TREŚĆ GŁÓWNA

Statut

O nas

Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Historia

O nas

Dzieje Biblioteki w Rzeszowie od 1945 roku

Misja

O nas

Misja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie...

Nasze zbiory

O nas

Informacje dotyczące kolekcji książek, czasopism i dokumentów audiowizualnych gromadzonych w Bibliotece.

Informacje o danych Czytelników

O nas

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:
1. Administratorem