Młodociani rodzice

Zestawienia bibliograficzne

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

Młodociani rodzice

(bibliografia w wyborze za lata 2000-2014)

 

KSIĄŻKI

 1. Ciąża czy stan błogosławiony? : zagadnienie interdyscyplinarne / pod red. naukową Emilii Lichtenberg-Kokoszki, Ewy Janiuk i Jerzego Dzierżanowskiego. - Kraków : "Impuls", 2011.
  WypRz   237147
 2. Doświadczenia małoletnich rodziców : aspekty socjopedagogiczne / Alicja Skowrońska-Zbierzchowska. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2010.
  WypRz   236318
 3. Dysfunkcje rodziny / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011.
  CzytR   240701
 4. Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2009.
  CzytR   234992
 5. Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2012.
  CzytR   240456
 6. Małżeństwa młodocianych : ciąża, ślub i co dalej...? / Urszula Kempińska. - Toruń : "Akapit", 2012.
  WypRz   239144
 7. Małżeństwo, rodzina, rozwód / red. Barbara M. Kaja. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013.
  CzytR   240650
 8. Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WypRz   233108
 9. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : "Akapit", 2010.
  WypRz   235817, CzytR   236373
 10. Seksualność człowieka : wybrane zagadnienia / pod red. Grzegorza Iniewicza, Magdaleny Mijas. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011.
  CzytR   238770
 11. Seksualność w cyklu życia człowieka / red. nauk. Maria Beisert. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
  WypRz   230673
 12. Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
  WypRz   238819, CzytR   237379
 13. Zagrożenia okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008.
  WypRz   235175, CzytR   235133
 14. (Zbyt) młodzi rodzice / Zbigniew Izdebski, Tomasz Niemiec, Krzysztof Wąż. - Warszawa : "Trio", 2011.
  WypRz   237144

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 1. Odpowiedzialna miłość nastolatków [Film] : stop ryzykownym zachowaniom. - Poznań : "Forum", 2009.
  AudRz   753
 2. Wpadka [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2009]
  AudRz   744

 

ARTYKUŁY

 1. Charakterystyka porównawcza wybranych cech osobowości młodocianych matek i uczennic liceum ogólnokształcącego / Tomasz Kucharski, Magdalena Palkij.//W: Środowisko, młodzież, zdrowie. Toruń : "Akapit", 2007. - S. 234-255.
 2. Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw przez młodocianych / Urszula Kempińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 13-19, bibliogr.
 3. Ciąża nieletniej : głos wychowawcy / Tomasz Nesterak.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 47-49
 4. Jak usamodzielnić "dziecko" z dzieckiem? : program usamodzielnienia niepełnoletniej matki z dzieckiem w świetle idei i praw / Magdalena Palkij.//W: Środowisko, młodzież, zdrowie. Toruń : "Akapit", 2007. - S. 222-233.
  WypRz   232487,  CzytR   232020
 5. Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny / Grażyna Mikołajczyk-Lerman.// Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 54-59, bibliogr.
 6. Mama w szkole / Alicja Strzelecka-Lemiech.// Głos Pedagogiczny. - 2011, styczeń,
  s. 36-38
 7. Małżeństwo małoletniej w świetle prawa / Radosław Krajewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 44-49
 8. Matki-nastolatki na marginesie / Agnieszka Sikora.// Niebieska Linia. - 2013, nr 6, s. 21-24
 9. Niektóre cechy osobowości nastolatek oczekujących dziecka a ich więź z nienarodzonym dzieckiem / Mariola Bidzan, Monika Redzimska.// Psychologia Rozwojowa. - T. 11, nr 3 (2006), s. 145-151, bibliogr.
 10. Nieletnia ciężarna - porażką edukacji, rodziców, medycyny? / Tomasz Konefka, Justyna Kuchta-Musiałek.//W: Szkoła w nurcie koncepcji , badań i doświadczeń. Toruń : Adam Marszałek, 2008. - S. 174-180, bibliogr.
 11. Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski.// Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 14-18, bibliogr.
 12. Nieletnie matki - niechciany problem / Ewa Zawisza-Masłyk.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 8-12, bibliogr.
 13. Praca z małoletnimi matkami / Ewa Woldan, Ewa Seweryńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 47-48
 14. Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 44-50
 15. Problemy nastolatek w ciąży / Marta Komorowska.// Remedium. - 2012, nr 1, s. 6-7
 16. Przyszłość młodych samotnych matek / Daria Becker-Pestka.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 62-64
 17. Rodzicielstwo nieletnich wyzwaniem wychowawczym / Małgorzata Czech, Jacek Goleń.// W: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła. Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. - S. 147-182.
 18. Społeczno-kulturowy kontekst zjawiska (przed)wczesnego rodzicielstwa / Krzysztof Wąż.//W: Kultura mediów, ciało i tożsamość : konteksty socjalizacyjne i edukacyjne. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 341-359, bibliogr..
  CzytR   239319
 19. Szkolny "Bejbi blues" : uczennice rodzą mniej dzieci. Czy mamy przełom w edukacji seksualnej? / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 5, s. 4
 20. Wsparcie przede wszystkim : uczennica w ciąży. Co zrobić, jeśli zdarzy się to w Twojej klasie lub szkole? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 7, s. 11

 

 

Rzeszów, 25.02.2014 r.,
oprac. Małgorzata Smulska

Autor: Małgorzata Smulska