Misja

O nas

MISJA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE

Do podstawowych zadań biblioteki pedagogicznej należy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych): gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie zbiorów użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych; organizowanie i prowadzenie wspomagania: szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną; prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej; inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. Biblioteki mogą ponadto: prowadzić działalność wydawniczą; organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie od 1945 roku wspomaga środowisko oświatowe województwa podkarpackiego, a zwłaszcza Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Wspieranie  pedagogów poszerzone jest o rejon działania w lokalizacjach jednostek filialnych w Kolbuszowej, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu, Sędziszowie Małopolskim i Strzyżowie. Historycznie nasza instytucja umocowała swoją pozycję już w latach 70-tych XX wieku. Wśród bibliotek pedagogicznych w Polsce PBW w Rzeszowie zajmowała drugie miejsce pod względem liczebności księgozbioru. 

Rozpoczęty w grudniu 2002 roku proces informatyzacji przyczynił się do stopniowego tworzenia nowoczesnego centrum źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych kształceniem się. Pionierski poziom usług elektronicznych, z zachowaniem cech biblioteki tradycyjnej, zainicjował projekt „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”, uruchomiony w 2018 roku. Wspomniany projekt pozwala na konkurencyjne zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej, a nade wszystko wyjście naprzeciw potrzebom społecznym i złamanie barier dostępności do zbiorów.

Wobec naszych Czytelników utożsamiamy się z poniższym przesłaniem:

„Klienci:

  • Są najważniejszymi osobami w każdej działalności.
  • Nie są zależni od nas. To my jesteśmy zależni od nich.
  • Nie zakłócają naszej pracy. Są jej celem.
  • Robią nam uprzejmość, kiedy przychodzą. My nie robimy im uprzejmości, obsługując ich.
  • Są częścią naszej organizacji, a nie osobami z zewnątrz.
  • Nie są tylko częścią statystyki. Są ludźmi z krwi i kości, którzy czują i reagują tak jak my.
  • Przychodzą do nas ze swoimi potrzebami i życzeniami, a naszym zadaniem jest je zaspokajać.
  • Zasługują na tyle uprzejmości i uwagi, ile tylko możemy im poświęcić.
  • Są istotą tego i każdego innego działania. Bez nich nie byłoby nas. (Nigdy o tym nie zapominaj)” (Bank J., Zarządzanie przez jakość, Warszawa 1997, s. 2).

Autor: PBW