Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros

Zestawienia bibliograficzne

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIE ZBIORÓW

 

Co jest bardziej niezdrowe
– dopalacze czy e-papieros

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

KSIĄŻKI:

 1. Dopalacze / Krzysztof Warecki. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2010. Sygn. CzytR 237426 ; WypRz 237427
 2. Dopalacze, narkotyki - niewinny początek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : "Lexdruk", 2010. Sygn. WypRz 235913
 3. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd 2. posz. i uzup. - Warszawa : Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Sygn. WypRz 241065

FILMY:

 1. Dopalacze [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2011]. Sygn. AudRz 782
 2. Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013. Sygn. AudRz 1448
 3. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń [Film] : moda na dopalacze / scen. i reż. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011. Sygn. AudRz 1153

ARTYKUŁY:

 1. Charakterystyka wybranych roślin wchodzących w skład tzw. "dopalaczy" / Katarzyna Kempińska. // Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 2, s. 67-72
 2. Czy e-papierosy są bezpieczne? / Dina Fine Maron. // Świat Nauki. - 2014, nr 6, s. 26-27
 3. Czuję się jakbym miał umrzeć... / Ewa Miłoszewska. // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 44, s. 8
 4. Domowe dopalacze / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 1, s. 19-21
 5. Dopalacze / Bogusława Bukowska, Michał Kidawa, Dawid Chojecki. // Remedium. - 2009, nr 5, s. 30-31
 6. Dopalacze / Małgorzata Stępień-Kęsik. // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 25
 7. Dopalacze / Michał Strefnel. // Emocje. - 2011, nr 2, s. 14-18
 8. Dopalacze" A.D. 2014 - nowe otwarcie. Cz. 1 / Artur Malczewski. // Remedium. - 2015, nr 1, s. 24-25
 9. "Dopalacze" A.D. 2014 - nowe otwarcie. Cz. 2 / Artur Malczewski. // Remedium. - 2015, nr 2, s. 28-29
 10. Dopalacze - charakterystyka problemu w ujęciu społeczno-prawnym / Magdalena Korzycka-Stelmach. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 2, s. 22-27
 11. Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof A. Wojcieszek. // Remedium. - 2010, nr 11, s. 1-3
 12. Dopalacze - nowe wyzwanie socjopedagogiczne / Anna Karłyk-Ćwik. // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s. 27-33
 13. "Dopalacze" - sytuacja epidemiologiczna, rynek oraz kontrola / Artur Malczewski. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 5, s. 19-22
 14. Dopalacze cię wypalą / Ewa Miłoszewska. // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 5, s. 13
 15. "Dopalacze", czyli nowe substancje psychoaktywne : skala zjawiska i przeciwdziałanie / Piotr Jabłoński, Artur Malczewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 2, s. 11-16
 16. Dopalacze i inne używki / Aleksandra Denst-Sadura. // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 42, s. 12
 17. Dopalacze jak czkawka / Roman Pomianowski. // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 4-16
 18. "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej - wyniki badań / Artur Malczewski. // Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31
 19. Dopalacze mogą cię wypalić / oprac. Magda Wójcik. // Remedium. - 2009, nr 2, s. 20
 20. Dopalacze mogą cię wypalić - poznaj fakty / Tomasz Zakrzewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 22-25
 21. Dopalacze. Spektakl trwa... : nowe środki psychoaktywne zalewają Europę / Witold Salański. // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 20, s. 15
 22. "Dopalacze" w europejskim systemie reagowania / Artur Malczewski. // Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 50-51
 23. "Dopalacze" w Europie / Artur Malczewski. // Remedium. - 2012, nr 3, s. 26-27
 24. "Dopalacze" w internecie - marketing w służbie sprzedaży "środków zastępczych" w sieci / Tomasz Zakrzewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 22-27
 25. Dopalaczom, podobnie jak narkotykom, mówimy: "Nie!" / Bogusława Bukowska ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn. // Świat Problemów. - 2010, nr 12, s. 12-14
 26. E-papieros : nieszkodliwy gadżet czy legalna trucizna? / Marcin Majchrzak. // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 9, s. 49-51
 27. E-papierosy / Olga Orzyłowska-Śliwińska. // Wiedza i Życie. - 2013, nr 7, s. 48-49
 28. Europejska Kampania w sprawie Narkotyków / MAR. // Remedium. - 2011, nr 9, s. 28-29
 29. 35. Łódź i Warszawa - walka z używaniem "dopalaczy" / Tomasz Zakrzewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 47-48
 30. Materiały dla rodziców : "Powrót dopalaczy" (do zamieszczenia na gazetce ściennej, stronie internetowej lub w formie ulotki) / Aleksandra Kubala-Kulpińska. // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 38
 31. Mgliste korzyści dla palaczy / Tori Deangelis. // Charaktery. - 2014, nr 6, s. 38-41
 32. Międzynarodowa współpraca dotycząca "dopalaczy" / Artur Malczewski. // Remedium. - 2013, nr 12, s. 30-31
 33. Moda na dopalacze? / Tomasz Zakrzewski. // Świat Problemów. - 2009, nr 4, s. 24-25
 34. Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel. // Biologia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-34
 35. Narkotyki i "dopalacze" w Europie / Artur Malczewski. // Remedium. - 2014, nr 9, s. 26-27
 36. Nowe narkotyki oraz "dopalacze" w kontekście europejskim i światowym / Michał Kidawa, Dawid Chojecki. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 3, s. 36-42
 37. Odlatują z ciekawości / Adam Nyk ; rozm. przepr. Ewa Miłoszewska. // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 44, s. 9
 38. Palący e-problem / Joanna Lesińska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 10, s. 58-59
 39. Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" / Artur Malczewski. // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27
 40. Polska młodzież a narkotyki i "dopalacze" / Artur Malczewski. // Remedium. - 2014, nr 5, s. 28-29
 41. Priorytety polskiej prezydencji w horyzontalnej grupie ds. narkotyków / Waldemar Krawczyk. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 2-3
 42. Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce / Artur Malczewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 1, s. 30-33
 43. Rola środowiska rodzinnego w przeciwdziałaniu uzależnieniu dziecka od dopalaczy / Agnieszka Sadowska. //W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. / red. nauk. Sylwester Bębas. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 375-389 Sygn. CzytR 236767
 44. Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej w Iławie, 2001-2005-2010 / Krzysztof Bobrowski. // Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 1, s. 37-56
 45. Scenariusz warsztatu dla rodziców / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 1, s. 39-41
 46. Scenariusz zajęć dla uczniów / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 11, s. 44-47
 47. Stare zagrożenia, aktualne problemy - dopalacze i leki OTC / Anna Rej, Sandra Kryska, Mateusz Grajek. //W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. Kraków : "Impuls", 2012. - S. 257-266 Sygn. CzytR 239795
 48. Substancje energetyzujące - "dopalacze" / Włodzimierz Janiszewski. // Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2007, nr 4, s. 59-64
 49. Temat: Używkom mówimy: NIE! / Magdalena Goetz. // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 46-49
 50. Uczeń pod wpływem środków odurzających : procedura postępowania / Wanda Mende. // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 1, s. 26-28
 51. Używanie "dopalaczy" : sytuacja w Polsce na tle zmian zachodzących w krajach Unii Europejskiej / Tomasz Białas, Jacek R. Łuczak. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 3, s. 30-32
 52. Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej - wyniki badania z 2009 r. / Artur Malczewski, Michał Kidawa. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 26-30
 53. Walczyć czy zaakceptować? / Joanna Mikuła. // Świat Problemów. - 2010, nr 7, s. 24-26
 54. Wiedza studentów Akademii Medycznej na temat zagrożeń wynikających ze stosowania dopalaczy / Iwona Klisowska [ i in.]. //W: Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 3. / red. nauk. Mariola Seń, Grażyna Dębska. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. - S. 93-101 Sygn. CzytR 239935
 55. Wychowani do dopalaczy : analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska. // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 32-34
 56. Wypalacze mózgu / Szczepan Grzybowski. // Charaktery. - 2010, nr 9, s. 66-69
 57. Zadymka / Agnieszka Sowa. // Polityka. - 2014, nr 25, s. 35-37
 58. Zjawisko nowych narkotyków w świetle rozwiązań prawnych w Polsce - analiza krytyczna / Michał Kidawa. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 4, s. 19-23
 59. Zjawisko nowych narkotyków w świetle rozwiązań prawnych w Polsce - propozycja stworzenia zintegrowanego systemu / Michał Kidawa. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 2, s. 7-12

Opracowano na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.
Rzeszów, 21.05.2015 r.
oprac. Alina Daniel

Autor: Alina Daniel