„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu)

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte :

 1. By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Mielec BMWyp 61532
 2. Czas wolny... od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
  Mielec BMWyp 66293
 3. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009.
  Mielec BMWyp 59475
 4. Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych : Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne / Wiesław Polaszek, Robert Porzak, Grzegorz Kata, Aldona Kopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
  Mielec BMWyp 66686
 5. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday. - Warszawa : K. E. Liber, 2005.
  Mielec BMWyp 59480
 6. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
  Mielec BMWyp 60120
 7. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa : "Żak", 2012.
  Mielec BMWyp 61098
 8. Identyfikacja potencjału twórczego : teoria, metodologia, diagnostyka / pod red. Macieja Karwowskiego. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009.
  Mielec BMWyp 59717
 9. IQ : ćwiczenia na inteligencję / [tł. z ang. Joanna Polaszek ; red. wyd. pol. Magadalena Leszczyńska, Agata Patalas]. - Poznań : "Publicat", 2012.
  Mielec BMWyp 61419
 10. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].
  Mielec BMWyp 61237, BMWyp 61238, BMWyp 61239
 11. Jak wspierać zdolnego ucznia? / Małgorzata Taraszkiewicz, Agnieszka Karpa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.
  Mielec BMWyp 59501
 12. Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka/ Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekł. Joanna Kuliś. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012.
  Mielec BMWyp 61282
 13. Jak wydobyć geniusza ze swojego dziecka : zabawy i ćwiczenia rozwijające intelekt dzieci w wieku od 0 do 11 lat / Ken Adams. - Poznań : "Publicat", 2011.
  Mielec BMWyp 61106
 14. Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko ; tł. Anna Łagodzka. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2018.
  Mielec BMWyp 67423
 15. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?. [1] / Iwona Fechner-Sędzicka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
  Mielec BMWyp 62232, BMWyp 62233, BMWyp 62234
 16. Na pomoc! Dziecko się nudzi : gotowa ściąga zabaw : jak przez kratywne gry rozwijać zdolności i twórcze myślenie u dzieci / Natalia i Krzysztof Minge. - Wrocław : "Formsoft", 2015.
  Mielec BMWyp 66818
 17. Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego / Krystyna Bieluga. - Kraków : "Impuls", 2003.
  Mielec BMWyp 54438
 18. O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
  Mielec BMWyp 59737
 19. Odkryj silne strony twojego dziecka / Jenifer Fox ; przedmowa Marcus Buckingham ; przeł. Dariusz Bakalarz. - Warszawa : "MT Biznes", 2017.
  Mielec BMWyp 66385, BMWyp 67277
 20. Odkrywanie talentów : %b wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / %c pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012.
  Mielec BMWyp 61198
 21. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Adam Marszałek, 2011.
  Mielec BMWyp 60096
 22. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Mielec BMWyp 62434
 23. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
  Mielec BMWyp 62213
 24. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.
  Mielec BMWyp 62214
 25. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : poradnik dla nauczycieli / Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
  Mielec BMWyp 62326, BMWyp 62327
 26. Profile uzdolnień : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał Hubert Chruszczewski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009.
  Mielec BMWyp 61308
 27. Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej Edward Sękowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
  Mielec BMCzy 54792
 28. Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
  Mielec BMWyp 66290
 29. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Mielec BMWyp 58916
 30. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  Mielec BMWyp 66883
 31. Teoretyczne i psychometryczne podstawy psychologicznych badań zdolności i rozwoju człowieka / Bolesław Hornowski ; wstęp i dobór tekstów Elżbieta Hornowska, Jerzy Brzeziński. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009.
  Mielec BMWyp 62123
 32. Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego umysł / Dawna Markova, Anne Powell. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2006.
  Mielec BMWyp 57519
 33. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Mielec BMWyp 61988
 34. Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" / zespół [aut.]: Natalia Cybis [ i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
  Mielec BMWyp 61915, BMWyp 61916
 35. Uczeń zdolny - metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012.
  Mielec BMWyp 61294
 36. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
  Mielec BMWyp 61383
 37. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa : "Difin", 2017.
  Mielec BMWyp 67299
 38. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
  Mielec BMWyp 60103
 39. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008.
  Mielec BMWyp 58334
 40. Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty / Gerald Hüther, Uli Hauser ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2014.
  Mielec BMWyp 62315
 41. Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej / Marta Myszkowska-Litwa. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Mielec BMWyp 57073
 42. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012.
  Mielec BMWyp 61459
 43. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : %b poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / %c pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : %b Ośrodek Rozwoju Edukacji, %c [2012].
  Mielec BMWyp 61241, BMWyp 61242, BMWyp 61243, BMWyp 61244

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Awantura o talenty / Anna Brzosko.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 22-24
 2. Czy Twoje dziecko ma talent? / Katarzyna Lotkowska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s. 20-21
 3. Czym jest pasja? : lekcja biblioteczna / Małgorzata Bykowska. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 3, s. 10-11
 4. Droga do zdolności / Aneta Rylska-Juruś.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 34-35
 5. Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności (w aspekcie edukacyjnym) / Monika Wróblewska.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 85-89, bibliogr.
 6. Jak lepiej ćwiczyć uczniowskie zdolności? / Julian Piotr Sawiński.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 11/12, s. 44-48, bibliogr.
 7. Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka? / Magdalena Żyła.// Życie Szkoły. - 2014, nr 11, s. 28-29
 8. Jak rozpoznać indywidualne zdolności dziecka i rozwijać jego potencjał? / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny 2017, nr 10, s. 61-64
 9. Jak rozwijać zdolności dziecka? / Justyna Majewska. // Polski w Praktyce. - 2012, nr 6, s. 7-8
 10. Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? / Dorota Chmielewska-Łuczak.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 96-105
 11. Jesień w plastyce : czyli rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym / Beata Rechnio-Kołodziej.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 10, s. 24-25
 12. Każde dziecko jest zdolne / Grażyna Kozioł.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 130-135
 13. Każdy ma swoje mocne strony / Jolanta Białek.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 115-116
 14. Kto pierwszy odkryje mój talent? / Renata Gut. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 28-29
 15. Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? : o dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 86-94
 16. Kuźnia talentów czy zaprzepaszczonych szans? / Małgorzata Sagan. // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 18-21
 17. Obserwacje wspierające rozpoznanie talentów / Renata Gut, Anna Brzosko.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 26-27
 18. Odkryj swoje mocne strony - diagnoza talentów według Gallupa a sposób zarządzania / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 9, s. 56-64
 19. Odkrywamy talenty przyszłości / Noemi Joanna Zasada.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3-4, s. 77-79
 20. Odkrywanie potencjału dziecka w trosce o jego rozwój / Janina Krystyna Tiereszko.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 5, s. 20-21
 21. Poznać siebie, zrozumieć innych. Cz. 4 : uwolnić potencjał ucznia / Joanna Duchniewicz, Przemysław Duchniewicz.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 67-76
 22. Sukces ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 79-89
 23. Talent na ulicy / Witold Kołodziejczyk. // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 62-63
 24. Talenty wspierać planowo / Ryszard Radwiłowicz.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 193-200
 25. Wsłuchać się w siebie : o rozwijaniu talentów / Maciej Ścibor ; rozm. przepr. [red.].// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 12, s. 8-12
 26. Zdolności twórcze, czyli sposób na niekonwencjonalne myślenie i działanie / Anna Kałuba-Korczak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 59-61

Autor: Elżbieta Minorczyk