Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja

Zestawienia bibliograficzne

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

Resocjalizacja, terapia, edukacja uczniów niedostosowanych społecznie

 

KSIĄŻKI

 1. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy - zapobieganie - terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Adam Marszałek, 2004.
  CzytR 228078
 2. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  CzytR 235807
 3. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011.
  WypRz 239184, CzytR 237631
  Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń / pod red. Jadwigi Jastrząb. - Toruń : "Akapit", 2002.
  Sygn. CzytR 227807
 4. Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych : trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem / Jed Baker ; przekł. Zuzanna Kalicka-Karpowicz. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016.
  WypRz 245628
 5. Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych 2 : trening interakcji społecznych dla nastolatków i młodych dorosłych z autyzmem / Jed Baker ; przekł. Aga Zano. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018.
  WypRz 247893
 6. Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży / Roy Howarth, Pam Fisher. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2005.
  BKWyp 45664, BSdzW 37055
 7. Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", cop. 2012.
  WypRz 239053
 8. Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. - Kraków : "Impuls", 2012.
  WypRz 240051, CzytR 239894
 9. Młodzież zagubiona - młodzież poszukująca / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. - Lublin : "Innovatio Press", 2013.
  CzytR 241537
 10. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : "Scholar", 1999
  WypRz 237956
 11. Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / red. nauk. Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. - Warszawa : "Difin", 2018.
  CzytR 247909
 12. Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność / Justyna Siemionow. - Warszawa : Difin, 2011.
  WypRz 236360, CzytR 236359
 13. Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne / Agnieszka Domagała-Kręcioch. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008.
  WypRz 233120, CzytR 233119
 14. Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski. - Kraków : "Zakamycze", 2003
  CzytR 227792
  Osobowość antyspołeczna / Mieczysław Radochoński. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.
  Sygn. WypRz 233898, CzytR 233897
 15. Osobowość antyspołeczna : geneza, rozwój i obraz kliniczny / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000.
  WypRz 243829, WypRz 224196, CzytR 223631
 16. Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. - Kraków : "Impuls", 2016.
  WypRz 244903, CzytR 244902
 17. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.
  WypRz 233265, CzytR 230849
 18. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : "Difin", 2014.
  WypRz 242140, CzytR 243488
 19. Profilaktyka i resocjalizacja / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Pawła Maciaszczyka. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011.
  CzytR 237299
 20. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - 2. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001.
  Sygn. WypRz 228821
 21. Profilaktyka i resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie : (materiały z sesji naukowej) / [red. naukowy Tadeusz Pluta]. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1985.
  CzytR 200724
 22. Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2013.
  CzytR 241851
 23. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  WypRz 233916; CzytR 233915
 24. Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016
  CzytR 245052
 25. Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora. - Kraków : "Impuls", 2010.
  WypRz 235312, CzytR 235027
 26. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2009.
  WypRz 239245, CzytR 239244
 27. Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009.
  CzytR 235314
 28. Rodzina w szkolnej profilaktyce uzależnień : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Zbigniewa Kwaśnika. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2005.
  WypRz 233780
 29. Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2017.
  WypRz 245664, CzytR 245822
 30. Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Pedagogicznych, 2010.
  WypRz 235852, CzytR 240359, CzytR 235851
 31. Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego / Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
  CzytR 245898
 32. Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.
  WypRz 243499, CzytR 243498
 33. Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz.. - Warszawa : Difin, 2017.
  WypRz 246119, CzytR 245962
 34. Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. - Toruń : "Akapit", 2015.
  CzytR 245008
 35. Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji: szkice pedagogiczne / Adam Stankowski, Natalia Stankowska. - Wyd. 2. - [Žiar nad Hronom : Aprint] , cop. 2002.
  CzytR 245900
 36. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000.
  WypRz 237677, CzytR 223668
 37. Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 1 / pod red. Franciszka Kozaczuka, Moniki Badowskiej-Hodyr, Antoniego Olaka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012.
  CzytR 240254
 38. Zanim w szkole będzie źle... : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Warszawa : Cenrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004.
  WypRz 230637, CzytR 230636
 39. Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Justyna Siemionow. - Warszawa : "Difin", 2016.
  WypRz 245449, CzytR 245448

ARTYKUŁY

 1. Ćwiczenia do pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym : indywidulizacja pracy z uczniem ze SPE / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, wrzesień, s. 62-63
 2. Dla kogo MOS, dla kogo MOW? : meandry resocjalizacji, czyli wszyscy chcą dobrze, a wychodzi tak sobie / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 34, s. 11
 3. Dydaktyka resocjalizacyjna : kształcenie uczniów z niedostosowaniem społecznym / Joanna Moleda// W: Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S 156-171
  CzytR 246364
 4. Dziecko niedostosowane społecznie wobec instytucji pomocowych : perspektywa porównawcza / Justyna Kusztal.//W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1. - Kraków : Impuls, 2011. - S. 515-528
  CzytR 236759
 5. Edukacja inkluzyjna szansą dla uczniów nieprzystosowanych społecznie / Tamara Zacharuk.//W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1. - Kraków : Impuls, 2011. - S. 431-438
  CzytR 236759
 6. Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako podstawa procesu resocjalizacji / Justyna Siemionow.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 3, s. 20-27
 7. Elementy biblioterapii w pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej młodzieży trudnej : (na przykładzie Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach) / Lidia Ippoldt.// Biblioterapeuta. - 2017, nr 1, s. 38-42
 8. Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych / Robert Opora. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
 9. Fenomenologiczna metoda pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie / Anna Fidelus.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 22-27
 10. Funkcjonowanie emocjonalne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Justyna Siemionow.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 7, s. 47-55
 11. Grupowe programy pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Justyna Siemionow.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 7, s. 30-35
 12. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie - wychowankiem młodzieżowego ośrodka wychowawczego : wybrane pytania i odpowiedzi / Justyna Siemionow.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 4, s. 27-34
 13. Kontestacja elementów kultury przez osoby nieprzystosowane społecznie / Adam Horbowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 32-3
 14. Kształcenie resocjalizujące / Adam Szecówka.//W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 249-277
  WypRz 230872, CzytR 230871
 15. Lokalny wymiar systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego / Wiesław Ambrozik.// Studia Edukacyjne. - Nr 10 (2009), s. 71-91
 16. Mechanizmy i formy wykluczenia społecznego / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2006, nr 4, s. 1-3
 17. Młodzież wobec zagrożeń środowiskowych / Tomasz Kruszewski.// Auxilium Sociale. - 2005, nr 2, s. 335-339
 18. Młodzieżowa grupa wsparcia - czyli - jak to się robi w Andrychowie / Jacek Bylica.//W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - S. 203-209
  CzytR 228148
 19. Model grupowych oddziaływań resocjalizacyjnych młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Paweł Kozłowski.// W: Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych. - Toruń : "Adam Marszałek", 2017. - S. 81-98
  CzytR 247012
 20. Model pracy terapeutycznej i wychowawczej w instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich / Justyna Siemionow.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s. 20-28
 21. Model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie w szkole / Dorota Macander.// Głos Pedagogiczny. - 2011, kwiecień, s. 4-9
 22. Moralność vs. demoralizacja - wykorzystanie Treningu Wnioskowania Moralnego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz.// Chowanna. - 2006, t. 2, s. 102-108
 23. Nabywanie kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem dualnego modelu kształcenia przez młodzież zagrożona niedostosowaną społecznie / Robert Parol.// W: Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych. - Toruń : "Adam Marszałek", 2017. - S. 178-200
  CzytR 247012
 24. Nauczanie uczniów ze społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi trudnościami / Carmel Cefai.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 1, s. 17-31
 25. Nauczyciele wychowania fizycznego wobec niedostosowania społecznego dzieci / Małgorzata Ostrowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9, s. 36-39
 26. Niedostosowanie społeczne dzieci z syndromem deficytu uwagi i nadruchliwości (DUN) / Mieczysław Dudek.//W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2003. - S. 94-104
  CzytR 228038
 27. Niedostosowanie społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna - praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych / Justyna Siemionow.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 350-359
 28. Niedostosowanie społeczne w środowisku szkolnym : przyczyny, skutki, profilaktyka / Anna Korbut.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 7, s. 34-42
 29. Nieprzystosowanie społeczne, demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży w ostatnich latach / Krystyna Majewska-Brzyska.//W: Zanim w szkole będzie źle. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004. - S. 131-148
  WypRz 230637, CzytR 230636
 30. Nowe standardy w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą niedostosowaną społecznie : propozycje rozwiązań / Justyna Siemionow.// Probacja. - 2015, nr 2, s. 133-142
 31. O ekspresji gniewu młodzieży niedostosowanej społecznie : na tle gimnazjalistów / Anna Karłyk-Ćwik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 5, s. 43-51
 32. O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 22-30
 33. O skuteczności środków dyscyplinujących w resocjalizacji dziewcząt / Marcin Jurczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 6, s. 50-54
 34. Obraz własnej osoby młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Marta Gaszczyńska-Płuciennik.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 9-14
 35. Od normy do patologii społecznej : diagnoza egotystycznych zniekształceń poznawczych wśród młodziezy objętej oddziaływaniami resocjalizacyjnymi / Anna Chańko, Emilia Wołyniec.// Probacja. - 2016, nr 2, s. 107-122
 36. Ograniczone przestrzenie i próby ich poszerzania u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych : włączanie w aktywność społeczną nieletnich przejawiających problemy adaptacyjne / Anna Dąbrowska, Joanna Marek-Banach.// Studia Edukacyjne. - Nr 44 (2017), s. 247-264
 37. Pedagogika osób niedostosowanych społecznie / Bronisław Urban.//W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. - S. 301-310
 38. Poczucie bezpieczeństwa chłopców niedostosowanych społecznie przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym / Justyna Siemionow.// W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 238-250
  WypRz 246119, CzytR 245962
 39. Poczucie własnej skuteczności jako istotny czynnik chroniący przed wykolejeniem społecznym i zachowaniami patologicznymi wśród młodzieży / Elżbieta Kuna.//W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. - Kraków : "Impuls", 2012. - S. 285-293
  CzytR 239795
 40. "Podobnie niedostosowani, a mimo to różni" : polaryzacje samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych / Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik.// Studia Edukacyjne. - Nr 39 (2016), s. 307-329
 41. Postawy młodzieży niedostosowanej społecznie wobec osób znaczących / Katarzyna Rusinek.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 113-121
 42. Postawy rodzicielskie w percepcji dziewcząt niedostosowanych społecznie / Joanna Nowak.//W: Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 169-177
  CzytR 235314
 43. Poziom i rozmiary niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym / Justyna Strykowska.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 182-192
 44. Poznawcze korelaty zjawiska niedostosowania społecznego nieletnich / Justyna Siemionow.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 18-23
 45. Praca kulturalno-wychowawcza wśród młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Adam Horbowski.//W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - S. 69-75
 46. Praca w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie / Joanna Moczydłowska.// Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2-3, s. 15-20
 47. Preferowane wartości młodzieży niedostosowanej społecznie / Marzena Dekiel, Alina Ukalisz.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 225-242
 48. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 9-15
 49. Przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu w systemie SOS wioski dziecięcej / Mirona Ogryzko-Wiewiórowska.//W: Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 277-296
 50. Przejawy niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży w świetle badań empirycznych / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska.//W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. - Toruń : "Akapit", 2010. - S. 167-178
  CzytR 236372
 51. Psychoedukacja jako forma wspierania rozwoju ucznia niedostosowanego społecznie - ujęcie systemowe / Mateusz Warchał.// W: Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze : praca zbiorowa. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2013. - S. 135-143
  CzytR 240717
 52. Psychologiczne koncepcje niedostosowania społecznego. Cz. 1 / Joanna Maria Leśniak.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2010, nr 9, s. 26-27
 53. Psychologiczne koncepcje niedostosowania społecznego. Cz. 2 / Joanna Maria Leśniak.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2010, nr 11, s. 31-32
 54. Psychologiczny bilans zysków i strat w percepcji młodzieży niedostosowanej społecznie / Małgorzata Sitarczyk, Mateusz Łukasik.// W: Młodzież zagubiona - młodzież poszukująca. - Lublin : "Innovatio Press", 2013. - S. 215-237
  Sygn. CzytR 241537
 55. Psychospołeczne determinanty agresywności młodzieży niedostosowanej społecznie / Zofia Palak.// W: Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 249-264
 56. Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach (na podstawie badań przeprowadzonych w krakowskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych / Magdalena Lubińska-Bogacka.//W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 223-233
  CzytR 230094
 57. Resocjalizacja nieletnich a ich indywidualne potrzeby / Robert Opora.//W: Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi : monografia zbiorowa. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. - S. 32-39
  CzytR 238800
 58. (Re)socjalizacja rodzajowa młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Renata Szczepanik.//W: Koniec mitu niewinności?. - Warszawa : "Eneteia", 2009. - S. 161-179
  CzytR 234782
 59. Resocjalizacja w systemie "Teaching - Family Program" / Lesław Pytka.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2013, nr 1-2, s. 26-29
 60. Resocjalizacja w środowisku zamkniętym a resocjalizacja w środowisku otwartym - porównanie na przykładzie nieletnich w Polsce : (wybrane aspekty) / Marta Wilk.// W: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 184-206
  CzytR 241276
 61. Rodzic partnerem : o współpracy z rodzicami ucznia niedostosowanego społecznie i zagrożonego niedostosowaniem / Iga Kazimierczyk.// Głos Pedagogiczny. - 2011, kwiecień, s. 23-25
 62. Rola przestrzeni i miejsca w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie / Justyna Siemionow.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2018, nr 2, s. 24-36
 63. Samoocena młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem / Karolina Mogielska.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 3/4, s. 5-18
 64. Socjoterapia - twórcza metoda oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych społecznie / Renata Małgorzata Ilnicka.//W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 261-270
  WypRz 239245, CzytR 239244
 65. Standaryzacja młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Moda czy konieczność? / Justyna Siemionow.// Probacja. - 2016, nr 2, s. 5-17
 66. Teatroterapia w procesie kreatywnej resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie / Sławomir Śliwa.// W: Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego. - Warszawa : "Difin", 2014. - S. 81-89
  CzytR 242619
 67. Teoria interakcjonistyczna a metody pracy terapeutyczno-resocjalizacyjnej z dziećmi niedostosowanymi społecznie / Maciej Bernasiewicz.// Chowanna. - 2006, t. 2, s. 75-90
 68. Terapeutyczne wspomaganie procesu edukacyjnego młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym / Elżbieta Kucińska.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 29-30 2011
 69. Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie / Marcin Jurczyk.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1/2, s. 33-35
 70. Trening zastępowania agresji w profilaktyce niedostosowania społecznego młodzieży / Agnieszka Ryss.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 1, s.15-19
 71. Twórcze oddziaływania wobec młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Grabowska-Dąbek.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 12, s. 16-19
 72. Typ nieprzystosowania społecznego wychowanków ośrodków socjoterapeutycznych : implikacje dla praktyki oddziaływań wychowawczo-resocjalizujacych / Magdalena Staniaszek.// W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 345-371
  CzytR 240659
 73. Uczeń niedostosowany społecznie / Patrycja Gracz, Ewa Kapusta.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 3. s. 51-55
 74. Uczeń sprawiający problemy w systemie edukacji / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2011, kwiecień, s. 16-19
 75. Uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 6, s. 13-16
 76. Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2011, kwiecień, s. 36-38
 77. Wokół problemu niedostosowania społecznego / Radosław Mysior.// Remedium. - 2015, nr 10, s. 10-12
 78. Wokół problemu niedostosowania społecznego / Radosław Mysior.// Remedium. - 2018, nr 4, s. 13-15
 79. Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92
 80. Wybrane aspekty procesu komunikacji u dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie / Małgorzata Przepióra.// W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 197-222
  WypRz 241729, CzytR 241728
 81. Wybrane aspekty samooceny młodzieży niedostosowanej społecznie / Karolina Mogielska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 48-53
 82. Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie / Andrzej Czerkawski.// Chowanna. - T. 1 (2012), s. 109-120
 83. Wzory osobowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie - przykład wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych / Karol Konaszewski.// Szkoła Specjalna. - 2017, nr 5, s. 335-341
 84. Zaburzenia poczucia odpowiedzialności młodzieży niedostosowanej społecznie / Irena Mudrecka.//W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1. - Kraków : Impuls, 2011. - S. 451-468
  CzytR 236759
 85. Zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym / Patrycja Huget.//W: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty. - Kraków : "Universitas", 2005. - S. 79-97
 86. Zachowania aspołeczne oraz przestępcze młodzieży gimnazjalnej / Maria Kocór.//W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. - Toruń : "Akapit", 2010. - S. 155-166
  WypRz 236453, CzytR 236372
 87. Zakłady poprawcze readaptacyjne nową szansą na przystosowanie / Maciej Muskała.//W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1. - Kraków : Impuls, 2011. - S. 567-577
  CzytR 236759
 88. Zarządzanie ograniczeniami - jak pomóc dziecku z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym? / Edyta Sinacka-Kubik.// Dysleksja. - 2011, nr 2, s. 22-28
 89. Znaczenie szkoły w kształtowaniu odporności psychicznej osób niedostosowanych społecznie / Robert Opora.//W: Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi : monografia zbiorowa. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. - S. 66-75
  CzytR 238800

Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artykułów i fragmentów książek.

Rzeszów, 03.06.2019
Opracowała na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie Jolanta Krzosa

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jolanta Krzosa