Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism prenumerowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie w 2021 roku.
 1. Archiwum Kryminologii
 2. Aura
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Biblioterapeuta
 5. Biologia w Szkole
 6. Biuletyn IPN
 7. Bliżej Przedszkola
 8. Charaktery
 9. Chemia w Szkole
 10. Dyrektor Szkoły
 11. Edukacja. Studia-Badania-Innowacje
 12. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 13. Edukacja Wczesnoszkolna
 14. Fizyka w Szkole
 15. Forum Logopedy
 16. Forum Pedagogiczne
 17. Geografia w Szkole
 18. Głos Pedagogiczny
 19. Guliwer
 20. Integracja Sensoryczna
 21. Język Polski w Szkole Podstawowej
 22. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 23. Kultura i Edukacja
 24. Kwartalnik Pedagogiczny
 25. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 26. Matematyka
 27. Meritum: Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny
 28. Monitor Dyrektora Przedszkola
 29. Monitor Dyrektora Szkoły
 30. Mówią Wieki
 31. My Zawodowcy
 32. Nauczyciel i Szkoła (PCEN)
 33. Niebieska Linia
 34. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 35. Nowe Książki
 36. Pedagogika Społeczna
 37. Polityka Społeczna
 38. Polonistyka
 39. Poradnik Bibliotekarza
 40. Praca Socjalna
 41. Probacja
 42. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 43. Problemy Wczesnej Edukacji
 44. Przegląd Historyczno-Oświatowy
 45. Przegląd Psychologiczny
 46. Przyroda Polska
 47. Psychologia Rozwojowa
 48. Psychologia w Praktyce
 49. Remedium
 50. Rocznik Pedagogiczny
 51. Studia Edukacyjne
 52. Szkoła Specjalna
 53. Świat Nauki
 54. Świat Problemów
 55. Świetlica w Szkole
 56. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych
 57. Wiadomości Historyczne
 58. Wiedza i Życie
 59. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 60. Wychowanie Muzyczne
 61. Wychowanie na co Dzień
 62. Wychowanie w Przedszkolu
 63. Wychowawca
 64. Życie Szkoły

Autor: Małgorzata Mika - Zarębska