Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin)

Zestawienia bibliograficzne

KSIĄŻKI:

 1. Bitwa o "Grunwald" / Monika Warneńska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.
  : WypRz 5208 B
 2. Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki / Krystyna Sroczyńska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976.
  : CzytR 21057 B
 3. Hołd Pruski Jana Matejki / Halina Blak. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977.
  : CzytR 21987 B
 4. Jan Matejko : biografia w wypisach / oprac., komentarzem i przypisami opatrzył Jan Gintel. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
  :  WypRz  82866
 5. Jan Matejko / Jadwiga Stępieniowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.
  : WypRz  45074, WypRz   5269 B, WypRz   5270 B, WypRz  5761 B
 6. Jan Matejko / Janusz Maciej Michałowski. - Warszawa : "Arkady" ; Berlin : Henschelverlag; Budapeszt : "Corvina", 1979.
  : CzytR   173339
 7. Jan Matejko / Krystyna Sroczyńska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. Sygn.:  CzytR   20933 B
 1. Jan Matejko / napisał Juliusz Starzyński ; [oprac. graf. Henryk Białoskórski]. - Warszawa : "Arkady", 1973.
  : CzytR   136735                             
 2. Jan Matejko : portrety / oprac. Janusz Maciej Michałowski. - Warszawa : "Arkady", 1987.
  : CzytR 30189 B                             
 3. Jan Matejko : szkice - studia, wielki cykl historyczny, sceny z życia dawnej Polski, portrety - polichromie / [wstęp Juliusz Starzyński]. - Warszawa : "Arkady", 1957.
  : CzytR 18656, WypRz   126002
 4. Jan Matejko : wspomnienia rodzinne / Stanisława Serafińska ; wstęp Halina Nelken-Morawska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955.
  : WypRz 16212
 5. Jan Matejko : wspomnienia rodzinne / Stanisława Serafińska ; wstęp Haliny Nelken. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1958.
  : WypRz 25927
 6. Jan Matejko / wstęp napisał Juliusz Starzyński ; [red. Izabela Borczowska]. - Warszawa : "Arkady", 1962.
  : CzytR 48391
 7. Jan Matejko die Predigt des Skarga / [wstęp] von Mieczysław Porębski ; [deutsch von Janusz Grabowski]. - Warsaw : "Auriga" : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965.
  : WypRz 75603
 8. Jan Matejko wszystkim znany / Maria Szypowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  : CzytR 154204, WypRz 154405, 154406
 9. Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" / napisał Mieczysław Porębski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953.
  : CzytR 12377, WypRz   126006, WypRz   32394
 10. Krakowskim szlakiem Jana Matejki / Maria Przemecka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Kraj", 1985.
  : WypRz 199313
 11. Matejko / Janusz Bogucki. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1956.
  : CzytR 16026
 12. Matejko / Stanisław Witkiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950.
  : WypRz 8831
 13. Matejko i Kraszewski : dwie koncepcje dziejów Polski / Wincenty Danek ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
  : WypRz 112014, WypRz   112016, WypRz   110842
 14. Matejko i Słowacki / Kazimierz Wyka. - Warszawa : "Czytelnik", 1953.
  : WypRz   51171, WypRz   70584, WypRz   90882
 15. Mistrz i uczeń : (Jan Matejko - Stanisław Wyspiański) : szkic literacki / Jadwiga Mikulska ; z przedm. Stefana Kołaczkowskiego. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1939.
  : WypRz 135989
 16. Poczet królów polskich / Jan Matejko ; tekst napisał Jan Gintel ; oprac. graficzne Adam Stalony-Dobrzański. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1967.
  : WypRz 94355
 17. Przed obrazami Matejki / Bohdan Grzegorzewski ; oprac. graf. Wanda Kasperowicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.
  : WypRz 14006 B
 18. Pustelnia pod Trzema Pyskami. T. 1, Młodość Matejki / Władysław Bodnicki. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
  : WypRz 89621
 19. Pustelnia pod Trzema Pyskami. T. 2, Droga sławy / Władysław Bodnicki. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
  : WypRz 89622
 20. Pustelnia pod Trzema Pyskami. T. 3, Straszni ludzie / Władysław Bodnicki. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
  : WypRz 89623
 21. Tajemnice "Pocztu" Matejki / Szymon Kobyliński ; oprac. graf. Józef Kaczmarczyk ; [reprodukcje portr. z wyd. oryg. wykonał Adam Płuciennik]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984.
  : WypRz 195539, WypRz   195540

 

ARTYKUŁY:

 1. Jan Matejko - malarz historyczny : scenariusz lekcji języka polskiego / Ewa Błeszyńska, Grażyna Gorynowicz-Wieczorek.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 17
 2. Matejko kochany i odrzucany / Piotr Sarzyński.// Polityka. - 2013, nr 26, s. 78-81
 3. Matejko popularny / Waldemar Okoń.// Mówią Wieki. - 2007, nr 8, s. 40-45
  Obraz "Rejtan - Upadek Polski" Jana Matejki - tyle samo prawd, ile kłamstw? / Krzysztof Ciejka.// Wiadomości Historyczne. - 2017, nr 5, s. 45-46
 4. Wędrująca inspiracja / Jarosław Krawczyk.// Mówią Wieki. - 2013, nr 1, wkł. "Mówią wieki " w szkole, s. 2-3
 5. Zadumany błazen / Jarosław Krawczyk.// Mówią Wieki. - 2013, nr 2, wkł. "Mówią Wieki" w szkole, s. 2-3

oprac. Beata Bałchan
na podst. zbiorów PBW
Rzeszów, 01.10.2018

Autor: Beata Bałchan