Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie
 (bibliografia w wyborze)

 

Książki

 1. Call girl i video sex chat - praca dla wyzwolonych seksualnie kobiet czy forma współczesnej prostytucji? / Marta Godzwon. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. WypRz   235053
 2. Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001.
  Sygn.  CzytR 224629
 3. Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012.
  Sygn. CzytR   239931
 4. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Sygn. WypRz   241727, WypRz   243129, CzytR   244662
 5. Dzieciństwo we współczesnej Polsce : charakter przemian / pod red. nauk. Beaty Łaciak. - Warszawa : "Żak". 2013.
  Sygn. WypRz   241421, CzytR   240716
 6. Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "WAM", 2012.
  Sygn. WypRz   239421
 7. Manowce seksu : prostytucja / Kazimierz Imieliński. - Łódź : "Res Polona", 1990.
  Sygn. Czyt  211786
 8. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Adam Marszałek, 2000.
  Sygn. WypRz 224534, CzytR 224515
 9. Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. - Kraków : "Impuls", 2001. - 231, [1] s.
  Sygn. WypRz  226490
 10. Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011.
  Sygn. CzytR   237159
 11. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Sygn. WypRz   231969, WypRz   232221
 12. Prostytucja / red. Marek Mozgawa ; aut. Magdalena Budyn-Kulik [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.
  Sygn. WypRz   242266
 13. Prostytucja : studium zjawiska / red. nauk. Robert Kowalczyk, Małgorzata Leśniak. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013.
  Sygn. WypRz   243242
 14. Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2006.
  Sygn. WypRz  231162,  CzytR  231161
 15. Prostytucja w świetle badań kryminologicznych / Michał Antoniszyn, Andrzej Marek ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
  Sygn. CzytR  199900, WypRz 199901
 16. Skazani na wykluczenie !? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Wydział Nauk Społecznych, Caritas Polska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
  Sygn. WypRz   236461
 17. Społeczeństwo edukacja praca / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2014.
  Sygn. CzytR   243881
 18. Sponsoring - nowy sposób na życie / Radosław Mysior.// Remedium. - 2015, nr 7-8, s. 6-7
 19. Sponsoring - sposób na życie? / Małgorzata Błądek, Mateusz Referda.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 42-47
 20. Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015.
  Sygn. CzytR   244244
 21. Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piatej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. - Kraków : "Ignatianum" [i in.], 2005.
  Sygn. WypRz  231400
 22. Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2010.
  Sygn. CzytR   239102
 23. Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / Eugeniusz Bielicki. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2005.
  Sygn. CzytR  228929
 24. Zagrożenia okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008.
  Sygn. WypRz  235175, CzytR  235133
 25. Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży : studium prawno-kryminologiczne / Marian Lipka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
  Sygn. WypRz  160207, CzytR 160021
 26. Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej / Renata Gardian. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. WypRz  235411

Filmy

 1. Mówię wam, nie warto. 5, Prostytucja [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : "Rubikon", 2015.
  Sygn. AudRz   1710

Artykuły

 1. Co wiemy o prostytucji nieletnich? / Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchowska.// Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 19-23
 2. "Galerianki" - badania i refleksje / Elżbieta Bielecka // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 116-132, bibliogr.
 3. "Galerianki" - refleksje streetworkerów / Monika Grotecka, Kasia Rżanek // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 133-136
 4. "Galerianki", czyli o niskiej i wysokiej kulturze współżycia / Ela Biswanger.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3-4, s. 37-41
 5. Dzieci w seks-biznesie / Paweł Szwiec // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 19-22
 6. Jak przeciwdziałać prostytucji nieletnich? / Wojciech Malesa // Katecheta. - 2011, nr 2, s. 67-70
 7. Katecheta wobec prostytucji nieletnich / Robert Wawrzeniecki // Katecheta. - 2006, nr 5, s. 61-65
 8. Kobieta - termin ważności / Gail Dines ; rozm. przepr. Karolina Rogalska.// Charaktery. - 2016, nr 1, s. 60-63
 9. Kult bogactwa i sukcesu a prostytucja nieletnich / Lidia Marszałek // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - s. 123-135, bibliogr.
  Sygn. CzytR  233487
 10. Mity i fakty o prostytucji i jej legalizacji / Renata Gardian-Miałkowska.// Remedium. - 2013, nr 4, s. 22-23
 11. Młodociana prostytucja : nastolatki z galerii handlowych / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2010, październik, s. 34-38
 12. Młodość w objęciach sexbiznesu / Jacek Kurzępa // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 2/3, s. 60-77
 13. Ochrona prawna ofiar wykorzystywania / Olga Trocha.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 78-82
 14. Oddam się za ładny prezent / Tomasz Zdunek // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 46, s. 8
 15. Pozostawieni sami sobie / Iwona A. Oliwińska // Remedium. - 2006, nr 12, s. 4-5
 16. Prawne aspekty zjawiska galerianek / Agnieszka Kilińska-Pękacz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 38-42
 17. Program STACJA : szansa czy utopia dla zagubionej młodzieży? / Elżbieta Bielecka, Joanna Winiarska, Wojciech Ronatowicz // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 4, s. 45-65, bibliogr.
 18. Prostytucja dziecięca - aspekty prawne / Agnieszka Popławska, Olga Trocha.// Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 4, s. 37-46
 19. Prostytucja jako styl życia? / Marzena Łukomska // Auxilium Sociale. - 2005, nr 1, s. 63-75, bibliogr.
 20. Prostytucja nieletnich / Renata Gardian-Miałkowska.// Remedium. - 2015, nr 1, s. 5-7
 21. Prostytucja nieletnich - czy to problem społeczny? / Małgorzata Przybysz-Zaremba // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 30-33
 22. Prostytucja w Polsce / Michał Fajst // Archiwum Kryminologii. - T. 28 (2005-2006), s. 149-168, bibliogr.
 23. Pułapki rozerotyzowanej świadomości : prostytucja nieletnich / Jacek Kurzępa // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 60-61
 24. Szlaufy, blachary, razówki / Elżbieta Michałowska ; rozm. przepr. Joanna Podgórska // Polityka. - 2009, nr 39, s. 28-29
 25. Świeży towar / Marzena Stępień, Marek Mejssner // Ergo : Forum Wychow. - 2005, nr 4, s. 14-15
 26. Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze - o prostytucji nieletnich / Wojciech Malesa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 17-20
 27. Wstrząśnięci i zmieszani / Joanna Sopyło // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 42, s. 1, 4
 28. Z dziejów profilaktyki, czyli słów kilka o Towarzystwie Młodzieży "Ethos" / Piotr Gołdyn // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 24-25
 29. Źrodła i konsekwencje problemowych zachowań seksualnych podejmowanych przez dzieci i adolescentów / Monika Dąbkowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 12, s. 28-32

 

Rzeszów, 31.08.2016 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska