Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze)

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

 Rodzina zastępcza
(bibliografia w wyborze)

 Książki: 

 1. Aktywizacja, integracja, spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2009.
  Sygn. CzytR 235141
 2. Dobro dziecka w rodzinie / pod red. Lucyny Adamowskiej, Janiny Uszyńskiej-Jarmoc. - Wyd. 2. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2012.
  Sygn. CzytR 241055
 3. Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań / redakcja naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.
  Sygn. WypRz 243856, CzytR 244213
 4. Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / Andrzej Łuczyński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
  Sygn. WypRz 231904, WypRz 232337, CzytR 231903
 5. Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Józefa Matejek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008.
  Sygn. WypRz 233847, CzytR 233846
 6. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2005.
  Sygn. WypRz 229466, WypRz 229605, WypRz 229606, WypRz 238191, WypRz 238199, CzytR 229465
 7. Instytucja rodzin zastępczych : problemy prawno-organizacyjne / Marek Safjan. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1982.
  Sygn. CzytR 186178
 8. Instytucje społeczne : organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze / Anna Monika Kruk. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2010.
  Sygn. WypRz 236336, CzytR 236335
 9. Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze / Maria Kolankiewicz, Marcin Poncyliusz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2016.
  Sygn. WypRz 246100, CzytR 245930
 10. Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym / [Joanna Luberadzka-Gruca, Edyta Wojtasińska, Jolanta Zmarzlik]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014.
  Sygn. WypRz 244920, WypRz 244919, CzytR 244918
 11. Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2007.
  Sygn. WypRz 232625, WypRz 231967, CzytR 231966
 12. Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych / pod red. Marioli Racław-Markowskiej, Sławomira Legata. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004.
  Sygn. CzytR 227878
 13. Osamotnione dzieci : rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka / Marek Safjan. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1983.
  Sygn. WypRz 26793 B, CzytR 26792 B
 14. Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005.
  Sygn. WypRz 229160
 15. Pomoc społeczna wobec rodzin : interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk. Dobroniega Trawkowska. - Toruń : "Akapit", 2011.
  Sygn. WypRz 238956
 16. Praktyka pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. - Warszawa : "Difin", 2018.
  Sygn. CzytR 247175
 17. Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość / red. Jadwiga Bińczycka. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 1999.
  Sygn. WypRz 222902, CzytR 222876
 18. Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [i in.]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
  Sygn. WypRz 229934, CzytR 229933
 19. Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
  Sygn. WypRz 242638, CzytR 242637
 20. ..dwa...trzy... do rodziny trafisz...Ty! / Beata Dołęgowska, Wiesław Dołęgowski ; współpr. wyd. Daniel Raczyło. - Konin : Psychoskok, 2014.
  Sygn. WypRz 241853
 21. Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000.
  Sygn. WypRz 227753, CzytR 226138
 22. Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008.
  Sygn. WypRz 236289, CzytR 233178
 23. Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : "Akapit", 2011.
  Sygn. CzytR 236398
 24. Rodzina w pracy socjalnej : aktualne wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. - Toruń : "Akapit", 2015.
  Sygn. WypRz 245053
 25. Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem / Elżbieta Różańska, Aleksander Tynelski. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1981.
  Sygn. CzytR 183807
 26. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Sygn. CzytR 236642
 27. Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013.
  Sygn. WypRz 240734, WypRz 243880, CzytR 245276
 28. Rodziny zastępcze : problematyka prawna / pod red. Marka Andrzejewskiego ; [Marek Andrzejewski i in.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006.
  Sygn. WypRz 230496, CzytR 230495
 29. Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
  Sygn. WypRz 230494
 30. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. WypRz 235110
 31. Standardy ochrony praw dziecka / red. Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.
  Sygn. WypRz 247190, CzytR 247189
 32. Świat rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2013.
  Sygn. CzytR 241893
 33. Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
  Sygn. WypRz 238819, CzytR 237379
 34. Wieża z klocków / Katarzyna Kotowska. - Wyd. popr. i uzup. - Poznań : "Media Rodzina", 2010.
  Sygn. CzytR 242224
 35. Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych / red. Bogdan Więckiewicz, Marek Klimek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012.
  Sygn. CzytR 240709
 36. Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Sygn. WypRz 242275, CzytR 242158
 37. Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. CzytR 235785
 38. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
  Sygn. WypRz 222258, WypRz 237773, CzytR 222183
 39. Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. - Wyd. 4. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005.
  Sygn. WypRz 230523, CzytR 230522
 40. Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. WypRz 245450, CzytR 245289

 Artykuły: 

 1. Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej / Danuta Szymańska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, 56-58
 2. Bezpieczny dom dla dziecka / Lidia Ułanowska.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 4-11
 3. Blaski i cienie funkcjonowania rodzin zastępczych / Marzena Ruszkowska.// W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1. - Warszawa : "Żak", 2013. - S. 292-301
  Sygn. CzytR 241328
 4. Charakterystyka rodzin zastępczych / Maria Kolankiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 17-23
 5. Czynniki utrudniające funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych / Jan Basiaga.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 1, s. 24-30
 6. Czynniki warunkujące rozwój zawodowych rodzin zastępczych / Sylwia Badora, Jan Basiaga.// Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 73-87
 7. Dobór dziecka do rodziny zastępczej / Jarosław Pułanecki.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, s. 19-22
 8. Dzieci poza rodziną / Maria Kolankiewicz, Monika Rożen.// Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 97-115
 9. Dziecko i prawo / Grażyna Starzyńska.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 48-50
 10. Dziecko poza rodziną pochodzenia : formy opieki nad dzieckiem niewychowującym się w rodzinie biologicznej / Karolina Małek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 10, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 1-3
 11. Dziecko w zastępczym środowisku rodzinnym - odzyskiwanie zagubionej tożsamości? / Justyna Mańka, Katarzyna Ornacka.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. 20-26, bibliogr.
 12. Funkcjonowanie emocjonalne młodzieży z rodzin zastępczych / Nadia Kostrzewa.// Remedium. - 2015, nr 3, s. 24-25
 13. Jak wspierać rodzicielstwo zastępcze w Polsce? / Mira Prajsner.// Remedium. - 2009, nr 5, s. 1-3
 14. Jak zostać opiekunem zastępczym? : model brytyjski - spojrzenie praktyka / Joanna Gorczowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 51-57
 15. Kiedy dziecko oczekuje na rodzinę / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 16-17
 16. Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce / Magdalena Arczewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 8-15
 17. Komu dziecko, komu? / Karolina Sobczyńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 8, s. 58-61
 18. Kontakty rodziców biologicznych z dziećmi wychowującymi się w rodzinach zastępczych spokrewnionych / Kinga Mickiewicz-Stopa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 6, s. 30-38
 19. Modelowo nie jest : piecza zastępcza nie działa tak jak powinna / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 16, s. 8
 20. O problemach rodzicielstwa zastępczego / Leszek Dobrzyński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 24-30
 21. O profesjonalizacji rodziców zastępczych / Grażyna Gajewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 19-24
 22. Opieka zastępcza nad dzieckiem osieroconym / Zbigniew Węgierski.//W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie. - Warszawa : "Difin", 2011. - S. 291-297
  Sygn. WypRz 238518, CzytR 238647
 23. Początki opieki zastępczej w Polsce ( rys historyczny) / Jan Basiaga.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 18-25, bibliogr.
 24. Powodzenia i niepowodzenia w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym rodzin zastępczych / Marzena Ruszkowska.// Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 4, s. 97-109
 25. Problemy dzieci wychowywanych w domach małego dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych / Małgorzata Kierzkowska.// W: Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 221-235
  Sygn. WypRz 246422, CzytR 246790
 26. Problemy rodzin zastępczych w opinii praktyków / Maria Posłuszna-Owcarz [i in.].// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 21-29
 27. Problemy wychowania w rodzinach zastępczych / Kinga Mickiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 37-43
 28. Reforma systemu opieki zastępczej : doświadczenia europejskie / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2007, nr 6, wkładka, s. 18-19
 29. Rodzaje wsparcia dla rodzin zastępczych przez instytucje pomocy społecznej / Marzena Ruszkowska.// Praca Socjalna. - 2013, nr 5, s. 67-75
 30. Rodzicielstwo zastępcze - problematyka psychologiczna / Marta Komorowska.// Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 16-17
 31. Rodzicielstwo zastępcze w świadomości społecznej / Kinga Mickiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 8, s. 54-57
 32. Rodzina zastępcza - zawód czy powołanie? / Jan Wszołek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7, s. 50-55
 33. Rodzina zastępcza - zawód, profesja czy służba? / Józefa Grodecka.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 2, s. 3-19
 34. Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości / Marek Liciński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 23-28
 35. Rodzina zastępcza / Grażyna Starzyńska.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 2, s. 47-49
 36. Rodzinna opieka zastępcza / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2007, nr 7, wkładka, s. 18-19
 37. Rodziny zastępcze - problematyka administracyjnoprawna. Cz. 1 / Sylwia Łakoma.// Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - 2014, nr 4, s. 51-73
 38. Rodziny zastępcze - problematyka administracyjnoprawna. Cz. 2 / Sylwia Łakoma.// Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - 2015, nr 1, s. 53-70
 39. Rodziny zastępcze : doświadczenia, potrzeby, problemy / Michał Rżysko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 19-25
 40. Rodziny zastępcze potrzebne jak tlen. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2014, nr 9, s. 22-23
 41. Rodziny zastępcze potrzebne jak tlen. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2014, nr 10, s. 20-21
 42. Rodziny zastępcze w polskim systemie opieki nad dzieckiem i rodziną / Agnieszka Matuszewska.//W: Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 149-163, bibliogr.
  Sygn. Sygn. CzytR 235718
 43. Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne - od szkolenia do praktyki / Wanda Masalska-Szymanek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 31-34
 44. Rola opiekunów sprawujących funkcję rodziny zastępczej w wychowaniu dzieci / Katarzyna Błażejewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 1, s. 52-56
 45. Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Mirosław Kaczmarek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 3-13
 46. Szanse i bariery w profesjonalizacji opiekunów zastępczych / Natalia Harewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 5, s. 17-25
 47. Transmisja międzypokoleniowa domu w pieczy zastępczej / Grażyna Gajewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 3-11
 48. Trudności zawodowych rodzin zastępczych w perspektywie opiekunów zastępczych , koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodzin / Kinga Mickiewicz-Stopa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 5, s. 46-58
 49. Warunki funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych / Jan Basiaga.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s. 34-44
 50. Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej / Barbara Passini.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 3-6
 51. Współpraca zawodowych rodzin zastępczych z sądem rodzinnym / Jan Basiaga.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 40-45
 52. Wyzwania polityki społecznej wobec pieczy zastępczej / Joanna Szczepaniak-Sienniak.// Polityka Społeczna. - 2017, nr 3, s. 4-11
 53. Zaburzenia rozwojowe u dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i dysfunkcyjnych / Małgorzata Klecka.// W: Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018. - S. 206-216
  Sygn. CzytR 247401
 54. Zastępcze rodzicielstwo w Polsce : przyszłość bliższa i dalsza / Przemysław Gąsiorek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 3-10
 55. Zawodowe rodziny zastępcze w lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i wsparcia społecznego / Jan Basiaga.// Praca Socjalna. - 2015, nr 2, s. 59-72
 56. Znaczenie więzi emocjonalnej w zastępczej opiece nad dzieckiem / Paulina Kamińska.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 56-58

 

 

 

Rzeszów, 29.01.2019 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

Autor: Małgorzata Smulska