Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.)

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

 1. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  Sędziszów BSdzW 39807
 2. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011.
  Sędziszów BSdzC 43326
 3. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter .- Wałbrzych : Wydawnictwo Unus, 2003.
  Sędziszów BSdzC 36497
 4. Czy musimy się bać? : rozważania o zachowaniach agresywnych osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Grażyna Kowalczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.
  Sędziszów BSdzW 39279
 5. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.
  Sędziszów BSdzW 46391
 6. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany .- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.
  Sędziszów BSdzW 44051
 7. Dzieci specjalnej troski / Tadeusz Gałkowski .- Warszawa : WP, 1979.
  Sędziszów BSdzW 25991, 30281
 8. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (gimnazjum) / Renata Naprawa. -  Gdańsk : "Harmonia", 2008.
  Sędziszów BSdzW 42087
 9. Jak wspierać umierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną / Noelle Blackman, Stuard Todd. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009.
  Sędziszów BSdzW 39838
 10. Komunikacja, edukacja, społeczeństwo : o dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Jolanta Rzeźnicka-Krupa. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Sędziszów BSdzW 38417
 11. Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
  Sędziszów BSdzC 43361
 12. Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
  Sędziszów BSdzW 46147
 13. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wobec sytuacji trudnych : osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania radzenia sobie / Paweł Kurtek. - Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2009.
  Sędziszów BSdzW 39118
 14. Mój dzień : program zajęć stymulująco-terapeutycznych dla dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Anna Różańska-Gał. - Gdańsk : "Harmonia", 2017.
  Sędziszów BSdzC 46607
 15. Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk : "Harmonia", 2009.
  Sędziszów BSdzW 38644
 16. Niepełnosprawność - kobiecość – rodzina / Lidia Marszałek. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.
  Sędziszów BSdzW 40606
 17. Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / Franciszek Wojciechowski. - Warszawa : "Żak", 2007.
  Sędziszów BSdzW 37580
 18. Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne / Ditta Baczała. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012.
  Sędziszów BSdzW 41519
 19. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością ? / Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak .- Warszawa : Difin, 2010.
  Sędziszów BSdzW 39482
 20. Patryk też może : multimedialny system wsparcia edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną : koncepcja, raport z badań / Anna Pogorzelec. - Warszawa : Wydawnictwo Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej : Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, 2015.
  Sędziszów BSdzW 46203
 21. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli .- Warszawa : MEN, 2010.
  Sędziszów BSdzW 41961, 41962, 41963,
 22. Pomóż dzieciom zrozumieć świat : programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Alicja . – Gdańsk : "Harmonia", 2012.
  Sędziszów BSdzW 43207
 23. Profesjonalizm a serce : rozważania o nauczycielu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem : [praca zbiorowa] / Ewa Batko. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009.
  Sędziszów BSdzW 39553
 24. Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych / Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2007.
  Sędziszów BSdzW 37603
 25. Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla terapeutów i nauczycieli / Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2016.
  Sędziszów BSdzW 46253
 26. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : dla klas I-III / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009.
  Sędziszów BSdzW 38669
 27. Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozowoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz .- Kraków : "Impuls", 2010.
  BSdzC 43387
 28. Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną : zbiorowe instrumentalne studium przypadku / Danuta Kopeć. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013.
  Sędziszów BSdzW 43390
 29. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną : nauczycielskie (de)konstrukcje / Marta Jurczyk. - Warszawa : Difin, 2018.
  Sędziszów BSdzW 47412
 30. Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  Sędziszów BSdzW 39654
 31. Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Edyta Janus. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.
  Sędziszów BSdzC 47517
 32. Umiejętności społeczne dzieci. Kształtowania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska .- Warszawa : Difin, 2017.
  Sędziszów BSdzW 46804
 33. Upośledzeni umysłowo : poza granicami człowieczeństwa / Elżbieta Zakrzewska-Manterys. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2010.
  Sędziszów BSdzW 40094
 34. Wokół edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski, Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
  Sędziszów BSdzW 40096
 35. Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. Katarzyna Ćwirynkało. - Toruń : "Akapit", 2011.
  Sędziszów BSdzW 41449
 36. Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Ewa Zasępa. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalne, 2011.
  Sędziszów BSdzW 41070
 37. Zrozumieć samemu świat : program nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : gimnazjum / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  Sędziszów BSdzW 39789


Wydawnictwa ciągłe:
 

 1. Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Urszula Bartnikowska // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 347-353.
 2. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14.
 3. Dialog w procesie uspołeczniania osób z niepełnosprawnością intelektualną / Irena Ramik-Mażewska // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 16-19.
 4. Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w opiniach nauczycieli i wychowawców / Mariola Leśnik // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 306-30.
 5. Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie / Beata Cytowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. 85-101.
 6. Inni-obcy czy inni-drudzy? O potrzebie społecznej akceptacji u osób z niepełnosprawnością intelektualną / Kamil Kuracki // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 85-90.
 7. Innowacje społeczne w praktyce rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - przykład modelu / Ryszard Necel, Natalia Wasielewska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 2, s. 91-104.
 8. Inspiracje światła i muzyki w aranżacji muzycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 57-73.
 9. Instytucja małżeństwa wymuszonego wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną / Anna Zamkowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 146-159.
 10. Jak szybko mówią dzieci niepełnosprawne intelektualnie / Mirosław Michalik [i in.] // Szkoła Specjalna. - 2018, nr 2, s. 102-113.
 11. Kompetencje twórcze wychowanków zakładów poprawczych o obniżonej sprawności intelektualnej / Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 360-368.
 12. Koncepcje pedagogiczne Edouarda Seguina / Tomasz Fetzki // Szkoła Specjalna. - 2012,nr 3, s. 165-174.
 13. Kreatywność w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ujęciu profesor Marii Grzegorzewskiej / Marianna Marek-Ruka // Szkoła Specjalna. - 2017, nr 4, 245-250.
 14. Lęki i nadzieje dotyczące przyszłości dziecka w wypowiedziach rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie / Anna Szczepaniak // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 102-108.
 15. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga 2013 // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s.31-33.
 16. Miejsce osoby niepełnosprawnej intelektualnie w systemie pomocowym państwa : aspekty prawno-organizacyjne / Jakub Niedbalski // Polityka Społeczna. - 2013, nr 1, s. 10-15.
 17. Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Natalia Marciniak-Madejska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 1, s. 94-116.
 18. Nastawienia egocentryczne i prospołeczne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Renata Biernat // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 3-4, s. 17-22.
 19. Nastawienia empatyczne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich / Renata Biernat // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 109-124.
 20. Niepełnosprawni intelektualnie użytkownicy Internetu - wybrane konteksty / Piotr Plichta // Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 16-18.
 21. Niepełnosprawność intelektualna - najnowsze zmiany terminologiczne i diagnostyczne w świetle DSM-5, ICD-11 oraz AAIDD / Agnieszka Żyta // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 1, s. 17-26.
 22. Niepełnosprawność intelektualna i agresja / Zofia Olender2015 // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 20.
 23. Niepełnosprawność intelektualna w dyskursie naukowym i w społecznej percepcji / Jakub Niedbalski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 3-23.
 24. Odkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, 130-135.
 25. Odpowiedzialność nieletniego z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 364-374.
 26. Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 42-43.
 27. Osoba niepełnosprawna intelektualnie w sieci nieformalnego wsparcia / Teresa Żółkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 3-6.
 28. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną sprawcą czynu zabronionego / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 4, s. 289-299.
 29. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny wobec umierania, śmierci i żałoby / Agnieszka Żyta // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 44-56.
 30. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie / Małgorzata Rękosiewicz // Remedium. - 2013, nr 5, s. 26-27.
 31. Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną przez nauczycieli i uczniów szkół ogólnodostępnych w Polsce i na Litwie / Diana Aksamit-Staszkievicz // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 26-33.
 32. Poczucie samotności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w zależności od postaw rodzicielskich / Andrzej Giryński // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 3-18.
 33. Postawy pedagogów i studentów pedagogiki wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 1, s. 85-107
 34. Pomyślne starzenie się osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 4, s. 61-78.
 35. Praca zawodowa jako ważny aspekt podnoszący jakość życia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 58-71.
 36. Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. Cz. 1 / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 4, s. 288-300.
 37. Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. Cz. 2 / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 1, s. 61-75.
 38. Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. Cz. 3 / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 2, s. 131-144.
 39. Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. Cz. 4 / Małgorzata Szeroczyńska.: // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 3, s. 213-229.
 40. Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnością intelektualną - sprzeczność Konstytucji RP z międzynarodowym standardem praw człowieka / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 3, s. 223-228.
 41. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście opieki formalnej / Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 70-91.
 42. [Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - recenzja] / Magdalena Kowalska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 2, s. 200-204.
 43. Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży posiadającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową / Bożena Sidor // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 3-18.
 44. Rola ekspresji plastycznej w rewalidacji dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / Elżbieta Łukomska // Szkoła Specjalna. - 2004, 1, 42 – 46.
 45. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Kołodziejczak, Katarzyna Wicher, Marika Witkoś // Remedium. - 2014, nr 1, s. 25-27.
 46. Ryzyko w kontekście wychowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 20-36.
 47. Samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną / Lidia Klaro-Celej // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 1, s. 52-54.
 48. Samoocena dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 9-16.
 49. Samotność po godzinach : o nadużywaniu alkoholu przez osoby niepełnosprawne umysłowo / Beata Borowska-Beszta // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 31-34.
 50. Socjologiczne ujęcie niepełnosprawności intelektualnej / Łukasz Koperski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 37-48.
 51. Społeczny wymiar niepełnosprawności intelektualnej / Aleksandra Maciarz // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 243-246.
 52. Spostrzeganie siebie i przystosowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Dariusz Kołodziej // Szkoła Specjalna. - 2018, nr 1, s. 45-56.
 53. Sprawność fizyczna osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym / Paweł Lizis // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 2, s. 14-19.
 54. Stan zdrowia jako wyznacznik jakości życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Sikorski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 122-135.
 55. Stymulacja ukierunkowana a sprawność fizyczna osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Studium przypadku / Anna Zwierzchowska [i in.] // Szkoła Specjalna. - 2017, nr 2, s. 125-133.
 56. Sytuacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim po ukończeniu nauki w szkole zawodowej / Michał J. Gacek, Jolanta Nycz // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 95-106.
 57. Szczególnie trudna samotność / Agnieszka Lubowiedzka // Sygnał. - 2018, nr 4, s. 53-55.
 58. Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Małgorzata Mróz // Wychowawca. - 2016, nr 12, s. 14-15.
 59. Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Dariusz Kral // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 22-23.
 60. Wykorzystanie piktogramów w procesie kształtowania umiejętności społecznych u dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną / Andrzej Adamczyk // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 199-208.
 61. Zabawy z wykorzystaniem żywiołów w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie / Joanna Mikulska // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 68-78.
 62. Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich / Renata Biernat // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 168-179.
 63. Zagrożenia cyberprzestrzeni dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Sebastian Zieliński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 1, s. 54-62.
 64. Zastosowanie stymulacji wielozmysłowej w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym / Edyta Łapińska // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 125-132.
 65. Zróżnicowane formy zaburzeń w zachowaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Jarosław Rola // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 104-108.

Autor: Anna Kucharska