Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych

Zestawienia bibliograficzne

Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2013-2019)

 

 

Książki:

 1. Elementy cyfryzacji edukacji z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego / Kazimierz Mikulski. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015.
  Sygn. Biblioteka Rzeszów: CzytR 245328
 2. Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / Urszula Jeruszka. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. Biblioteka Rzeszów: WypRz 245257; Filia Mielec: BMWyp 66980; Filia Sędziszów: BSdzW 46352
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej / Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Toruń : "Adam Marszałek", 2017.
  Sygn. Biblioteka Rzeszów: WypRz 246959; Filia Kolbuszowa: BKWyp 50154; Filia Łańcut: BŁWyp 37840; Filia Mielec: BMWyp 67420
 4. Kompetencje bez tajemnic : rozwijanie kompetencji to nie czary / Daniel Hunziker ; przeł. Małgorzata Guzowska. - Słupsk ; Warszawa : "Dobra Literatura", 2018.
  Biblioteka Rzeszów: WypRz 247253, CzytR 247715; Filia Łańcut: BŁWyp 37911; Filia Mielec: BMWyp 67570
 5. Outside the box : jak myśleć i działać kreatywnie / Aneta Chybicka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
  Sygn. Filia Sędziszów: BSdzW 47925
 6. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.
  Biblioteka Rzeszów: WypRz 241535; CzytR 241288; Filia Leżajsk: BLżWy 34035
 7. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Sygn. Filia Sędziszów: BSdzW 45174
 8. Szkoła uczenia się / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
  Sygn. Filia Kolbuszowa: BKWyp 50176
 9. Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : "Difin", 2015.
  Biblioteka Rzeszów: WypRz 244053, WypRz 244054, CzytR 244021; Filia Kolbuszowa: BKWyp 49764; Filia Leżajsk: BLżWy 34813; Filia Łańcut: BŁWyp 37546; Filia Mielec: BMWyp 66518; Filia Sędziszów: BSdzW 45245; Filia Strzyżów: BStWy 37399

Artykuły:

 1. Bliżej Europy : rozwijanie kluczowych kompetencji edukacyjnych jako priorytetowe zadanie współczesnego przedszkola i szkoły / Justyna Wrzochul-Stawinoga.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 2, s. 159-168
 2. Czy kształcenie kompetencji kluczowych w ramach projektu e-Akademia Przyszłości wpłynęło na poziom osiągnięć egzaminacyjnych uczniów szkół uczestniczących w projekcie? / Henryk Szaleniec, Bartosz Kondratek.// W: Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych : XIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno, 26-28 września 2013 r. - Kraków : Grupa Tomami, 2013. - S. 84-98
  Sygn. Biblioteka Rzeszów: CzytR 243345
 3. Diagnozowanie kompetencji kluczowej "poczucie inicjatywności i przedsiębiorczość" - narzędzie i wyniki weryfikacji / Josef Malach.// W: Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych : XIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno, 26-28 września 2013 r. - Kraków : Grupa Tomami, 2013. - S. 122-136
  Sygn. Biblioteka Rzeszów: CzytR 243345
 4. Dlaczego grzeczność nie jest łatwa, ale ważna? : pytanie oparte na kompetencjach / Anna Krusiewicz, Katarzyna Szymańska.// Meritum. - 2019, nr 1, s. 51-59
 5. Emancypacyjne czy instrumentalne - (re)konstrukcja kształcenia kompetencyjnego / Irena Przybylska.// Studia Edukacyjne. - Nr 41 (2016), s. 131-155
 6. Ewaluacja wewnętrzna - diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 9, s. 33-37
 7. Innowacyjne działania nauczycieli w budowaniu kluczowych kompetencji uczniów / Marlena Plebańska.// Meritum. - 2019, nr 1, s. 10-23
 8. Istota i rodzaje kompetencji kluczowych / Barbara Durdel.// W: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - S. 13-26
  Biblioteka Rzeszów: WypRz 241535; CzytR 241288; Filia Leżajsk: BLżWy 34035
 9. Jak kształtować kompetencje przyszłości w dobie technologii podwójnego użycia : niestandardowe rozwiązania do nowych wyzwań / Magdalena Brewczyńska.// Meritum. - 2019, nr 1, s. 102-107
 10. Kompetencja uczenia się / Janina Uszyńska-Jarmoc.// W: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - S. 127-141
  Biblioteka Rzeszów: WypRz 241535; CzytR 241288; Filia Leżajsk: BLżWy 34035
 11. Kompetencje kluczowe - wobec teorii, zaleceń i praktyki / Ewa Nowel.// Język Polski w Gimnazjum. - 2017/2018, nr 4, s. 7-17
 12. Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju jako determinanta bezpieczeństwa młodych ludzi w sieci / Anna Mróz.// W: Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. - Warszawa : "Difin", 2017. - S. 263-272
  Sygn. Biblioteka Rzeszów: WypRz 246720, CzytR 246719; Filia Łańcut: BŁWyp 37939; Filia Mielec: BMWyp 67503; Filia Strzyżów: BStWy 174 U
 13. Kompetencje kluczowe jako element kompetencji zawodowych w zawodach branży informatycznej / Tomasz Sułkowski, Wojciech Oparcik.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 4, s. 60-70
 14. Kompetencje kluczowe / Jaroslaw Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 7, s. 68
 15. Kompetencje kluczowe w zawodach branży elektrycznej / Jarosław Sitek, Wojciech Oparcik.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 168-178
 16. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne uczniów klas młodszych / Barbara Dudel, Jolanta Szada-Borzyszkowska.// W: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - S. 95-110
  Sygn. Biblioteka Rzeszów: WypRz 241535; CzytR 241288; Filia Leżajsk: BLżWy 34035
 17. Kompetencje społeczne w aspekcie kompetencji kluczowych / Katarzyna Leśniewska, Katarzyna Szczepkowska.// Meritum. - 2014, nr 2, s. 4-10
 18. Konstruktywizm poznawczy i społeczny jako podstawa teoretyczna nabywania kompetencji kluczowych / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow.// W: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - S. 27-40
  Sygn. Biblioteka Rzeszów: WypRz 241535; CzytR 241288; Filia Leżajsk: BLżWy 34035
 19. Kształcenie kompetencji kluczowych - zajęcia terenowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : scenariusz z geografii dla klasy VII / Zofia Szmidt, Barbara Szeptalin.// Geografia w Szkole. - 2019, nr 1, s. 26-33
 20. Kształtowanie kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 10, s. 25-27
 21. Kształtowanie wybranych kompetencji kluczowych w toku procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole z wykorzystaniem narzędzi myślowych TOC a perspektywa "lifelong learning" / Ewa Kos.// Nauczyciel i Szkoła. - 2017, nr 4, s. 167-176
 22. Monitorowanie kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 12, s. 22-26
 23. Obserwacja kształtowania kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 11, s. 24-26
 24. Przyrodniczy projekt edukacyjny wspierany TIK a rozwój kompetencji kluczowych / Renata Sidoruk-Sołoducha.// Meritum. - 2019, nr 1, s. 108-114
 25. Rola diagnozy w Gimnazjalnym Programie Kształcenia Kompetencji Kluczowych / Bartosz Kondratek, Henryk Szaleniec, Marek Legutko.// W: Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych : XIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno, 26-28 września 2013 r. - Kraków : Grupa Tomami, 2013. - S. 137-147
  Sygn. Biblioteka Rzeszów: CzytR 243345
 26. Rozwijanie kompetencji uczniów klas początkowych z języka obcego / Miroslava Gasparova, Mirosława Parlak, Ruzena Tomkuliakova.// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 94-104
 27. Rozwój kompetencji / Piotr Bucki.// Sygnał. - 2018, nr 3, s. 41-43
 28. Szkoła miejscem projektowego myślenia / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2019, nr 6, s. 46-49
 29. Świadomość i ekspresja kulturalna - kompetencja kluczowa w edukacji wczesnoszkolnej / Zofia Redlarska, Emilia Jakubowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 5, s. 40-45
 30. Trening Umiejętności Społecznych jako forma zajęć rozwijających kluczowe kompetencje społeczne / Anna Parakiewicz.// Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. - 2019, nr 2, s. 28-33
 31. Uczenie się dzieci jako warunek ich rozwoju i nabywania kompetencji kluczowych / Janina Uszyńska-Jarmoc.// W: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - S. 41-54
  Biblioteka Rzeszów: WypRz 241535; CzytR 241288; Filia Leżajsk: BLżWy 3403
 32. W cyfrowym notatniku nauczyciela bibliotekarza, czyli kompetencje kluczowe w cyfrowym wymiarze / Magdalena Brewczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 9-10
 33. W poszukiwaniu wysp kompetencji ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 4, s. 41-44
 34. Zasady i sposoby rozwijania kompetencji kluczowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Tadeusz Wolan.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 1, s. 41-51
 35. Znaczenie kompetencji miękkich / Grzegorz Więcław.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s. 66-68

 

Rzeszów, 07.11.2019 r.
oprac. Renata Kozłowska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Renata Kozłowska