Sekty i ruchy religijne

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

Sekty i ruchy religijne
(bibliografia w wyborze)

 

Książki

 1. Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007.
  Sygn. CzytR   230428
 2. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Sygn. WypRz   243129, CzytR   244662
 3. Dzieci w sektach / Hayat El Mountacir ; przekł. [z fr.] Wiesława Dzieża. - Kraków : "WAM", 2001.
  Sygn. WypRz 225847, CzytR 225846
 4. Fenomen sekt : diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko-mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji / Elżbieta Mudrak. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Sygn. WypRz  231920
 5. Grupy kultowe : uwarunkowania społeczne / red. nauk. Mariusz Gajewski. - Kraków : "WAM", 2012.
  Sygn. CzytR   240047
 6. Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych / Marta Romańczuk-Grącka. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008.
  Sygn. CzytR 233868
 7. Kultury religijne : perspektywy socjologiczne / red. Andrzej Wójtowicz. – Warszawa ; Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2005.
  Sygn. CzytR  229818
 8. Nie wszyscy są jednego ducha / przeł. [z ang.] Włodzimierz Czausow ; Maurice Claude Burrell, John Allan. - Warszawa : "Pax", 1988..
  Sygn. WypRz  208578
 9. Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011.
  Sygn. CzytR   237159
 10. Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne / pod red. Wandy Woronowicz, Danuty Apanel. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. CzytR   235718
 11. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006.
  Sygn. CzytR  229655
 12. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. WypRz   243355, CzytR   236108
 13. Rozpoznać sektę / Marcin Pytlak. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, cop. 2005.
  Sygn. WypRz  229375, CzytR  229316
 14. Sekty / Bernard Fillaire ; przeł. z fr. Joanna Kluza. - Katowice : "Książnica", 1999.
  Sygn. WypRz  222831, WypRz 223733,  CzytR 222830
 15. Sekty : co każdy powinien wiedzieć / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : "Maternus Media", 1999. - 112 s.
  Sygn. CzytR 228924
 16. Sekty...Dlaczego? / Andrzej Zwoliński. - Warszawa : Siostry Loretanki, 1998.
  Sygn. CzytR  222175
 17. Sekty : manipulacja psychologiczna / Jean-Marie Abgrall ; przekł. [z fr.] Wiesława Dzieża. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  Sygn. WypRz 228905, CzytR 228839
 18. Sekty : co każdy powinien wiedzieć / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : "Maternus Media", 1999.
  Sygn. CzytR 228924
 19. Sekty : w poszukiwaniu utraconego raju / Tadeusz Paleczny. - Kraków : "Universitas", 1998.
  Sygn. CzytR 223055
 20. Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / pod red. Kathryn Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010.
  Sygn. WypRz 235319, CzytR  235318
 21. Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu / George A. Mather, Larry A. Nichols ; konsultacja Alvin J. Schmidt ; przekład uzupełnił oraz zaopatrzył w polski wstęp naukowy, aneksy i bibliografię Ireneusz Kamiński ; wstęp teologiczny Aleksander Posacki ; [przekł [z ang.] Aleksandra Czwojdrak]. - Warszawa : "Vocatio", cop. 2006.
  Sygn. WypRz  231391, CzytR 230500
 22. Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. - Ruda Śląska ; Tychy : "Maternus Media", 2004.
  Sygn. CzytR  229453
 23. Uwaga! Sekty! / [red. Karol Klauza]. - Częstochowa : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 1998.
  Sygn. CzytR 221911
 24. Współczesne dylematy pedagogiczne : media w społeczeństwie informacyjnym : sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka ; Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Śląski. - Cieszyn : Koło Naukowe Pedagogów, 2009.
  Sygn. WypRz 234733
 25. Wybrane problemy psychologii sądowej / pod red. Beaty Ledwoch. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Sygn. CzytR  236766

Filmy

 1. Ochrona przed sektą [Film]. - Poznań : "Forum", 2008.
  Sygn. AudRz 460
 2. W objęciach sekty [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2009] .
  Sygn. AudRz   745
 3. W sidłach [Film] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adap. i reż. Dariusz Regucki ; muz. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk. - Kraków : "Rafael", cop. 2006.
  Sygn. AudRz  151

Artykuły

 1. Co nauczyciele wiedzą o sektach? / Joanna Wnęk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 34-38
 2. Czy sekty nadal są groźne? / Dariusz Hryciuk.// Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 5-9, bibliogr.
 3. Dzieci i młodzież w sektach z perspektywy pedagogicznej i społecznej / Mariusz Gajewski.//W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe. Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011. - S. 227-256, bibliogr.
  Sygn. WypRz   239184, CzytR   237631
 4. Fałszywa utopia : młodzież a sekty i grupy psychomanipulacyjne / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 6, s. 56-59
 5. Kto może stać się ofiarą sekty? Jak można pomóc tym ofiarom? / Grzegorz Daroszewski // Eduk. dla Bezp. - 2005, nr 1, s. 57-62
 6. Młodzieżowe ruchy religijne - szansa rozwoju czy ucieczka przed dorosłością? / Mariusz Tabulski // W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk.Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 195-208, bibliogr.
  Sygn. CzytR 229191
 7. Nastolatki i sekty (1) / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 14, s. 12
 8. Nastolatki i sekty (2) / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 16, s. 12
 9. Nastolatki i sekty (3) / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 18, s. 12
 10. Nauczyciel wobec zagrożeń XXI wieku : sekty religijne i ich wpływ na sytuację szkolną młodzieży / Agnieszka Bochniarz // W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Słodowskiej, 2007. - s. 325-333, bibliogr.
  Sygn. CzytR  230797
 11. Nieuświadomione zagrożenie / Beata Witek.// Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 26-27
 12. Pochłonięta przez sektę [1] / Tomasz Garstka.// Emocje. - 2012, nr 2, s. 18-23
 13. Pochłonięta przez sektę [2] / Tomasz Garstka.// Emocje. - 2012, nr 3, s. 44-46
 14. Pochłonięta przez sektę (3) / Tomasz Garstka.// Emocje. - 2012, nr 4, s. 34-36
 15. Pomoc jednostce i rodzinie zagrożonej sektami / Piotr Tomasz Nowakowski // W: Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon. - Sandomierz ; Stalowa Wola : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006. - s. 258-268
  Sygn. CzytR  235438
 16. Pomoc psychologiczna udzielana osobom opuszczającym sekty i ich rodzinom / Beata Łyżwa // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - s. 73-8
  Sygn. CzytR  235314
 17. Problemy podkultur i sekt wśród młodzieży / Teresa Sołtysiak // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Wyd. 5. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. - s. 409-434, bibliogr.
  Sygn. CzytR 228840
 18. Przyczyny wstępowania młodych do sekt / Joanna Wnęk-Gozdek.// Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 10-13
 19. Sekta religijna w świadomości młodzieży / Ewa M. Guzik-Makaruk // Archiwum Kryminologii. - T. 26 (2001-2002), s. 181-212
  Sygn. CzytR 228077
 20. Sekta - zagrożenie dla młodych / Edyta Bąk-Buczak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 47-52, bibliogr.
 21. Sekty - etiologia powstawania i rozwoju / Joanna Katarzyna Frankowiak // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 42-48
 22. Sekty - niebezpieczna droga - złudne marzenia / Radosław Mysior.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 6, s. 14-27
 23. Sekty - zagrożenie XXI wieku / Renata M. Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 3-5, bibliogr.
 24. Sekty czyli niebezpieczny miraż / Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 8, s. 1-3
 25. Sekty i nowe ruchy religijne : wyzwania i zagrożenia / Edyta Wojtkowia, Katarzyna Potaczała.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013/2014, nr 4, s. 66-68
 26. Sekty jako zjawisko z kręgu patologii społecznej / Natalia Stankowska // Auxil. Soc. - 2004, nr 1, s. 142-149
 27. Sekty w oczach młodzieży / Anna Szczepanik // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 48-53
 28. Sekty w szkole / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 18-21
 29. Sztuczne raje, sztuczne piekła : Internet a nowe ruchy religijne / Marek Sokołowski // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 2, s. 53-69, bibliogr.
 30. Toksyczna duchowość / Anna Biernacka.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 5, s. 46-48
 31. Uczniowie wobec zagrożenia sektami / Mieczysław Dudek // W: Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. - s. 311-319
  Sygn. CzytR  232533
 32. W pułapce sekty / Barbara Rojek // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 83-89
 33. Wokół dylematów związanych ze zjawiskiem kontrowersyjnych grup religijnych / Elżbieta Mudrak.// Kultura i Edukacja. - 2015, nr 1, s. 195-209

 

Rzeszów, 30.08.2016 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska