Informacje o danych Czytelników

O nas

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 4, dalej Biblioteka.

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email: iod@pzpw.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu oraz korzystania z zasobów bibliotecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • podmioty uprawnione w związku z świadczeniem przez Bibliotekę usług i realizacją umów;
  • partnerzy zajmujący się wsparciem technicznym i informatycznym.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług, oraz przez 6 lat od rezygnacji z usług bibliotecznych w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki.

10. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1.Klauzula informacyjna cookies

Czym są cookies? - Odwiedzając naszą stronę, na Państwa komputerze mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub strony, do których się odwołujemy (np. pokazując multimedia, udostępniając linki, itp.).

Po co stosuję się pliki cookies? - Pliki cookies używane są na stronach internetowych ze względu na wygodę użytkowników min.: by jak najlepiej dostosować treści i funkcje oraz wygląd witryny do ich potrzeb, a także w celach statystycznych czy też odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach. Ponadto pliki te mogą zawierać różne informacje o osobach odwiedzających nasze strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim, możliwe jest poznanie adresu IP użytkownika, właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Zaznaczyć jednak należy, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem lub urządzeniem połączonym do sieci Internet, na którym pliki cookies zostały zapisane – tzw. adres IP.

Dodatkowe informacje - Zapisywanych na Państwa komputerze lub urządzeniu informacji wysyłanych z naszej strony nie przetwarzamy i nie gromadzimy.

Zmiana ustawień – Mogą Państwo dokonać zmian ustawień dotyczących ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania na komputerze lub urządzeniu. Jeśli nie wyłączą Państwo możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to, że będą zapisywane i przechowywane ma Państwa komputerze.Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może stać się utrudnione lub niemożliwe korzystanie z niektórych treści i/lub usług dostępnych na naszej stronie. Informacje na temat obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów. Każdy użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki do odpowiadającego mu poziomu ochrony przed plikami cookies, może je też całkowicie zablokować. Jeśli korzystają Państwo z urządzenia typu: smartfon, tablet, telefon komórkowy itp., prosimy o zapoznanie się z opcjami dotyczącymi ustawień plików cookies w instrukcji lub dokumentacji urządzenia.

Podsumowanie – wszelkie dane otrzymane i zebrane przy pomocy naszych stron internetowych i serwerów je obsługujących przeznaczone są na użytek wyłącznie naszej instytucji i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Autor: PBW