Czasopisma

Polecamy

Wykaz czasopism prenumerowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką przy PZPW w Rzeszowie w 2023 roku 

1.Arcana (ISSN 1233-6882)
2.Archiwum Kryminologii (ISSN 0066-6890)
3.Aura (ISSN 0137-3668)
4.Biblioteka w Szkole (ISSN 0867-5600)
5.Biblioterapeuta (ISSN 1641-6643)
6.Biologia w Szkole (ISSN 0137-8031)
7.Biuletyn IPN (ISSN 1641-9561)
8.Bliżej Przedszkola (ISSN 1642-8668)
9.Charaktery (ISSN 1427-695X)
10.Chemia w Szkole (ISSN 0411-8634)
11.Dyrektor Szkoły (ISSN 1230-9508)
12.Edukacja. Studia-Badania-Innowacje / IBE        (ISSN 0239-6858)
13.Edukacja Ustawiczna Dorosłych (ISSN 1507-6563)
14.Edukacja Wczesnoszkolna (ISSN 2544-2651)
15.Fizyka w Szkole (ISSN 0426-3383)
16.Forum Logopedy (ISSN 2353-8260)
17.Forum Pedagogiczne (ISSN 2083-6325)
18.Geografia w Szkole (ISSN 0137-7566)
19.Get Creative! : sposoby na atrakcyjne i skuteczne  zajęcia języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III (ISSN 2544-0535)
20.Głos Pedagogiczny (ISSN 1899-6760)
21.Guliwer (ISSN 0867-7115)
22.Integracja Sensoryczna (ISSN 1899-1572)
23.Język Polski w Szkole Podstawowej (ISSN 2544-2635)
24.Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej (ISSN 2544-2643)
25.Języki Obce w Szkole (ISSN: 0446-7965)
26.Kultura i Edukacja (ISSN 1230-266X)
27.Kwartalnik Pedagogiczny (ISSN 0023-5938)
28.Literatura na Świecie (ISSN 0324-8305)
29.Magazyn Pielęgniarki i Położnej (ISSN 1425-6789)
30.Małe Charaktery (ISSN 2084-3224)
31.Matematyka (ISSN 0137-8848)
32.Meritum: mazowiecki kwartalnik edukacyjny (ISSN 1896-2521)
33.Monitor Dyrektora Przedszkola (ISSN 2391-9566)
34.Monitor Dyrektora Szkoły (ISSN 2391-9558)
35.Mówią Wieki (ISSN 1230-4018)
36.My Zawodowcy (ISSN 2451-4470)
37.Niebieska Linia (ISSN 1507-2916)
38.Niepełnosprawność i Rehabilitacja (ISSN 1642-1981)
39.Nowe Książki (ISSN 0137-8562)
40.Nowoczesna Biblioteka 3.0 (ISSN 2544-7629)
41.Pedagogika Społeczna (ISSN 1642-672X)
42.Podkarpacka Historia : czasopismo poświęcone historii regionu Polski południowo-wschodniej (ISSN2391-8470)
43.Polityka Społeczna (ISSN 0137-4729)
44.Polonistyka (ISSN 0551-3707)
45.Poradnik Bibliotekarza (ISSN 0032-4752)
46.Praca Socjalna (ISSN 0860-3480)
47.Probacja (ISSN 1689-6122)
48.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (ISSN 0552-2188)
49.Problemy Wczesnej Edukacji (ISSN 1734-1582)
50.Przegląd Historyczno-Oświatowy (ISSN 0033-2178)
51.Przegląd Psychologiczny (ISSN 0048-5675)
52.Przyroda Polska (ISSN 0552-430X)
53.Psychologia Rozwojowa (ISSN 1895-6297)
54.Psychologia w Praktyce (ISSN 2543-6066)
55.Remedium (ISSN 1230-7769)
56.Rocznik Pedagogiczny (ISSN 0137-9585)
57.Serwis Informacyjny Uzależnienia (ISSN 2543-8816)
58.Studia Edukacyjne (ISSN 1233-6688)
59.Szkoła Specjalna (ISSN 0137-818X)
60.Świat Nauki (ISSN 0867-6380)
61.Świat Problemów (ISSN 1230-6592)
62.Świetlica w Szkole (ISSN 1897-9890)
63.Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych (ISSN 2545-1006)
64.TIK w Edukacji (ISSN 2451-3989)
65.W Cyfrowej Szkole (ISSN 2545-1367)
66.Wiedza i Życie (ISSN 0137-8929)
67.Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (ISSN 0860-8075)
68.Wychowanie Muzyczne (ISSN 2084-8935)
69.Wychowanie na co Dzień (ISSN 1230-7785)
70.Wychowanie w Przedszkolu (ISSN 0137-8082)
71.Wychowawca (ISSN 1230-3720)
72.WychowujMY! (ISSN 2720-2003)
73.Życie Szkoły (ISSN 0137-7310)

Autor: Małgorzata Mika - Zarębska