„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie”

Zestawienia bibliograficzne

 1. Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia / Barbara Mauer-Górska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2012.
  WypRz 241082 Rzeszów, BLżWy 34197 Leżajsk
 2. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014.
  BStWy 43 U Strzyżów, BSdzC 45143 Sędziszów
 3. Codzienność doświadczeń zdrowotnych a tożsamość zawodowa nauczycieli kultury fizycznej / Agnieszka Zalewska-Meler. - Kraków : "Impuls", 2014.
  CzytR 242113 Rzeszów
 4. Cukiereczek : cukrzyca / Aleksandra Chmielewska. - 2.  - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
  Sygn. CzytR 246868; WypRz 246869 Rzeszów, BMWyp 67309 Mielec
 5. Cukrzyca typu 2 : przewodnik dla chorych / Anna Duda-Sobczak i in. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016.
  WypRz 246012 Rzeszów, BStWy 37734 Strzyżów
 6. Diabetologia wieku rozwojowego / red. nauk. : Małgorzata Myśliwiec, Przemysława Jarosz-Chrobot. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.
  WypRz 246723 Rzeszów
 7. Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej / Joanna Kruk-Lasocka. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, cop. 2012.
  WypRz 239341 Rzeszów
 8. Dziecko przewlekle chore : dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z alergią / Marzena Gajewska, Teresa Lewandowska-Kidoń, Anna Witek. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  WypRz 244340 Rzeszów
 9. Dziewczynka z okna : choroba przewlekła / Joanna M. Chmielewska. - 2.  - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2016.
  Sygn. CzytR 246858; WypRz 246859 Rzeszów, BMWyp 67191 Mielec
 10. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
  BSdzW 46693 Sędziszów, WypRz 245875 Rzeszów, BStWy 181 U, BMCzy 67112 Mielec
 11. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych / red. Barbara Wolny, Józef Liba. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014.
  BŁWyp 36949 Łańcut
 12. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej / red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. - 1 - 1 dodr.  - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
  Sygn.  BŁWyp 36985 Łańcut, WypRz 245037 Rzeszów
 13. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej / red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
  WypRz 245037 Rzeszów, BŁWyp 36985 Łańcut, BStWy 37145 Strzyżów, BKWyp 49458 Kolbuszowa, BMWyp 62414 Mielec
 14. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013.
  BSdzW 42970 Sędziszów, BStWy 36546 Strzyżów, WypRz 240924 Rzeszów
 15. Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania : przewodnik dydaktyczny / red.   Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Sygn. WypRz 247347 Rzeszów
 16. Edukacja żywieniowa / Isobel R. Contento ; przeł. Olga Siara, Małgorzata Guzowska, Wojciech Szczepański ; red. nauk. polskiego wydania Barbara Woynarowska, Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Woynarowska-Sołdan. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  WypRz 247348 Rzeszów
 17. Epidemia szczepień : jak korporacyjna chciwość, zakłamana nauka i represyjny rząd zagrażają prawom człowieka, naszemu zdrowiu i dzieciom / pod red. Louise Kuo Habakus, Mary Holland ; przy współudziale Kim Mack Rosenberg ; [tł. Agnieszka Wróblewska, Michał Toroj]. - Warszawa : Hartigramma, 2017.
  WypRz 246016 Rzeszów
 18. Karmelka : choroba nowotworowa / Joanna M. Chmielewska. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
  CzytR 246875; WypRz 246876 Rzeszów, BMWyp 67314 Mielec
 19. Komunikowanie w ochronie zdrowia - interpersonalne, organizacyjne i medialne / red. nauk. Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.
  BSdzW 44832 Sędziszów
 20. Kondycja psychiczna mieszkańców Polski : raport z badań "Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej - EZOP Polska" red. nauk. Jacek Moskalewicz, Andrzej Kiejna, Bogdan Wojtyniak. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2012.
  CzytR 241029 Rzeszów
 21. Ktoś : wada serca / Aleksandra Chmielewska. - 2.  - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
  Sygn. WypRz 246866 Rzeszów, BMWyp 67195 Mielec
 22. Obraz siebie : projekcja twórcza w wytworach plastycznych dzieci przewlekle chorych / Anna Stawecka. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2014.
  BStWy 36729 Strzyżów
 23. Padaczka i inne zaburzenia napadowe u dzieci / pod red. Doroty Dunin-Wąsowicz. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2013.
  CzytR 241465 Rzeszów
 24. Piłka : choroba reumatyczna / Joanna M. Chmielewska. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
  CzytR 246913; WypRz 246881 Rzeszów, BMWyp 67317 Mielec
 25. Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi / Marlena Duda. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
  WypRz 245649 Rzeszów
 26. Problemy higieniczno-zdrowotne i edukacja fizyczna w polskiej myśli medycznej i pedagogicznej oraz w praktyce oświatowej od średniowiecza po I wojnę światową / Marek Ordyłowski, Leonard Szymański. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2016.
  WypRz 245804 Rzeszów
 27. Promocja zdrowia inwestycją w społeczeństwo XXI wieku / pod red. Macieja Juszczyka, Wiesława Fideckiego. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011.
  BSdzW 44206 Sędziszów
 28. Rycerskie gofry : celiakia / Aleksandra Chmielewska. - 2.  - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
  Sygn. WypRz 246874 Rzeszów, BMWyp 67312 Mielec
 29. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2017.
  CzytR 246477; WypRz 246772 Rzeszów, BKWyp 50039 Kolbuszowa, BMWyp 67252 Mielec, BStWy 38060, 38216 Strzyżów
 30. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016.
  WypRz 246614 WypRz 245666 Rzeszów CzytR 245280, BMWyp 66944 Mielec, BSdzW 46376 Sędziszów
 31. Stres - wróg czy sprzymierzeniec ? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, 2017.
  BLżWy 122 DVD Leżajsk
 32. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. - 2.  - Kraków : "Impuls", 2012.
  Sygn. WypRz 243633 Rzeszów
 33. Wybrane aspekty szkolnej edukacji zdrowotnej na przykładzie stylu zycia młodzieży polsko-ukraińskiej : skrypt dla wykładowców, nauczycieli i studentów / Emilian Zadarko i in. - Lwów : Lwowski Obwodowy Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej, 2014.
  WypRz 243519; CzytR 243518 Rzeszów
 34. Wycieczka : choroby nerek - dializa / Aleksandra Chmielewska. - 2.  - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
  Sygn. BMWyp 67194 Mielec
 35. Wycieczka : choroby nerek - dializa / Aleksandra Chmielewska. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2016.
  CzytR 246864; WypRz 246865 Rzeszów
 36. Zagrożenia zdrowia publicznego : wybrane zagadnienia / red. nauk. Andrzej Denys. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.
  BSdzW 46579 Sędziszów, BStWy 37039 Strzyżów
 37. Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej / red. nauk. Małgorzata Marć, Wacław Kruk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.
  BSdzW 46580 Sędziszów, BStWy 37794 Strzyżów, CzytR 245447 Rzeszów
 38. Zasady zdrowego żywienia [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, 2017.
  BLżWy 121 DVD Leżajsk
 39. Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły / Anna Gaweł. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2014.
  BStWy 37280 Strzyżów
 40. Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów / Janusz Bielski, Ewa Blada. - 2.  - Kraków : "Impuls", 2014.
  Sygn. WypRz 241993; CzytR 242070 Rzeszów
 41. Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów / Janusz Bielski, Ewa Blada. - Kraków : "Impuls", 2014. / Janusz Bielski, Ewa Blada. - Kraków : "Impuls", 2014.
  WypRz 241993; CzytR 242070 Rzeszów
 42. Zdrowie psychiczne młodych dorosłych : wybrane zagadnienia / Ewa Sokołowska [i in.]. - Warszawa ; Difin 2015
  WypRz 243806 CzytR 245446 Rzeszów, BStWy 37328 Strzyżów, BMWyp 66521 Mielec, BŁWyp 37810 Łańcut
 43. Zdrowie publiczne / red. nauk. Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian ; [aut. Andrzej Horoch i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
  WypRz 243637 Rzeszów, BKWyp 49538 Kolbuszowa
 44. Zdrowie w perspektywie pedagogicznej / red. nauk. Danuta Umiastowska, Jolanta Gebreselassie ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012.
  BKWyp 49556 Kolbuszowa
 45. Zdrowy styl życia [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, 2017.
  BLżWy 120 DVD Leżajsk
 46. Zmysły w komunikacji : wszystkie zmysły prowadzą do mózgu / red. nauk. Beata Kazek, Justyna Wojciechowska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016.
  WypRz 244984 Rzeszów

 

Artykuły:

 

 1. "Ciało pod kontrolą" - czyli do czego można wykorzystać sensory elektrochemiczne / Katarzyna Siuzdak, Katarzyna Grochowska.// Fizyka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 4-8
 2. "Przez uchylone drzwi...", czyli zjawisko liminalności w kontekście przekraczania drugiego progu edukacyjnego przez ucznia z chorobą przewlekłą uczęszczającego do klasy integracyjnej / Joanna Godawa.// W: Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo terapia. - Kraków : "Impuls", 2017. - S. 101-115
 3. 10 zalet aktywności fizycznej / Marcin Rogala.// Magazyn Trenera. - 2016, nr 45, s. 42-43
 4. ABC szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży / Anna Borucka, Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski.// Świat Problemów. - 2014, nr 1, s. 5-11
 5. Ageizm w placówkach ochrony zdrowia / Angelina Ziembińska.// Niebieska Linia. - 2016, nr 2, s. 7-8
 6. Alergicy i astmatycy : uczniowie z chorobami przewlekłymi / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 9, s. 14-16
 7. Analiza wybranych metod oceny stanu odżywiania w populacji otwartej / Paweł Więch, Monika Binkowska-Bury.// W: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 124-133
 8. Analiza związków poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej ludności / Marek Kunasz.// Polityka Społeczna. - 2016, nr 8, s. 1-6
 9. Ankieta dla nauczycieli badająca realizację treści związanych ze zdrowym stylem życia// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 1, s. 34-35
 10. Ankieta dla nauczycieli badających realizację zadań wynikających z projektu "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców"// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 1, s. 30-31
 11. Ankieta dla rodziców badająca realizację treści związanych ze zdrowym stylem życia// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 1, s. 36-37
 12. Ankieta dla rodziców dziecka przewlekle chorego.// Głos Pedagogiczny. - 2013, styczeń, s. 35-36
 13. Apetyt na zdrowie : materiał z zakresu promocji zdrowego odżywiania z propozycjami zabaw / Magdalena Smarzyńska.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 7-8, s. 24-26
 14. Aromaterapia : jak wspierać dzieci w rozwoju i dbać o ich zdrowie w przedszkolu / Dariusz Cwajda.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 6, s. 11-13
 15. Astma oskrzelowa / Piotr Dąbrowiecki.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 50-52
 16. Badania lekarskie - w wychowaniu fizycznym, sporcie szkolnym, wyczynowym i amatorskim / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 4, s. 8-14
 17. Bieg po zdrowie / Anna Grela.// Remedium. - 2017, nr 5, s. 24-25
 18. Bursa promująca zdrowie / Jan Bruski.// Wychowawca. - 2018, nr 1, s. 25
 19. Bycie razem mimo różnic / Radosław Piotrowicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 14-18
 20. Choroba przewlekła a zaburzenia emocjonalne i trudności w uczeniu się / Jolanta Lipińska-Lokś.//W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju. - Kraków : "Impuls", 2012. - S. 241-267
 21. Cudzoziemcy jako pacjenci w polskim systemie opieki zdrowotnej - sytuacja prawna / Maria Strzemieczna, Jacek Imiela.// Polityka Społeczna. - 2017, nr 11-12, s. 17-23
 22. Cukier niejedno ma imię : propozycje eksperymentów z cukrem w roli głównej / Alina Jakubowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 9, s. 60-64
 23. Cukierki : scenariusz zajęć z profilaktyki uzależnień dla klas 0-III / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 28-29
 24. Czarownica Higienica / Lila Gudel.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 12, s. 33-37                
 25. Czas na podróże - małe i duże / Aneta Winczewska, Piotr Winczewski.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 6, s. 10-14
 26. Czy istnieje zdrowy zamiennik cukru białego? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 2, s. 18-21
 27. Czy szkoła może być lekarstwem dla chorych dzieci? : szkolnictwo szpitalne / Bożena Owerczuk.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 5, s. 344-355
 28. Czym jest edukacja włączająca? / Magdalena Mikoś-Korzeń.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 1, s. 54-57
 29. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi - różne techniki terapeutyczne. Cz. 1 / Ewelina Prędka-Pawlun.// Remedium. - 2016, nr 6, s. 18-19
 30. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi. Cz. 2 / Ewelina Prędka-Pawlun.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 30-31
 31. Dbam o zdrowie : od najmłodszych lat / Marta Pustelnik, Agnieszka Szkudlarek, Anna Maszorek-Szymala.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 1, s. 13-17
 32. Diagnostyka, programowanie i kontrola aktywności fizycznej w nadwadze, otyłości i cukrzycy u dzieci i młodzieży / Joanna Zapolska, Irena Rutkowska.// W: Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży : diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. - S. 173-182
 33. Dialog międzypokoleniowy - w trosce o jakość życia człowieka / Aldona Rumińska-Szalska.// Remedium. - 2016, nr 12, s. 30-31
 34. Dlaczego nie mogę jeść tego, co inne dzieci? / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 11, s. 18-23
 35. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Kałuba-Korczak.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 2, s. 48-52
 36. Dydaktyka terapeutyczno-lecznicza : kształcenie uczniów z chorobą przewlekłą / Iwona Konieczna.// W: Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S 140 155
 37. Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia w opinii seniorów i studentów / Małgorzata Kołpa [i in.].// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 215-226
 38. Dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne w przedszkolu ogólnodostępnym / Marta Handzlik.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 12, s. 16-20
 39. Dzieci z chorobą przewlekłą jako sprawcy i ofiary agresji : wybrane aspekty pracy wychowawczo-terapeutycznej / Iwona Konieczna.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 1, s. 89-107
 40. Dziecko kontra warzywa i owoce / Karolina Łagowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 56-58
 41. Dziecko przewlekle chore w przedszkolu / Małgorzata Łoskot.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2018, nr 2, s. 50-52
 42. Dziecko przewlekle chore w szkole / Janina Wołot.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, listopad, s. 21-24
 43. Dziecko z cukrzycą typu 1 na zajęciach wychowania fizycznego / Ewa Brzozowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 2, s. 52-55
 44. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57
 45. Dziecko z padaczką w szkole : kształcenie kadry pedagogicznej w dziedzinie epileptologii szansą na normalne funkcjonowanie dziecka chorego przewlekle / Marlena Tracz.//W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. - Kraków : "Impuls", 2012. - S. 227-237
 46. Edukacja dla inkluzji / Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 3, s. 14-16
 47. Edukacja dla Życia - alternatywa Marii Montessori / Małgorzata Sojka-Choptiany.// W: Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016. - S. 217-232
 48. Edukacja prozdrowotna : monitorowanie sprawności fizycznej / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 7, s. 4-7
 49. Edukacja włączająca / Mariusz Grabowski.// Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 10-11
 50. Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 2, s. 52-54
 51. Edukacja włączająca : porównanie sytuacji w Polsce i wybranych krajach europejskich / Aleksandra Antonik.// Studia Edukacyjne. - Nr 39 (2016), s. 291-305
 52. Edukacja włączająca na etapie przedszkolnym w Polsce : fakty i refleksje dla przyszłych działań / Iwona Chrzanowska.// Studia Edukacyjne. - Nr 37 (2015), s. 33-46
 53. Edukacja włączająca uczniów z dysfunkcją wzroku w Polsce - wdrażanie zobowiązań i analiza wątków zaniedbanych / Marzena Dycht.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 2, s. 34-49
 54. Edukacja włączająca w praktyce / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 12, s. 47-51
 55. Edukacja włączająca, czyli inkluzja w edukacji / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 10, s. 4-7
 56. Edukacja XXI wieku : integralne nauczanie / Aneta Gop.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 95-104
 57. Edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób zakaźnych na przykładzie salmonellozy w opinii pracowników sektora gastronomicznego województwa podkarpackiego / Agnieszka Pelc.// W: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 57-66
 58. Edukacja zdrowotna jako istotny obszar wychowania przedszkolnego / Dorota Lamczyk.// Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 4, Wkładka Metodyczna, s. I-IV
 59. Edukacja zdrowotna w szkole na podstawie programów edukacyjnych w powiecie jarosławskim / Renata Majkut-Lotycz.// W: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 16-34
 60. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym - uciążliwy obowiązek czy nowa szansa? / Paweł F. Nowak.// Magazyn Trenera. - 2016, nr 43, s. 8-11
 61. Etyka pedagogiczna podstawą edukacji włączającej : studium przypadku / Edyta Widawska.// Chowanna. - 2016, t. 1, s. 133-152
 62. Etykiety produktów spożywczych. Jak wybrać najlepszą żywność? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2018, nr 2, s. 24-27
 63. E-Zdrowie opłacalną inwestycją? / Aleksandra Jaworska.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2016, nr 3, s. 8-10
 64. FitEdukacja / Katarzyna Skolimowska.// Sygnał. - 2018, nr 7, s. 18-19
 65. Funkcja koordynatora ds. promocji zdrowia w opinii szkolnych koordynatorów należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska.// Chowanna. - 2016, t. 2, s. 269-284               
 66. Funkcjonowanie społeczne osób z cukrzycą insulinozależną / Danuta Książek.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 1, s.131-146
 67. Glifosat -Roundup : fosforoorganiczny herbicyd - zagrożenie populacji ludzkiej / Przemysław T. Sanecki, Piotr M. Skitał, Jerzy Zięba.// Chemia w Szkole. - 2017, nr 6, s. 46-50
 68. Glikometr w tornistrze : gdy wśród uczniów jest dziecko z cukrzycą... / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 17-18, s. 19
 69. Higiena osobista a wiek dojrzewania / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 1, s. 14-18; 30-32
 70. Implementacja dyrektywy o opiece transgranicznej do polskiego porządku prawnego / Grzegorz Byszewski.// Polityka Społeczna. - 2016, nr 5-6, s. 6-13
 71. Inkluzja - teoria i praktyka pedagogiczna : gdzie tkwi jej początek i sukces? / Magdalena Tomaszewska.// W: Edukacja inkluzyjna i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im .ks. Bronisława Markiewicza, 2017. - S. 11-19
 72. Inspiracje dla pedagogiki zdrowia / Ewa Syrek.// W: Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. - S. 453-460
 73. Integracja w przedszkolu / Anna Florek.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 11, s. 18-20
 74. Integrowanie oddziaływań szkoły w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego / Marek Misztal.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 5, s. 8-16
 75. Jak pomóc dziecku z chorobą przewlekłą, aby mimo częstych absencji radziło sobie w szkole : wskazówki dla rodziców / Magdalena Żyła.// Głos Pedagogiczny. - 2012, styczeń, s. 34-35
 76. Jak wspierać uczniów przewlekle chorych? / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 11, s. 17-19
 77. Jak zadbać o podniesienie odporności jesienią i zimą? / Ewa Brzozowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 5, s. 33-36
 78. Kaszę zjadamy, energię mamy! : zajęcia kulinarne w przedszkolu / Maria Jaśkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, s. 52-54
 79. Konsekwencje przemocy / Urszula Maria Czyż.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2016, nr 4, s. 28-30
 80. Królowie warzyw i owoców / Paulina Ilska.// Remedium. - 2017, nr 5, s. 26-28
 81. Kształcenie nauczycieli od szkoły specjalnej do szkoły włączającej / Dariusz Dziuba.// W: Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę. - Kraków : "Impuls", 2017. - S. 39-47
 82. Mały alergik / Joanna Gładczak// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 42-44
 83. Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Cz. 1 / Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Jacek Bogucki.// Remedium. - 2016, nr 6, s. 20-22
 84. Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Cz. 2 / Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Jacek Bogucki.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 27-29
 85. Miedź - wpływ na rośliny, zwierzęta, zdrowie człowieka i rola mikroorganizmów / Agnieszka Matłoka [i in.].// Aura. - 2017, nr 6, s. 11-14
 86. Mleczna Droga nie tylko dla gwiazd / Monika Siejak.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2016, nr 1, s. 20
 87. Modulatory hormonalne - toksyczne chemikalia w przedmiotach codziennego użytku / Katarzyna Fijał.// Aura. - 2018, nr 3, s. 6-9 2018     
 88. Na pierwszym planie zdrowe odżywianie : scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Zdrowia / Monika Sobkowiak.// Sygnał. - 2018, nr 4, s. 24-25
 89. Na zdrowie. Cz. 2, Sen / Katarzyna Romanowska-Gręda.// Sygnał. - 2017, nr 2, s. 15-18 2017
 90. Na zdrowie. Cz. 3, Postawa ciała / Jadwiga Kowalewska.// Sygnał. - 2017, nr 3, s. 16-19 2017
 91. Nauczyciel - przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole / Katarzyna Wojciechowska.// Roczniki Pedagogiczne. - T. 6, nr 2 (2014), s. 127-141
 92. Nauka dla profilaktyki. Przesłanie dla polityki i kształcenia w UE / Krzysztof Ostaszewski.// Remedium. - 2016, nr 4, s. 5-6
 93. O burakach nieboraczku / Maria Jaśkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 8, s. 63-64
 94. Ocena jakości życia u dzieci z chorobą trzewną / Agnieszka Kasprzycka.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2016, nr 3, s. 11-12
 95. Oddziaływania psychologiczne wobec dziecka chorego przewlekle i jego rodziny / Milena Pyra.// W: Pomoc psychologiczna chorym somatycznie : wybrane zagadnienia. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 141-161
 96. O edukacji włączającej w przedszkolu / Agnieszka Borkowska ; rozm przepr. Monika Olechowska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 11, s. 8-11
 97. Opinie nauczycieli szkół specjalnych na temat edukacji włączającej : uczeń ze SPE w szkole włączającej / Iwona Chrzanowska.// Studia Edukacyjne. - Nr 41 (2016), s. 55-74
 98. O problemie dużej wagi, czyli skąd nadwaga i otyłość / Anna Nowak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 9, s. 22-24
 99. Ósme piętro, czyli rzecz o rodzicach chorych dzieci na oddziale gastroenterologii i hepatologii centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie / Katarzyna Odyniec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 7, s. 29-34
 100. Po pierwsze, nie izolować : edukacja włączająca i nauczanie indywidualne - zmiany, byle nie na gorsze / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 21, s. 8
 101. Podawanie leków w przedszkolu / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 12, s. 9-11
 102. Polityka szkolna na zdrowie / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 6, s. 61-64
 103. Pomoc TIK dla uczniów z dysfunkcjami / Karolina Zioło-Pużuk.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 5, s. 44-47
 104. Prawo do nauki ucznia z chorobą przewlekłą / Joanna Lesińska.// Głos Pedagogiczny. - 2012, styczeń, s. 46-48
 105. Prawo do transgranicznej opieki zdrowotnej w UE - europejskie sieci referencyjne / Gertruda Uścińska.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 11-12, s. 1-7
 106. Problemy dziecka przewlekle chorego / Magdalena Anna Zabłocka.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2016, nr 4, s. 4-8
 107. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 3, s. 36-40
 108. Program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący badania wiedzy młodzieży na temat przyczyn oraz profilaktyki cukrzycy typu 1. i 2. / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 1, s. 30-39
 109. Program edukacyjny dotyczący zasad zdrowego żywienia : program przeznaczony do realizacji w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 5, s. 26-32
 110. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego - edukacja i profilaktyka na przykładzie projektów Psychoprotect.pl i Medicoprotect.pl / Bassam Aouil, Krzysztof Korona.// W: Internet w psychologii - psychologia w Internecie. - Toruń : Adam Marszałek ; Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium", 2014. - S. 59-74
 111. Promocja zdrowia pracowników w szkołach promujących zdrowie / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Remedium. - 2016, nr 1, s. 1-4
 112. Przed świętami i po świętach / Alina Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2016, nr 10, s. 45-48 2016     
 113. Przedszkole - kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych / Katarzyna Wiecheć.// Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 21-23
 114. Przedszkole promujące zdrowie / Magdalena Wojnarowska-Sołdan, Barbara Wojnarowska.// Remedium. - 2018, nr 9, s. 30-32
 115. Przyjaciele Zippiego / Elżbieta Nerwińska.// Remedium. - 2016, nr 12, s. 9-11
 116. Przyjaciele Zippiego / Elżbieta Nerwińska.// W: Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień. - Warszawa : Fundacja Praesterno, 2016. - S. 51-55
 117. Przykłady działań w ramach promocji zdrowia psychicznego / Joanna Wojda-Kornacka.// W: Zdrowie psychiczne młodych dorosłych : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Difin 2015. - S. 50-60
 118. Puszek łakomczuszek : bajka edukacyjna dla dzieci, które jedzą zbyt dużo słodyczy / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 1, s. 14-15
 119. Qigong (Chi Kung) : automasaż tułowia / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2015, nr 12, s. 16
 120. Realizacja koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych w szkołach z krajowym certyfikatem Szkół Promujących Zdrowie / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz.// Chowanna. - 2016, t. 2, s. 251-268
 121. Refleksje dotyczące rozwiązań prawnych w ustawie o zdrowiu publicznym z pespektywy samorządu terytorialnego / Sławomir Pietrzak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 3, s. 5-9
 122. Rekomendowane programy profilaktyczne i promocji zdrowia psychicznego / Anna Radomska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 1, s. 2-3
 123. Rekreacja ruchowa w czasie wolnym jako antidotum na negatywne skutki działania mediów na sferę psychiczną i fizyczną dzieci i młodzieży / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 4, s. 32-40
 124. Rodzice, szkoła i profesjonalna profilaktyka - w stronę dobrej współpracy / Szymon Grzelak.// Świat Problemów. - 2014, nr 1, s. 12-18
 125. Rodzina z dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą - przykład zastosowania analizy narracyjnej / Iwona Myśliwczyk.// Szkoła Specjalna. - 2018, nr 2, s. 114-123
 126. Rola wychowania fizycznego w edukacji zdrowotnej w szkole / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 3, s. 40-48
 127. Rozwój świadomości zdrowotnej w planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową istotnym obszarem poradnictwa edukacyjno-zawodowego / Dorota Nawrat.// Studia Edukacyjne. - 2015, nr 34, s. 283-297
 128. Ruch nie na medal / Michał Bronikowski; rozm. przepr.Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3-4, s. 10-15
 129. Sens życia jako wyznacznik zdrowia oraz kategoria badawcza w obszarze nauk społecznych / Jolanta Spętana.// Chowanna. - 2016, t. 1, s. 301-317
 130. Skąd niechęć dzieci do past? / Anna Patrzałek.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 3, s. 10-11
 131. Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem przewlekle chorym / Magdalena Żyła.// Głos Pedagogiczny. - 2012, styczeń, s. 22-24
 132. Społeczne nierówności w zdrowiu : znaczenie edukacji zdrowotnej w ich ograniczaniu / Ewa Syrek.// W: Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T 2, Koncepcje - Praktyki. - Kraków : "Impuls", 2018. - S. 209-225
 133. Sprawozdanie z realizacji zadania dotyczącego promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców (przykład formy tabelarycznej).// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 2, s. 31-34
 134. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z projektu "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców" (przykład formy tabelarycznej).// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 2, s. 38-40
 135. Stan środowiska a zdrowie środowiskowe / Kinga Bonenberg.// Aura. - 2018, nr 6, s. 20-21
 136. Standardy w profilaktyce - szansa czy ograniczenie? / Maria Deptuła.// Świat Problemów. - 2018, nr 2, s. 23-26
 137. Sytuacja edukacyjna dzieci przewlekle chorych / Karolina Wiśniewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 5, s. 3-16
 138. Sytuacja społeczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej : doniesienia z badań / Beata Gumienny.// W: Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo terapia. - Kraków : "Impuls", 2017. - S. 83-100
 139. Szczególnie istotne potrzeby / Agnieszka Lubowiedzka.// Sygnał. - 2018, nr 6, s. 48-50
 140. Szkoła promująca zdrowie w Europie i Polsce : rozwój koncepcji i struktury dla jej wspierania w latach 1991-2015 / Barbara Woynarowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 3, s. 163-184
 141. Szkoła promująca zdrowie w Europie w świetle dokumentów czterech europejskich konferencji / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 97-111
 142. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej w wychowaniu fizycznym - wybrane zagadnienia z zakresu aktywności fizycznej i kontroli zdrowia / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 2, s. 37-42
 143. Transplantologia jako wyzwanie dla edukacji zdrowotnej w warunkach codzienności szkolnej / Barbara Pietryga, Helena Wrona-Polańska.// Wyzwania szkolnej codzienności : Challenges of School Everyday Life. - Kraków : Ignatianum" , "WAM". - S. 231-243
 144. Trenuj z głową. Cz. 3 / Małgorzata Chełkowska-Dorna.// Sygnał. - 2016, nr 3, s. 46-47
 145. Trenuj z głową. Cz. 5 / Małgorzata Chełkowska-Dorna.// Sygnał. - 2016, nr 5, s. 47-48
 146. Trudne rozmowy na poważne tematy, czyli jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 12, s. 52-55
 147. Trudności edukacyjne uczniów przewlekle chorych / Krystyna Moczia.// W: Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę. - Kraków : "Impuls", 2017. - S. 51-61
 148. Trudny wybór rodzica : czy edukacja włączająca to zawsze dobry pomysł? / Monika Pouch.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 9, s. 54-55
 149. Uaktywnianie dziecka z cukrzycą w procesie wychowania fizycznego : dostosowanie form i metod aktywności do możliwości zdrowotnych chorego ucznia / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2018, nr 2, s. 14-23
 150. Uczeń przewlekle chory / Iwona Konieczna.// Sygnał. - 2018, nr 1, s. 24-26
 151. Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole ogólnodostępnej : implikacje dla współczesnej praktyki edukacyjnej / Mariusz Garbiec.// W: Współczesne trendy edukacji. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2015. - S. 151-158
 152. Uregulowania prawne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i profilaktyki w ustawie o zdrowiu publicznym / Sławomir Pietrzak.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 1, s. 10-14
 153. Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia / Katarzyna Łukowska.// Świat Problemów. - 2016, nr 11, s. 5-9
 154. Używanie narkotyków i nowych narkotyków syntetycznych (dopalaczy) - wyzwaniem dla zdrowia publicznego / Izabela Sałacińska, Paweł Januszewicz, Katarzyna Sarna.// W: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 99-108
 155. Waga i ważenie : świąteczne ćwiczenia matematyczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak.// Życie Szkoły. - 2016, nr 10, s. 36-38
 156. Warunki miejskie jako źródło rozwoju medycyny środowiskowej - rys historyczny / Kinga Bonenberg.// Aura. - 2018, nr 2, s. 7-9
 157. Węglowodany jako źródło energii dla osób aktywnych fizycznie / Dorota Kawka.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 6, s. 25-28
 158. Wiara a zdrowie człowieka / Stanisława Dzwonkowska.// Wychowawca. - 2016, nr 3, s. 22-23
 159. Wirtualne wycieczki jako jeden z elementów strategii dyferencjacji w procesie edukacji dzieci z przewlekłymi chorobami / Hanna Krauze-Sikorska, Joanna Sikorska.// W: Pedagogika wczesnoszkolna : rekonstrukcja kluczowych problemów. - Toruń : Adam Marszałek, 2017. - S. 159-177
 160. Wpływ informacji i reklam podawanych w środkach masowego przekazu na samorzutne stosowanie leków w przypadku dolegliwości niewymagających interwencji lekarskiej / Dominika Zielińska.// W: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 67-82
 161. Wsparcie pedagogiczne dziecka w zmaganiu się z chorobą przewlekłą / Krystyna Moczia.// Chowanna. - 2016, t. 2, s. 125-139
 162. Wspieraj, nie wyróżniaj : dziecko z astmą oskrzelową w naszej klasie / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 17-18, s. 12-13
 163. Wybrane zachowania zdrowotne i przekonania dotyczące zagrożeń stanu zdrowia nauczycieli w opinii studentów pedagogiki / Dominik Olejniczak [i. in.].// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 3, s. 87-96
 164. Wychowanie do całożyciowej dbałości o zdrowie koniecznością współczesnego społeczeństwa / Anna Maszorek-Szymala.// W: Struktury zarządzania kulturą fizyczną w Polsce i ich uwarunkowania prawne. - Rzeszów : "RS Druk", 2016. - S. 199-218
 165. Wychowanie zdrowotne uczniów klas początkowych / Małgorzata Kaliszewska.// W: Dziedziny wychowania w klasach początkowych / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz i Ewa Kobyłecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - s. 180-218
 166. Wyzwanie społeczne i edukacyjne wynikające z transplantologii : wybrane zagadnienia / Marta Perkowska.// W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016. - S. 278-288
 167. Z insuliną na lekcję : gdy wśród uczniów jest dziecko z cukrzycą... / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 19, s. 11
 168. Zaburzenia metaboliczne (nadwaga, otyłość, cukrzyca typu 2) w wieku rozwojowym - nowym problemem społeczno-medycznym / Irena Białokoz-Kalinowska, Irena Rutkowska.// W: Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży : diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. - S. 166-172
 169. Zaburzenia odżywiania u młodzieży : jak szkoła może pomóc? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 5, s. 26-28
 170. Zachowania zdrowotne młodzieży w kontekście kultury współczesnej / Tomasz Herman.// W: Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. - S. 217-224
 171. Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej / red. nauk. Małgorzata Marć, Wacław Kruk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.
 172. Zagrożenie STD wyzwaniem dla zdrowia publicznego / Jadwiga Bednarek, Irena Puszkarz.// W: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 164-175
 173. Zdecydowanie więcej niż zwykła aktywność / Małgorzata Łuba.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 1, s. 25-27
 174. Zdrowe ciało, zdrowe emocje / Kamil Gołuszka.// Wychowawca. - 2016, nr 6, s. 5-6
 175. Zdrowe uśmiechy mamy, bo zwracamy uwagę na to, co zjadamy : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci młodszych na marzec// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 2, s. 42-47
 176. Zdrowie a korzystanie ze świadczeń zdrowotnych : koszt i dostęp do usług ochrony zdrowia / Anna Ruzik-Sierdzińska.// Polityka Społeczna. - 2016, nr 7, s. 17-21
 177. Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów / Janusz Bielski, Ewa Blada. - Kraków : "Impuls", 2014.
 178. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce. Cz. 1 / Anna Jarmuszkiewicz.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 8-10
 179. Zdrowie jako cel wychowania fizycznego - między teorią a praktyką szkolną / Paweł F. Nowak, Cezary Kuśnierz.// Edukacja. - 2014, nr 4, s. 71-79
 180. Zdrowie jako determinant ludzkiego potencjału / Alina Dworak.// Chowanna. - T. 1 (2015), s. 151-163
 181. Zdrowie nauczycieli i innych pracowników szkoły / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Remedium. - 2016, nr 3, s. 12-13
 182. Zdrowie nauczycieli i innych pracowników szkoły w Polsce : dlaczego potrzebna jest jego promocja? / Magdalena Woynarowska-Sołdan, Grzegorz Juszczyk.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 3, s. 71-86
 183. Zdrowie psychiczne młodych dorosłych : wybrane zagadnienia / Ewa Sokołowska [i in.]. - Warszawa : Difin 2015.
 184. Zdrowie psychospołeczne młodzieży czasu współczesnych przemian : konteksty kształtowania umiejętności życiowych / Ewa Syrek.// W: Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. - S. 157-167
 185. Zdrowie ukryte w jelitach / Anna Nowak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 1, s. 26-29
 186. Zdrowy przedszkolak / Agnieszka Nierobiś, Beata Pałasińska.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2016, nr 10, s. 30-31
 187. Zestaw na siedząco / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2018, nr 2, s. 18-19
 188. Żyjmy zdrowo i bezpiecznie : program edukacji zdrowotnej dla kl. I-III szkoły podstawowej / Małgorzata Mróz.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 42-44

Autor: Beata Bałchan, Monika Filip