Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie

Zestawienia bibliograficzne

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

 

KSIĄŻKI

 1. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy - zapobieganie - terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Adam Marszałek, 2004.
  CzytR 228078
 2. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  CzytR 235807
 3. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011.
  WypRz 239184, CzytR 237631
  Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń / pod red. Jadwigi Jastrząb. - Toruń : "Akapit", 2002.
  Sygn. CzytR 227807
 4. Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych : trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem / Jed Baker ; przekł. Zuzanna Kalicka-Karpowicz. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016.
  WypRz 245628
 5. Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych 2 : trening interakcji społecznych dla nastolatków i młodych dorosłych z autyzmem / Jed Baker ; przekł. Aga Zano. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018.
  WypRz 247893
 6. Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży / Roy Howarth, Pam Fisher. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2005.
  BKWyp 45664, BSdzW 37055
 7. Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", cop. 2012.
  WypRz 239053
 8. Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. - Kraków : "Impuls", 2012.
  WypRz 240051, CzytR 239894
 9. Młodzież zagubiona - młodzież poszukująca / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. - Lublin : "Innovatio Press", 2013.
  CzytR 241537
 10. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : "Scholar", 1999
  WypRz 237956
 11. Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / red. nauk. Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. - Warszawa : "Difin", 2018.
  CzytR 247909
 12. Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność / Justyna Siemionow. - Warszawa : Difin, 2011.
  WypRz 236360, CzytR 236359
 13. Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne / Agnieszka Domagała-Kręcioch. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008.
  WypRz 233120, CzytR 233119
 14. Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski. - Kraków : "Zakamycze", 2003
  CzytR 227792
  Osobowość antyspołeczna / Mieczysław Radochoński. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.
  Sygn. WypRz 233898, CzytR 233897
 15. Osobowość antyspołeczna : geneza, rozwój i obraz kliniczny / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000.
  WypRz 243829, WypRz 224196, CzytR 223631
 16. Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. - Kraków : "Impuls", 2016.
  WypRz 244903, CzytR 244902
 17. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.
  WypRz 233265, CzytR 230849
 18. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : "Difin", 2014.
  WypRz 242140, CzytR 243488
 19. Profilaktyka i resocjalizacja / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Pawła Maciaszczyka. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011.
  CzytR 237299
 20. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - 2. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001.
  Sygn. WypRz 228821
 21. Profilaktyka i resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie : (materiały z sesji naukowej) / [red. naukowy Tadeusz Pluta]. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1985.
  CzytR 200724
 22. Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2013.
  CzytR 241851
 23. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  WypRz 233916; CzytR 233915
 24. Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016
  CzytR 245052
 25. Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora. - Kraków : "Impuls", 2010.
  WypRz 235312, CzytR 235027
 26. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2009.
  WypRz 239245, CzytR 239244
 27. Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009.
  CzytR 235314
 28. Rodzina w szkolnej profilaktyce uzależnień : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Zbigniewa Kwaśnika. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2005.
  WypRz 233780
 29. Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2017.
  WypRz 245664, CzytR 245822
 30. Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Pedagogicznych, 2010.
  WypRz 235852, CzytR 240359, CzytR 235851
 31. Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego / Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
  CzytR 245898
 32. Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.
  WypRz 243499, CzytR 243498
 33. Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. - Toruń : "Akapit", 2015.
  CzytR 245008
 34. Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji: szkice pedagogiczne / Adam Stankowski, Natalia Stankowska. - Wyd. 2. - [Žiar nad Hronom : Aprint] , cop. 2002.
  CzytR 245900
 35. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000.
  WypRz 237677, CzytR 223668
 36. Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 1 / pod red. Franciszka Kozaczuka, Moniki Badowskiej-Hodyr, Antoniego Olaka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012.
  CzytR 240254
 37. Zanim w szkole będzie źle... : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Warszawa : Cenrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004.
  WypRz 230637, CzytR 230636
 38. Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Justyna Siemionow. - Warszawa : "Difin", 2016.
  WypRz 245449, CzytR 245448

ARTYKUŁY

 1. Arkusz analizy sytuacji ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym : (dla nauczyciela wychowawcy) / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. – 2010
 2. Charakterystyka zagrożeń oraz podejmowanie inicjatywy w zakresie zapobiegania i ograniczania zjawisk związanych z nieprzystosowaniem społecznym, występującym wśród dzieci i młodzieży na terenie garnizonu mazowieckiego / Monika Sokołowska.// Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. 81-101
 3. Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem / Karol Konaszewski, Anna Chańko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 3, s. 24-28
 4. Ćwiczenia do pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym : indywidulizacja pracy z uczniem ze SPE / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, wrzesień, s. 62-63
 5. Działania OHP zapobiegające niedostosowaniu społecznemu / Patryk Zawadzki.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 37-40
 6. Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych / Maria Łukawska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 25-32
 7. Elementy profilaktyki czynów karalnych nieletnich w działalności wychowawczej pedagoga szkolnego / Dorota Pstrąg.//W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - S. 43-57
 8. Etiologia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży : rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznego / Beata Krzaczkowska.// W: Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży : program zajęć biblioterapeutycznych / Urszula Lisowska-Kożuch.// Biblioterapeuta. - 2011, nr 3, s. 3-36
 9. Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu / Elżbieta Potempska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 15-22
 10. Profilaktyka pedagogiczna / Sylwia Badora.//W: Profilaktyka i resocjalizacja. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011. - S. 11-30
 11. Profilaktyka szkolna w internecie / Małgorzata Chojak.//W: Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - S. 309-315
 12. Profilaktyka w szkole / Ewa Ozimek.//W: Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym. - Poznań : "Bonami", 2004. - S.151-160.
  CzytR 228090
 13. Profilaktyka pedagogiczna / Sylwia Badora.//W: Profilaktyka i resocjalizacja. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011. - S. 11-30
 14. Program rozwoju umiejętności życiowych. Cz.1 / Marta Łuczyńska, Anna Olech.// Remedium. - 2005, nr 4, s. 22-23
 15. Program rozwoju umiejętności życiowych. Cz.2 / Marta Łuczyńska, Anna Olech.// Remedium. - 2005, nr 5, s. 22-23
 16. Programy profilaktyczne w pracy edukacyjnej / Mirosław Hanulewicz.//W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 211-222
  WypRz 230095; CzytR 230094
 17. Propozycja działań profilaktyczno-terapeutycznych wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym / Justyna Strykowska.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 346-361
 18. Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży jako program działania / Szymon Grzelak.// Świat Problemów. - 2016, nr 1, s. 11-15

 

Inne zestawienia na temat niedostosowania społecznego:


Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artykułów i fragmentów książek.

Rzeszów, 31.05.2019
Opracowała na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa