"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości"

Zestawienia bibliograficzne

Książki:

 1. Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno-kulturowych / Daniel Wiśniewski. - Toruń : Adam Marszałek, 2012.
  CzytR 239942 Rzeszów, BSdzW 42593 Sędziszów,
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer ; aut. Maciej Barczak i in.] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014.
  CzytR  243440 Rzeszów, BSdzW 44665 Sędziszów, BStWy 37184 Strzyżów, BKWyp 49396 Kolbuszowa, BLżWy 34497 Leżajsk, BMWyp 66289 Mielec, BŁWyp 37411 Łańcut,
 3. Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. - Warszawa : "Difin", 2013.
  WypRz 241215, BMWyp 61851 Mielec, BŁWyp 36577 Łańcut, BLżWy 34371 Leżajsk, BSdzC 43344 Sędziszów,
 4. Edukacyjno - zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  WypRz 237006 Rzeszów, BSdzW 39316 Sędziszów, BMWyp 59705 Mielec,
 5. Grupa ryzyka na rynku pracy : poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+ / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając. - Warszawa : "Difin", 2012.
  WypRz 239538 Rzeszów,
 6. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.
  CzytR 241001 Rzeszów, BKWyp 49272 Kolbuszowa, BLżWy 34331 Leżajsk, BSdzC 43229, BStCz 36641 Strzyżów, BMCzy 61912 Mielec,
 7. Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : "Difin", 2018.
  WypRz 246736, 246968 Rzeszów, BStWy 38202 Strzyżów, BMWyp 67424 Mielec, BŁWyp 37814 Łańcut,
 8. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : "Difin", 2012.
  CzytR 239518 WypRz 239346 Rzeszów, BSdzW 44314 Sędziszów, BStWy 36566 Strzyżów, BMWyp 61191 Mielec, BŁWyp 36632 Łańcut, BLżWy 34444 Leżajsk,
 9. Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Grażyna Barabasz. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2016.
  WypRz 246101 Rzeszów,
 10. Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal. - Kraków : "Impuls", 2018.
  WypRz 247261 Rzeszów, BStWy 38284 Strzyżów,
 11. Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1944-1989 = Vocational quidance and awareness in Poland in the period of 1944-1989 / Jolanta Lenart. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013.
  WypRz 240653
 12. Orientacje zawodowe młodzieży z zespołów szkół zawodowych / Lucyna Myszka-Strychalska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2016.
  WypRz 246395 Rzeszów, BŁWyp 37719 Łańcut,
 13. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : "Difin", 2016.
  CzytR 245273 Rzeszów , BSdzW 46412 Sędziszów, BStWy 37865 Strzyżów, BMWyp 66987 Mielec,
 14. Poczucie podmiotowości pedagogów szkolnych a ich osobowościowe wyznaczniki pracy / Joanna Wierzejska. - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
  WypRz 247264 Rzeszów,
 15. Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011.
  CzytR 240680 WypRz 240681 Rzeszów, BSdzW 42259 Sędziszów, BStWy 36148 Strzyżów, BKWyp 48911 Kolbuszowa, BLżWy 33967 Leżajsk, BMWyp 61573 Mielec, BŁWyp 36463 Łańcut,
 16. Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015.
  WypRz 244816 Rzeszów , BStWy 37671 Strzyżów, BMWyp 66867 Mielec, BŁWyp 37412 Łańcut, BLżWy 34874 Leżajsk,
 17. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015.
  WypRz 244817 Rzeszów, BSdzW 46020 Sędziszów, BKWyp 49946 Kolbuszowa,
 18. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla (red.), Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin", 2016. Sygn. WypRz 245655 CzytR 245274 Rzeszów, BMWyp 66897 Mielec, BSdzW 46368 Sędziszów,
 19. Poradnictwo zawodowe w gimnazjum [Dokument elektroniczny] : poradnik dla nauczycieli przedmiotu / Katarzyna Druczak, Joanna Minta. - Warszawa : KOWEZiU, 2013. AudRz 90 Rzeszów, BSdzW 43 CD Sędziszów, BStWy 17 CDR Strzyżów,
 20. Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. Elżbiety Wojtasiak i Marioli Wolan-Nowakowskiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012.
  Sygn. CzytR 240487 Rzeszów, BMWyp 61624 Mielec,
 21. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina [i in.]. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013.
  Sygn. CzytR 2400998 WypRz 240999 WypRz 241000 Rzeszów, BStWy 36640 Strzyżów, BMWyp 61998 Mielec, BSdzC 43484 Sędziszów,
 22. Szkoła z zawodem [Film] : książka z filmem edukacyjnym / reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : "WAM", 2015.
  Sygn. AudRz 1854
 23. Ty, twoje dziecko i szkoła : znajdź drogę do najlepszej edukacji / Ken Robinson & Lou Aronica ; przełożyła Dorota Pomadowska. - Gliwice : "Element", 2018.
  Sygn. WypRz 247286 Rzeszów, BSdzW 47419 Sędziszów,
 24. Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.
  Sygn. CzytR 241009 Rzeszów, BSdzW 43259 Sędziszów, BStWy 36642 Strzyżów, BMWyp 61914 Mielec, BŁWyp 37413 Łańcut, BLżWy 34302 Leżajsk,
 25. Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej / Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2017.
  Sygn. WypRz 247006 WypRz Rzeszów, BKWyp 50182 Kolbuszowa,
 26. Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli : wybrane konteksty / pod red. Jacka Pyżalskiego. - Łódz: theQ studio, 2015.
  Sygn. CzytR 244787 Rzeszów,
Artykuły:
 1. Ze szkoły do pracy : raport z badania uczniów szkół zawodowych w województwie podkarpackim / [aut. Robert Chrząstek ; współpr. Tomasz Chlebek i in.]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2013.
 2. 7 rzeczy, których nie należy mówić podczas rozmowy rekrutacyjnej.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 34-36
 3. Adaptacja społeczno-zawodowa w nowym miejscu pracy / Agata Rosińska.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 37-39
 4. Akademickie biura karier w Polsce - geneza i perspektywa rozwoju / Mirosław Żurek.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 273-303
 5. Aktywność drogą do rozwoju / Magdalena Grzesik.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 4, s. 40-42
 6. Aspiracje edukacyjne gimnazjalistów a współczesny rynek pracy / Michał Kwiatkowski.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 33-42
 7. Aspiracje zawodowe rodziców wobec synów i córek / Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak.// Edukacja. - 2016, nr 3, s. 98-108
 8. Być na studiach a studiować. Refleksja o projektowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej młodych ludzi / Magdalena Barańska.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 242-260
 9. Co dalej ze mną? : rozmowa doradcza - pomówmy o przyszłości / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 18, s. 14
 10. Czytam wędrując ku dorosłości : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2018, nr 2, s. 34-38
 11. Dekalog doradcy zawodowego / Jacek Żyro.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 22-24
 12. Dojrzewanie do zawodu / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2016, nr 6, s. 22-24
 13. Dobre praktyki we wdrożeniu modelu FINECVET w kształceniu formalnym i poza formalnym w Finlandii / Michał Butkiewicz.// Meritum. - 2017, nr 1, s. 86-91
 14. Doradca zawodowy bezwzględnie ważny? / Anna Sarczyńska.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 7-9
 15. Doradco, gdzie jesteś? : kto pomaga młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 28-29, s. 13
 16. Doradztwo zawodowe jako jeden z elementów systemu pomocy młodzieży [dokument elektroniczny] / Joanna Ratajczak.// Edukator Zawodowy. - 2015, sierpień, 03 2015
 17. Doradztwo zawodowe vs doradztwo personalne / Patrycja Dorsz vel Drożdż.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 1, s. 18-21
 18. Doradztwo zawodowe w szkołach kształcących w zawodach / Małgorzata Rosalska.// My Zawodowcy : kształcenie zawodowe, rynek pracy, kariera. - 2018, nr 1, s. 72-77
 19. Doradztwo zawodowe. Moduł I. Poznaję siebie, poznaję swoje mocne strony, poznaję swoje zainteresowania : propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego o strukturze modułowej, dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Klimka-Kołysko.// Sygnał. - 2017, nr 1, s. 34-40
 20. Doradztwo zawodowe. Moduł II. Świat zainteresowań, świat zawodów, świat pracy : propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego o strukturze modułowej dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Klimka-Kołysko.// Sygnał. - 2017, nr 2, s. 30-37
 21. Doradztwo zawodowe. Moduł III. Całożyciowy rozwój kompetencji : propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego o strukturze modułowej dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Klimka-Kołysko.// Sygnał. - 2017, nr 3, s. 27-33
 22. Efekty wdrażania programu "Gwarancje dla Młodzieży" na polskim rynku pracy / Damian Norwiński.// Polityka Społeczna. - 2017, nr 10, s. 26-32
 23. Elektryzujące perspektywy przed elektromechanikami / Andrzej Rembowski.// My Zawodowcy : kształcenie zawodowe, rynek pracy, kariera. - 2018, nr 2, s. 64-69
 24. Filozofia edukacji zawodowej w sysemie dualnym / Magdalena Mazik-Gorzelańczyk.// Meritum. - 2017, nr 1, s. 42-47
 25. Gap year / Małgorzata Klimka-Kołysko.// Sygnał. - 2016, nr 11, s. 11-12
 26. Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych - miejsce wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami / Agnieszka Dobbek-Szuta.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 2-3, s. 19-22
 27. I co dalej...?// Remedium. - 2017, nr 6, s. 8-9
 28. Innowacyjny model poradnictwa zawodowego w Chełmie / Anna Antczak.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 53-56
 29. Internet - rewolucja w edukacji? : jaka powinna być szkoła XXI wieku / Wojciech Kreft.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 45-46
 30. Jakie działania z doradztwa edukacyjno-zawodowego powinna realizować szkoła?// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 19-22
 31. Jakie znaczenie ma doradztwo zawodowe w systemie szkolnictwa? / Jakub Bińkowski.// My Zawodowcy : kształcenie zawodowe, rynek pracy, kariera. - 2016, nr 1, s. 34-35
 32. Kariera według młodych, czyli nowy paradygmat kariery na dysonansowym rynku pracy / Magdalena Piorunek.// Studia Edukacyjne. - Nr 38 (2016), s. 83-95
 33. Kobiety na rynku pracy / Paulina Łukaszuk.// My Zawodowcy : kształcenie zawodowe, rynek pracy, kariera. - 2018, nr 2, s. 74-77
 34. Kreatywni w edukacji / Ewa Sujecka.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 2-3, s. 40-42
 35. Kształcenie doradców zawodowych w Polsce i innych krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych / Joanna Ratajczak.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 61-83
 36. Kierunki rozwoju polskiego rynku pracy z uwzględnieniem roli headhunterów / Agnieszka Drzewiecka.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 3, s. 12-14
 37. Między asymilacją kulturową a pedagogiką różnicy : doradca zawodowy w warunkach zróżnicowania kulturowego / Agnieszka Gromkowska-Melosik.// Studia Edukacyjne. - Nr 39 (2016), s. 131-140
 38. Motywacja pod lupą / Agnieszka Ciereszko.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 29-32
 39. McJob : między dehumanizacją pracy a wstępem do kariery zawodowej / Anna Sobczak.// Studia Edukacyjne. - Nr 47 (2018), s. 245-256
 40. Nauczanie zawodu wymaga zmian / Andrzej Połoński.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 13
 41. Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego w aspekcie poprawy zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych / Urszula Jeruszka.// Studia Edukacyjne. - nr. 44 (2017) s. 143-160
 42. Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 "Poznaj swojego doradcę kariery!" / Justyna Tarasiuk, Wojciech Kreft.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 23-29
 43. Osoba długotrwale bezrobotna jako klient doradcy zawodowego / Elżbieta Antosz.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 326-346
 44. Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy / Kinga Sulejman.// W: Wybrane kategorie problemów społecznych : wprowadzenie. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - S. 139-146
 45. Pedagog szkolny : nauczyciel do zadań specjalnych / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 10, s. 4-8
 46. Perspektywy i nowe rozwiązania w doradztwie zawodowym : coaching jako narzędzie pracy doradców zawodowych w kontekście idei lifelong learningu / Joanna Kozielska.// Studia Edukacyjne. - Nr 37 (2015), s. 169-192
 47. Planowane zmiany w kształceniu zawodowym / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 8, s. 18-21
 48. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla (red.), Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin", 2016.
 49. Poradnictwo zawodowe dla studentów - stan obecny i kierunki rozwoju w świetle badań własnych / Daniel Kukla, Marta Zając.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 52-65
 50. Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa / Barbara Baraniak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 4, s. 96-104
 51. Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego / Magdalena Piorunek.// Polityka Społeczna. - 2016, nr 9, s. 3-9
 52. Poznaj mnie, zanim mnie odrzucisz : uchodźcy w Polsce a wyzwania doradztwa zawodowego / Anna Karbowniak.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 5-6
 53. Praca doradcy zawodowego w kontekście osób niepełnosprawnych intelektualnie / Anna Kępińska-Frąckowiak.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 4, s. 28-30
 54. Pracownicy współczesnego rynku pracy o uwarunkowaniach własnego rozwoju zawodowego / Czesław Plewka.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 39-50
 55. Proces budowania kariery zawodowej / Beata Jakimiuk.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 154-194
 56. Przed wyborem zawodu / Lidia Golba.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 74-79
 57. Przedsiębiorca na rynku - tajniki prowadzenia własnej działalności gospodarczej / Sławomir Adamek.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 4, s. 33-38
 58. Roboty i gry strategiczne na usługach kształcenia przedsiębiorczości / Katarzyna Zapała.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 4, s. 44-48
 59. Rola doradcy zawodowego w procesie zarządzania talentami pracowników / Marta Zająć.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 460-493
 60. Rola i kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego w świetle teorii naukowych i europejskich standardów / Marta Dobrzyniak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 1, s. 93-102
 61. Rola specjalistycznych blogów w rozwoju zawodowym / Elwira Litaszewska,, Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s. 50-53
 62. Rynek pracy młodych Polaków w perspektywie cyklu życia na tle UE ogółem i wybranych krajów unijnych : wybrane wskaźniki / Jolanta Grotowska-Leder.// Polityka Społeczna. - 2017, nr 7, s. 1-9
 63. Rozwój dualnego systemu kształcenia w polskiej przestrzeni szkolnictwa zawodowego i rynku pracy / Krzysztof Symela.// Polityka Społeczna. - 2016, nr 9, s. 10-14
 64. Rynek pracy a rynek edukacji, czyli Krajowe Ramy Kwalifikacji w praktyce / Wioleta Duda.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 261-272
 65. Rynek wyprzedza edukację / Andrzej Rembowski.// My Zawodowcy : kształcenie zawodowe, rynek pracy, kariera. - 2016, nr 2, s. 50-53
 66. Skok z 12 piętra, czyli jak mądrze konstruować karierę? : o projekcie tutoringu kariery inspirowanym koncepcją Marka Sawickasa / Bogna Bartosz, Szymon Bąk.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 40-45
 67. Stan i perspektywy rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego / Joanna Ratajczak.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 84-105
 68. Standardy usług rynku pracy / Agnieszka Tokarska-Siudeja.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 307-325
 69. Starsi pracownicy - najbliższe perspektywy / Joanna Górna.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 391-417
 70. Stawiajmy na kształcenie dualne / Jurgen Hogeforster ; rozm. przepr. Elżbieta Piotrowska-Albin.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 4, s. 16-17
 71. Temporalny wymiar teorii i praktyki w obszarze poradnictwa / Ewa Solarczyk-Ambrozik.// W: Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T 2, Koncepcje - Praktyki. - Kraków : "Impuls", 2018. - S. 263-272
 72. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 21-42
 73. Tworzenie nowych zawodów - doświadczenia i wyzwania : raport specjalny / Andrzej Rembowski, Anna Świdurska.// My Zawodowcy : kształcenie zawodowe, rynek pracy, kariera. - 2017, nr 3, s. 30-37
 74. Uczeń versus pracodawca / Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, s. 70
 75. Umiejętności dla rynku pracy jutra / Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 10, s. 28-31
 76. Wartości i aspiracje współczesnej młodzieży / Jagoda Wielgos.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 3, s.12-20
 77. Wsparcie adolescentów w wyborach edukacyjno-zawodowych / Katarzyna Karska.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 106-153
 78. Wsparcie coacha w procesie rozwoju zawodowego / Anna Piętoń.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 1, s. 147-157
 79. Wybór zawodu a okres adolescencji - proces przejścia z dzieciństwa w dorosłość / Jerzy Bielecki.// Meritum. - 2017, nr 1, s. 24-28
 80. Wynagradzanie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego / Izabela Jakubowska.// Polityka Społeczna. - 2017, nr 9, s. 18-22
 81. Wymiary tranzycji młodzieży na rynek pracy / Anna Wawrzonek.// Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 214-241
 82. Zainteresowania zawodowe studentów / Aleksander Marszałek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 1, s. 75-83
 83. Zawody ginące i zawody przyszłości / Anna Jarmuszkiewicz, Roberto Romański.// Remedium. - 2017, nr 6, s. 2-5
 84. Zawody priorytetowe dla szkolnictwa zawodowego : wykorzystanie danych o ofertach pracy i bezrobotnych / Piotr Maleszyk.// Polityka Społeczna. - 2017, nr 4, s. 20-27
 85. Zawód - informatyk / Ewa Kędracka-Feldman.// Meritum. - 2017, nr 1, s. 105-111
 86. Zgorzknienie, rozczarowanie, wypalenie - czyli trudne rozmowy z doradcami zawodowymi PUP.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 2, s. 40-42
 87. Zostań edukatorem przyszłości - Trenerem online! / Agnieszka Ciereszko.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 57-58


Na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie​

Autor: Monika Filip