Wypożyczenia międzybiblioteczne

Usługi

e-mail: pbwrzeszowwyp@pzpw.pl

 1. Do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych uprawnieni są czytelnicy, akceptujący warunki tych wypożyczeń.
 2. Biblioteka może sprowadzić z innych bibliotek krajowych materiały, których nie ma w innych bibliotekach na terenie Rzeszowa​.
 3. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.
 4. Opłaty, których żąda biblioteka wysyłająca oraz koszty wykonania kopii dokumentów ponosi zamawiający.
 5. Zamówienie można złożyć:
  1. pocztą elektroniczną
  2. tradycyjnym rewersem
  3. wypełniając formularz (na dole strony)
 6. Zamówienie powinno zawierać: opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji, nazwisko i imię, telefon, e-mail zamawiającego, nr karty czytelnika oraz termin do którego zamówienie jest aktualne.
 7. Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie w Czytelni w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.
 8. Wypożyczenia międzybiblioteczne prowadzą wypożyczalnie: w Rzeszowie i wszystkich filiach.WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE - FORMULARZ 2019

Treść formularza zostanie przesłana do Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Uwaga: w polu "Wiadomość" prosimy wpisać dane bibliograficzne (autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania) oraz sygnaturę książki / książek.

W przypadku biblioteki składającej zamówienie dodatkowo prosimy podać adres biblioteki.*


*


*Autor: PBW