Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019)

Zestawienia bibliograficzne

Afazja
(bibliografia w wyborze 2015-2019)

Książki: 

 1. Afazja i powrót do przeszłości / Jolanta Pszczółka, Małgorzata Jankowska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", %c 2017.
  Sygn. WypRz 246436, Leżajsk BLżWy 35354, Kolbuszowa BKWyp 50074, Sędziszów BSdzW 46882, Mielec BMWyp 67341, Łańcut  BŁWyp 37729
 2. Znów mówię - pokonać afazję : zestaw ćwiczeń /  Anna Miechowska. -Gdańsk :  "Harmonia",  
  Sygn. WypRz 247972, Mielec BMWyp 67771
 3. Myślę, mówię, opowiadam : materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólnej terapii i profilaktyki logopedycznej / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik . – Wyd. 3. - Gdańsk :  "Harmonia", 2019.
  Sygn. BŁCzy 38147
 4. Ćwiczenia dla osób z afazją : formy gramatyczne. Cz. 1 /  Justyna Żulewska, Małgorzata Nowis-Zalewska. -Gdańsk : %b "Harmonia", %c 2015.
  Sygn. BŁCzy 38171
 5. Ćwiczenia dla osób z afazją : formy gramatyczne. 2 /  Justyna Żulewska, Małgorzata Nowis-Zalewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2015.
  Sygn. BŁCzy 38172
 6. Wysłów się! : ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w komunikacji językowej / Agnieszka Olszewska. – Kraków : %b "Impuls", %c 2019.
  Sygn. WypRz 247967, BMWyp 67767
 7. Neurobiologia nazywania : o anomii proprialnej i apelatywnej / Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska. -  Poznań :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Sygn. WypRz 245881
 8. Patologia mowy / red. nauk. Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : "Harmonia",
  Sygn.WypRz 245883,  CzytR 247919, BSdzW 46612, BLżWy 35694, BŁWyp 38021, BMCzy 67058
 9. Gerontologopedia / red. nauk. Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : "Harmonia Universalis"
  Sygn. M.Ks 67858, BStCz 38378

 Artykuły :

 1. Afazja / Beata Daniluk.// W: Patologia mowy / red. nauk. Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Hamonia Uniwersalis, 2017. - S. 39-80
 2. Afazja po udarze mózgu.// Forum Logopedy. - 2015, nr 6, s. 7-12
 3. Dobór prób badawczych - podstawa opisu i interpretacji stanu języka (kompetencji językowej) u osób z afazją / Maria Przybysz-Piwko.// W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - S. 198-212
  Sygn. BMWyp 66631, WypRz 243606, CzytR 243605, BStCz 37256, BMCzy 66435
 4. Dzieci afatyczne - diagnozowanie / Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz.// Forum Logopedy. - 2016, nr 11, s. 9-10
 5. Dziecko z afazją (dysfazją) rozwojową w przedszkolu / Anna Stawarz.// Przedszkolne ABC: magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2017, nr 3, s. 11-14
 6. Logopeda wobec zaburzeń systemu językowego w niekształceniu mowy o typie afazji / Elżbieta Drewniak-Wołosz.// Charaktery. - 2018, nr 25, s. 23-28
 7. Metodologia badania afazji a praktyka logopedyczna / Jolanta Panasiuk.// W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - S. 172-197
  Sygn. BMWyp 66631, WypRz 243606, CzytR 243605, BStCz 37256, BMCzy 66435
 8. Metody glottodydaktyczne w rozwijaniu kompetecji gramatycznej dzieci objętych terapią logopedyczną / Urszula Ciszewska-Psujek.// W: Metody terapii logopedycznej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - S. [245]-259
 9. Metody terapii funkcji poznawczych w afazji. Opis przypadku / Anna Siudak.// W: Metody terapii logopedycznej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - S. 953-983
  Sygn. BLżWy 35689, BStCz 38487, CzytR 247696
 10. Metody terapii w przypadku afazji globalnej / Justyna Żulewska, Karolina Pożoga.// W: Metody terapii logopedycznej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - S. 339-371
  Sygn. BLżWy 35689, BStCz 38487, CzytR 247696
 11. Metody terapii w przypadku anomii / Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska.// W: Metody terapii logopedycznej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - S. 313-338
  Sygn. BLżWy 35689, BStCz 38487, CzytR 247696
 12. Niedokształcenie mowy o typie afazji - praktyczne oblicza terapii / Elżbieta Drewniak-Wołosz.// Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 18-22
 13. Nieprawidłowa diagnoza i co dalej? / Ewa Małachowska.// Forum Logopedy. - 2015, nr 6, s. 13-18
 14. Od afazji całkowitej do nowego życia / Marlena Puchowska.// Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 8-11
 15. Pierwotna afazja postępująca : międzynarodowe kryteria diagnozy / Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska.// Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka. - Kraków : "Impuls", 2017.. - S. 45-60
  Sygn. BStWy 38032, BKWyp 50309, BMWyp 67223, BŁWyp 37705, CzytR 246575, BSdzC 46776
 16. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku afazji całkowitej / Marlena Puchowska.// Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 4-7
 17. Razem rozkodujmy afazję / Agnieszka Cugier.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2017, nr 2, s. 28-32
 18. Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 11-13 lat z afazją, SLI : scenariusz 3: doskonalenie stosowania liczebników w mowie czynnej. Poprawne ich zapisywanie / Joanna Zembrzuska.// Forum Logopedy. - 2017, nr 17, s. 33-35
 19. Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 11-13 lat z afazją, SLI : scenariusz 4: wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych w obszarze nadawania i rozumienia mowy / Joanna Zembrzuska.// Forum Logopedy. - 2017, nr 17, s. 36-37
 20. Scenariusz zajęć dla pacjenta z afazją semantyczną. Scenariusz 1, Określanie stosunków przestrzennych i rozumienie zdań / Joanna Zembrzuska.// Forum Logopedy. - 2015, nr 6, s. 27-30
 21. Scenariusz zajęć dla pacjenta z afazją z zaburzeniami nazywania : scenariusz 1: Aktualizacja rzeczowników / Joanna Zembrzuska.// Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 26-29
 22. Scenariusz zajęć dla pacjenta z afazją z zaburzeniami rozumienia : scenariusz 2 : Przygotowanie pacjenta do słuchania mowy / Joanna Zembrzuska.// Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 30-35
 23. Scenariusz zajęć do pracy terapeutycznej z pacjentem z afazją nominalną / Joanna Zembrzuska.// Forum Logopedy. - 2015, nr 6, s. 33-34
 24. SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta / Aneta R. Borkowska, Agnieszka Robak.// W: Wczesna interwencja logopedyczna. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. - S. 247-259
  Sygn. BŁWyp 38057, WypRz 245432, CzytR 245431, BMCzy 67068, BStCz 37832
 25. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci afatycznych / Agnieszka Cugier, Anna Stawiarz.// Forum Logopedy. - 2017, nr 17, s. 56-60
 26. Studium przypadku : intensywna terapia logopedyczna wyznacznikiem jakości funkcjonowania pacjenta z afazją / Regina Panaś.// Forum Logopedy. - 2015, nr 6, s. 41-43
 27. Studium przypadku : niedokształcenie mowy o typie afazji / Anna Paluch.// Forum Logopedy. - 2015, nr 6, s. 19-23
 28. Studium przypadku : trudności diagnostyczne u 60-letniej pacjentki z afazją mieszaną / Marlena Puchowska.// Forum Logopedy. - 2015, nr 5, s. 16-18
 29. Terapia dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji / Anna Paluch.// Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 39-40
 30. Terapia dziecka z afazją - wytyczne dla logopedy / Regina Panaś.// Forum Logopedy. - 2015, nr 6, s. 39
 31. Terapia pacjenta z głębokimi zaburzeniami rozumienia mowy / Anita Kowalewska.// Forum Logopedy. - 2015, nr 6, s. 44-46
 32. Udar mózgu... i co dalej? : relacje z chorym i jego rodziną / Justyna Pacura-Syrocka.// Forum Logopedy. - 2015, nr 5, s. 55-58
 33. Zaburzenia mowy dziecka z afazją. Zespół Landaua-Kleffnera / Elżbieta Bogacz.// Forum Logopedy. - 2016, nr 13, s. 12-17
 34. Związek pomiędzy etiologią i symptomatologią afazji pierwotnej postępującej a nabytym zaburzeniem zdolności liczenia: akalkulią / Helena Cervinkova, Katerina Vitaskova.// W: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - S. 277-286
  Sygn. WypRz 246619, BŁWyp 37697, BMCzy 67140, CzytR 246044

Rzeszów, 05.11.2019 r.
oprac. Agnieszka Ziętala
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Agnieszka Ziętala