Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci)

Zestawienia bibliograficzne

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA:

 1. Akacja : opowiadania / Jan Parandowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1967.
  : WypRz 91964, WypRz   91965
 2. Alchemia słowa / Jan Parandowski. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1976.
  : WypRz 153000             
 3. Alchemia słowa / Jan Parandowski. - Wyd. 6. - Warszawa : "Czytelnik", 1986.
  : WypRz 199587, WypRz   199588, WypRz   199589
 4. Dafnis i Chloe / Jan Parandowski. - Warszawa : "Wiedza", 1948.
  : WypRz 117926
 5. Dwie wiosny / Jan Parandowski. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, [1927].
  : WypRz 2173 M
 6. Dwie wiosny / Jan Parandowski. - Wyd. 3. - Poznań : Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza, 1946.
  : WypRz   89604
 7. Dysk olimpijski / Jan Parandowski. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  : WypRz 69342    
 8. Dysk olimpijski / Jan Parandowski. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  : WypRz 218897
 9. Dzieła wybrane. T. 1 / Jan Parandowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1957.
  : WypRz   18668
 10. Dzieła wybrane. T. 2 / Jan Parandowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1957.
  : WypRz 18669
 11. Dzieła wybrane. T. 3 / Jan Parandowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1957.
  : WypRz 18670
 12. Dzień Jana / Irena Parandowska. - Warszawa : "Iskry", 1983.
  : WypRz 191438, WypRz   191439
 13. Godzina śródziemnomorska / Jan Parandowski ; il. Tadeusz Kulisiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
  : WypRz 115376
 14. Godzina śródziemnomorska / Jan Parandowski ; [rys. Barbary Kusak]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  : WypRz 15711
 15. Grecja / tekst Jan Parandowski ; zdjęcia Zbigniew Parandowski. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1962.
  : WypRz 48106
 16. Gustaw Flaubert / Jan Parandowski. - Łódź : "Czytelnik", 1948.
  : WypRz 1203 B
 17. Juvenilia / Jan Parandowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
  : WypRz 36065
 18. Kiedy byłem recenzentem / Jan Parandowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1963.
  : WypRz 61590
 19. Król życia / Jan Parandowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Iskry", 1963.
  : WypRz 59091
 20. Literatura a współczesność / Jan Parandowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1946.
  : WypRz 1533 M, WypRz   18381 B
 21. Luźne kartki / Jan Parandowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
  : WypRz 76035
 22. Luźne kartki / Jan Parandowski. - Wyd. 2 rozsz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
  : WypRz 93993
 23. Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian / Jan Parandowski. - Wyd. 1. polskie w tej edycji. - Londyn : "Puls", 1992.
  : WypRz 217174, WypRz   226916, WypRz   229245, WypRz   243260
 24. Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian / Jan Parandowski. - Wyd. 16. - Warszawa : "Czytelnik", 1978.
  : WypRz 168519
 25. Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian / Jan Parandowski. - Wyd. 18. - Warszawa : "Iskry", 1982.
  : CzytR 186169, WypRz   186170
 26. Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian / Jan Parandowski. - Wyd. 19. - Warszawa : "Iskry", 1984.
  : WypRz 195782,  195783,  195784
 27. Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian / Jan Parandowski. - Wyd. 20. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1987.
  : WypRz 205254, 205255, 205256, 205257
 28. Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian / Jan Parandowski. - Wyd. 21. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1988.
  : WypRz   207861
 29. Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian / Jan Parandowski. - Wyd. 24. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
  : WypRz 211917
 30. Niebo w płomieniach / Jan Parandowski. - Wyd. 10. - Warszawa : "Czytelnik", 1967.
  : WypRz 94774
 31. Niebo w płomieniach / Jan Parandowski. - Wyd. 12. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.
  : WypRz 178169
 32. Niebo w płomieniach / Jan Parandowski. - Wyd. 13. - Warszawa : "Czytelnik", 1976.
  : WypRz 156810
 33. Petrarka / Jan Parandowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
  : WypRz 15710
 34. Petrarka / Jan Parandowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1957.
  : CzytR 27351, WypRz   28965, WypRz   47999
 35. Petrarka / Jan Parandowski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1975.
  : WypRz   148083
 36. Pisma wybrane / Jan Parandowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  : WypRz 14780, WypRz   117953
 37. Pod zamkniętymi drzwiami czasu / Jan Parandowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1975.
  : WypRz 148461
 38. Podróże literackie / Jan Parandowski. - Wyd. 2, uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
  : WypRz   103602,  WypRz   104191
 39. Powrót do życia / Jan Parandowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
  : WypRz 132554
 40. Przygody Odyseusza : opowiadania dla młodzieży według "Odysei" Homera / Jan Parandowski. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1946.
  : WypRz   1804
 41. Przygody Odyseusza : opowiadanie dla młodzieży według "Odysei" Homera / Jan Parandowski ; il. Elżbieta Gaudasińska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.
  : CzytR 187721, WypRz   218655
 42. Przygody Odyseusza ; Wojna trojańska / Jan Parandowski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2006.
  : WypRz 231643
 43. Refleksje / Jan Parandowski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
  : WypRz 147885
 44. Rousseau : szkic literacko-filozoficzny / Jan Parandowski. - Lwów : [s.n.], 1913.
  : CzytR 29438
 45. Szkice : seria druga / Jan Parandowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  : WypRz 99686
 46. Trzy znaki zodiaku / Jan Parandowski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
  : WypRz 128244
 47. Wojna trojańska / Jan Parandowski. - Wyd. 4. - Warszawa : "Iskry", 1961.
  : WypRz 41299, 41300
 48. Wojna trojańska / Jan Parandowski. - Wyd. 5. - Warszawa : "Iskry", 1976.
  : WypRz 156811
 49. Wrześniowa noc / Jan Parandowski ; red.Wacława Mironkin. - Wyd. 4. - Warszawa : "Iskry", 1976.
  : WypRz 156812
 50. Wrześniowa noc / Jan Parandowski. - Warszawa : "Iskry", 1968.
  : WypRz 99582
 51. Wrześniowa noc / Jan Parandowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Iskry", 1965.
  : WypRz 81056, WypRz   81401
 52. Wspomnienia i sylwety / Jan Parandowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.
  : WypRz 36811
 53. Wspomnienia i sylwety / Jan Parandowski. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
  : WypRz 107229
 54. Z antycznego świata / Jan Parandowski. - Warszawa : "Iskry", 1958.
  : WypRz   20971
 55. Zegar słoneczny / Jan Parandowski. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1968.
  : WypRz 100861

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA:

 1. Alchemik słowa. Cz. 1. / Władysław Studencki. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, 1972.
  : WypRz 135273, WypRz   135274
 2. Alchemik słowa : rzecz o Janie Parandowskim. Cz. 2. / Władysław Studencki. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich 1974.
  : WypRz 144674, WypRz   145711
 3. Parandowski / Edward Kozikowski. - Warszawa : Agencja Autorska, 1967.
  : CzytR 12921 B, WypRz   12922 B
 4. Wtajemniczenia i refleksje : szkic monograficzny o Janie Parandowskim / Jakub Zdzisław Lichański. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1986.
  : WypRz 199981

ARTYKUŁY:

 1. Listy Jana Parandowskiego do Józefa Mirskiego z lat 1922-1930 / Mariola Kłos.// Roczniki Humanistyczne. - T.52 (2004), Z. 1, s. 285-323
 2. Płomienie nad Lwowem / Irena Socha.// Guliwer. - 2011, nr 2, s. 29-33
 3. Wartość i wartościowanie w dziele literackim - na przykładzie twórczości Jana Parandowskiego / Marzena Baran.//W: Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 92-99

 

 

 

oprac. Beata Bałchan

na podstawie zbiorów PBW

Rzeszów, 7 września 2018 r.

Autor: Beata Bałchan