Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej.

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia
Kształtowanie środowiska wychowawczego. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej.


Cz. 1. Wychowanie w klasie szkolnej

 Książki:

 1. Budujemy ciekawy program wychowawczy / Grażyna Jędryka, Andrzej Głowacki. - Kraków : "Rubikon", 2001.
  Sygn. WypRz 225032, BMWyp 54416, CzytR 224886
 2. Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić : podpowiednik dla nauczyciela / Nora Grochowska. - Warszawa : "Seventh Sea", 2001.
  Sygn. BSdzW 37795
 3. Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela- wychowawcy / Maryla Sowisło. Kraków : "Impuls", 2008.
  Sygn. WypRz 231897, BSdzW 39287, BLżWy 33044, BŁWyp 33604, 2007: BStWy 32800, CzytR 231250
 4. Dziecko w świecie edukacji : przykłady zajęć kompleksowych : bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia / Bronisława Dymara, Kraków : "Impuls", 2009.
  Sygn. WypRz 242540, CzytR 237623
 5. Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 1992.
  Sygn. WypRz 216499, WypRz 216953, CzytR 216498
 6. Edukacyjne przestrzenie : wybrane problemy pedeutologii, opieki i wychowania w ujęciu komplementarnym / pod red. Roberta Fudali. - Zielona Góra : „Uniwersytet Zielonogórski”, 2010.
  Sygn. BKWyp 47591, BSdzW 39315, CzytR 235667
 7. Funkcja wychowawcy klasy : założenia i rzeczywistość / Julian Radziewicz . - Warszawa : „Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne”, 1981.
  Sygn. WypRz 182214, WypRz 181773-4, WypRz 181780, BKWyp 31316, BKWyp 31314, BLżWy 25661, BŁWyp 23059, BStWy 21721-3, BLżWy 25311, BMWyp 40477-80, CzytR 181771
 8. Gdy nauczyciel jest wychowawcą / Jacek Szuty. - Warszawa ; Łódź :”Wydawnictwo Szkolne PWN”, 2001.
  Sygn. WypRz 224654, BSdzW 35828 CzytR 224653
 9. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska, Warszawa : „Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne”, 2010.
  Sygn. BŁWyp 36350
 10. Jak konstruować szkolny program wychowawczy / Mirosława Galczak, Kraków : "Rubikon", 2001.
  Sygn. WypRz 36898 B, CzytR 36897 B
 11. Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Poznań : "Media Rodzina", 2001.
  Sygn. BLżWy 32158
 12. Kierowanie wychowawcze w toku lekcji / Andrzej Janowski. – Warszawa : „Państwowe Wydawnictwo Naukowe”, 1974.
  Sygn. WypRz 141462-4, WypRz 170556, BStWy 12166, BStWy 11896, BLżWy 14401, BMWyp 21265, BMWyp 21266, BŁWyp 13972, BŁWyp 13973, BŁWyp 13974, BŁWyp 14200, BSdzW 33904, BKWyp 19716, CzytR 141461
 13. Klasa szkolna jako środowisko wychowawcze : (materiały metodyczne) / pod red. Edwarda Kozioła, Marii Strzyżewskiej. - Zielona Góra : „Oddział Doskonalenia Nauczycieli”, 1988.
  Sygn. CzytR 30299 B
 14. Kształtowanie umiejętności wychowawczych / pod red. Teresy Sokołowskiej-Dzioby. - Lublin : „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej”, 2002.
  Sygn. CzytR 226061
 15. Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. - Kraków : "Rubikon", 2002.
  Sygn. WypRz 226557, BŁWyp 32070, CzytR 226541
 16. Nauczyciel i uczeń : problemy etyczne wychowania i nauczania / Maciej Kałużyński. - Wrocław : "Alta 2", 2002.
  Sygn. WypRz 227098, WypRz 226065, CzytR 226064
 17. Nauczyciel wychowawca / Gary Hornby, Eric Hall, Carol Hall, Gdańsk : „Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”, 2005.
  Sygn. WypRz 229296, BSdzW 36729, BStWy 32114, BMWyp 55881, CzytR 229295
 18. Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna Małgorzata Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : "Jedność", 2013.
  Sygn. BSdzW 42961, BMWyp 61708, CzytR 240480
 19. Nauczycielem być : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011.
  Sygn. BLżWy 35007, 2007: BStWy 32505, BKWyp 46107
 20. O planowaniu pracy wychowawczej / Julian Radziewicz. - Warszawa : „Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne”, 1989.
  Sygn. WypRz 210474-5, BKWyp 42255-6, BŁWyp 29479-80, CzytR 210473
 21. O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju : pedagogiczna baśń o rywalizacji / Joanna Danilewska. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Sygn. WypRz 242135, WypRz 242409, BLżWy 34181, BMWyp 62289, BStWy 36877, CzytR 242284
 22. Obyś cudze dzieci...wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora. - Kielce :” Oficyna Wydawnicza Nauczycieli”, 2003.
  Sygn. WypRz 227060, BLżWy 34872, BLżWy 35109, BKWyp 45237, BStWy 31248, BŁWyp 32251, CzytR 227059
 23. Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą / Mieczysław Łobocki, Lublin : „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej”,1994.
  Sygn. BStWy 29377
 24. Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Rubacha, Dorota Pankowska, Warszawa :” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne”, 2001.
  Sygn. BMWyp 52100
 25. Pomóż młodzieży znaleźć wartości – drogowskazy / Bogumiła Hiszpańska. - Warszawa : „Instytut Badań Edukacyjnych”, 1994.
  Sygn. WypRz 220395, CzytR 220138
 26. Pomyśl siebie : minieseje dla wychowawcy klasy / Maria Dudzikowa. - Gdańsk : „Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”, 2007.
  Sygn. BMWyp 57037, BSdzW 37449, BŁWyp 33343, CzytR 230845
 27. Powinności wychowawcze nauczyciela : o teorii i praktyce wychowania w szkole / pod red. Jadwigi Lubowieckiej. - Olsztyn : „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski”, 2004.
  Sygn. WypRz 229314, CzytR 229118
 28. Poznawanie klasy szkolnej : poradnik dla nauczycieli / Elżbieta Zwierzyńska, Warszawa : „Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”, 2008.
  Sygn.WypRz 232055, BMWyp 58304, BŁWyp 34290, BLżWy 32243, BSdzW 38144, CzytR 232054
 29. Poznawanie uczniów : zdobywanie informacji w pracy wychowawczej /Andrzej Janowski, Tomasz Tuszewski. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
  Sygn. BSdzW 40245
 30. Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. - Lublin : „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej”, 1998.
  Sygn. BLżWy 35078, BŁWyp 31515, CzytR 223664
 31. Program lekcji wychowawczych dla uczniów klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników / Hanna Hamer . - Warszawa : "Veda", 1993.
  Sygn. WypRz 215783, WypRz 215785, BStWy 936-7 B, BŁWyp 936, BKWyp 43210, BMWyp 51598, BSdzW 34728, CzytR 215463
 32. Program wychowawczy szkoły / Bogusław Śliwerski, Warszawa : „Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne”, 2001.
  Sygn. WypRz 224984-6, BKWyp 44558, BŁWyp 31965, BMWyp 53606, CzytR 224991
 33. Propozycja programu pracy wychowawczej w klasach szkoły podstawowej / Sylwia Seidel. - Warszawa : "Veda", 1993.
  Sygn. WypRz 215797-8, BStWy 932-3 B, BŁWyp 932, BMWyp 51594, BKWyp 43206, BMWyp 51593, BSdzW 34724-5, BLżWy 29250, CzytR 215475
 34. Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego / Maria Mstowska-Psiuk. - Warszawa : "Veda", 1993.
  Sygn. WypRz 215793-4, BStWy 934-5 B, BŁWyp 935, BKWyp 43207-8, BMWyp 51595-6, BSdzW 34726-7, CzytR 215469
 35. Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych / Martin Verfurth. - Kielce : "Jedność", 2001.
  Sygn. WypRz 224538, BMWyp 53522, CzytR 224537
 36. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken. - Warszawa : „Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” : „Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne”, 2009.
  Sygn. WypRz 233916, CzytR 233915
 37. Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - Gdańsk : „Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”, 2008.
  Sygn. WypRz 232674, BLżWy 31732, BŁWyp 33961, CzytR 232673
 38. Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych/ Maria Gudro.- Warszawa : "Difin", 2017.
  Sygn. WypRz 246408, BStWy 38057, BMWyp 67179, BŁWyp 37804, BLżWy 35295, BSdzW 46934, BŁWyp 37688, CzytR 246407
 39. Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy na godziny wychowawcze dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!) / Barbara Stryczniewicz. - Kraków : "Impuls", 2003.
  Sygn. WypRz 226400, BStWy 30939
 40. Spotkania zespołu wychowawczego : dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Katarzyna Kijak, Maria dos Santos. - Kraków : "Rubikon".
  Sygn. WypRz 228414, BSdzW 36748, BSdzW 36578, CzytR 228165
 41. Sytuacje i procesy wychowawcze w klasie szkolnej : z doświadczeń wychowawcy klasowego / Władysława Dejnarowicz. - Warszawa : „Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne”, 1982.
  Sygn. WypRz 183692-6, WypRz 200152, BKWyp 31954, BŁWyp 26461, BŁWyp 23601-4, BLżWy 25415, BStWy 22248, BStWy 22246-7, BMWyp 41256-9, BSdzW 28625, BSdzW 28038-9, CzytR 183691
 42. Szkolny program wychowawczy : scenariusze zajęć wychowawczych / Oprac. Maria Piwińska, Anna Burghardt. - Tarnobrzeg : „Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego”, 2000.
  Sygn. WypRz 223746, CzytR 223745
 43. Szkoła charakterów : poradnik dla nauczycieli / oprac. Katarzyna Stępień. - Lublin : „Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej”, 2008.
  Sygn. BSdzW 38848
 44. Szkoła jako wspólnota osób : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Ewa Puchała. - Warszawa : „Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”, 2009.
  Sygn. BMWyp 59138, BSdzW 39638
 45. Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Zielona Góra : "Gaja", 2008.
  Sygn. BLżWy 33106
 46. Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Artur Doliński. - Zielona Góra : "Gaja", 2008.
  Sygn. BLżWy 33109, 2003: BStWy 38176
 47. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : „Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”, 2005.
  Sygn. WypRz 229519, BLżWy 31720, BLżWy 31741, BStWy 31959, CzytR 229518
 48. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 1 / Barbara Wolniewicz-Grzelak, Warszawa : „Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom"”, cop. 1998.
  Sygn. WypRz 223920, CzytR 223919
 49. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 2 / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzela i Alicji Nowakowskiej. - Warszawa : „Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom"”, cop. 2000.
  Sygn. WypRz 224073, CzytR 224072
 50. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King. - Gdańsk : „Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”, 2003.
  Sygn. WypRz 227706, BSdzW 36147, BStWy 31378, BŁWyp 31976, CzytR 227201
 51. Umowa z klasą / Ewa Góralczyk, Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2015.
  Sygn. BLżWy 35006, 2006: BStWy 32504, BŁWyp 32955, BSdzW 37496, CzytR 38260 B
 52. Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz, Beata, Mirosław Sałasiński. - Warszawa : "Żak", 2005.
  Sygn. WypRz 230105, WypRz 232267, WypRz 232266, BStWy 32174, BKCzy 45475, BLżWy 31534, BKWyp 46581, BSdzW 38111, CzytR 230104
 53. W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych. T. 1 / oprac. Maria Braun-Gałkowska, Antonina Gutowska. - Warszawa : „Krupski i S-ka”, 1994.
  Sygn. WypRz 220475-9, WypRz 217048, CzytR 217047
 54. W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych. T. 2 / oprac. Maria Braun-Gałkowska, Antonina Gutowska. - Warszawa : „Krupski i S-ka”, 1998.
  Sygn. BMCzy 52802
 55. W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Sygn. WypRz 230515, BMWyp 61009, BStWy 32590, BSdzW 37241, BŁWyp 33248, BKWyp 46188, BMWyp 56871, BLżWy 31173, CzytR 230514
 56. Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.
  Sygn. WypRz 243499, BStWy 37201, BMWyp 66402, BKWyp 49535, BŁWyp 37088, BKWyp 49624, BSdzW 45206, CzytR 243498
 57. Wewnątrzszkolny system wychowania : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : „Wydawnictwo Nauczycielskie”,
  Sygn. CzytR 227757
 58. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi / pod red. Anatola Bogdanko. - Kraków : "Impuls", 1999.
  Sygn. WypRz 222905, CzytR 222904
 59. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa : "Difin", 2017.
  Sygn. WypRz 246789, BKWyp 50186, BStWy 38227, BMWyp 67386, CzytR 246788
 60. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa : "Difin", 2018.
  Sygn. WypRz 247397, BKWyp 50187, BStWy 38228, BMWyp 67458
 61. Wychowanie - jako zadanie / Danuta Nakoneczna, - Warszawa : „Towarzystwo Szkół Twórczych”, 1993.
  Sygn. WypRz 214641
 62. Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 3, [O praktykach wychowania - co wzbogaca, co zubaża wychowawcę] / pod red. Marii Dudzikowej i Marii Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : „Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”, 2007.
  Sygn. WypRz 230915, BLżWy 33057, BSdzW 37511, BMWyp 57523, BŁWyp 33736, CzytR 230914
 63. Wychowawca i jego klasa : książka dla młodych nauczycieli / Julian Radziewicz, Warszawa : „Młodzieżowa Agencja Wydawnicza”, 1986.
  Sygn. WypRz 201303-4, WypRz 201306-7, WypRz 201309, BKWyp 38641, BLżWy 28156, BMWyp 47517, BŁWyp 27494-7,
  BStWy 26173-5, BMWyp 47322-6, BKWyp 44219, BSdzW 32334-6, CzytR 201302
 64. Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym : powołanie, zadania, harmonogram prac / Malgorzata Celuch. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", cop. 2014.
  Sygn. WypRz 242279
 65. Wychowawca w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Ewa Kosińska. - Kraków : "Rubikon",
  Sygn. WypRz 222419, BKWyp 44436, BLżWy 1151 B, CzytR 222418
 66. Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenko, Teresy Zubrzyciej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali, Lublin : „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej”, 2012.
  Sygn. BMWyp 61905, BLżWy 34049
 67. Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole / Kraków :” Uniwersytet Jagielloński”, 2011.
  Sygn. CzytR 237216

 

Artykuły: 

 1. Czy lekcje wychowawcze są potrzebne?/ Maria Sokołowska.// Remedium 2012, nr 4, wkładka, s. 18-19
 2. Godzina wychowawcza inaczej / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski 2012, nr 48, s. 16
 3. Lekcje wychowawcze/ Anna Klimowicz.// Dyrektor Szkoły 2018, nr 2, s. 50-53
 4. Metody pracy z uczniem na godzinie wychowawczej / Magdalena Weselak.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2004, nr 10, s. 14-16
 5. Nauczanie wychowujące / Jacek Stec.// Monitor Dyrektora Szkoły 2015, nr 3, s. 5-10
 6. O planowaniu działań wychowawczych / Urszula Grygiel.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007, nr 2, s. 39-43
 7. Osobowościowe uwarunkowania nauczycielskich wartości wychowawczych / Maciej Karwowski.// Kwartalnik Pedagogiczny 2008, nr 3, s. 113-133, bibliogr.
 8. Podsumowywanie i planowanie : lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny 2018, nr 1, s. 23-27; 28-32
 9. Poszukiwanie mocnych stron ucznia - każdego można za coś pochwalić / Bogdan Urbanek. //Wychowanie na co Dzień 2011, nr 1/2, s. 31-37, bibliogr.
 10. SAZ - tresura czy wychowanie?/ Sławomir Trusz.// Psychologia w Szkole 2014, nr 4, s. 69-79
 11. Skuteczna interwencja wychowawcza. Część IV : Wygłupy / Zbigniew Barciński.// Katecheta 2008, nr 7/8, s. 26-37
 12. Skuteczna interwencja wychowawcza. Część V : Drobne zakłócenia toku lekcji / Zbigniew Barciński.// Katecheta 2008, nr 11, s. 14-20
 13. Skuteczna interwencja wychowawcza. Część VI : indywidualna odmowa wykonania polecenia/ Zbigniew Barciński.// Katecheta 2008, nr 12, s. 16-24
 14. Świat dzieci a granice zachowań : konspekt lekcji wychowawczej w klasach V-VI szkoły podstawowej / Ewa Gałązka.// Wychowawca 2012, nr 7-8, s. 44
 15. Trening doskonalący kompetencje wychowawcze / Lidia Aldona Dakowicz, Andrzej Dakowicz.// Edukacja 2009, nr 3, s. 127-131, bibliogr.
 16. Trudności wychowawcze i ich rozwiązywanie w szkole / Dariusz Rosiński.// W: Psychologia ucznia i nauczyciela / pod red. Stanisława Kowalika. - Warszawa : ‘Wydawnictwo Naukowe PWN”, 2011 s. 102-133.
 17. Wizerunek lekcji wychowawczej / Sylwia Jaskulska.// Głos Pedagogiczny 2011, maj, s. 58-59
 18. Wychowanie nauczycielem stoi / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny 2013, nr 9, s. 11-14
 19. Wychowanie poprzez nauczanie / Grażyna Żyła.// Głos Pedagogiczny 2014, nr 3, s. 16-18

  

Cz. 2. Wychowanie poza klasa szkolną

  Książki: 

 1. ... żeby świetlica nie była przechowalnią : wskazówki organizacyjno-metodyczne / Beata Zięba-Kołodziej, Anna Róg. - Kielce : „Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP”, 2010.
  Sygn. WypRz 236302, BMWyp 59773, BŁWyp 36450, BSdzW 39791, CzytR 236301
 2. Czas wolny... od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, Tomasz Knopik. - Warszawa : „Ośrodek Rozwoju Edukacji”, 2014.
  Sygn. BŁWyp 37336, BStWy 37172, BMWyp 66294, BSdzW 44893, BLżWy 34499, BMWyp 66293, BKWyp 49399, CzytR 243441
 3. Działalność placówek wspomagających rozwój dzieci i młodzieży / Maria Kuchcińska. - Bydgoszcz : „Wyższa Szkoła Pedagogiczna”, 1989.
  Sygn. WypRz 212575
 4. Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów : „Uniwersytet Rzeszowski”, 2007.
  Sygn. WypRz 232468, WypRz 234746, BMWyp 57317, BŁWyp 33367, BStWy 32709, CzytR 231251
 5. Internat formą opieki wychowawczej : metodyczne refleksje i wspomaganie rozwoju wychowanków / Władysław Grądzki. - Białystok : „Towarzystwo Internatów i Burs”, 2000.
  Sygn. CzytR 224373
 6. Jak kochać dziecko : internat, kolonie letnie, dom sierot / Janusz Korczak, oprac. Elżbieta Cichy. - Warszawa : „Rzecznik Praw Dzieck”a, 2013.
  Sygn. WypRz 244937
 7. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Adele Faber, Elaine Mazlish, Lisa Nyberg, Lisa, Rosalyn Anstine Templeton. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2017.
  Sygn. BKWyp 50334, BŁWyp 37970
 8. Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem? : rozwiązywanie problemów w domu i w szkole : poradnik dla rodziców i pedagogów / Penny Oates. - Kielce : "Jedność", 2009.
  Sygn. BLżWy 33800, BSdzW 43734, BMWyp 59055, BStWy 34199, BŁWyp 36353
 9. Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce / pod red. Piotra Zbieranka. Gdańsk : „Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową”, 2011.
  Sygn. BMWyp 61827
 10. Metodyka zintegrowanej działalności szkolno-pozaszkolnej uczniów / Jerzy Kujawiński. - Poznań : „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza”, 2003.
  Sygn. CzytR 228126
 11. Momenty wychowawcze / Janusz Korczak. - Warszawa : ”Rzecznik Praw Dziecka”, 2017.
  Sygn. WypRz 246885
 12. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Sygn. CzytR 232613
 13. O wychowaniu / Stanisław Czajka. - Warszawa : "ŁośGraf", 2010.
  Sygn. BSdzW 39486
 14. Obieżyświat : twórcze zagospodarowanie czasu wolnego : program profilaktyczno-wychowawczy dla gimnazjalistów / oprac. Ewa Dybowska, Anna Walulik. - Kraków : "Rubikon", 2008.
  Sygn. CzytR 236280
 15. Organizacja i kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą / pod red. Danuty Krystyny Marzec, Jerzego Stochmiałka. - Częstochowa : „Wyższa Szkoła Pedagogiczna”, 1991.
  Sygn. CzytR 213849
 16. Partnerstwo rodziców i nauczycieli / Stanisław Rogala. - Warszawa - Wrocław : „Państwowe Wydawnictwo Naukowe”, 1989.
  Sygn. CzytR 210840
 17. Pedagogiczna działalność wychowawców nieprofesjonalnych w środowisku lokalnym / Edmund Trempała. - Bydgoszcz : „Wyższa Szkoła Pedagogiczna”, 1988.
  Sygn. CzytR 206683
 18. Planowanie i organizacja pracy wychowawczej w świetlicach szkolnych : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / Józef Zima. - Rzeszów : „Oddział Doskonalenia Nauczycieli”, 1983.
  Sygn. CzytR 27290 B
 19. "Pomagając innym poznaj siebie" - organizacja szkolnego wolontariatu jako sposób na aktywizację młodzieży i jej osobisty rozwój / Anna Tulczyńska. - Warszawa : „Raabe”, cop. 2009.
  Sygn. KK Cz 130258
 20. Poradnik metodyczny dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Tynelskiego. - Warszawa : „Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego”, 1987.
  Sygn. BMWyp 49805
 21. Poradnik wychowawcy internatu / pod red. Władysława Grądzkiego. - Białystok : „Oddział Doskonalenia Nauczycieli”, 1987.
  Sygn. CzytR 206691
 22. Poza ławką szkolną / Kazimierz Denek. - Żary : „Łużycka Wyższa Szkoła Humanistycznej im. J. B. Solfy”, 2008.
  Sygn. WypRz 247216
 23. Praca pozalekcyjna nauczyciela : poradnik metodyczny/ Sławomir Mazur, Jan Ziarkowski, Janusz Wojtycza. - Kraków : „Wyższa Szkoła Pedagogiczna”, 1996.
  Sygn. CzytR 219254
 24. Rodzina i szkoła : o współpracy nauczycieli-wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej / Lidia Pietruszka. - Lublin : „Wydawnictwo KUL”, 2017.
  Sygn. BMWyp 67289
 25. Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej. - Opole : „Uniwersytet Opolski”, 2008.
  Sygn. WypRz 233951, BStWy 33738, BSdzW 38682, BMWyp 58717, BŁWyp 34314, BŁWyp 34161, CzytR 233579
 26. Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym : teoria i praktyka / pod red. Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Chojnackiej-Synaszko, Aleksandry Gancarz. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016.
  Sygn. CzytR 247178
 27. Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy : scenariusze zajęć wychowawczych/ Grażyna Gajewska, Karolina Bazydło-Stodolna. - Zielona Góra : "Gaja", 2005.
  Sygn. WypRz 229620, BLżWy 33112, BLżWy 33113, CzytR 229619
 28. Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęć wychowawczych : programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków /Grażyna Gajewska, Elżbieta Rewińska, Anna Szczęsna. - Zielona Góra : "Gaja", 2008.
  Sygn. BLżWy 33117
 29. Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka / pod red. Zdzisława Dąbrowskiego. - Olsztyn : „Wyższa Szkoła Pedagogiczna”, 1997.
  Sygn. WypRz 238190, WypRz 221239, BŁWyp 31419, CzytR 221238
 30. Wychowawca w internacie / Mieczysław Szczodrak. - Kielce : „Wyższa Szkoła Pedagogiczna”, 1981.
  Sygn. CzytR 183808
 31. Wychowawca - wychowanek w internacie : innowacyjna próba relacji / Władysław Grądzki. - Białystok : „CDN”, 1990.
  Sygn. CzytR 31554 B
 32. Wypoczynek dzieci i młodzieży : program i organizacja pracy wychowawczej / Piotr Rządca. - Warszawa : "Horyzonty", 1974.
  Sygn. WypRz 155130, WypRz 142068, BStWy 12195, BStWy 11964, BMWyp 26329, BStWy 12542, BLżWy 15264, BŁWyp 14071, BLżWy 14552, BMWyp 21565, BMWyp 21563, BMWyp 21564, BŁWyp 14070, BSdzW 21175, BSdzW 20988, BSdzW 20989
 33. Zobaczcie, co potrafię : wychowanie przykładem / Armin Krenz. - Warszawa : "Pax", 2003.
  Sygn. BLżWy 30403, BMWyp 54230

 

Artykuły: 

 1. Centra Nauki jako nowa oferta edukacji pozaszkolnej uzupełniająca kształcenie formalne / Józef Henryk Górniewicz.// Wychowanie na co Dzień 2015, nr 6, s. 15-19
 2. Dylematy nauczycieli świetlic szkolnych / Aleksandra Domańska, Agnieszka Czachorowska.// Refleksje 2008, nr 3, s. 13-14
 3. Ekspansja wychowania / Ryszard Wroczyński.// Pedagogika Społeczna 2007, nr 2, s. 201-216
 4. Instytucje wychowania pozaszkolnego / Ryszard Wroczyński.// Pedagogika Społeczna 2007, nr 2, s. 149-160
 5. Instytucjonalne formy wsparcia rozwoju młodego pokolenia na przykładzie instytucji opiekuńczo-edukacyjnych : placówek internatowych i świetlicy szkolnej / Beata Zięba-Kołodziej.// W: Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie : zagrożenia rozwojowe i społeczne. - Warszawa : "Żak", 2012 S. 381-406.
  Sygn. BMWyp 61402, BStWy 36130, BLżWy 33818, BKWyp 49161, CzytR 239821, BSdzC 42504
 6. Komunikacja międzyludzka w pracy opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie internatu / Anna Chańko, Karol Konaszewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 4, s. 51-55
 7. Kontakt interpersonalny : warsztaty szkoleniowe dla animatorów grup, wychowawców kolonijnych i in. / Paweł Czerwiński.// Wychowawca 2010, nr 7/8, s. 34-35
 8. Kultura kompetencji profesjonalnych opiekuna-wychowawcy / Krystyna Duraj-Nowakowa.// W: Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej Rzeszów : „Uniwersytet Rzeszowski”, 2010 S. 159-173, bibliogr.
 9. Nauczyciel na koloniach / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski 2015, nr 30-31, s. 19
 10. Nauczyciele jako opiekunowie wycieczek szkolnych i grup kolonijnych / Małgorzata Drogosz.// Dyrektor Szkoły 2011, nr 6, s. 62-63
 11. Obozy harcerskie - nostalgia za przeszłością czy pomysł na dziś? / Tomasz Kopiczko.// Katecheta 2016, nr 2, s. 106-110
 12. Organizacja czasu wolnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / Krystyna Duraj-Nowakowa, Beata Anna.Zięba.// W: Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej Rzeszów : „Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 2010 S. 205-218
 13. Półkolonie w szkole / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły 2014, nr 6, s. 40-42
 14. Psychologiczne aspekty pracy świetlicowej / Beata Godyla.// Świetlica w Szkole 2009, nr 1, s. 14-15
 15. Relacje wychowawcy i wychowanków w internacie / Małgorzata Ponińska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006, nr 5, s. 49-51
 16. Rola zajęć pozalekcyjnych w szkole/ Ewa Gałązka.// Edukator Zawodowy 2007, październik
 17. Rozwijanie zdolności wychowanków w bursie / Maria Łasocha.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 6, s. 26-28
 18. Różnorodność sytuacji wychowawczych / Ryszard Wroczyński.// Pedagogika Społeczna 2007, nr 2, s. 135-138
 19. Szkolenie outdoor a edukacja przez przygodę / Jacek Woźniak.// Kwartalnik Pedagogiczny 2016, nr 2, s. 160-175
 20. Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 1 / Alina Szulirz.// Remedium 2011, nr 7/8, s. 46-47
 21. Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 2 / Alina Szulirz.// Remedium 2011, nr 9, s. 10-11
 22. Trudne wybory, czyli częste dylematy wychowawcy świetlicy / Beata Godyla.// Świetlica w Szkole 2011, nr 2, s. 7-8
 23. Współpraca z rodzicami wychowanków bursy szkolnej / Jan Bruski.// Wychowawca 2014, nr 11, s. 21-23
 24. Wychowanek i wychowawca pogotowia opiekuńczego / Katarzyna Murawiecka.// W: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej. - Opole : „Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego”, 2008 S. 21-29
 25. Wychowanie moralne w placówkach wielofunkcyjnych / Urszula Gruca-Miąsik.// W: Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej. - Rzeszów : „Uniwersytet Rzeszowski”, 2010 S. 15-43, bibliogr.
 26. Wychowawca na kolonii / Magdalena Goetz.// Sygnał 2016, nr 6, s. 49-52
 27. Wychowawca w roli rodzica w procesie opieki i wychowania w internacie : komunikat z badań / Piotr Zakrzewski [W]: Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1. - Piotrków Trybunalski : „Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie”, 2009 s. 421-425.
  Sygn. BSdzW 40083, BŁWyp 35079, BŁWyp 35843, BKWyp 47710, CzytR 235313, BMCzy 59552
 28. Zajęcia pozalekcyjne - sport, turystyka, rekreacja / Anna Korska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2010, nr 11, s. 25-28
 29. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne jako inwestycja edukacyjna / Alina Sukiennicka.// Refleksje 2008, nr 3, s. 9-10
 30. Założenia pracy opiekuńczo-wychowawczej pogotowia opiekuńczego w konfrontacji z problemami wychowawczymi / Anna Kołodziejska.// W: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego/ pod red. Małgorzaty Ganczarskiej. - Opole : „Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego”, 2008 S. 13-20.

 

  

Rzeszów, 05.03.2019 r.
opracowała Małgorzata Mika-Zarębska

Autor: Małgorzata Mika-Zarębska