Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej

Zestawienia bibliograficzne

Książki: 

 1. ABC ochrony danych osobowych / [red. Anna Kowalik] ; Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2007.
  BLżWy 31321 Leżajsk
 2. Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo / Jerzy Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
  WypRz 246793 Rzeszów ; BSdzW 46885 Sędziszów Młp. ; BŁWyp 37733 Łańcut
 3. Jak pozostać anonimowym w sieci : omijaj natrętów w sieci - chroń swoje dane osobowe / Radosław Sokół. - Gliwice : "Helion". 2015.
  BSdzW 45225 Sędziszów Młp.
 4. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych : tudium teoretyczno-prawne / Paweł Fajgielski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i Katedra Prawa Administracyjnego. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
  BLżWy 32017 Leżajsk ; Sygn. BStWy 34239 Strzyżów
 5. Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. - Wyd.5, stan prawny na 1 czerwca 2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
  BKWyp 48823 kolbuszowa
 6. Ochrona danych osobowych na podstawie RODO / Andrzej Krasuski. - Wyd.2, stan prawny na 1 stycznia 2018 r., uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wchodzące w życie z dniem 25.05.2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
  BLżWy 35407 Lezajsk
 7. Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty / Adam Balicki. - Stan prawny: wrzesień 2013. Warszawa : C.H. Beck, 2013.
  WypRz 241122
 8. Ochrona danych osobowych w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia / red. Paweł Fajgielski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
  Sygn WypRz 232372
 9. Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu / wyboru dokonała Lidia Marciniak. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.
  BSdzC 44836 Sedziszów Młp. – Czyt.
 10. Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu : komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury / [red. meryt. Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin.]. Stan prawny na 25 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018.
  BKWyp 50395 - Kolnuszowa
 11. Ochrona danych osobowych : wybór zagadnień / red. Tomasz Osiej, Jarosław Trelka ; aut. Ewa Łęcka i in. Stan prawny na 1 maja 2010 r. - Warszawa : "Omni Modo", 2010.
  BSdzW 39730 Sędziszów Młp
 12. Pamięć : nośniki i systemy przechowywania danych / Tomasz Bilski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
  Sygn. WypRz 232304 ; Sygn. WypRz 243905
 13. System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych : [praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji niejawnych] / Anna Jędruszczak, Bogusław Nowakowski. - Warszawa : "C.H. BECK",2011.
  BKWyp 48822
 14. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Ustawa o ochronie baz danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawo telekomunikacyjne. Prawo własności przemysłowej. Ustawa o podpisie elektronicznym : ze skorowidzem / [red.Izabela Ratusińska]. - Kraków : "Lex" : "Zakamycze", cop. 2004.
  BKWyp 45099 Kolbuszowa

Artykuły:

 1. Administrator bezpieczeństwa informacji w szkole / Jarosław Feliński.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 10, s. 26-29.
 2. Analiza zagrożeń i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 6, s. 34-36.
 3. Ankieta kontrolna spełniania wymogów ochrony danych osobowych w przedszkolu / oprac. Aneta Buczkowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, maj, s. 35-37.
 4. Arkusz kontrolny zasad funkcjonowania szkolnych stron internetowych// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 4, s. 40-42.
 5. Arkusz kontrolny zasad funkcjonowania szkolnych stron internetowych.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 1, s. 30-35.
 6. Chroń swoje geny / Mark A. Rothstein.// Świat Nauki. - 2008, nr 10, s. 36-41.
 7. Chrońmy dane osobowe / Rafał Wiewiórowski ; rozm. przepr. Anna Satel.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 14-16.
 8. Człowiek (w) sieci : problem konstruowania i ochrony tożsamości w Internecie / Krzysztof Jurek, Anna Pękala.// W: Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. - Warszawa : "Difin", 2017. - S. 106-119
 9. Czy administrator bezpieczeństwa informacji jest kozłem ofiarnym? / Sylwia, Czub-Kiełczewska.// Bibliotekarz. - 2014, nr 4, s. 46-48.
 10. Czy niezarejestrowanie zbioru danych osobowych w GIODO chroni przed kontrolą? / Sylwia Czub-Kiełczewska.// Bibliotekarz. - 2014, nr 10, s. 45-48.
 11. Dane osobowe w przedszkolu / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 82-87.
 12. Dane pod kontrolą / Marta Handzlik.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, listopad, s. 42-45.
 13. Dane pod kontrolą / Marta Handzlik.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, listopad, s. 48-51.
 14. Dane w systemie są bezpieczne : rozmowa z wiceminister Lillą Jaroń / Lilla Jaroń ; rozm. przepr. Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 44-49.
 15. Dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania w szkole w świetle ochrony danych osobowych / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 10, s. 9-13
 16. Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych na gruncie RODO / Maria Pecyna.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2018, nr 5, s. 32-34.
 17. Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych na gruncie RODO / Maria Pecyna.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 5, s. 34-36.
 18. Dokumentowanie zadań podejmowanych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej a ochrona danych osobowych / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 5. s. 4-13.
 19. Giodo o SIO : rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim, Genralnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych / Wojciech Wiewiórowski ; rozm. przepr. Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 58-61.
 20. Informacja o dziecku a ochrona danych osobowych w przedszkolach / Wanda Mende.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, marzec, s. 52-53.
 21. Istotne zmiany w ochronie danych osobowych, ważne dla placówek niepublicznych / Wiesława Mądrowska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 12, s. 52-55.
 22. Jak wdrożyć RODO w szkołach publicznych? / Maria Pecyna.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 5, s. 31-33.
 23. Kontrola ochrony danych osobowych / Marlena Sakowska-Baryła.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 74-77.
 24. Kontrola przetwarzania danych osobowych / Artur Tomasz Olszewski.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 42-44.
 25. Kserowanie dziennika zajęć / Marcin Majchrzak.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 6, s. 44-45.
 26. Lepiej zapytać o zgodę / Łukasz Zegarek.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 11, s. 52-53
 27. Lepiej zapytaj o zgodę / Łukasz Zegarek.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 62-63.
 28. Lista pytań i odpowiedzi związanych z obowiązkami pracodawcy wynikających z ochrony danych osobowych / oprac. Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, kwiecień, s. 30-32.
 29. Media a bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych / Marek Ciecierski.//W: Teoria i praktyka funkcjonowania mediów. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 21-43
 30. Między inwigilacją a uwiedzeniem : użytkownicy Intenetu wobec praktyk gromadzenia i przetwarzania danych / Paweł Mazurek, Jan M. Zając, Kamil Rakocy.// Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 145-167.
 31. Obowiązki dyrektora szkoły w związku z RODO / Maria Pecyna.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 5, s. 26-30.
 32. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych.// Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. - 2005, nr 196, poz. 1631.
 33. Ochrona danych osobowych. Cz. 1 / Dariusz Skrzyński.// Sygnał. - 2018, nr 4, s. 44-46
 34. Ochrona danych osobowych. Cz. 2 / Dariusz Skrzyński.// Sygnał. - 2018, nr 5, s. 44-46
 35. Ochrona danych osobowych - Ignorantia Legis Nocet / Dorota Skotnicka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 12, s. 20-23.
 36. Ochrona danych osobowych - ważne zmiany / Marlena Sakowska-Baryła.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 39-41.
 37. Ochrona danych osobowych w działalności bibliotek / Rafał Golat.// Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 33.
 38. Ochrona danych osobowych w oświacie - wypisy z prawa.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 21-26.
 39. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych / Marta Handzik.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, luty, s. 45-48.
 40. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych / Wojciech Rafał Wiewiórowski, rozm. przepr. Agata Kapela.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 3, s. 10-15.
 41. Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka : kiedy dane stają się danymi osobowymi / Sylwia Czub-Kiełczewska.// Bibliotekarz. - 2014, nr 6, s. 45-47.
 42. Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka : regulamin przetwarzania danych osobowych w bibliotece / Sylwia Czub-Kiełczewska.// Bibliotekarz. - 2014, nr 7-8, s.59-63.
 43. Ochrona danych osobowych w przedszkolu / Dariusz Skrzyński.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 11, s. 20-24.
 44. Ochrona danych osobowych w przedszkolu / Joanna Lesińska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 52-54.
 45. Ochrona danych osobowych w szkole / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 5-11.
 46. Ochrona danych osobowych : zmiana 2016 / Paweł Nowak.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 10, s. 42-43.
 47. Ochrona dobrego imienia w Internecie : (na tle orzecznictwa i doktryny USA) / Inga Oleksiuk.// Państwo i Prawo. - 2005, z. 11, s. 62-71.
 48. Odpowiedzialność pedagoga szkolnego za ochronę danych osobowych / Marta Handzlik.// Głos Pedagogiczny. - 2012, listopad, s. 48-50.
 49. Odpowiedzialność nauczyciela w szkole / Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 2, s. 21- 24.
 50. Polityka bezpieczeństwa informacji / Małgorzata Adamiec-Kawka.// Bibliotekarz. - 2012, nr 1, s. 4-5.
 51. Polityka bezpieczeństwa : w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w ........ w...... / oprac. Aneta Buczkowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, maj, s. 25-34.
 52. Powołanie inspektora ochrony danych / Joanna Lesińska.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 7, s. 35-37.
 53. Prawne i etyczne aspekty archiwizacji badań socjologicznych / Katarzyna Andrejuk.// Studia Socjologiczne. - 2014, nr 3, s. 203-220.
 54. Prawo do prywatności pełnoletniego ucznia... / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2013, nr 2, s. 22-23.
 55. Procedura postepowania na wypadek wycieku danych osobowych w przedszkolu / Joanna Lesińska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 27.
 56. Procedura postępowania na wypadek wycieku danych osobowych w szkole / Joanna Lesińska.// Głos Pedagogiczny. - 2012, grudzień, s. 25.
 57. Przetwarzanie danych osobowych a przelew wierzytelności / Anna Młynarska-Sobaczewska, Marlena Sakowska.// Państwo i Prawo. - 2005, nr 11, s. 30-46.
 58. Przetwarzanie danych osobowych w przedszkolu / Marta Handzlik.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, październik, s. 44-45.
 59. Przewodnik po zmianach w ochronie danych osobowych / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5, s. 6-8.
 60. Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w szkole.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, czerwiec, s. 40.
 61. Przypadki naruszenia przedszkolnych danych osobowych / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 12, s. 6-11.
 62. Przypnij, do tablicy, czyli Pinterest w bibliotece / Filip Dembski.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 01, s. 10-11.
 63. Pytania do eksperta : dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych / Magdalena Sender.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 55-57.
 64. Raport z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w Przedszkolu ... / Joanna Lesińska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 29.
 65. Rewolucja w systemie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 r. / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 2, s. 8-13.
 66. RODO w przedszkolu : fakty i mity po I półroczu stosowania / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 12, s. 4-9.
 67. RODO w szkole - rewolucja w ochronie danych / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, dod. Dyrektor w Szkole, nr 1, s. 2-11.
 68. RODO w szkole : studium przypadku. Marta Handzlik.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 8, s. 44-45.
 69. RODO w szkolnej codzienności / Agata Majewska, Bartosz Pudo.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 10, s. 46-49.
 70. Skuteczność prawa do ochrony danych osobowych a prawo dostępu do informacji publicznej / Justyna Kunysz.// Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - 2013, nr 3, s. 114-133.
 71. Sprawdzenie ochrony danych osobowych / Jarosław Feliński.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 12, s. 31-36.
 72. Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej ochrony danych osobowych w ...... / oprac. Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, czerwiec, s. 28-29.
 73. Tajemnica wynagrodzenia / Przemysław Zegarek.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 49-51.
 74. 13 zadań do przeprowadzenia przed wdrożeniem RODO, aby uniknąć odpowiedzialności finansowej / Dariusz Skrzyński.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2018, nr 5, s. 27-31.
 75. 13 zadań dyrektora przed wejściem w życie RODO / Dariusz Skrzyński.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 5, s. 37-42.
 76. Udostępnianie danych osobowych przez organy administracji samorządowej / Paweł Litwiński.// Państwo i Prawo. - 2006, z. 1, s. 40-53.
 77. Udostępnianie danych osobowych w szkole / Przemysław Zegarek.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 3, s. 22-24.
 78. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 3, s. 28.
 79. Upublicznianie danych osobowych / Marlena Sakowska-Baryła.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s. 38-43.
 80. W świetle prawa : ty pytasz, my odpowiadamy / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 11, s. 6-7.
 81. Wizerunek dzieci w świetle RODO / Joanna Lesińska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2018, nr 5, s. 24-26.
 82. Wizerunek dzieci w świetle RODO / Joanna Lesińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 5, s. 43-45.
 83. Wyciek danych osobowych / Joanna Lesińska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 56-57.
 84. Wyciek danych w szkole / Joanna Lesińska.// Głos Pedagogiczny. - 2012, grudzień, s. 48-49.
 85. Wyłudzanie danych osobowych uczniów i rodziców / Dariusz Skrzyński.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 6, s. 49-51.
 86. Wywiadówka o ochronie danych / Jarosław Feliński.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s. 37-39.
 87. Wyznaczenie inspektora ochrony danych / Jarosław Feliński.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, s. 38-40.
 88. Zadania dyrektora w świetle RODO / Agata Majewska, Bartosz Pudo.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 4, s. 44-47.
 89. Zadania i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 12, s. 5-8.
 90. Zapisanie czytelnika do biblioteki w kontekście ochrony danych osobowych / Sylwia Czub-Kiełczewska.// Bibliotekarz. - 2014, nr 12, s. 47-48.
 91. Zasady udostępniania danych osobowych ucznia i jego rodziny / Wanda Mende.// Głos Pedagogiczny. - 2011, wrzesień, s. 58-59.
 92. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 3, s. 26.
 93. Zgodnie z prawem : publikowanie danych osobowych uczniów, nauczycieli i innych pracowników / Dariusz Skrzyński.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 2, s. 18-19.
 94. Zmienione zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych / Joanna Lesińska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2018, nr 2, s. 11-13.
 95. Zobowiązanie do przestrzegania instrukcji obiegu dokumentów i ochrony danych osobowych.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, czerwiec, s. 39

 

Rzeszów, dn. 04.02.2019 r.
oprac. Alina Daniel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Alina Daniel