Tablice interaktywne

Zestawienia bibliograficzne

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

 TABLICE INTERAKTYWNE W NAUCZANIU

(bibliografia w wyborze)

 1. Co warto wiedzieć o interaktywnych pomocach dydaktycznych / Małgorzata Rożyńska.// Dysleksja. - 2011, nr 3, s. 62-64
 2. Edukacja interaktywna / Tomasz Prauzner.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 42-44
 3. Efektywna nauka z tablicą interaktywną / Kamila Majewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, wkładka metodyczna, s. V-VIII
 4. Holiday postcards - lekcja języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / Dominika Serowy.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, s. 44-45
 5. Interaktywne tablice od przedszkola do... / Małgorzata Mendygrał.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, Dodatek Tematyczny, s. 23-26
 6. Interaktywnie na tablicy : w poszukiwaniu zastosowań tablicy interaktywnej do nauczania geografii / Magdalena Rolf-Murawska, Zbigniew Podgórski.// Geografia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 53-60
 7. Komputery i tablice interaktywne w realiach polskiej szkoły / Jolanta Ostrowska.// Gazeta Szkolna. - 2010, nr 3, s. 15
 8. Motywacja i multitablice / oprac. Joanna Wojciechowicz-Bednarek.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 38-41
 9. Multimedialne pomoce dydaktyczne - metodyka wyboru programów / Alicja Pituła-Wilczyńska.//W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zając. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 341-349
  Sygn. CzytR 233963 ; WypRz 233964
 10. Najważniejszy jest pomysł! : o tablicach interaktywnych/ Tomasz Barełkowski ; rozm. przepr. Artur Filipiak. // Katecheta. - 2012, nr 5, s. 75-76
 11. Ocena użyteczności tablicy multimedialnej : przegląd wyników badań / Kamila Majewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, s. 29-32
 12. Praca z tablicą interaktywną / Małgorzata Piasecka.// Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 43-46
 13. Pracujemy przy tablicy interaktywnej / Dorota Zbisławska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 36-37
 14. Projektor multimedialny : jak wybrać? / Mirosława Bogacz.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 11-15
 15. Tablica interaktywna - nowoczesne narzędzie dydaktyczne czy jedynie modny gadżet? / Kamila Majewska. // W: Nowe media w edukacji. / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Toruń : Adam Marszałek, 2012. - S. 245-265
  Sygn. CzytR 240326
 16. Tablica interaktywna a aktywność uczniów na lekcji / Jóźwik Robert.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 2, s. 85-92
 17. Tablica interaktywna jako narzędzie aktywizujące ucznia / Anna Rybak.//W: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk. Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2006. - S. 244-248
  Sygn. CzytR 232699
 18. Tablica interaktywna jako nowatorski środek dydaktyczny / Małgorzata Witecka.// Meritum. - 2009, nr 2, s. 80-83
 19. Tablica interaktywna na lekcjach religii / Faustyna Hipnarowicz.// Katecheta. - 2010, nr 1, s. 59-61
 20. Tablica interaktywna na lekcji jako czynnik aktywizacji uczniów / Artur Atachura.//W: Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej / pod red. Marii Kozielskiej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 149-155
  Sygn. CzytR 235827
 21. Tablica interaktywna : nowe środki dydaktyczne w kształceniu przyrodniczym / Magdalena Nocny.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 39-42
 22. Tablica interaktywna podnosząca atrakcyjność i wizualizację kształcenia / Karolina Łaniec.//W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. - S. 109-123
  Sygn. CzytR 235263
 23. Tablica interaktywna StarBoard na lekcjach chemii / Hanna Gulińska.// Chemia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 314-317
 24. Tablica interaktywna w dydaktyce szkolnej na lekcjach języka polskiego / Justyna Miernik, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s. 89-99
 25. Tablica interaktywna w edukacji i reedukacji specjalnej / Józef Surowaniec.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 146-152
 26. Tablica interaktywna w kilku pytaniach i odpowiedziach / Magdalena Brewczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 5-7
 27. Tablica interaktywna w procesie nauczania / Kamila Majewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 28-30
 28. Tablica interaktywna w przedszkolu / Ewa Skwarka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 34-39
 29. Tablica interaktywna w realizacji wybranych wymagań podstawy programowej / Mirosława Iwasiewicz.// Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 4, s. 43-66
 30. Tablica interaktywna w szkole / Justyna Miernik, Joanna Piasta-Siechowicz. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 53-65
 31. Tablica interaktywna w szkole / Marcin Sączawa.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, Dodatek Tematyczny, s. 16-18
 32. Tablica interaktywna w uczeniu się matematyki / Krzysztof Nowak.//W: Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej / pod red. Marii Kozielskiej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 137-148
  Sygn. CzytR 235827
 33. Tablica interaktywna - zrób to sam / Łukasz Rumiński.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, s. 42-43
 34. Tablica multimedialna w szkole podstawowej / Julia Franczuk.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 1, s. 97-99
 35. Tablice interaktywne / Barbara Stasiak.// Matematyka w Szkole. - 2010, nr 56, s. 12-14
 36. Tablice interaktywne narzędziem nowoczesnego nauczyciela / Jolanta Ostrowska.// Gazeta Szkolna. - 2010, nr 2, s. 15
 37. Tablice interaktywne od A do Z, czyli co należy o nich wiedzieć, jak wybierać i na co zwracać uwagę.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013, nr 1, s. 13-15
 38. Technologia sprzymierzeńcem nauczyciela / Marek Czeleń.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9/10, s. 96
 39. Technologiczny zawrót głowy / Jolanta Ostrowska.// Gazeta Szkolna. - 2009, nr 39, s. 15
 40. Technologie interaktywne w edukacji przedszkolnej / Dorota Janczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 7-8
 41. Wirtualne laboratorium w dydaktyce mechatroniki / Stanisław Szabłowski.//W: Dydaktyka informatyki : modelowanie i symulacje komputerowe / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 107-125
  Sygn. CzytR 235659
 42. Wprowadzenie tablic interaktywnych do polskich szkół / Tomasz Maciejko.// NiM+TI Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna. - 2011, nr 77/78, s. 12-15
 43. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w klasie I-III / Monika Wojteczek.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 64-77
 44. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w odczytywaniu dzieła sztuki / Mirosława Iwasiewicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 3, s. 31-43
 45. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 1, Rola tablicy interaktywnej w nauczaniu niepełnosprawnych intelektualnie / Małgorzata Wojtatowicz.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 215-225
 46. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 2, Pierwsze kroki przy tablicy / Małgorzata Wojtatowicz.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 4, s. 293-300
 47. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 3, Tablica jako ekran interaktywny / Małgorzata Wojtatowicz.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 5, s. 372-376
 48. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 4, Notatnik / Małgorzata Wojtatowicz.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 40-43
 49. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 5, Praktyczne wykorzystanie notebooka w pracy z dziećmi - wybrane przykłady / Małgorzata Wojtatowicz.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 132-136
 50. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 6, Tworzenie prezentacji w programie Power Point / Małgorzata Wojtatowicz.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 209-213
 51. Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym / Ewa Kondratowska, Dorota Wróbel.// Meritum. - 2009, nr 2, s. 75-79
 52. Zastosowanie prostych narzędzi multimedialnych do przygotowania pomocy dydaktycznych wykorzystanych na lekcjach przyrody i chemii / Małgorzata Krzeczkowska, Aleksander Mizera.//W: Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej / pod red. Marii Kozielskiej. . Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 191-204
  Sygn. CzytR 235827

 

Wszystkie wymienione wyżej pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Rzeszów, 22 października 2013 r.
oprac. Irena Niemczak.

Autor: Irena Niemczak