Indywidualizacja w nauczaniu

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w  Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

Indywidualizacja w nauczaniu

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1970-2015)

 

Książki:

 1. Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję / Connie M. Moss, Susan M. Brookhart ; przekł. Weronika Gasperczyk. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014.
  sygn. WypRz   243646, WypRz   243919,  CzytR   244347
 2. Doskonalenie lekcji : z problematyki optymalizacji kształcenia / Krystyna Kuligowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.
  sygn. WypRz   192459, WypRz   192460, WypRz   192461
 3. Dydaktyka kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki ; rozdz. II i III oprac. Janina Świrko-Pilipczuk. - Kraków : "Impuls", 2001.
  sygn. WypRz   227277, WypRz   226516, CzytR   226492
 4. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : WAM, 2008.
  sygn. CzytR   234321
 5. Efektywne nauczanie : praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania / Elizabeth Perrott ; tł. [z ang.] Andrzej Janowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.
  sygn. WypRz   218399, WypRz   218185, CzytR   218184
 6. Indywidualizacja kształcenia : dydaktyka różnicowa / Tadeusz Lewowicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
  sygn..WypRz   163867, WypRz   163869, CzytR   163859
 7. Indywidualizacja nauczania literatury w świetle badań eksperymentalnych / Helena Wolny. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1977.
  sygn. WypRz   164377, CzytR   164376
 8. Indywidualizacja w kształceniu i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego / red. Teresa Małkowska. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego, 1985.
  sygn. CzytR   213640
 9. Indywidualizowane nauczanie problemowo-grupowe w szkole podstawowej / Jerzy Kujawiński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1978
  sygn. WypRz   165682, WypRz   165683, CzytR   165269
 10. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny ; tł. [z ang.] Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
  sygn. WypRz   221360, CzytR   221359
 11. Klasy autorskie w Szkołach Twórczych / Danuta Nakoneczna. - Warszawa : Towarzystwo Szkół Twórczych, 1993.
  sygn. WypRz   215924, WypRz   215925, CzytR   215923
 12. Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : "Veda", 1994.
  sygn. WypRz   218765, WypRz   227007, CzytR   218764
 13. Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki / Bolesław Niemierko. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
  sygn. WypRz   233683
 14. Kształcenie uczniów zdolnych / Tadeusz Lewowicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.
  sygn. WypRz   201197, WypRz   201196
 15. Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień / Danuta Nakoneczna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
  sygn. WypRz   180259, WypRz   177242
 16. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; [tł. z ang. Krzysztof Kruszewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
  sygn. CzytR   227194
 17. Mój uczeń pracuje inaczej : wskazówki metodyczne / Urszula Grygier, Iwona Sikorska. - Kraków : Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.
  sygn. WypRz   233105, CzytR   233104
 18. Nauczanie zróżnicowane / Ryszard Więckowski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1975.
  sygn. WypRz   150641, WypRz   150642,  WypRz   150643, CzytR   150635
 19. Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", 1996.
  sygn. WypRz   219447, WypRz   219257
 20. Pedagogika wczesnoszkolna / Ryszard Więckowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.
  sygn. WypRz   218103, CzytR   218011
 21. Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
  sygn. WypRz   223077
 22. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. - Kraków : "Impuls", 2000.
  sygn. WypRz   223362, CzytR   223361
 23. Problem indywidualizacji w nauczaniu / Ryszard Więckowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
  sygn. WypRz   139251, WypRz   139249, CzytR   139244
 24. Problemy indywidualizacji nauczania / Krystyna Kuligowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.
  sygn. WypRz   149643,  WypRz   148797, WypRz   148798, CzytR   147685
 25. Psychologia uczenia się i nauczania. T. 1 / Charles Galloway ; [przeł. z ang. Józef Radzicki i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
  sygn. WypRz   208757, WypRz   208535
 26. Psychologia uczenia się i nauczania. T. 2 / Charles Galloway ; [przeł. z ang. Józef Radzicki i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
  sygn. WypRz   208758, WypRz   208759
 27. Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów / Tadeusz Lewowicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.
  sygn. WypRz   170561, WypRz   161677, WypRz   161678
 28. Różnicowanie kształcenia wczesnoszkolnego / Wiesława Piasta, Bolesław Potyrała, Ksenia Wasylkowska. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1982.
  sygn. WypRz   187336, WypRz   186980
 29. Style nauczania / Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis ; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.
  sygn. WypRz   223828, CzytR   223795
 30. Sztuka nauczania. T. 1, Czynności nauczyciela / pod red. Krzysztofa Kruszewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991.
  sygn. WypRz   218981,  WypRz   232884
 31. Sztuka nauczania. T. 2, Szkoła / pod red. Krzysztofa Konarzewskiego. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
  sygn. WypRz   223084, WypRz   223086
 32. Uczenie się w małych grupach w klasie / Jo-Anne Reid, Peter Forrestal, Jonathan Cook ; tł. [z ang.] Ewa Troczyńska i Józef Troczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
  sygn. WypRz   219305,  WypRz   219303, WypRz   219304, CzytR   219340
 33. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
  sygn. WypRz   236114, CzytR   236056
 34. Uczymy się nauczać / Richard I. Arends ; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
  sygn. WypRz   216986, WypRz   216987, WypRz   216934,  CzytR   216933
 35. Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2000.
  sygn. WypRz   227881
 36. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej / Wincenty Okoń. - Wyd. 4. - Warszawa : "Żak", 1998.
  sygn. WypRz   226921, WypRz   222968
 37. Wyspy oporu edukacyjnego / Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 1993.
  sygn. WypRz   225298, WypRz   216258
 38. Zasada indywidualizacji w nauczaniu języka polskiego / Helena Wolny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
  sygn. WypRz   169734, WypRz   169735,  WypRz   169736

Artykuły:

 1. Domagaj się człowieku! : indywidualizowanie po polsku: w kilkuosobowych grupach, z rodzicem w roli wolontariusza za drzwiami klasy / Halina Drachal. // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 8, s. 8
 2. Droga do wszechstronnego rozwoju / Małgorzata Rey. // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 22-28
 3. Idea planu daltońskiego a prawo do indywidualizmu edukacyjnego dziecka / Dawid Misiak. // W: Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia. / red. nauk. Renata Nowakowska-Siuta. Kraków: "Impuls", 2014. - S. 243-258
  sygn. CzytR   243741
 4. Indywidualizacja kształcenia : idee, metody, narzędzia / Maciej M. Sysło. // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 24-31
 5. Indywidualizacja kształcenia uczniów zdolnych na poziomie ponadgimnazjalnym : wybrane zagadnienia / Magdalena Marzec. // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2. / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. - S. 92-102
  sygn. . CzytR   244034
 6. Indywidualizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej z dzieckiem / Justyna Cieślińska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. // Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 14-15
 7. Indywidualizacja pracy z dzieckiem odroczonym od obowiązku szkolnego/ Wiesława Mądrowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 7, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 30 – 33
 8. Indywidualizacja procesu nauczania a akwizycja drugiego języka u najmłodszych / Agata Hofman. // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 45-49
 9. Indywidualizacja procesu nauczania a teoria inteligencji wielorakich / Katarzyna Wójcik. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 16-17
 10. Indywidualizacja procesu nauczania : przepis na sukces... w realizacji projektu / Lech Wikaryjczyk. // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, wrzesień, s. 60-61
 11. Indywidualizacja w kształceniu / Tadeusz Lewowicki // W : Encyklopedia pedagogiczna / red.Wojciech Pomykało. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 1993. - S. 251-256
  sygn. WypRz   238006
 12. Indywidualizacja w nauczaniu / Anna Sajdak. // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom II,red. Pilch T., Wydawnictwo Akademickie Żak,Warszawa 2003. – s. 298-305
  sygn. WypRz   230009, CzytR   238082
 13. Indywidualizacja w problemowo-grupowym nauczaniu matematyki w klasach I-II szkoły podstawowej / Krystyna Starkowska // W : Rola nauczania początkowego w edukacji szkolnej :materiały z sesji / red. Jerzy Kujawiński. – Poznań : Kuratorium Oświaty i wychowania, 1978. s. 78-81
  sygn. WypRz   213780,  CzytR   168230
 14. Indywidualizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym w niższych klasach szkoły podstawowej/ Jerzy Kujawiński // W: Rola nauczania początkowego w edukacji szkolnej : materiały z sesji / red.Jerzy Kujawiński. – Poznań : Kuratorium Oświaty i Wychowania, 1978. – S. 32-52
  sygn. WypRz   213780,  CzytR   168230
 15. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne / Barbara Marcinkowska. // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki. / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 224-233
  sygn. WypRz   240687, CzytR   240449
 16. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) i plany działań wspierających (PDW) dla dzieci z zaburzeniami mowy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Łucja Skrzypiec, Bogumiła Wilk. // W: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2. / pod red. Katarzyny Węsierskiej, Natalii Moćko. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 229-249
  sygn. CzytR   242636
 17. Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne oraz nauczanie indywidualne na nowych zasadach / Ewa Norkowska. // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 11, s. 21-24
 18. Jeden na jeden : MEN nowelizuje rozporządzenie o organizowaniu nauczania indywidualnego / Halina Drachal. // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 20, s. 10
 19. Ku przyszłej szkole skoncentrowanej na uczniach / Józef Kuźma. // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 9-10, s. 74-81
 20. Nauka przychodzi łatwiej, gdy wykonujemy coś samodzielnie - o indywidualnej pracy z uczniem / Aleksandra Walewska. // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 79-85
 21. Nauka przychodzi łatwiej, gdy wykonujemy coś samodzielnie - o indywidualnej pracy z uczniem / Anna Paplińska. // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s. 109-112
 22. Specyficzne trudności w uczeniu się a dostosowanie wymagań edukacyjnych : szanse, wyzwania i niezamierzone skutki / Marcin Szczerbiński. // Dysleksja. - 2013, nr 1, s. 26-33
 23. Teoria Jeana Piageta a indywidualizacja procesu nauczania dzieci w wieku przedszkolnym : na przykładzie języka angielskiego jako języka drugiego / Agata Hofman. // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 46-52
 24. Włączanie wyzwaniem dla szkoły / Katarzyna Leśniewska. // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 70-73
 25. Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Jarosław Kordziński. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 22-24

 Rzeszów, 29.01.2016 r.
oprac . Jolanta Nizicka
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Jolanta Nizicka