Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze)

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej
(bibliografia w wyborze)

Książki:

 1. Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci "Nasza Chata" / Beata Gumienny. - Rzeszów : "Fosze", 2005.
  Sygn. BSdzW 36705
 2. Mieliśmy kilkaset sióstr i braci / oprac. Ryszard Abramowicz, Stefan Bratkowski, Roman Wójcik. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1984.
  Sygn. WypRz 196755, BStWy 25352, BStWy 25351
 3. Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem / Alfred Krupiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
  Sygn. CzytR 211398
 4. Praca wychowawcza w pogotowiu opiekuńczym / [red. nauk. Stanisława Nowaczyk-Kunkiewicz, Franciszek Kulpiński]. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1989.
  Sygn. CzytR 210861
 5. Problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opieki nad dzieckiem / [red. Zbigniew Węgierski]. - Bydgoszcz : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980.
  Sygn. CzytR 177503
 6. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Sygn. CzytR 236642, BMCzy 60183
 7. Są takie dzieci / Halina Filipczuk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.
  Sygn. WypRz 40499, WypRz 40498, BStWy 5134, BSdzW 6551, BLżWy 2947, BŁWyp 8539, BŁWyp 4170, BMWyp 7061, BKWyp 17982
 8. Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2008.
  Sygn. WypRz 233951, CzytR 233579, BStWy 33738, BSdzW 38682, BMWyp 58717, BŁWyp 34314, BŁWyp 34161
 9. Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym / Anna Śniegulska. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004.
  Sygn. CzytR 228512

 Artykuły: 

 1. Kreowanie obrazu własnej osoby u wychowanków pogotowia opiekuńczego / Marlena Rychlik. //W: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008 S. 101-109.
  Sygn. WypRz 233951, BStWy 33738, BSdzW 38682, BMWyp 58717, BŁWyp 34314, BŁWyp 34161, CzytR 233579
 2. Placówka interwencyjna - pogotowie opiekuńcze / Danuta Wosik-Kawala, Renata Socha-Szymańska, Barbara Derylak. //W: Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze Lublin : Wydaw. UMCS, 2011 S.179-216.
  Sygn. CzytR 236642, BMCzy 60183
 3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego. //W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005 S.289-308.
  Sygn. WypRz 238199, WypRz 229605, WypRz 238191, WypRz 229466, WypRz 229606, BKWyp 47002, BKWyp 47003, BŁWyp 34102, BLżWy 32209, BLżWy 33270, BSdzW 40033, BŁWyp 36702, BMWyp 58684, BŁWyp 35648, BStWy 33916, BŁWyp 34261, CzytR 229465
 4. Pogotowie opiekuńcze - co o nim wiemy, a czego jeszcze nie / Anna Łopatyńska, Tomasz Eichner, Wiesław Śliczny. // Opieka, Wychowanie, Terapia 2000, nr 1, s.17-20.
 5. Pogotowie opiekuńcze / Józefa Brągiel. //W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005 S. 289-302, bibliogr.
  Sygn. WypRz 238199, WypRz 229605, WypRz 238191, WypRz 229606, WypRz 229466, CzytR 229465, BKWyp 47002, BKWyp 47003, BŁWyp 34102, BLżWy 32209, BLżWy 33270, BSdzW 40033, BŁWyp 36702, BMWyp 58684, BŁWyp 35648, BStWy 33916, BŁWyp 34261
 6. Pogotowie opiekuńcze jako placówka typu interwencyjnego / Sylwia Badora. //W: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2009 S. 200 - 203.
  Sygn. WypRz 234734, BKWyp 47272, CzytR 234755
 7. Praca nad poprawą relacji wychowanków pogotowia opiekuńczego z dorosłymi / Magdalena Gorczyca-Jaskólska. //W: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008 S. 77-83.
  Sygn. WypRz 233951, BStWy 33738, BSdzW 38682, BMWyp 58717, BŁWyp 34314, BŁWyp 34161, CzytR 233579
 8. Rodzinne pogotowie opiekuńcze / Anna Babij, Ewa Czerniak. //W: Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 S. 217-225.
  Sygn. CzytR 236642, BMCzy 60183
 9. Środowisko rodzinne młodzieży przebywającej w oddziale izolacyjnym Państwowego Pogotowia Opiekuńczego w Warszawie / Ryszard Borowski. // Opieka, Wychowanie, Terapia 2013, nr 1-2, s. 51-52.
 10. Uzdrawianie relacji rówieśniczych wśród wychowanków pogotowia opiekuńczego / Rafał Jaskólski. //W: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008 S. 85-91.
  Sygn. WypRz 233951, BStWy 33738, BSdzW 38682, BMWyp 58717, BŁWyp 34314, BŁWyp 34161, CzytR 233579
 11. Współpraca pogotowi rodzinnych z poradniami / Jan Basiaga. / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 8, s. 48-54.
 12. Wybrane metody i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w pogotowiu terapeutycznym / Janusz Rusaczyk. // Nowa Szkoła 2017, nr 10, s. 24-34.
 13. Wychowanek i wychowawca pogotowia opiekuńczego / Katarzyna Murawiecka [i in.]. //W: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008 S. 21-29.
  Sygn. WypRz 233951, BStWy 33738, BSdzW 38682, BMWyp 58717, BŁWyp 34314, BŁWyp 34161, CzytR 233579
 14. Wychowanie moralne w placówkach wielofunkcyjnych / Urszula Gruca-Miąsik. //W: Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010 S. 15-43, bibliogr.
  Sygn. WypRz 235354, CzytR 235353, BStWy 34427, BMWyp 59580, BKWyp 47732, BSdzW 39755
 15. Wzbudzanie motywacji do podejmowania i wykonywania zadań u wychowanków pogotowia opiekuńczego / Katarzyna Murawiecka. //W: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008 S. 93-99.
  Sygn. WypRz 233951, BStWy 33738, BSdzW 38682, BMWyp 58717, BŁWyp 34314, BŁWyp 34161, CzytR 233579
 16. Z praktyki pogotowia opiekuńczego / Gabriela Michnik. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 8, s. 30-35.
 17. Założenia pracy opiekuńczo-wychowawczej pogotowia opiekuńczego w konfrontacji z problemami wychowawczymi / Anna Kołodziejska. //W: Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008 S. 13-20.
  Sygn. WypRz 233951, BStWy 33738, BSdzW 38682, BMWyp 58717, BŁWyp 34314, BŁWyp 34161, CzytR 233579

Zestawienia na temat rodziny adopcyjnej i zastępczej:
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze)
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze)
Zestawienie:
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej.
Po zalogowaniu do katalogu INTEGRO czytelnik może zamówić  artykuły w postaci skanów lub kserokopii.
Jak zamówić skan?
Jak zamówić kserokopię?

Rzeszów, 29.04.2019 r.
opracowała Dorota Lichota

Autor: Dorota Lichota