Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci

Zestawienia bibliograficzne

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci

 KSIĄŻKI

 1. Czy dziadziuś poszedł do nieba? : jak rozmawiać z dzieckiem na tematy związane ze śmiercią? / Marie-Helene Encreve-Lambert ; przekł. Zofia Pająk. – Kraków : "eSPe", 2006. - 114 s
  CzytR 234092
 2. Dzieci i śmierć : jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią / Elisabeth Kübler-Ross ; tł. [z ang.] Monika Gajdzińska. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007.
  WypRz 234095
 3. Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009.
  CzytR 241030
 4. Klątwa czy dar przemijania? : studium z tanatopsychologii / Joanna Mesjasz. - Warszawa : "Difin", 2010. - 199 s.
  WypRz 235606
 5. Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska, Józef Binnebesel ; [aut. Krystyna de Walden-Gałuszko et al.]. - Wyd. 3. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2009.
  WypRz 242560
 6. Praktyczny podręcznik psychoonkologii dzieci i nastolatków / pod red. Marii Rogiewicz. - Kraków : Medycyna Praktyczna, 2015
  CzytR 244584, WypRz 244585
 7. Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny : teoria i badania / pod red. Beaty Szluz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - 224 s.
  CzytR 247377
 8. Psychologia zdrowia : [zintegrowany umysł i ciało] / George D. Bishop ; [tł. z ang. Anna Śliwa i in.]. - Wrocław : "Astrum", 2007.
  Sygn. CzytR 230602
 9. Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby / red. Stanisława Steuden, Stanisława Tucholska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009. - 251 s.
  CzytR 235740
 10. Psychospołeczne konteksty doświadczania straty / red. Stanisława Steuden, Konrad Janowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009. - 213 s.
  CzytR 235742
 11. Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka : aspekty tanatopedagogiczne / Grzegorz Godawa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.
 12. WypRz 246990
 13. Rozmowy o śmierci i umieraniu / Elisabeth Kubler-Ross ; przeł. [z ang.] Irena Doleżal-Nowicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007. - 275 s.
  CzytR 234132
 14. Śmierć oczami dziecka : jak pomagac w żałobie? / Marie-Madeleine de Kergorlay-Soubier ; przeł. [z fr.] Justyna Polony-Poluk ; przedm. Patrick poivre d'Arvor. - Kraków : "Salwator", 2011. - 159, [2] s.
  CzytR 237543
 15. Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci / Józef Binnebesel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013.
  WypRz 240333
 16. Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej. - Kraków : "Impuls", 2008. - 398, [2] s.
  CzytR 233241
 17. Zdrowie i choroba : wybrane problemy socjologii medycyny / pod red. Jarosława Barańskiego, Włodzimierza Piątkowskiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2002.
 18. CzytR 237720
 19. Żałoba w rodzinie / Martin Herbert ; przekł. [z ang.] Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 69 s.
  WypRz 237212

ARTYKUŁY

 1. Edukacja przez sztukę strategią radzenia sobie ze śmiercią : impresje teologiczno-pedagogiczne / Natalia Maria Ruman.// Katecheta. - 2014, nr 10, s. 66
 2. Edukacja tanatologiczna - współczesne wyzwanie / Edyta Sielicka.// Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 2, s. 155-165
 3. Edukacja tanatologiczna / Maria Kuchcińska.// W: Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013. - S. 204-219
  CzytR 241517, WypRz 240710
 4. Internet jako "Theatrum Śmierci" : o przeżywaniu umierania, cmentarzu i żałobie w wirtualnym świecie / Łucja Kapralska, Agata Maksymowicz.// Kultura i Społeczeństwo. - 2009, nr 3, s. 191-208
 5. Jak mówić uczniom o cierpieniu i chorobie / Stefan Adrich.// Katecheta. - 2005, nr 2, s. 66-67
 6. Jak rozmawiać z uczniami o śmierci? / Joanna Kiełkiewicz.// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 181-189
  CzytR 241030
 7. Każdy, kto się urodził, kiedyś umrze : wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi o śmierci / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 8, s. 2-6
 8. Klasa w żałobie / Piotr Żak.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 63-65
 9. O śmierci - z dziećmi tak jak z dorosłymi / Anna Dodziuk.// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 167-180
  CzytR 241030
 10. O śmierci... trudne rozmowy / Diana Paszel.// Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 22-23
 11. Oswoić lęk - rozmowy o śmierci / Agnieszka Woda.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 14-18 2014
 12. Oswoić śmierć : warsztaty dla klasy II lub III szkoły ponadgimnazjalnej / Michał Damazyn.// Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 24-26
 13. Oswoić ze śmiercią : o jednej z ról literatury dziecięcej / Bernadeta Niesporek-Szamburska.//W: Noosfera literacka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - S. 73-90
  CzytR 239869
 14. Patrząc na ciemność lub śmierć : scenariusz lekcji bibliotecznej / Anna Pietrusewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, s. 32-33
 15. Pedagogiczne implikacje teorii cierpienia / Piotr Kostyło.// Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 1, s. 79-91
 16. Pedagogiczno-kulturalne uwarunkowania percepcji śmierci u dzieci i młodzieży / Józef Binnebesel.//W: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2007. - S. 95-105
  CzytR 234027
 17. Pedagogika cierpienia Jana Pawła II / Dorota Luber.// Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 67-79
 18. Perły w cierniach, czyli o cierpieniu nie tylko dla dorosłych / Ines Krawczyk.// Katecheta. - 2012, nr 3, s. 78-81
 19. Podstawy tanatologii / Józef Makselon.// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 1-6
  CzytR 241030
 20. Poznawcza reprezentacja śmierci u dzieci i wiedza ich rodziców w tym zakresie - rola rodzinnego dyskursu / Maria Kielar-Turska.//W: Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 323-337
  CzytR 233241
 21. Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli / Przemysław Paweł Grzybowski.// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 7-19
  CzytR 241030
 22. Profesora Wojciecha Chudego pedagogia umierania / Agnieszka Regulska.// Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika. - T. 36 (2008), s. 63-73
 23. Profil kompetencyjny pedagoga w zakresie realizacji opieki paliatywnej nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową / Agnieszka Nowicka, Jarosław Bąbka.// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 27-37
  CzytR 241030
 24. Propozycje pomocy do zajęć edukacyjnych związanych z końcem życia i wolontariatem / wybór i oprac. Jolanta Walkiewicz [i in.].// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 332-362
  Sygn. CzytR 241030
 25. Psychodrama na temat śmierci i odrodzenia w praktyce klinicznej / Elżbieta Galińska.//W: Psychodrama : elementy teorii i praktyki. - Warszawa : "Eneteia", 2009. - S. 197-222
  CzytR 233922
 26. Rozmowy o śmierci : wsparcie uczniów po stracie bliskiej osoby / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2010, maj, s. 50-54
 27. Scenariusze tematycznie związane z ciężką chorobą i umieraniem / Lidia Czartoryska-Górska [i in.]// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 204-259
  CzytR 241030
 28. Scenariusze tematycznie związane ze stratą, osieroceniem i żałobą / Lidia Czartoryska-Górska [i in].// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 260-293
  CzytR 241030
 29. Sport jako metoda wychowania do cierpienia / Piotr Blajer.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 195-203
 30. Sposób reagowania w sytuacji konieczności zawiadomienia bliskich o śmierci nastolatka / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 1, s. 38-39
 31. Śmierć i rozstania : program biblioterapeutyczny / Iwona Bukowska.// Biblioterapeuta. - 2009, nr 1, s. 6-26
 32. Śmierć i żałoba w doświadczeniu małego dziecka : ważne rozmowy na trudne tematy w rodzinie / Natalia M. Ruman.// W: Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015. - S. 115-126
  CzytR 243692
 33. Śmierć ucznia : jak rozmawiać z klasą / Kinga Rusin.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 12, s. 42-44
 34. Droga do "ars moriendi" / Mariola Śleziona.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2016, nr 7-8, s. 30-32
 35. Tanatologia w katechezie Kościoła rzymskokatolickiego / Zbigniew Marek.// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 49-53
  CzytR 241030
 36. Z uczniemi o zmartwychwstaniu, niebie i piekle / Konrad Dziadkowiak.// Katecheta. - 2012, nr 2, s. 56-59
 37. Zabawa w zabijanie : wiedza potoczna dzieci na temat śmierci / Katarzyna Migdał.// Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 4, s. 42-43
 38. Znaczenie kształcenia pedagogów specjalnych w kontekście zadań w opiece nad przewlekle i terminalnie chorymi / Kinga Krzywicka, Edyta Siwińska.// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 20-26
  CzytR 241030
Zestawienie „Dziecko w obliczu śmierci”​ 

Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artykułów i fragmentów książek.

Rzeszów, 11.04.2019

opracowała Jolanta Krzosa

na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Jolanta Krzosa