Szkoły 2021, nr 1, s. 10-14.
 107. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w praktyce nauczania/ Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s. 45-48
 108. Wykorzystanie TIK na lekcjach/ Marcin Zaród.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 43-47
 109. Wykorzystanie TIK w pracy szkolnego logopedy/ Anna Grzegory.// Meritum. - 2016, nr 4, s. 43-48
 110. YouTube w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek.  // Życie Szkoły 2021, nr 10, s. 10-13.
 111. Zaniechany potencjał technologii : esej o wędrówkach TIK po obrzeżach edukacji / Stanisław Dylak.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5-6, s. 14-25
 112. Zaprzyjaźnijmy się z kodami QR / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka. // Meritum 2019, nr 4, s. 49-52.
 113. Zarządzanie kapitałem uwagi / Filippo Menczer, Thomas Hills.  // Świat Nauki 2021, nr 1, s. 43-51.
 114. Zastosowanie uniwersalnych narzędzi TIK w projekcie matematycznym / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. // Matematyka 2020, nr 2, s. 38-42.

Zasób Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie

Książki:

 1. 15 lat programu eTwinning / [redakcja merytoryczna: Monika Regulska]. - Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020.
  Filia Ustrzyki Dolne sygnatura UM 27869
 2. Chmura czy silos? : nauczyciele wobec nowych trendów ICT / Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011.
  Biblioteka Krosno sygnatura M 132980
 3. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 5, Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2020.
  Biblioteka Krosno sygnatura Cz 141787
 4. Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia / Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2020.
  Biblioteka Krosno sygnatura M 142388
 5. Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 3, Mediatyzacja przestrzeni szkoły - tropy badawcze i implementacje / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
  Biblioteka Krosno sygnatura M 140775
 6. Cyfrowy uczeń : dylematy mediatyzacji / Małgorzata Gosek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2020.
  Biblioteka Krosno sygnatura M 141780
 7. Edukacja - relacja - zabawa : wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : obszary : internet - konteksty społeczne i prawne, internet - wybrane aspekty ochrony dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska ; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. - Wydanie 2020, dodruk wydania 2019. - Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020.
  Filia Brzozów sygnatura BM 38966
  Filia Jasło sygnatura JM 74901
  Filia Ustrzyki Dolne sygnatura UM 27949
 8. Edukacja w cyfrowym świecie : edukacja 4.0 / Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko. - Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2020.
  Biblioteka Krosno sygnatura M 141674
 9. Efektywność działań polskich organizacji pozarządowych w dobie nowych mediów / Marta du Vall. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017.
  Filia Sanok sygnatura SM 55247
 10. Jak uczyć (się) zdalnie? / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. - Wydawnie I. - Warszawa : CeDeWu, 2020.
  Biblioteka Krosno sygnatura M 141559
 11. Media cyfrowe wspierające procesy dydaktyczne / Aleksander Piecuch. - Wydanie I. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020.
  Biblioteka Krosno sygnatura M 141706
 12. Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy ; [recenzja wydawnicza dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Materska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.
  Biblioteka Krosno sygnatura M 141137
 13. Nowe cyfrowe dzieciństwo : jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym świecie / Jordan Shapiro ; przełożyła Ewa Pater-Podgórna. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania, copyright 2020.
  Biblioteka Krosno M 141308
  Filia Brzozów sygnatura BM 38862
  Filia Jasło sygnatura JM 74783
  Filia Lesko sygnatura LM 31236
  Filia Sanok sygnatura SM 55429
 14. Tik w pigułce : narzędziownik nauczyciela / Maciej Danieluk. - Wydanie I. - Poznań : Centrum Rozwoju Edukacji Edicon, 2019.
  Biblioteka Krosno sygnatura M Cz 141808
  Filia Brzozów sygnatura BM 38948
  Filia Jasło sygnatura JM 74962

 Artykuły: 

 1. Akcja aktywacja, czyli za pomocą jakich metod aktywizować uczniów na lekcji matematyki? / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. // Matematyka 2021, nr 6, s. 47-50.
 2. Alfabetyzm wizualny w szkole. Cz.1 / Danuta Kitowska.  // Biblioteka w Szkole 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 8-11.
 3. Audiodeskrypcja w nauczaniu - platforma ClipFlair / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 125-148.
 4. Biblioteki w środowisku internetu społecznościowego i technologii mobilnych 2020 roku / Grzegorz Gmiterek.  // Bibliotekarz 2020, nr 7-8, s. 4-12.
 5. Challenges of students in online learning / Elda Tartari, Ledia Kashahu. // Kultura i Edukacja 2021, nr 4, s. 229-239.
 6. Crowdfunding dla edukacji, edukacja dla crowdfundingu / Aneta Waszkiewicz, Maria Kukurba. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2020, nr 1, s. 115-127.
 7. Cyfrowe kompetencje na wagę kariery / Sylwia Monostori. // Coaching 2021, nr 4, s. 50-51.
 8. Cyfrowy trening mózgu? / Tomasz Garstka. - 2020.// Głos Nauczycielski. - 2020, nr 31/32, s. 22
 9. Czy pojawienie się technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie szkolnej oznacza zmianę praktyk nauczania i uczenia się? / Lucyna Kopciewicz. - 2020.// Problemy Wczesnej Edukacji. - 2020, nr 3, s. 66-85
 10. Dobre praktyki wykorzystania WEB 2.0 i TIK w edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Baska. - 2021.// Meritum. - 2021, nr 3, s. 37-42
 11. Dołącz do eTwinning / Anna Szeląg. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 4-6, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 27-28
 12. Dyplomy czy kompetencje? Artur Negri. - 2021.// Coaching. - 2022, nr 1, s. 16-19
 13. ly - infografika - aktywizujące środowisko edukacyjne / Ewa Palka. - 2021.// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 67-86
 14. Edukacja lingwistyczna dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z języka obcego - wyzwania w edukacji zdalnej / Agnieszka Bojarczuk-Tüncer. - 2020.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 1, s. 65-76
 15. Elementy flipped classroom w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek. - 2021. // Życie Szkoły. - 2021, nr 4, s. 4-8
 16. Empatyczne ścieżki komunikacji z rodzicami : w jaki sposób formułować komunikaty i przekazywać informacje o uczniu podczas spotkania i z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych? / Agnieszka Ludorowska. - 2022. // Głos Pedagogiczny. - 2022, nr 130, s. 69-72
 17. Ewaluacja pracy nauczyciela z narzędziami TIK / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. - 2020. // Matematyka. - 2020, nr 6, s. 44-47
 18. Głuchy telefon (i nie tylko) jako element nowoczesnej lekcji / Bartłomiej Krowiak. - 2021.// Meritum. - 2021, nr 3, s. 77-83
 19. Graficzna wizualizacja wyrazów - chmury wyrazowe / Ewa Palka. - 2021.// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 55-66
 20. Innowacyjnie podczas dyskusji : jak wykorzystać Flipgrid w nauczaniu? / Joanna Kostrzewa. - 2021. // Polonistyka. - 2021, nr 1, s. 34-35
 21. Jak działają platformy edukacyjne? / Monika Sochacka. - 2022.// Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 2, s. 26-27
 22. Jak rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość może wykorzystać przyrodnik? / Anna Grzybowska. - 2019. // Meritum. - 2019, nr 4, s. 61-65
 23. Jak rozwijać kreatywność uczniów, wykorzystując nowoczesne technologie w edukacji? / Aleksandra Kubala-Kulpińska. - 2021.// Głos Pedagogiczny. - 2021, nr 125, s. 35-36, 32-34
 24. Jak rzeźbić mózgi pokolenia cyfrowych tubylców? / Adrianna Kloskowska. - 2021. // Biologia w Szkole. - 2021, nr 2, s. 28-32
 25. Jak stworzyć infografikę / Kinga Szczęśliwa. - 2022.// Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 1, s. 48-50
 26. Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli / Mariola Kosztołowicz. - 2020. // Matematyka. - 2020, nr 5, s. 31-34
 27. Kształtowanie umiejętności matematycznych oraz kompetencji cyfrowych uczniów za pomocą narzędzi TIK / Mariola Kosztołowicz. - 2020. // Matematyka. - 2020, nr 6, s. 11-15
 28. LearningApps - interaktywne materiały dydaktyczne / Ewa Palka. - 2021.// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 21-54
 29. Lekturoteka - czyli cyfrowe zasoby do pracy z lekturami / Magdalena Płatonow, Eliza Paternowska, Monika Żołędziejewska, Anna Giniewska. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 42-43
 30. Międzynarodowe projekty eTwinning jako inkubatory wiedzy o klimacie oraz kompetencji kluczowych uczniów / Tomasz Ordza. - 2020. // Biologia w Szkole. - 2020, nr 2, s. 45-47
 31. Młody homo ludens potrzebuje cyberprzewodnika / Małgorzata Gasik. - 2019. // Meritum. - 2019, nr 3, s. 75-78
 32. . Możliwości wspierania edukacji domowej nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi = Supporting homeschooling with modern information and communication technologies / Renata Królikiewicz, Irena Pulak. - 2020. // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli.. - 2020, nr 1, s. 23-38
 33. Narzędzia online nie tylko na czas pandemii / Kamil Śliwowski. - 2020.// Meritum. - 2020, nr 3, s. 120-124
 34. Narzędzia TIK w rozwijaniu czytelnictwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Zyta Czechowska.// Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 25-29
 35. Nauczanie zdalne : jak się do niego przygotować ? / Ewa Ostarek. - 2021. // Życie Szkoły. - 2021, nr 2-3, s. 16-21
 36. Nauczanie zdalne w kontekście zagadnień literaturoznawczych : - zgamifikowany cykl lekcji / Monika Żelazna.// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 61-70
 37. Nauczyciele w dobie cyberdemokracji. Poza edukację niezaangażowaną / Marcin Michalak. - 2018.// W: Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole. - Toruń : Adam Marszałek, 2018. - S. 27-43
 38. Nowe media jako narzędzie sieciowego indywidualizmu i uspołecznienia = New media as a tool of network individualism and socialisation / Mateusz Muchacki. - 2020.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2020, nr 4, s. 189-195
 39. Padlet - tablice wirtualne / Ewa Palka. - 2021.// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 9-19
 40. Pomysły na nowatorskie zajęcia / Anna Salomon-Mięciel. - 2022. // Głos Nauczycielski. - 2022, nr 20, s. 14
 41. Przegląd wybranych narzędzi TIK w zdalnym kształceniu językowym / Sabina Wężyk.// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 119-131
 42. Przewodnik po e-szkole / Maciej Frasunkiewicz. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 5, s. 38-41
 43. Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna w edukacji / Maciej Danieluk. - 2019. // Meritum. - 2019, nr 4, s. 86-96
 44. TIK na lekcjach fizyki / Arleta Biegańska. - 2020.// Fizyka w Szkole. - 2020, nr 6, s. 31-33
 45. TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza / Jolanta Nawrocka. - 2020. // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 1, s. 10
 46. TIK-owe lekcje / Agnieszka Kubś. - 2021.// Wiadomości Historyczne. - 2021, nr 3, s. 28-31
 47. Trudne realia zdalnej edukacji / Łukasz Kominiarek. - 2020. // Wychowawca. - 2020, nr 10, s. 11
 48. Wartość WEB 2.0 tworzą użytkownicy / Elżbieta Pryłowska-Nowak. - 2021.// Meritum. - 2021, nr 3, s. 2-7
 49. Wirtualna tablica w w wirtualnej klasie : szkoła niczym interaktywna gra / Ewa Felczak, Edyta Kalinowska. - 2020.// Meritum. - 2020, nr 3, s. 125-134
 50. Me / Ewa Palka. - 2021.// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 87-123
 51. Wybrane słowniki internetowe, korpusy językowe i narzędzia cyfrowe pomocne w nauczaniu zdalnym / Katarzyna Ostrowska.// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 133-148
 52. Wykorzystanie nowych technologii w edukacji / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - 2021. // Życie Szkoły. - 2021, nr 1, s. 10-14
 53. Zaprzyjaźnijmy się z kodami QR / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka. - 2019. // Meritum. - 2019, nr 4, s. 49-52
 54. Zastosowanie uniwersalnych narzędzi TIK w projekcie matematycznym / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. - 2020. // Matematyka. - 2020, nr 2, s. 38

Zasób Pedagogicznej Biblioteki z Tarnobrzega

Książki: 

 1. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 5, Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2020.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 112799
 2. Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia / Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2020.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 112680
  Filia Stalowa Wola sygnatura: SG 62827
  Filia Nisko sygnatura: NG 61226
 3. Cyfryzacja w miastach - idea, koncepcje i wdrożenia / Daniela Szymańska, Aleksandra Lewandowska, Michał Korolko. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 113041
 4. Edukacja - relacja - zabawa : wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : obszary : internet - konteksty społeczne i prawne, internet - wybrane aspekty ochrony dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska ; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. - Wydanie 2020, dodruk wydania 2019. - Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 112894, TG 112895
  Filia Stalowa Wola sygnatura: SG 63029
 5. Edukacja w cyfrowym świecie : edukacja 4.0 / Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko. - Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2020.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 113094
 6. Jak uczyć (się) zdalnie? / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. - Wydawnie I. - Warszawa : CeDeWu, 2020.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 113109
  Filia Stalowa Wola sygnatura: SG 63174
  Filia Stalowa Wola sygnatura: SG 63129
 7. Media cyfrowe wspierające procesy dydaktyczne / Aleksander Piecuch. - Wydanie I. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 113711
 8. Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy ; [recenzja wydawnicza dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Materska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 112641
 9. Nowe cyfrowe dzieciństwo : jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym świecie / Jordan Shapiro ; przełożyła Ewa Pater-Podgórna. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania, copyright 2020.
  Filia Stalowa Wola sygnatura: SG 62633
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 112430
  Filia Nisko sygnatura: NG 60450
 10. O prywatności w świecie nowych technologii : asymetria przejrzystości / Aleksandra Binicewicz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" copyright 2021.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 113551
 11. Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Kraków : Impuls, 2020.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 113161
  Filia Stalowa Wola sygnatura: SG 63008
 12. Tik w pigułce : narzędziownik nauczyciela / Maciej Danieluk. - Wydanie I. - Poznań : Centrum Rozwoju Edukacji Edicon, 2019.
  Filia Stalowa Wola sygnatura: SG 63180
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 113214
 13. Współczesne monitorowanie pracy : podstawy teoretyczne i metody zastosowania / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021.
  Biblioteka Tarnobrzeg sygnatura: TG 113158

Artykuły: 

 1. Akcja aktywacja, czyli za pomocą jakich metod aktywizować uczniów na lekcji matematyki? / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. - 2021.// Matematyka. - 2021, nr 6, s. 47-50
 2. Dołącz do eTwinning / Anna Szeląg. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 4-6, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 27-28
 3. Elementy flipped classroom w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek. - 2021. // Życie Szkoły. - 2021, nr 4, s. 4-8
 4. Ewaluacja pracy nauczyciela z narzędziami TIK / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. - 2020. // Matematyka. - 2020, nr 6, s. 44-47
 5. Jak działają platformy edukacyjne? / Monika Sochacka. - 2022.// Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 2, s. 26-27
 6. Jak przy pomocy TIK oswoić liczby ujemne? / Justyna Klimczyk. - 2022.// Matematyka. - 2022, nr 2, s. 47-50
 7. Jak rzeźbić mózgi pokolenia cyfrowych tubylców? / Adrianna Kloskowska. - 2021. // Biologia w Szkole. - 2021, nr 2, s. 28-32
 8. Jak stworzyć infografikę / Kinga Szczęśliwa. - 2022.// Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 1, s. 48-50
 9. Jak utworzyć komiks z TIK? / Bożena Boryczka. - 2020. // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 1, wkładka: Komiks w Szkole, nr 1, s. 10-13
 10. Jaki będzie "Kompetentny Nauczyciel"?. - 2022.// Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 3-4
 11. Jakie aplikacje webowe zastosować podczas omawiania ułamków? / Justyna Klimczyk. - 2021.// Matematyka. - 2021, nr 6, s.11-16
 12. Komiksy w bibliotece - nauka przez zabawę w łączenie obrazów z tekstem / Marta Florkiewicz-Borkowska.// Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 22-24
 13. Kształtowanie umiejętności matematycznych oraz kompetencji cyfrowych uczniów za pomocą narzędzi TIK / Mariola Kosztołowicz. - 2020. // Matematyka. - 2020, nr 6, s. 11-15
 14. Lekcja muzealna online / Izabela Kamińska.// Życie Szkoły. - 2022, nr 2-3, s. 68-69
 15. Lekturoteka - czyli cyfrowe zasoby do pracy z lekturami / Magdalena Płatonow, Eliza Paternowska, Monika Żołędziejewska, Anna Giniewska. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 42-43
 16. Międzynarodowe projekty eTwinning jako inkubatory wiedzy o klimacie oraz kompetencji kluczowych uczniów / Tomasz Ordza. - 2020. // Biologia w Szkole. - 2020, nr 2, s. 45-47
 17. Narzędzia TIK w rozwijaniu czytelnictwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Zyta Czechowska.// Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 25-29
 18. Nowoczesne technologie w pomaganiu dzieciom / z Karoliną Van Laere rozmawia Aneta Zdunek. - 2020. // Świat Problemów. - 2020, nr 4, s. 22-24
 19. Opowiedz to filmem - praktyczne użycie języka filmu w tworzeniu audiowizualnej interpretacji utworu literackiego : scenariusz lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej z wykorzystaniem TIK / Agata Augustynowicz. - 2019. // Polonistyka. - 2019, nr 6, s. 52-53
 20. Poradnik techniczny : jak zrobić zrzut ekranu? / Marcin Ćwikliński. - 2022.// Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 30-31
 21. Rodzina a nadużywanie przez dzieci nowych technologii cyfrowych / Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański. - 2020. // Świat Problemów. - 2020, nr 6, s. 3-6
 22. Technologia 5G : czy szkodzi zdrowiu? : nowe nadzieje, nowe obawy / Marta Maruszczak. - 2019.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2019, nr 10, s. 4-6
 23. TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza / Jolanta Nawrocka. - 2020. // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 1, s. 10
 24. Trudne realia zdalnej edukacji / Łukasz Kominiarek. - 2020. // Wychowawca. - 2020, nr 10, s. 11
 25. W labiryncie książek - eTwinning w bibliotece szkolnej / Teresa Prokowska. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 3, s. 4-7
 26. Wakacyjna re@ktywacja / Maciej Frasunkiewicz. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 7, s. 40-43
 27. Wykorzystanie nowych technologii w edukacji / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - 2021. // Życie Szkoły. - 2021, nr 1, s. 10-14
 28. YouTube w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek. - 2021.// Życie Szkoły. - 2021, nr 10, s. 10-13
 29. Zarządzanie szkołą w czasie pandemii / Juwenalis Andrzejczak, Marcin Jastrzębowski. - 2020. // Wychowawca. - 2020, nr 10, s. 5-7
 30. Zdalne nauczanie - bilans zysków i strat ponoszonych przez dziecko / Grzegorz Godawa. - 2020. // Wychowawca. - 2020, nr 10, s. 8-9
Zasób Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu

Książki:

 1. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 5, Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2020.
  Biblioteka Przemyśl sygnatura WP 115352 
  Filia Przeworsk sygnatura WK 54368
  Filia Lubaczów sygnatura WL 52025
 2. Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia / Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2020.
  Biblioteka Przemyśl sygnatura WP 115263
  Filia Jarosław WJ sygnatura 57840
  Filia Lubaczów WL sygnatura 51747
  Filia Przeworsk WK sygnatura 54330 
 3. Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 4, Edukacja zdalna w cieniu pandemii - wielogłos akademicki / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.
  Biblioteka Przemyśl sygnatura WP 116723
  Filia Lubaczów sygnatura WL 52161
  Filia Przeworsk sygnatura WK 54878 
 4. Education - Relationships - Play : multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safety : areas: the Internet - social and legal contexts, the Internet - selected aspects of child and youth protection / edited by  Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska. - Warszawa : FRSE Publications, 2020.
  Biblioteka Przemyśl sygnatura WP 115248
  Filia Przeworsk sygnatura WK 54521, WK 54522
  Filia Jarosław sygnatura WJ 58056
 5. Edukacja - relacja - zabawa : wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : obszary : internet - konteksty społeczne i prawne, internet - wybrane aspekty ochrony dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska ; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. - Wydanie 2020, dodruk wydania 2019. - Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020.
  Filia Przeworsk sygnatura WK 54520, WK 54519
 6. Edukacja - relacja - zabawa : wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : obszary : internet - konteksty społeczne i prawne, internet - wybrane aspekty ochrony dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska ; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020.
  Filia Lubaczów sygnatura WL 52140
  Filia Jarosław sygnatura WJ 58053
 7. Edukacja - relacja - zabawa : wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : obszary : internet - konteksty społeczne i prawne, internet - wybrane aspekty ochrony dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska ; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2019.
  Biblioteka Przemyśl sygnatura WP 115020
  Filia Przeworsk sygnatura WK 54320
 8. Edukacja w cyfrowym świecie : edukacja 4.0 / Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko. - Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2020.
  Filia Lubaczów sygnatura WL 51992
  Biblioteka Przemyśl sygnatura WP 115952
 9. Jak uczyć (się) zdalnie? / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. - Wydawnie I. - Warszawa : CeDeWu, 2020.
  Biblioteka Przemyśl WP 115377
  Filia Lubaczów WL 51756, WL 51757
  Filia Przeworsk WK 54378 
 10. Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy ; [recenzja wydawnicza dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Materska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.
  Filia Przeworsk sygnatura WK 54299
 11. Nowe cyfrowe dzieciństwo : jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym świecie / Jordan Shapiro ; przełożyła Ewa Pater-Podgórna. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania, copyright 2020.
  Biblioteka Przemyśl sygnatura WP 114974 
  Filia Lubaczów sygnatura WL 51632
  Filia Przeworsk sygnatura WK 54229 
 12. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki. - Wydanie pierwsze. - Kraków : Impuls, 2019.
  Biblioteka Przemyśl WP 114728, MKsK 37 
  Filia Lubaczów sygnatura WL 51519
  Filia Jarosław sygnatura WJ 57703
 13. Tik w pigułce : narzędziownik nauczyciela / Maciej Danieluk. - Wydanie I. - Poznań : Centrum Rozwoju Edukacji Edicon, 2019.
  Biblioteka Przemyśl WP 115714
  Filia Przeworsk WK 54618
  Filia Lubaczów WL 51981, CzL 52464

 Artykuły: 

 1. Alfabetyzm wizualny w szkole. Cz.1 / Danuta Kitowska. // Biblioteka w Szkole 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 8-11.
 2. Audiodeskrypcja w nauczaniu - platforma ClipFlair / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 125-148.
 3. CALL (Computer Assisted Language Learning) : szanse i wyzwania / Anita Jagun. // W: Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego Warszawa : Difin, 2021 S. 279-287.
  Biblioteka Przemyśl WP 116444
 4. Crowdfunding dla edukacji, edukacja dla crowdfundingu / Aneta Waszkiewicz, Maria Kukurba. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2020, nr 1, s. 115-127.
 5. Cyfrowe pomoce edukacyjne / Agnieszka Lipska.  // Dyrektor Szkoły 2021, nr 5, dodatek: Nowe technologie, s. 6,8.
 6. Cyfrowy potencjał współczesnych uczniów w perspektywie polskich raportów z badań / Marzenna Nowicka. // W: Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 3, Mediatyzacja przestrzeni szkoły - tropy badawcze i implementacje Toruń : Adam Marszałek, 2019 28-39.
  Biblioteka Przemyśl WP 114682
  Filia Lubaczów WL 52160
  Filia Przeworsk WK 54877
 7. Dla kogo dzisiejsza szkoła, czyli o tym, czego od edukacji potrzebują współcześni uczniowie / Adriana Kloskowska. // Matematyka 2020, nr 1, s. 44-46.
 8. Dołącz do eTwinning / Anna Szeląg. // Biblioteka w Szkole 2020, nr 4-6, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 27-28.
 9. Doświadczenie i zrozumienie. Wirtualna rzeczywistość w szkołach podstawowych / Jan Szczyciński. // Meritum 2019, nr 4, s. 13-17.
 10. ly - infografika - aktywizujące środowisko edukacyjne / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 67-86.
 11. Elementy flipped classroom w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek. // Życie Szkoły 2021, nr 4, s. 4-8.
 12. Geniallne inspiracje na nowy rok szkolny / Agnieszka Halicka. // Biblioteka w Szkole 2021, nr 7/8, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 8-15.
 13. Graficzna wizualizacja wyrazów - chmury wyrazowe / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 55-66.
 14. Innowacyjnie podczas dyskusji : jak wykorzystać Flipgrid w nauczaniu? / Joanna Kostrzewa. // Polonistyka 2021, nr 1, s. 34-35.
 15. Jak działają platformy edukacyjne? / Monika Sochacka. // Biblioteka w Szkole 2022, nr 2, s. 26-27.
 16. Jak rzeźbić mózgi pokolenia cyfrowych tubylców? / Adrianna Kloskowska. // Polonistyka 2021, nr 1, s. 46-51.
 17. Jak uczyć się i nauczyć na odległość. // Życie Szkoły 2020, nr 9, s. 4-5.
 18. Jak utworzyć komiks z TIK? / Bożena Boryczka. // Biblioteka w Szkole 2020, nr 1, wkładka: Komiks w Szkole, nr 1, s. 10-13.
 19. Jaki będzie "Kompetentny Nauczyciel"?. // Biblioteka w Szkole 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 3-4.
 20. LearningApps - interaktywne materiały dydaktyczne / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 21-54.
 21. Lekturoteka - czyli cyfrowe zasoby do pracy z lekturami / Magdalena Płatonow, Eliza Paternowska, Monika Żołędziejewska, Anna Giniewska. // Biblioteka w Szkole 2021, nr 4, s. 42-43.
 22. Młody homo ludens potrzebuje cyberprzewodnika / Małgorzata Gasik. // Meritum 2019, nr 3, s. 75-78.
 23. Moja skrzynia z narzędziami, czyli o narzędziach TIK w metodyce uczenia języka polskiego / Iwona Gralec. // Język Polski w Szkole Podstawowej 2020/2021, nr 2, s. 141-145.
 24. Monitor interaktywny w pracy biblioteki - pierwsze kroki / Alicja Lampa. // Biblioteka w Szkole 2021, nr 12, s. 20-21.
 25. Narzędzia online nie tylko na czas pandemii / Kamil Śliwowski. // Meritum 2020, nr 3, s. 120-124.
 26. Nauczanie zdalne : jak się do niego przygotować ? / Ewa Ostarek. // Życie Szkoły 2021, nr 2-3, s. 16-21.
 27. Nauczanie zdalne w kontekście zagadnień literaturoznawczych : - zgamifikowany cykl lekcji / Monika Żelazna. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2021/2022, nr 2, s. 61-70.
 28. Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej : kompetencje, doświadczenie i oczekiwania społeczne / Kamila Wasilewska. // W: Pedagogika i psychologia dla współczesnego człowieka Poznań : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 2020 S. 91-102.
  Biblioteka Przemyśl sygnatura WP 115063 
  Filia Lubaczów sygnatura WL 51671
 29. Nowoczesne technologie a społeczeństwo / Janusz S. Wierzbicki. // Meritum 2019, nr 4, s. 66-80.
 30. Nowoczesne technologie w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / Aleksandra Wójciak mgr (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). // W: Edukacja XXI wieku : strategie zarządzania i kierunki rozwoju 299-312.
  Biblioteka Przemyśl sygnatura CzP 37.013
  Filia Lubaczów sygnatura CzL 51657
  Filia Przeworsk sygnatura WK 54376
 31. O ludziach, cyborgach i sztucznej inteligencji / Grażyna Gregorczyk. // Meritum 2019, nr 4, s. 18-25.
 32. Opowiedz to filmem - praktyczne użycie języka filmu w tworzeniu audiowizualnej interpretacji utworu literackiego : scenariusz lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej z wykorzystaniem TIK / Agata Augustynowicz. // Polonistyka 2019, nr 6, s. 52-53.
 33. Padlet - tablice wirtualne / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 9-19.
 34. Pierwsze kroki w świecie rzeczywistości rozszerzonej / Tomasz Greczyło. // Meritum 2019, nr 4, s. 81-85.
 35. Poradnik techniczny : jak zrobić zrzut ekranu? / Marcin Ćwikliński. // Biblioteka w Szkole 2022, nr 4, wkładka: Kompetentny Nauczyciel, nr 1, s. 30-31.
 36. Przegląd wybranych narzędzi TIK w zdalnym kształceniu językowym / Sabina Wężyk. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2021/2022, nr 2, s. 119-131.
 37. Przegląd wybranych narzędzi TIK w zdalnym kształceniu językowym / Sabina Wężyk. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2021/2022, nr 2, s. 119-131.
 38. Przewodnik po e-szkole / Maciej Frasunkiewicz.  // Dyrektor Szkoły 2020, nr 5, s. 38-41.
 39. Realizacja innowacji pedagogicznej a konwergentne kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe dzieci / Magdalena Słowik. // W: Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 3, Mediatyzacja przestrzeni szkoły - tropy badawcze i implementacje Toruń : Adam Marszałek, 2019 199-213.
  Biblioteka Przemyśl sygnatura WP 114682
  Filia Lubaczów sygnatura WL 52160
  Filia Przeworsk sygnatura WK 54877
 40. Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna w edukacji / Maciej Danieluk. // Meritum 2019, nr 4, s. 86-96.
 41. Stymulowanie rozwoju informatycznego ucznia zdolnego / Małgorzata Rostkowska. // Meritum 2020, nr 1, s. 101-106.
 42. Sztuczna inteligencja - szanse i zagrożenia / Małgorzata Rostkowska. // Meritum 2019, nr 4, s. 30-34.
 43. Świat w objęciach sztucznej inteligencji w świetle kompetencji przyszłości / Marlena Plebańska. : // Meritum 2019, nr 4, s. 2-12.
 44. TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza / Jolanta Nawrocka. : // Biblioteka w Szkole 2020, nr 1, s. 10.
 45. TIK-owe lekcje / Agnieszka Kubś. // Wiadomości Historyczne 2021, nr 3, s. 28-31.’
 46. Uczeń - dociekliwy odkrywca. TIK i IBSE na lekcjach chemii / Justyna Kamińska. // Meritum 2020, nr 1, s. 86-90.
 47. W jaki sposób cyfrowe urządzenia do przeprowadzania doświadczeń mogą zmienić nauczanie przedmiotów przyrodniczych w szkołach? / Tomasz Sobiepan. // Meritum 2019, nr 4, s. 40-42.
 48. W labiryncie książek - eTwinning w bibliotece szkolnej / Teresa Prokowska. // Biblioteka w Szkole 2021, nr 3, s. 4-7.
 49. Wirtualna tablica w w wirtualnej klasie : szkoła niczym interaktywna gra / Ewa Felczak, Edyta Kalinowska.  // Meritum 2020, nr 3, s. 125-134.
 50. Me / Ewa Palka. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2020/2021, nr 2, s. 87-123.
 51. Wprowadzanie modelu CLIL w kształceniu zawodowym / Katarzyna Skoczylas, Ewelina Sikora. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2020, nr 1, s. 104-114.’
 52. Wybrane słowniki internetowe, korpusy językowe i narzędzia cyfrowe pomocne w nauczaniu zdalnym / Katarzyna Ostrowska. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2021/2022, nr 2, s. 133-148.
 53. Wykorzystanie nowych technologii w edukacji / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. // Życie Szkoły 2021, nr 1, s. 10-14.
 54. Zaprzyjaźnijmy się z kodami QR / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka. // Meritum 2019, nr 4, s. 49-52.
 55. Zdalne nauczanie - bilans zysków i strat ponoszonych przez dziecko / Grzegorz Godawa. // Wychowawca 2020, nr 10, s. 8-9.
 56. Zmarły jak żywy / Marek Matacz.  // Wiedza i Życie 2021, nr 6, s. 54-55.
 57. Znaczenie i sposoby rozwoju kreatywności w gospodarce cyfrowej = Importance and ways of developing creativity in the digital economy / Dorota Roszkowska.  // W: Kreatywność w systemie edukacji s. 176-186.

 

Autor: Dorota Lichota, Paulina Kusiak