Wspomaganie nauczycieli

Wspomaganie

OFERTA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

  1. Warsztaty TIK.
  2. Warsztaty dziennikarskie.
  3. Warsztaty trenerów nauki gry w szachy.
  4. Dydaktyczna sztafeta pokoleń.
  5. Kreatywny wychowawca.
  6. Badanie potrzeb czytelniczych.
  7. Szkolenie rad pedagogicznych z korzystania z e-usług Podkarpackich e-bibliotek pedagogicznych.
  8. Tematy zestawień bibliograficznych zgodnych z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2019/2020.
  9. Tematy zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych i warsztatów dla nauczycieli.

Zapraszamy.
Czekamy na Państwa zgłoszenia.
Osoba do kontaktu: Beata Bałchan, tel. 17 853-62-23 w. 25,
e-mail: beata.balchan@pbw.org.pl​

Autor: Beata Bałchan