Współczesna polska rodzina

Zestawienia bibliograficzne

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

 Współczesna polska rodzina

( bibliografia w wyborze za lata 2000-2014)

 

 KSIĄŻKI

 1. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie / Krystyna Slany. - Kraków : "Nomos", 2002.
  Sygn.  CzytR   229155
 2. Dylematy współczesnych rodzin / red. nauk. Anna Michalska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005.
  Sygn. CzytR   229096
 3. Jak przetrwać z rodziną? : trening / Andra Medea ; tł. Jacek Mikołajczyk. - Gliwice : "Helion", cop. 2007.
  Sygn.  WypRz   231793
 4. Jednostka - rodzina - pokolenie : studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie / Witold Wrzesień. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2003.
  Sygn. WypRz   227858; CzytR   227100
 5. Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. - Toruń : Adam Marszałek, 2005.
  Sygn. WypRz  229112; CzytR   229111
 6. Małżeństwo, etyka, ekonomia / pod red. Edwarda Ozorowskiego, Ryszarda Cz. Horodeńskiego. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007.
  Sygn. CzytR  230700
 7. Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007.
  Sygn. WypRz   231944
 8. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. Stanisław Tymosz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
  Sygn. WypRz   231945; CzytR   232584
 9. Między wyborem a przymusem : rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych / Marzanna Farnicka. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Sygn. CzytR   241449
 10. Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie sił w polskich rodzinach / Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.
  Sygn. WypRz   235185
 11. Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej / red. nauk. Anna Michalska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006.
  Sygn. CzytR   230278
 12. Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
  Sygn. CzytR   227446
 13. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Staniław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2012.
  Sygn. WypRz   239621
 14. Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.
  Sygn. WypRz  229926
 15. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : "Akapit", 2010.
  Sygn. WypRz   235817; CzytR   236373
 16. Praca i rodzina : konflikt czy synergia : konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi - uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn / Bogusława Lachowska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012.
  Sygn. WypRz   240002
 17. Problemy współczesnej rodziny polskiej / red. Marek Klimek, Bogdan Więckiewicz. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012.
  Sygn. CzytR  240695
 18. Psychologia domowa / Maria Braun-Gałkowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
  Sygn. WypRz   233570
 19. Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2005.
  Sygn.  WypRz   229169;  CzytR   229168
 20. Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. - Wyd. 6. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Sygn. WypRz   236746
 21. Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. CzytR   235025
 22. Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. CzytR   240242
 23. Rodzina : kondycja i przemiany / pod red. Marii Świątkiewicz-Mośny. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2011.
  Sygn. CzytR   240092
 24. Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik ; Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie. Zakład Historii Wychowania, Zakład Edukacji Szkolnej. - Kraków : "Impuls", 2005.
  Sygn.  WypRz   229167; CzytR   229166
 25. Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007.
  Sygn. WypRz   232010;  CzytR   232009
 26. Rodzina a rozwój człowieka dorosłego / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2003.
  Sygn.  CzytR   228923
 27. Rodzina europejska : filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania / red. Jerzy Koperek ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
  Sygn. CzytR   238756
 28. Rodzina i szkoła wobec realiów i wyzwań XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kocurek. - Cieszyn [i in] : "Scriptum", 2010.
  Sygn. CzytR   236399
 29. Rodzina i praca w warunkach kryzysu / pod red. Lucyny Golińskiej, Eleonory Bielawskiej-Batorowicz. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011.
  Sygn. CzytR   238757
 30. Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009.
  Sygn. CzytR   235313
 31. Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009.
  Sygn. CzytR   235314
 32. Rodzina tak, ale jaka? / Dorota Gębuś. - Warszawa : "Żak", cop. 2006.
  Sygn. WypRz   230083; CzytR   230082
 33. Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja / Anna Kwak. - Warszawa : "Żak", cop. 2005.
  Sygn. CzytR   235412
 34. Rodzina w świecie współczesnym / pod red. Magdaleny Howorus-Czajki, Katarzyny Kaczor i Aleksandry Wieruckiej. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2011.
  Sygn. CzytR   238758
 35. Rodzina we współczesnym świecie / Zbigniew Tyszka. - Wyd. 2. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2003.
  Sygn. CzytR   227101
 36. Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń / Renata Doniec. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001.
  Sygn. CzytR   224617
 37. Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005.
  Sygn. CzytR   229951
 38. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej, - Kraków ; 2008. "Impuls".
  Sygn.  WypRz   233938; CzytR   233937
 39. Rodzinny krąg / Roman Zawadzki, Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.
  Sygn. WypRz   227409
 40. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. WypRz   235110
 41. Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  Sygn. CzytR   235756
 42. Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  Sygn. WypRz   238775
 43. Specyfika wychowania w systemie rodzinnym : wybrane zagadnienia z psychologii rodziny / red. nauk. Marian Zdzisław Stepulak. - Lublin : "Innovatio Press", 2013.
  Sygn. CzytR   241538
 44. Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011
  Sygn. WypRz   238819;  CzytR   237379
 45. Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań / Mieczysław Plopa. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Sygn. CzytR   232445
 46. Wizerunki ról rodzinnych / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2007.
  Sygn. CzytR   240699
 47. Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Stanka i Wojciecha Zająca. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011.
  Sygn.  CzytR   237381
 48. Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych / red. Bogdan Więckiewicz, Marek Klimek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012.
  Sygn. CzytR   240709
 49. Współczesne problemy socjologii rodziny / Anna Wachowiak. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, 2001.
  Sygn. CzytR   232720
 50. Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001.
  Sygn.  CzytR   228135
 51. Współczesne zagrożenia rodziny : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego. - Sandomierz : Instytut Teologiczny, 2006.
  Sygn. WypRz  233788
 52. Wybrane problemy pedagogiki rodziny = Family pedagogy - selected problems / Zofia Frączek, Barbara Lulek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  Sygn. CzytR   236526
 53. Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Sygn. WypRz   238968; CzytR   240096
 54. Zagrożenia dla rodziny : Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego, Stanisława Gałkowskiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  Sygn. CzytR   236428
 55. Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011.
  Sygn.  CzytR   236767
 56. Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / pod red. Teresy Sołtysiak, Moniki Gołembowskiej. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
  Sygn.  CzytR   232213
 57. Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010.
  Sygn. CzytR   240700
 58. Zgoda w rodzinie, czyli Dobre dialogi / Hanna Hamer. - Warszawa : "Difin", cop. 2007.
  Sygn. WypRz   231231;  CzytR   230927

 

ARTYKUŁY

 1. Dysfunkcjonalność rodziny - efekt przemian społecznych w Polsce / Maria Szumigalska.// Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 27-53
 2. Konflikt i kryzys w małżeństwie i w rodzinie / Konrad Bar.// Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 57-64
 3. Konflikt i kryzys w małżeństwie i w rodzinie / Konrad Bar.// Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 57-64
 4. Makrospołeczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w Polsce / Henryk Cudak.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 7-13
 5. Małżeństwo i rodzina jako wspólnota / Jerzy W. Gałkowski.//W: Kultura, media, społeczeństwo. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 409-418.
  Sygn. CzytR   231484
 6. Młodzi Polacy wobec małżeństwa i rodziny : komunikat z badań / Tomasz Biernat.// Wychowawca. - 2007, nr 7/8, s. 16-19
 7. Poglądy młodzieży na małżeństwo i rodzinę / Michał Pindera.// Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 125-134, bibliogr.
 8. Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa : głos w debacie o polityce rodzinnej w Polsce / Stanisława Golinowska.// Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 8-13, bibliogr.
 9. Powroty do przeszłości rodzinnej / Jurai Darongkamas, Louise Lorenc.// Charaktery. - 2009, nr 1, s. 24-27
 10. Praca zawodowa, kobiet a, życie rodzinne / Anna Skurczyńska.// Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 14-15
 11. Przemiany rodziny - wyzwania dla polityki rodzinnej : artykuł dyskusyjny / Piotr Szukalski.// Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 50-51, bibliogr.
 12. Rodzina - zagrożenia i szanse / Maria Dubiel.// Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 24-26
 13. Rodzina, koncepcje i przemiany rodziny / Zofia Kawczyńska-Butrym.//W: Wybrane elementy socjologii. Lublin : "Czelej", 2003. - S. 163-193.
  Sygn.  CzytR   228303
 14. Rodzina na rozdrożu / Monika Jurewicz.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 19-25
 15. Rodzina w "społeczeństwie rynkowym" / Stanisław Fel.//W: Kultura, media, społeczeństwo. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 619-631.
  Sygn. CzytR   231484
 16. Rodzina w świecie aksjologicznej wichrowatości / Wojciech Świątkiewicz.//W: Kultura, media, społeczeństwo. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 469-482.
  Sygn. CzytR   231484
 17. Rodziny współczesne a pedagogika rodziny / Stanisław Kawula.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 3-9, 64, bibliogr.
 18. Różne modele życia małżeńsko-rodzinnego w społeczeństwach współczesnych / Mieczysław Gałaś.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 29-31
 19. Sytuacja i formy pomocy rodzinie we współczesnej Europie / Małgorzata Stawiak-Ososińska.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 68-77
 20. Wartość i sens współczesnej rodziny w opinii młodych rodziców / Mariola Wojciechowska.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 14-20
 21. Wizualizacja modelu rodziny : socjologiczna analiza fotografii prasowych "Gazety Wyborczej" i "Polityki" / Justyna Szulich-Kałuża.//W: Kultura, media, społeczeństwo. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 335-344, bibliogr..
  Sygn. CzytR   231484

Więcej artykułów na stronie PBW w Rzeszowie w bazie bibliograficznej PROWEB na stronie internetowej: http://www.bibrw.pbw.org.pl

 

Rzeszów, 03.02.2014 r.
oprac. Małgorzata Smulska

Autor: Małgorzata Smulska