Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte :

 1. Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją / Katarzyna Bocheńska-Włostowska. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Mielec BMWyp 59028
 2. Asertywność na co dzień czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi / Agnieszka Wróbel. - Warszawa : "Edgard", 2011.
  Mielec BMWyp   60780
 3. Biznes czyli Sztuka budowania relacji / Miłosz Brzeziński. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Zwierciadło", 2014.
  Mielec BMWyp 67209
 4. Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami / Kathryn Geldard, David Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  Mielec BMWyp 59267
 5. Burza w mózgu nastolatka : potencjał okresu dorastania / Daniel J. Siegel ; przekł. z jęz. ang. Karolina Bochenek. - Podkowa Leśna : "MiND", 2016.
  Mielec BMWyp 67104
 6. Czy możemy sobie zaufać? / Mirosława Kownacka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
  Mielec BMWyp 58249
 7. Inteligencja interpersonalna : jak utrzymywać mądre relacje z innymi / Mel Silberman, Freda Hansburg ; [tł. Dorota Piotrowska]. - Warszawa : "Studio Emka", 2012.
  Mielec BMWyp 61417
 8. Inteligencja społeczna / Daniel Goleman ; przeł. Andrzej Jankowski. - Poznań : "Rebis", 2007. 
  Mielec BMWyp   56903,  BMCzy   56902
 9. Jak być lubianym : bądź sympatyczny i zrealizuj marzenia / Tim Sanders. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2007.
  Mielec BMWyp 57351
 10. Jak dobrze żyć z ludźmi / Thomas Gordon i Noel Burch ; tł. [z ang.] Karolina Orszulewska. - Warszawa : "Pax", 2001.
  Mielec BMWyp 53638
 11. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały / Adele Faber i Elaine Mazlish ; przeł. [z ang.] Beata Horosiewicz. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2006.
  Mielec BMWyp 56120
 12. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe / oprac. tekstu Alicja Kobiałka, tł. [z ang.] Milena Bida. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej : Agencja Informacji Użytkowej, 1997.
  Mielec BMWyp 52570
 13. Kompetencje społeczne : metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych / Paweł Smółka. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008.
  Mielec BMWyp 58022
 14. Komunikacja międzyludzka / Zbigniew Nęcki. - Kluczbork ; Kraków : "Antykwa", 2000.
  Mielec BMCzy 53114
 15. Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności / Sherwyn P. Morreale i in. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  Mielec BMCzy 56792
 16. Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą : wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Pat Petrie ; przekł. Joanna Gilewicz. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2013.
  Mielec BMWyp 61861
 17. Komunikacja w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : "Rubikon", 2004.
  Mielec BMWyp 54997
 18. Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : nowe trendy i obszary / red. nauk. Marzena Okrasa, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor. - Toruń : "Adam Marszałek" ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
  Mielec BMWyp 66833
 19. Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi / Irena Dzwonkowska. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Mielec BMWyp 62468
 20. Oswoić cyberświat : tożsamość, zaufanie i bezpieczeństwo w internecie / Edward Lucas ; przekł. Kurhaus Publishing. - Warszawa : Kurhaus Publishing Media, 2017.
  Mielec BMWyp 67126
 21. Otwarte dialogi : antycypacje, szanowanie inności : podejście terapeutyczne skoncentrowane na sieci społecznej / Seikkula Jaakko. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2018.
  Mielec BMWyp 67431
 22. Pomoc : jak ją oferować, dawać i akceptować : o relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym / Edgar Schein ; [tł. Marcin Bajda]. - Warszawa : Marcin Bajda Management & Coaching, 2012. Mielec BMWyp 61373
 23. Porozumienie bez przemocy : ćwiczenia : materiały do pracy indywidualnej i grupowej oraz dla osób prowadzących szkolenia / Ingrid Holler ; z przedmową Marshalla B. Rosenberga ; przeł. Agnieszka Pietlicka i Anna Stelmaszyńska. - Warszawa : "Czarna Owca", 2014.
  Mielec BMWyp 62433
 24. Porozumienie bez przemocy : o języku serca / Marshall B. Rosenberg ; przeł. [z ang.] Michał Kłobukowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Czarna Owca", 2014.
  Mielec BMWyp   66242
 25. Psychologia porozumiewania się / Marek Dziewiecki. - Kielce : "Jedność", 2000.
  Mielec BMWyp 54907
 26. Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald Brian Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor ; współpr. Neil Towne ; tł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : "Rebis", 2006.
  Mielec BMCzy 55823
 27. Relacje w przestrzeni publicznej : mikrostudia porządku publicznego / Erving Goffman. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  Mielec BMWyp 60556
 28. Rozwiń skrzydła : poznaj i zastosuj model DISC, aby udoskonalić relacje w życiu zawodowym i osobistym / Merrick Rosenberg, Daniel Silvert ; tł. Justyna Śliżewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.
  Mielec BMWyp 67290
 29. Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : lektura niezbędna dla osób wkraczających w dorosłe życie / Hanna Hamer. - Warszawa : "Veda", 2003.
  Mielec BMCzy 54210
 30. Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu / Ursula Degen. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  Mielec BMWyp 60582
 31. Sztuka skutecznego porozumiewania się : praca, rodzina, zabawa / Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning ; przekł. [z ang.] Agata Błaż. - Wyd. 3. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Mielec BMWyp 59426
 32. W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich / Eric Berne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  Mielec BMWyp 59569
 33. Więzi w małżeństwie i rodzinie - zaufanie, współdziałanie, zależność / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2011.
  Mielec BMWyp 60319
 34. Wspomaganie umiejętności społecznych / Daria Olga Sędłak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017.
  Mielec BMWyp 67381
 35. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa : "Difin", 2017.
  Mielec BMWyp 67386
 36. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa : "Difin", 2018. Mielec BMWyp 67458
 37. Zaufanie : fundament społeczeństwa / Piotr Sztompka. - Kraków : „Znak”, 2007.
  Mielec BMWyp 57082

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Budowanie wzajemnego zaufania w kontaktach z jednostkami i grupami / Paul Dix.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5-6, s. 58-64
 2. Edukacja dla kształtowania kultury zaufania / Dariusz Stankiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 11/12, s. 38-41
 3. Edukacyjne problemy zaufania, zwątpienia i nadziei / Wojciech Kojs.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 5, s. 26-38
 4. "E" jak Empatia i Edukacja / Maria Kaźmierczak.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 96-103
 5. Efektywne umiejętności społeczne / Beth Hurst, Gonny Reding.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 80-81
 6. Empatia drogą do sukcesu / Katarzyna Stępień.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 25-30
 7. Gorzki smak dziecięcej porażki / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 4, s. 54-57
 8. Gry w zaufanie / Jarosław Cieśla.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 142-144
 9. Inspirujący dialog / Sylwia Smolik.// Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 5-7
 10. Jak rozwijać i doskonalić umiejętności interpersonalne uczniów? / Lucyna Markowicz.// Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 9-10
 11. Jak skutecznie budować dobrą atmosferę w klasie? / Dorota Zając.// Polonistyka. - 2017, nr 6, s. 34-36
 12. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela wzorem zachowań interpersonalnych uczniów / Joanna Szempruch.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 29-36
 13. Komu ufa młodzież? / Krzysztof Zdziarski.// – 2008, nr 7/8, s. 5-8
 14. Komunikacja dla współdziałania / Wanda Papugowa.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 5-9
 15. Kto? Z kim? Jak rozmawia? : (komunikacja interpersonalna w szkole) / Teresa Słowikowska.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 34-37
 16. Na fundamencie zaufania / Małgorzata Szcześniak, Gloria Rondon.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 85-91
 17. O budowaniu dobrych relacji / Zenon Krzemianowski.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 25-29
 18. Obiecanki cacanki? / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 12, s. 34-37
 19. Odpowiedzialność i zaufanie w procesie wychowania dzieci i młodzieży / Józef Sowa.// Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. 9-24, bibliogr.
 20. Porozumienie ze zrozumieniem / Jerzy Binkowski.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 51-59
 21. Poznanie potrzeb i motywów działania ucznia szansą na właściwą komunikację pedagogiczną / Seweryn Sulisz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 2, s. 20-25
 22. Pozytywna komunikacja z przedszkolakiem / Marzena Frąckowiak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 22-28
 23. Radość i sens interpersonalnego współbycia w przestrzeniach szkoły i przedszkola : [część I] / Bronisława Dymara.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 38-40, bibliogr.
 24. Radość i sens interpersonalnego współbycia w przestrzeniach szkoły i przedszkola : część II / Bronisława Dymara.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 42-44, bibliogr.
 25. Reguła autorytetu i kontrastu, czyli jak przekonywać innych / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2016, nr 2, s. 23-27
 26. Ty mówisz, ja słucham / Paula Pilarska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 4-10
 27. Wygraj szacunek i autorytet / Agnieszka Kozak.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 25-31
 28. Wzajemne zaufanie - ważnym elementem współpracy szkoły z rodzicami / Bogdan Urbanek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 2, s. 271-286
 29. Zaufanie – waluta XXI wieku / Marek Hyla.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 66-67
 30. Zaufanie społeczeństwa do edukacji w Polsce i w krajach europejskich / Zbigniew Sawiński.// - 2013, nr 2, s. 56-77
 31. Zyskać zaufanie / Edyta Płatek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 47
 32. Żeby uczniowie ufali nauczycielowi / Bianka Lewandowska.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 49-57
 33. Źródła sukcesu fińskiej edukacji : zaufanie, odpowiedzialność, elastyczność / Marlena Fałkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 6-8

Autor: Józefa Krasoń