Gender i płeć (bibliografia w wyborze)

Zestawienia bibliograficzne

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

GENDER I PŁEĆ

(bibliografia w wyborze)

 

KSIĄŻKI:

 1. Dyktatura gender / Benedykt XVI [i in.] ; [koncepcja, wybór i oprac. graf. Leszek Sosnowski]. - Kraków : "Biały Kruk", 2014.
  Sygn. WypRz 243127
 2. Encyklopedia gender : płeć w kulturze / red. Monika Rudaś-Grodzka [i in.]. - Warszawa : Czarna Owca, 2014.
  Sygn. CzytR 242592
 3. Gender : perspektywa antropologiczna. T. 2, Kobiecość, męskość, seksualność / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007.
  Sygn. CzytR 232472 ; WypRz 243141
 4. Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. - Kraków : "Nomos", 2011.
  Sygn. CzytR 238236
 5. Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz. - Warszawa : "Eneteia", 2009.
  Sygn. CzytR 234782
 6. Męskość w kulturze współczesnej / pod red. Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
  Sygn. WypRz 233881
 7. Natura, kultura, płeć : historia, etnografia, socjologia, psychologia, filozofia / [tł. Katarzyna Łopuska ; red. książki Karol Wojciech Meissner]. - Kraków : "Znak", 1969.
  Sygn. WypRz 110031
 8. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Sygn. WypRz 236472 ; WypRz 238681
 9. O Gender i innych potworach / Magdalena Środa ; il. Izabela Madeja. - Warszawa : Czarna Owieczka, cop. 2014.
  Sygn. CzytR 242260 ; WypRz 242261
 10. Płeć i szkoła : od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju / Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  Sygn. WypRz 236851
 11. Podróże między kobiecością a męskością / red. nauk. Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka, Paulina Pawlicka. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Sygn. WypRz 240545
 12. Przemiany seksualności / red. Marta Kaczorek, Krzysztof Stachura. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009.
  Sygn. CzytR 235732
 13. Przywiązanie i przekraczanie : płeć w studiach empirycznych / pod red. Joanny Ostrouch. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2006.
  Sygn. CzytR 231365
 14. Role płciowe : socjalizacja i rozwój / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006.
  Sygn. WypRz 231177
 15. Seksualność w relacjach społecznych / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "WAM", 2006.
  Sygn. CzytR 231565 ; WypRz 230596
 16. Socjologia ciała / Honorata Jakubowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2009.
  Sygn. CzytR 233947
 17. Socjologia płci : płeć w ujęciu globalnym / Raewyn Connell ; tł. Olga Siara. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  Sygn. WypRz 241501
 18. Tabu seksuologii : [wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej] / red. nauk. Aleksandra Jodko. - Warszawa : "Academica", 2008.
  Sygn. CzytR 233272 ; WypRz 233587
 19. Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant / Zbyszko Melosik. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. WypRz 236477
 20. Wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  Sygn. WypRz 228858
 21. Wzbierająca fala : równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie / Ronald Inglehart, Pippa Norris ; przeł. Beata Hellmann. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009.
  Sygn. WypRz 234797

 

ARTYKUŁY :

 1. 6-latki ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na starcie szkolnym : studium różnicy płci w kontekście reformy oświaty / Marzena Buchnat, Iwona Chmura-Rutkowska. // Studia Edukacyjne. - Nr 27 (2013), s. 185-218
 2. Ambiwalencja - analiza socjalizacji kobiet w perspektywie Gender / Emilia Paprzycka.// Przegląd Socjologiczny. - T. 59, z. 3 (2010), s. 33-53
 3. Aspiracje zawodowe kontra obowiązki wobec rodziny - o konflikcie ról społecznych pełnionych przez kobiety : (badania własne) / Dagmara Dobosz. // Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 3, s. 119-133
 4. Babcie, wnuczki i stereotypy kobiecości / Anna Biały. // W: Stereotypy a starość i niepełnosprawność : perspektywa społeczno-pedagogiczna. / red. nauk. Anna Leszczyńska-Rejchert, Ewa Kantowicz. -  Toruń : "Akapit", 2012. - S. 117-133
  Sygn. CzytR 240495
 5. Baśnie i odtwarzanie asymetrycznych relacji płciowych / Katarzyna Śmiałowicz. // Studia Edukacyjne. - Nr 27 (2013), s. 337-357
 6. Bez granic? Cz. 1 / Barbara Smoter. // Remedium. - 2014, nr 2, s. 1-3
 7. Bez granic? Cz. 2 / Barbara Smoter.// Remedium. - 2014, nr 3, s. 8-9
 8. Co z tym gender? : co oznacza to słowo? / Michał Wyrostkiewicz. // Katecheta. - 2014, nr 7-8, s. 80-83
 9. Czas wolny i rekreacja a płeć kulturowa / Sabina Owsianowska. //W: Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : "Łośgraf", 2012. - S. 251-282
  Sygn. CzytR 239241
 10. Czego uczą poradniki dla imigrantów? : obraz polskiej religijności oraz relacji genderowych w informatorach dla cudzoziemców / Katarzyna Andrejuk. // Kultura i Społeczeństwo. - 2013, nr 3, s. 185-202
 11. Człowiek - podmiot uniwersalny czy obdarzony płcią? / Agnieszka Sznajder. //W: Odrodzenie człowieczeństwa. / red. nauk. Halina Romanowska-Łakomy. -  Warszawa : "Eneteia", 2009. - S. 283-293
  Sygn. CzytR 235613
 12. Człowiek - trans - płeć : zrozumieć transgresję płci / Małgorzata Izabela Rećko. //W: Odrodzenie człowieczeństwa. / red. nauk. Halina Romanowska-Łakomy. - Warszawa : "Eneteia", 2009. - S. 269-282
  Sygn. CzytR 235613
 13. Czy rodzina ma przyszłość? / Franciszek Adamski. // Wychowawca. - 2014, nr 7-8, s. 5-8
 14. Czym się różni singiel od singielki? : płeć kulturowa jako element tożsamości singli / Anna Sobolczyk. // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 3, s. 179-194
 15. Dwa monologi: feministyczna "kobiecość" i ewolucjonistyczna "samczość" : analiza dwóch paradygmatów badania płciowości / Kamil Łuczaj. // Kultura i Społeczeństwo. - 2014, nr 1, s. 21-39
 16. Dyskryminacja w szkole ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji / Mariola Chomczyńska-Rubacha. // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 1, s. 39-58
 17. Gender - dylematy badacza literatury / Anna Łebkowska. // Ruch Literacki. - 2005, nr 6, s. 525-550
 18. Gender - kłamstwo feministek / Joanna Bątkiewicz-Brożek. // Wychowawca. - 2013, nr 5, s. 16-17
 19. Gender a sprawa polska / Magdalena Nowicka. // Wiedza i Życie. - 2014, nr 3, s. 58-62
 20. Gender and sport : empirical data and theoretical considerations / Gertud Pfister. // Człowiek i Społeczeństwo. - T. 36, z. 1 (2013), s. 39-56
 21. Gender, czyli przedszkole demokracji / Peter Moos ; rozm. przepr. Ewa Kaleta. // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 82-86
 22. Gender w baśni a edukacja międzykulturowa / Grażyna Lasoń-Kochańska. // W: Wyczytać świat - międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży. / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek przy współpr. Aleksandry Zok-Smoły. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 339-348
  Sygn. CzytR 242658
 23. Gender w krainie chłopaków / Marcin Teodorczyk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 62-64
 24. Gender w kulturze fizycznej - wybrane problemy płci psychiczno-kulturowej / Andrzej Malinowski. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 10, s. 38-39
 25. "Gender" w pracy z kobietą doświadczającą przemocy / Irena Sosnowska. // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 118-125
 26. Geny czy wychowanie? : jak kształtują się role płciowe / Agnieszka Pasternak. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 16-19
 27. Grzeczne dziewczynki, niegrzeczni chłopcy : wytwarzanie różnic rodzajowych w dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły / Lucyna Kopciewicz. //W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4, [Ku demokracji poprzez edukację]. / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. -  Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - S. 349-392
  CzytR 232041 ; WypRz 232042
 28. Identyfikowanie płci i ocenianie szefów na podstawie ich autoprezentacji, dokonywane przez osoby z różnym doświadczeniem zawodowym / Elżbieta Stojanowska. // Psychologia Społeczna. - 2008, nr 2, s. 151-166
 29. Ideologia gender / Józef Augustyn. // W: Sztuka relacji międzyludzkich : miłość, małżeństwo, rodzina. / pod red. Józefa Augustyna. Kraków : "WAM", 2014. - S. 565-571
  Sygn. CzytR 241984
 30. Jak katolik powinien reagować na genderyzm i genderystów? / Michał Wyrostkiewicz. // Katecheta. - 2014, nr 10, s. 52-56
 31. Kategoria gender w interpretacji literatury dla młodzieży / Ilona Mazurkiewicz-Krause. //W: Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych. / red. nauk. Marian Sinica, Leszek Jazownik. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - S. 181-193
  Sygn.  CzytR 235666
 32. Kompetencje matematyczne i płeć kulturowa : próba rekonstrukcji debaty / Agnieszka Gromkowska-Melosik. // Studia Edukacyjne. - Nr 12 (2010), s. 71-86
 33. Komunikowanie płci : konteksty i interpretacje / Marta Doroba-Sawa. //W: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym. / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek. -  Toruń ; [Wrocław] : Adam Marszałek ; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - S. 221-237
  Sygn. CzytR 234432
 34. Komunikowanie płci : konteksty i interpretacje / Marta Doroba-Sawa. //W: Komunikacja społeczna w świecie realnym. / pod red. Marzeny Baryluk i Mirosławy Wawrzak-Chodaczek.  - Toruń : Adam Marszałek, 2008. - S. 141-157
  Sygn. CzytR 234431
 35. Koncepcja gender a wzrost gospodarczy / Dariusz Stankiewicz. // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3-4, s. 33-36
 36. Kto się boi gender? : zaostrza się spór zwolenników i przeciwników edukacji równościowej / Magdalena Kaszulanis. // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 2, s. 8-9
 37. Kultura a zdrowie seksualne Polaków. Cz. 1 / oprac. Anna Czerwińska. // Remedium. - 2009, nr 9, s. 14-15
 38. Kultura a zdrowie seksualne Polaków. Cz. 2 / oprac. Anna Czerwińska. // Remedium. - 2009, nr 10, s. 13-14
 39. Matematyka a problem gender / Lucyna Kopciewicz. //W: Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia. / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda. -  Warszawa : "Żak", 2011. - S. 230-247
  Sygn. CzytR 239652
 40. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych wobec stereotypów płci / Katarzyna Jasek. //W: Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej : 20 lat Zakładu i Katedry Pedagogiki Ogólnej 1989-2009 : praca zbiorowa. T. 2, Problemy praktyki oświatowej. / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. - Toruń : Adam Marszałek, 2009. - S. 193-201
  Sygn. CzytR 235164
 41. Nauka o seksie a płeć : uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne seksuologii głównego nurtu w Polsce i Stanach Zjednoczonych / Agnieszka Kościańska. // Kultura i Społeczeństwo. - 2014, nr 1, s. 63-77
 42. Nienormatywna seksualność w perspektywie teorii Queer / Lucyna Kopciewicz, Marcin Walenc. // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 3, s. 7-22
 43. O pedagogikę odmienności seksualnej : (teoria queer) / Piotr Skuza. // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 2/3, s. 41-59
 44. Oblicza gender w środowisku ludzi starych / Małgorzata Rutkowska. //W: Patrząc na starość : praca zbiorowa. / pod red. Honoraty Jakubowskiej, Alicji Raciniewskiej, Łukasza Rogowskiego. -  Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2009. - S. 31-47
  Sygn. CzytR 235096
 45. Ocalić Ofelię / Iwona Jędrusik. // Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 34-36
 46. Pedagogika rodzaju (gender) / Agnieszka Gromkowska-Melosik. //W: Pedagogika. T. 4, Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2010. - S. 199-207
  Sygn. CzytR 235720 ; WypRz 235721 ; WypRz 235722
 47. Pesymizm kulturowy i heroiczna męskość / Nina Gładziuk. // Kultura i Społeczeństwo. - 2014, nr 1, s. 3-19
 48. Płciowe porządki - granice płci w sporcie według koncepcji Mary Douglas / Honorata Jakubowska. // Człowiek i Społeczeństwo. - T. 36, z.1 (2013), s. 113-127
 49. Płeć i okres życia a konflikty praca-rodzina, zadowolenie z pracy i rodziny / Anna M. Zalewska. //W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu. / pod red. Lucyny Golińskiej, Eleonory Bielawskiej-Batorowicz. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 365-379
  Sygn. CzytR 238757
 50. Płeć i środowisko edukacyjne a aprobata społeczno-moralna przemocy interpersonalnej przez dorastających / Adam Frączek, Marta Rutkowska. // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 3, s. 57-67
 51. Płeć kulturowa a przestrzeń społeczna / Ewa Malinowska. // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 3, s. 79-90
 52. Płeć nauczycieli jako czynnik determinujący reakcje dyscyplinujące wobec uczniów / Paweł Ochwat. // W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej. / red. nauk. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 201-226
  Sygn. CzytR 240659
 53. Płeć społeczno-kulturowa i zdrowie psychiczne w perspektywie refleksyjnej nowoczesności / Monika Frąckowiak-Sochańska. // Kultura i Społeczeństwo. - 2014, nr 1, s. 41-62
 54. Płeć żebraka a efektywność żebrania / Agnieszka Dropik. // Człowiek i Społeczeństwo. - T. 27 (2007), s. 77-93
 55. Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem : płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii - przegląd koncepcji / Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban. // Studia Humanistyczne AGH. - T. 11/2 (2012), s. 13-34
  http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.2/human.2012.11.2.13.pdf
 56. Postawy i wartości a płeć uczniów / Małgorzata Pietrzak. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 44-51
 57. Poziom osiągnięć gimnazjalistów z informatyki : czy płeć może mieć wpływ na osiągnięcia z informatyki? / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch. // Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s. 29-35
 58. Problemy władzy kobiet a typ organizacji społecznej : mafia włoska i polski Sejm / Ewa Malinowska. // Kultura i Społeczeństwo. - 2014, nr 1, s. 79-95
 59. Psychologia, czyli ideologia gender? / Tomasz Garstka. // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 52-55
 60. Publiczna socjologia queer / Justyna Struzik. // Studia Humanistyczne AGH. - T. 11/2 (2012), s. 93-103
  http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.2/human.2012.11.2.93.pdf
 61. Rekonstrukcje tożsamości seksualnej w społeczeństwie współczesnym (wybrane konteksty seksualizacji) / Zbyszko Melosik. // Studia Edukacyjne. - Nr 17 (2011), s. 7-25
 62. Rodzinne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych : analiza z perspektywy płci społeczno-kulturowej / Monika Frąckowiak-Sochańska. // W: Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną. / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010. - S. 155-183
  Sygn. CzytR 240700
 63. Rola płci kulturowej w badaniach muzykologicznych - zarys pola badawczego muzykologii feministycznej / Karolina Kizińska. // Kultura i Edukacja. - 2013, nr 1, s. 22-41
 64. Ruchy społeczne a płeć - perspektywa intersekcjonalna: Kongres Kobiet i ruch na rzecz przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego / Elżbieta Korolczuk. // Kultura i Społeczeństwo. - 2014, nr 1, s. 97-120
 65. Rycerz traci kopię / Beata Banasiak-Parzych. // Charaktery. - 2013, nr 6, s. 36-39
 66. Socjalizacja i wychowanie jako enklawy zastanej myśli patriarchalnej / Marta Doroba-Sawa. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 33-62
 67. Sport jako pole (re)produkowania płci kulturowej / Honorata Jakubowska. //W: Pogranicza współczesnego sportu. / red. nauk. Tomasz Sahaj. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2009. - S. 51-64
  Sygn. CzytR 235818
 68. Świat według gender / Beata Fiszer. // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 3-6
 69. Świeccy mężczyźni i kobiety w instytucji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce : segregacja wertykalna i horyzontalna w kościelnych organizacjach administracyjnych / Katarzyna Leszczyńska. // Studia Socjologiczne. - 2014, nr 1, s. 45-76
 70. Tematyka gender i queer w ujęciu edukacji międzykulturowej / Jakub B. Bączek. //W: Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej : 20 lat Zakładu i Katedry Pedagogiki Ogólnej 1989-2009 : praca zbiorowa. T. 1, Konteksty teoretyczne. / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Janiny Urban ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. - Toruń : Adam Marszałek, 2009. - S. 284-290
  Sygn. CzytR 235163
 71. Tożsamość "queer" jako matryca strategii oporowych / Ewa Bielska. //W: Kultura mediów, ciało i tożsamość : konteksty socjalizacyjne i edukacyjne. / pod red. nauk. Witolda Jakubowskiego i Sylwii Jaskulskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 215-224
  Sygn. CzytR 239319
 72. Trening socjalizacyjny : wybrane zagadnienia kształtowania ról płciowych w procesie edukacji / Magdalena Ślusarczyk. // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 2, s. 19-38
 73. Ukształtowanie leksykalne komunikatu reklamowego a płeć odbiorcy / Adam Majerowski. // Roczniki Humanistyczne. - T. 52 (2004), z. 6, s. 77-111
 74. W trosce o wiedzę pedagogiczną/wiedzę w pedagogice wolną od iluzji. Cz. 1 / Mariusz Sztaba. // Roczniki Pedagogiczne. - T. 4, nr 3 (2012), s. 5-27
 75. Wczesna edukacja i płeć kulturowa / Lucyna Kopciewicz. //W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - S. 291-311
  Sygn. CzytR 234518
 76. Wiktorem być... Wiktorią być... / Jakub Tomik. // Emocje. - 2011, nr 3, s. 13-16
 77. Współczesne modele kobiecości : perspektywa feministyczna / Magdalena Zielińska. //W: Sztuka relacji międzyludzkich : miłość, małżeństwo, rodzina. / pod red. Józefa Augustyna. - Kraków : "WAM", 2014. - S. 125-131
  Sygn. CzytR 241984
 78. Zmiany wzorów życia kobiet i mężczyzn w Polsce na początku XXI wieku : perspektywa transwersalnej pedagogiki społecznej / Dorota Zaworska-Nikoniuk. // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 1, s. 45-62

 

Bibliografię opracowano na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

 

Rzeszów, 12 stycznia 2015 r.
oprac. Irena Niemczak

Autor: Irena Niemczak