Budowanie relacji z uczniem

Zestawienia bibliograficzne

„Budowanie relacji z uczniem”

(ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Mielcu)

Książki:

 1. Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami / Kathryn Geldard, David Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  BMWyp 59267
 2. Empatyczna klasa : relacje, które pomagają w nauce / Sura Hart, Victoria Kindle Hodson ; [tł. z ang. Danuta Roguś]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006.
  BMWyp 56687
 3. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  BMWyp 59194
 4. Jak być dobrym wychowawcą? : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012.
  BMWyp 61420
 5. Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  BMWyp 61955
 6. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały / Adele Faber i Elaine Mazlish ; przeł. [z ang.] Beata Horosiewicz. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2006.
  BMWyp 56120
 7. Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak ; tł. [ze słowac.] Danuta Branna. - Warszawa : "Żak", 2007.
  BMWyp 56819
 8. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011.
  BMWyp 60134
 9. Kompetencje emocjonalne nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska,  
  BMWyp 61612
 10. Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą : wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Pat Petrie ; przekł. Joanna Gilewicz. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2013.
  BMWyp 61861
 11. Komunikacja w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : "Rubikon", 2004.
  BMWyp 54997
 12. Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji / Małgorzata Mądry-Kupiec. - Kraków : "Impuls", 2011.
  BMWyp 61614
 13. Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : nowe trendy i obszary / red. nauk. Marzena Okrasa, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor. - Toruń : "Adam Marszałek" ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
  BMWyp 66833
 14. Nauczycielem być : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i pozrozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.
  BMWyp 56648
 15. Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem / Ewa Przygońska. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015.
  BMWyp 66637
 16. Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  BMCzy 60416, BMWyp 60417
 17. Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald Brian Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor ; współpr. Neil Towne ; tł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : "Rebis", 2006.
  BMCzy 55823
 18. Rozwiń skrzydła : poznaj i zastosuj model DISC, aby udoskonalić relacje w życiu zawodowym i osobistym / Merrick Rosenberg, Daniel Silvert ; tł. Justyna Śliżewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.
  BMWyp 67290
 19. Szkolna niekomunikacja : bariery w dyskursie wczesnoszkolnym / Anna Wileczek, Iwona Możdżonek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
  BMWyp 66799
 20. Szkoła dialogu czyli O narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
  BMWyp 67136
 21. Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / red. nauk. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014.
  BMWyp 66504
 22. Szkoła wspólnych działań : czyli o relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
  BMWyp 67137
 23. Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. - Warszawa : "Difin", 2015.
  BMWyp 66399
 24. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.
  BMWyp 56522
 25. Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / red. nauk. Henryka Kwiatkowska. - Kraków : "Impuls", 2015.
  BMWyp 66802
 26. Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
  BMWyp 61460
 27. Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; [przekł. z jęz. włos. Anna Gogolin]. - Kielce : "Jedność", 2018.
  BMWyp 67397

Artykuły:

 1. ABC komunikacji / Agnieszka Czerw.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 23-28
 2. Analiza czynności oraz interakcji - między nauczycielem a uczniami / Jerzy Galara, Paweł Kożuch.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 7, s. 15-23
 3. Budowanie relacji z uczniami w opiniach nauczycieli / Dorota Macander, Małgorzata Borkowska.// Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 12-13
 4. Efektywne umiejętności społeczne / Beth Hurst, Gonny Reding.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 80-81
 5. Granice relacji między nauczycielem a uczniem / Agnieszka Młynarczyk, Beata Banasiak.// Sygnał. - 2014, nr 11, s. 18-19
 6. Idea coachingu w edukacji / Ewa Ostarek.// Życie Szkoły. - 2017, nr 4, s. 30-32
 7. Jak nauczyciel powinien reagować na krytykę ucznia? / Maria Sokołowska.//Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 32-33
 8. Jak rozmawiać z uczniem? / Agnieszka Daniluk.// Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 12-13
 9. Jak skutecznie budować dobrą atmosferę w klasie? / Dorota Zając.// Polonistyka. - 2017, nr 6, s. 34-36
 10. Jak skutecznie rozmawiać z uczniem? / Paulina Dubiel.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 16-18
 11. Kierowanie klasą, czyli ład i harmonia w klasie. Cz.2 / Norbert Karaszewski.// Remedium. - 2016, nr 1, s. 6-9
 12. Kompetencja komunikacyjna nauczycieli w działaniach edukacyjnych / Jolanta Szempruch.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 8, s. 27-35
 13. Kompetencje społeczne nauczyciela a skuteczność pracy w szkole / Joanna Jarmużek.// Studia Edukacyjne. - Nr 30 (2014), s. 213-227
 14. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela wzorem zachowań interpersonalnych uczniów / Joanna Szempruch.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 29-36
 15. Komunikacja jest najważniejsza / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 36, s. 16
 16. Komunikacja w szkole - uchylone drzwi zamkniętego kręgu / Agata Sierota.// Remedium. - 2016, nr 4, s. 10-12
 17. Kto? Z kim? Jak rozmawia? : (komunikacja interpersonalna w szkole) / Teresa Słowikowska.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 34-37
 18. Magia pozytywnej komunikacji z uczniem / Frąckowiak, Marzena.// Gazeta Szkolna. - 2010, nr 50, s. 19
 19. Meandry komunikacji w szkole / Krystyna Marczewska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 20-21
 20. Między mówieniem a słuchaniem w szkole : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 58-61
 21. Nauczyciel - (od)twórca sytuacji komunikacyjnej w szkole / Barbara Kuźniar.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2016, nr 4, s. 54-66
 22. O budowaniu dobrych relacji / Zenon Krzemianowski.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 25-29
 23. O uczeniu się w dialogu nauczyciela i ucznia / Wioletta Piegzik, Przemysław Duda.// Edukacja i Dialog 2012, nr 7/8, s. 70-76
 24. Oczekiwania interpersonalne w klasie szkolnej a jakościowe parametry oddziaływań edukacyjnych nauczycieli / Sławomir Trusz.// Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 41-53
 25. Porozumienie ze zrozumieniem / Jerzy Binkowski.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 51-59
 26. Relacje interpersonalne pomiędzy nauczycielami a uczniami liceów ogólnokształcących / Marian Śnieżyński.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7-8, s. 3-6
 27. Rozwiązywanie (problemów) przez współdziałanie : uczenie dzieci i młodzieży skutecznej komunikacji jest dobre nie tylko dla nich, ale także... dla nas / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 7, s. 16
 28. Sedno tkwi w komunikacji / Marta Włodarczyk.// Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 22-24
 29. Skuteczna komunikacja z uczniem / Stanisław Bobula.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, Wkładka Metodyczna, s. XI-XII
 30. Sposób na porozumienie / Aleksandra Zienowicz, Natalia Klonowska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 73-77
 31. Szkoła szacunku i dialogu / Wiesław Mariański.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 77-81
 32. Trudności w komunikacji : jak skutecznie przekraczać bariery?. Cz. 1 / Zofia Grudzińska. - Sygnał 2019, nr 4, s. 48-50
 33. Umiejętności nauczyciela a relacje z uczniem / Jolanta Rafał-Łuniewska.// Remedium. - 2017, nr 3, s. 27-29
 34. Wspierająca rozmowa : nasze zainteresowanie problemem ucznia jest dla niego sygnałem: komuś na mnie zależy... / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski 2015, nr 47, s.10
 35. Wygraj szacunek i autorytet / Agnieszka Kozak.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 25-31
 36. Zaufanie w przestrzeni komunikacyjnej szkoły / Henryka Kwiatkowska.// Studia Edukacyjne. - Nr 22 (2012), s. 109-126
 37. Znaczenie dialogu w komunikacji z uczniami / Maria Łukawska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 30-31, bibliogr.
 38. Zrozumieć pokolenie Y / Amir Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 30-33
 39. Żeby uczniowie ufali nauczycielowi / Bianka Lewandowska.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 49-57
 40. Źródła sukcesu fińskiej edukacji : zaufanie, odpowiedzialność, elastyczność / Marlena Fałkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 6-8

Autor: Elżbieta Minorczyk