Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism prenumerowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką przy PZPW w Rzeszowie w 2022 roku

 

 1. Administracja (ISSN 1896-0049)
 2. Arcana (ISSN 1233-6882) NOWOŚĆ
 3. Archiwum Kryminologii (ISSN 0066-6890)
 4. Aura (ISSN 0137-3668)
 5. Biblioteka w Szkole (ISSN 0867-5600)
 6. Biblioterapeuta (ISSN 1641-6643)
 7. Biologia w Szkole (ISSN 0137-8031)
 8. Bliżej Przedszkola (ISSN 1642-8668)
 9. Biuletyn IPN (ISSN 1641-9561)
 10. Charaktery (ISSN 1427-695X)
 11. Chemia w Szkole (ISSN 0411-8634)
 12. Dyrektor Szkoły (ISSN 1230-9508)
 13. Studia-Badania-Innowacje (ISSN 0239-6858)
 14. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (ISSN 1643-8779) NOWOŚĆ
 15. Edukacja Ustawiczna Dorosłych (ISSN 1507-6563)
 16. Edukacja Wczesnoszkolna (ISSN 2544-2651)
 17. Fizyka w Szkole (ISSN 0426-3383)
 18. Forum Logopedy (ISSN 2353-8260)
 19. Forum Pedagogiczne (ISSN 2083-6325)
 20. Geografia w Szkole (ISSN 0137-7566)
 21. Głos Pedagogiczny (ISSN 1899-6760)
 22. Guliwer (ISSN 0867-7115)
 23. Integracja Sensoryczna (ISSN 1899-1572)
 24. IT w Administracji : miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego (ISSN 1898-3227) NOWOŚĆ
 25. Język Polski w Szkole Podstawowej (ISSN 2544-2635)
 26. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej (ISSN 2544-2643)
 27. Kultura i Edukacja (ISSN 1230-266X)
 28. Kwartalnik Pedagogiczny (ISSN 0023-5938)
 29. Linux Magazine : magazyn o zaawansowanych zastosowaniach Linuksa (ISSN 1732-1263) NOWOŚĆ
 30. Literatura na Świecie (ISSN 0324-8305) NOWOŚĆ
 31. Magazyn Pielęgniarki i Położnej (ISSN 1425-6789)
 32. Małe Charaktery (ISSN 2084-3224) NOWOŚĆ
 33. Matematyka (ISSN 0137-8848)
 34. Meritum: mazowiecki kwartalnik edukacyjny (ISSN 1896-2521)
 35. Monitor Dyrektora Przedszkola (ISSN 2391-9566)
 36. Monitor Dyrektora Szkoły (ISSN 2391-9558)
 37. Mówią Wieki (ISSN 1230-4018)
 38. My zawodowcy (ISSN 2451-4470)
 39. Niebieska Linia (ISSN 1507-2916)]
 40. Nowe Książki (ISSN 0137-8562)
 41. Nowoczesna Biblioteka 3.0 (ISSN 2544-7629)
 42. Pedagogika Społeczna (ISSN 1642-672X)
 43. Polityka Społeczna (ISSN 0137-4729)
 44. Polonistyka (ISSN 0551-3707)
 45. Poradnik Bibliotekarza (ISSN 0032-4752)
 46. Praca Socjalna (ISSN 0860-3480)
 47. Probacja (ISSN 1689-6122)
 48. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (ISSN 0552-2188)
 49. Problemy Wczesnej Edukacji (ISSN 1734-1582)
 50. Przegląd Historyczno-Oświatowy (ISSN 0033-2178)
 51. Przegląd Psychologiczny (ISSN 0048-5675)
 52. Przyroda Polska (ISSN 0552-430X)
 53. Psychologia Rozwojowa (ISSN 1895-6297)
 54. Psychologia w Praktyce (ISSN 2543-6066)
 55. Remedium (ISSN 1230-7769)
 56. Rocznik Pedagogiczny (ISSN 0137-9585)
 57. Studia Edukacyjne (ISSN 1233-6688)
 58. Serwis Informacyjny Uzależnienia (ISSN 2543-8816)
 59. Szkoła Specjalna (ISSN 0137-818X)
 60. Świat Nauki (ISSN 0867-6380)
 61. Świat Problemów (ISSN 1230-6592)
 62. Świetlica w Szkole (ISSN 1897-9890)
 63. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych (ISSN 2545-1006)
 64. W Cyfrowej Szkole (ISSN2545-1367) NOWOŚĆ
 65. Wiadomości Historyczne (ISSN 0511-9162)
 66. Wiedza i Życie (ISSN 0137-8929)
 67. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (ISSN 0860-8075)
 68. Wychowanie Muzyczne (ISSN 2084-8935)
 69. Wychowanie na co Dzień (ISSN 1230-7785)
 70. Wychowanie w Przedszkolu (ISSN 0137-8082)
 71. Wychowawca (ISSN 1230-3720)
 72. WychowujMY! (ISSN 2720-2003) NOWOŚĆ
 73. Życie Szkoły (ISSN 0137-7310)

Autor: Małgorzata Mika - Zarębska