Wypalenie zawodowe nauczycieli

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wydział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów

Wypalenie zawodowe nauczycieli

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki:

 1. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [i in.]. - Wyd. 1- 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  Sygn. CzytR 236082
 2. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Sygn. WypRz 245300
 3. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : "eMPi2", 2010.
  Sygn. WypRz 235658 ; Sygn. CzytR 235657
 4. Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych / Elaine K. McEwan. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2016.
  Sygn. WypRz 244986
 5. Jak radzić sobie ze stresem : wskazówki dla nauczycieli / Bill Rogers. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
  Sygn. WypRz 242034 ; Sygn. CzytR 241951
 6. Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP) : podręcznik / Jacek Pyżalski, Piotr Plichta. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007.
  Sygn. CzytR 231941
 7. Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  Sygn. WypRz 232369 ; Sygn. WypRz 232610 ; Sygn. WypRz 232368 ;
  Sygn. CzytR 232609
 8. Nauczycielu, nie wypalaj się! / Berta Gać-Strycharska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.
  Sygn. CzytR 234340
 9. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. WypRz 236175
 10. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Sygn. WypRz 242060 ; Sygn. WypRz 243492 ; Sygn. CzytR 241982
 11. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Karczyński. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Sygn. WypRz 243191 ; Sygn. CzytR 243190
 12. Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006.
  Sygn. WypRz 232018
 13. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012
  Sygn. CzytR 239415
 14. Wypalenie zawodowe nauczycieli /Piotr Hreciński. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. WypRz 245287
 15. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
  Sygn. CzytR 228427
 16. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
  Sygn. WypRz 229798 ; Sygn. WypRz 229799
 17. Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009.
  Sygn. WypRz 235352

Artykuły:

 1. Bój to nie nasz ostatni / Joanna Weyna.// Ergo : Forum Wychowawców. - 2005, nr 11, s. 8-11
 2. Energią w wypalenie / Magdalena Dziedziak-Wawro.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 67-76.
 3. F jak frustracja / Agnieszka Ewa Dębniak.// Głos Nauczycielski. - 2008, nr 7, s. 10
 4. Fizyczne i społeczne środowisko pracy a wypalanie się nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik, Marcin Rutkowski.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2010, nr 3, s. 167-174
 5. Gdy braknie energii i chęci do pracy ... / Waldemar Kozłowski.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 31-35
 6. Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli / Bogusław Śliwerski.// Meritum. - 2012, nr 3, s. 20-24
 7. Jak nie wypalić się zawodowo? / Ewa Sokołowska.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-24
 8. Jak radzić sobie ze stresem? / Daniel Buchowiecki.// Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 5-8
 9. Jak żyć ze stresem w szkole / Katarzyna Leśniewska.// Emocje. - 2011, nr 4, s. 23-26
 10. Kiedy praca nie cieszy : wypalenie zawodowe. Skutki dotykają nie tylko nauczycieli, ale pośrednio także uczniów i placówkę / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 20, s. 11
 11. Konflikt między pracą i rodziną a wypalenie zawodowe : pośrednicząca rola zasobów osobowych / Łukasz Baka.// Psychologia Społeczna. - T. 6, nr 4 (2011), s. 367-374
 12. Konieczne jest społeczne wsparcie... / Maja Piotrowska.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 18-25, bibliogr.
 13. Między podtrzymywaniem a zahamowaniem aktywności zawodowej nauczyciela / Sabina Koczoń-Zurek.// Chowanna. - 2006, t. 1, s. 143-156, bibliogr.
 14. Między powołaniem a wypaleniem / Jacek Nawrot.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 28-33
 15. Nauczyciel - rola zawodowa / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 25-28
 16. Nauczyciele A.D. 2011 / Mira Prasjner.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 1-4
 17. Nie tylko o wypaleniu zawodowym / Krzysztof Zajdel.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 49-51
 18. O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym / Teresa Zbyrad.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 41-47
 19. Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Paweł Kurtek.// Edukacja. - 2010, nr 4, s. 104-113, bibliogr.
 20. Oszczędności, które drogo kosztują : wypalenie zawodowe, czyli po co nam urlop zdrowotny / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 10, s. 7
 21. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska, Joanna Milczarek.// Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 31-46, bibliogr.
 22. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek.// Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 47-54, bibliogr.
 23. Pracować z entuzjazmem / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, wkł. s. I-VIII
 24. Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli / Stanisław Korczyński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 10-20
 25. Są nawet szczęśliwi nauczyciele... / Ewa Czemierowska, Jadwiga Soboń.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 83-90
 26. Stres, czyli jak ujarzmić wroga : lekcja 10 rok szkolny 2009/2010 / Joanna Żukowska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, wkładka, Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII
 27. Stres w pracy nauczyciela akademickiego / Helena Kuberova.// Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika. - T. 35 (2007), s. 67-75
 28. Stres w pracy nauczyciela / Urszula Stępień.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 62-65
 29. Syndrom wypalenia zawodowego problem współczesnego nauczyciela : mit czy rzeczywistość? / Monika Chorab.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 1, s. 4-5
 30. Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim / Rafał Cichoński.// Lider. - 2010, nr 5, s. 19-21
 31. Szkoła skażona bezradnością / Roman Pomianowski.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 3-10
 32. Szkoła w stresie / Karolina Nadybal.// Emocje. - 2011, nr 4, s. 14-18
 33. Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 175-183
 34. Świecić jasnym płomieniem, zamiast się wypalać / Katarzyna Cichecka.// Gazeta Szkolna. - 2007, nr 10/11, s. 22
 35. Trudności w zawodzie nauczyciela / Monika Wieczorek.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 38-41
 36. Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu / Renata Bibik.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 16-19
 37. Uważaj na wypalenie zawodowe / Dorota Ziółkowska-Maciaszek.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 43-46
 38. Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47
 39. Wstęp do autodiagnozy : kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego oraz trudności zawodowych w grupie nauczycieli / Monika Chorab.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 48-53
 40. Wypalamy się w pracy z młodzieżą / Bolesław Niemierko.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 14-15
 41. Wypaleni : nauczyciele i eksperci rozmawiali w Łodzi o warunkach pracy w szkole. jakie wnioski? / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 13, s. 14
 42. Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? / Janina Zawadowska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10
 43. Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych / Maciej Bernasiewicz, Andrzej Czerkawski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 21-26, bibliogr.
 44. Wypalenie zawodowe / Jolanta Wilsz.// Pedagogika Pracy. - T. 52 (2008), s. 111-122, bibliogr.
 45. Wypalenie zawodowe nauczycieli - fikcja czy rzeczywistość? / Marek Kazimierowicz.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 26-31
 46. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Alicja Zams.// Ergo : Miesięcznik Oświatowy. - 2005, nr 9, s. 2-6
 47. Wypalenie zawodowe nauczycieli jako syndrom zawodów służebnych (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 6, s. 55-60
 48. Wypalenie zawodowe nauczycieli : lekcja 7/18 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII
 49. Wypalenie zawodowe nauczycieli wf - dlaczego warto się nim zajmować? / Katarzyna Pec.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 28-32
 50. Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 13-18
 51. Wypalenie zawodowe nauczycieli (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 22-23
 52. Wypalenie zawodowe u nauczycieli a rola wsparcia społecznego / Maja Piotrowska.// Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 45-56, bibliogr.
 53. Wypalenie zawodowe w percepcji nauczycieli / Iwona Kijowska.// Gestalt. - 2004, nr 1, s. 42-47
 54. Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego / Katarzyna Pec.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6-7, s. 28-33
 55. Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik.// Kultura Fizyczna. - 2008, nr 7/8, s. 23-28
 56. Zależności między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę w grupie nauczycieli : pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego / Łukasz Baka, Roman Cieślak.// Studia Psychologiczne. - T. 48, z. 3 (2010), s. 5-18
 57. Zanim będzie za późno... / Izabela Wrzesińska.// Emocje. - 2011, nr 4, s. 19-22
 58. Zapobiec kryzysowi, czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli / Aleksandra Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 29-35
 59. Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli / Monika Poświatowska, Ewa Styrnik.// Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 24

Rzeszów, 07.06.2018 r.
oprac. Alina Daniel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Alina Daniel