Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole

Zestawienia bibliograficzne

(Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.)WYDAWNICTWA ZWARTE :

 1. Agresja - przemoc - asertywność / oprac. Dagmara Sołdek. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2010].

Sędziszów BSdzW 43822

 1. Agresja i przemoc w szkole : czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać / Ewa Czemierowska-Koruba. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

Sędziszów BSdzW  44948

 1. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Warszawa : "Difin", cop. 2008.

Sędziszów BSdzW  44507

 1. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.

Sędziszów BSdzW 44061

 1. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M Kowalski, Sue Limber, Patricia W. Agatston. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.

Sędziszów BSdzW 40143

 1. Dobre i złe sekrety / Elżbieta Zubrzycka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

Sędziszów BSdzW  46590

 1. Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares, Dianne Schilling. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.

Sędziszów BSdzW  37391

 1. Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008.

Sędziszów BSdzW  40466

 1. Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson. - Kielce : "Jedność", 2006.

Sędziszów BSdzW 43737

 1. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska, Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.

Sędziszów BSdzW 37390

 1. Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012.

Sędziszów BSdzW 41990

 1. Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów / Marek Kulesza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011.

Sędziszów BSdzW  41683

 1. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w przezwyciężaniu agresji i przemocy środowiska szkolnego / Lech Kacprzak. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2005.

Sędziszów BSdzW  44461

 1. Krzywdzenie dziecka - zapobieganie przemocy /red. Jerzy Bukała, Krzysztof Wątorek. - Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, 2013.

Sędziszów BSdzW 44181

 1. Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2007.

Sędziszów BSdzW  37414, 40472

 1. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E Dambach. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.

Sędziszów BSdzW  36158

 1. Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy ? / red. Teresa Sołtysik, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.

Sędziszów BSdzW 39435

 1. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik, Ewa Majewska. - Warszawa : "Difin", 2011.

Sędziszów BSdzW 40112

 1. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. - Warszawa : "Difin", 2011.

Sędziszów BSdzW 46568

 1. Nie daj się gnębić / Nick Vujicic. - Wrocław : Aetos Media, 2015.

Sędziszów BSdzW 46569

 1. Nie wolno mnie gnębić! : pierwsza rozmowa o... przemocy rówieśniczej / Maria Trojanowicz Kasprzak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.

Sędziszów BSdzW 47081

 1. Policja a przemoc - przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci / red. Agata Tyburska. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2004.

Sędziszów BSdzW  41548

 1. Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. Joanna Danilewska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004.

Sędziszów BSdzW  37210

 1. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.

Sędziszów BSdzW 37453

 1. Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010.

Sędziszów BSdzW 39883, BSdzCz 39557

 1. Przemoc i agresja w szkole - próby rozwiązania problemu / red. Andrzej Rejzner. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.

Sędziszów BSdzW  44106

 1. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Sędziszów BSdzW  38086

 1. Przemoc w szkole / Magda Karkowska, Wiesława Czarnecka. - Kraków : "Impuls", 2000.

Sędziszów BSdzW  36025

 1. Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka. - Warszawa : Raabe, 2012.

Sędziszów BSdCz  43383

 1. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

Sędziszów BSdzW  44864

 1. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / red. Andrzej Rejzner. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : "Comandor", 2011.

Sędziszów BSdzW 44047

 1. Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : "Difin", 2013.

Sędziszów BSdzW 43395

 1. Szkoła polska : między barbarzyństwem i Europą : lekcja "toruńska" i ślady prasowe - pięć lat później i co dalej? / red. Lech Witkowski. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.

Sędziszów BSdzW 39051

 

 

WYDAWNICTWA CIAGŁE :

 1. Agresja i przemoc - co w zamian? : ku kulturze dialogu / Michał Józef Kawecki // Edukacja i Dialog 2007, nr 9, s. 22-23.
 2. Agresja i przemoc / Marek Dziewiecki // Wychowawca 2007, nr 2, s. 15.
 3. Agresja i przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole 2012, nr 2, s. 61-64.
 4. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym w świetle badań pedagogicznych / Edmund Kurowski // Wychowawca 2015, nr 2, s. 10-17.
 5. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : wybrane pozycje / oprac. Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 1, s. 52-55.
 6. Agresja i przemoc wśród rówieśników (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła 2014, nr 9, s. 50-57.
 7. Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły 2013, nr 2, s. 26-29.
 8. Agresja ma wiele twarzy / Ewa Czemierowska-Koruba ; rozm. przepr. Daria Poniedziałek, Dominika Stefanowska // Głos Pedagogiczny 2014, nr 11, s. 8-11.
 9. Agresja wśród młodzieży / Bożena Pilczuk // Poradnik Bibliotekarza 2011, nr 9, s. 3-8.
 10. Agresywne zachowania uczniów - uwarunkowania rodzinne i społeczne / Małgorzata Tomera // Życie Szkoły 2015, nr 5, s. 18 - 21.
 11. Agresywne zachowania uczniów - uwarunkowania związane z funkcjonowaniem dziecka / Małgorzata Tomera // Życie Szkoły 2015, nr 6, s. 18-21.
 12. Agresywność, agresja, przemoc, bullying i byberbullying jako problemy opiekuńczo-wychowawcze XXI wieku / Zbigniew Małysz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018, nr 1, s. 12-20.
 13. Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski // Wszystko dla Szkoły 2006, nr 9, s. 7.
 14. Bardziej agresywni czy zastraszeni? / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006, nr 2, s. 11-21.
 15. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 8, s. 35-47.
 16. Bullying uprzedzeniowy i jego rodzaje / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 8, s. 16-21.
 17. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole 2009, nr 1, s. 132-139.
 18. Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole 2012, nr 2, s. 54-60.
 19. Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Małgorzata Krajewska // Opieka, Wychowanie, Terapia 2010, nr 1/2, s. 12-19, bibliogr..
 20. Człowiek człowiekowi wilkiem... / Łukasz Mrózek// Wychowawca 2018, nr 5, s. 22-25.
 21. Czy moje zachowanie zawsze jest prawidłowe? : scenariusz zajęć podczas "zielonej szkoły" (kl. III-IV SP) / Anna Wodzińska // Wychowawca 2016, nr 4, s. 28-29.
 22. Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Anna Karłyk-Ćwik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008, nr 1, s. 5-13, bibliogr..
 23. Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / Bogusław Kruk // Nowa Szkoła 2010, nr 7, s. 18-28.
 24. Fala w szkole - istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań własnych / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień 2005, nr 9, s. 9-13, bibliogr..
 25. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog 2006, nr 1, s. 11-17.
 26. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006, nr 2, s. 44-45.
 27. Gdy się biją... / Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska // Psychologia w Szkole 2006, nr 1, s. 51-52.
 28. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog 2009, nr 6, s. 62-64.
 29. Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole 2005, nr 2, s. 53-62, bibliogr..
 30. Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole 2015, nr 5, s. 78-87.
 31. Jak rozpoznać ofiarę przemocy? / Patrycja Kozera-Mikuła // Wychowawca 2014, nr 3, s. 22-26.
 32. Jak sobie poradzić z przemocą? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny 2014, nr 10, s. 49-52.
 33. Karty Różnorodności / Dariusz Stankiewicz // Edukacja i Dialog 2013, nr 9-10, s. 70-73.
 34. Każdy może być agresorem / Susan Swearer rozm. Przepr. // Psychologia w Szkole 2012, nr 4, s. 50-54.
 35. Każdy może być agresorem / Susan Swearer rozm. Przepr. // Psychologia w Szkole 2012, nr 4, s. 50-54.
 36. Kiedy "inny" znaczy "gorszy" / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny 2017, nr 6, s. 54-57.
 37. Kiedy w szkole pojawia się przemoc... / Agnieszka Milczarek ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole 2006, nr 1, s. 37-50.
 38. Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole 2008, nr 3, s. 69-80.
 39. Mobbing - terror psychiczny w szkole / Julia Kochelak // Edukacja i Dialog 2007, nr 1, s. 12-17.
 40. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz // Nowa Szkoła 2005, nr 6, s. 49-51.
 41. Mobbing niszczy osobowość / Ludmiła Prusko // Edukacja i Dialog 2005, nr 5, s. 61-64.
 42. Mobbing w procesie wychowania : przyczyny, przejawy, profilaktyka / Romualda M. Kosmatka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 1, s. 5-14.
 43. Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole 2010, nr 2, s. 48-60.
 44. Najpierw nauczyć, potem wymagać / Elżbieta Zubrzycka // Psychologia w Szkole 2008, nr 3, s. 91-100.
 45. Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów : komunikat z badań / Dorota Sikora, Joanna Wrótniak // Opieka, Wychowanie, Terapia 2008, nr 3/4, s. 5-9, bibliogr..
 46. Nieagresywnie o agresji / Urszula Sajewicz-Radtke // Psychologia w Szkole 2012, nr 4, s. 55-62.
 47. Niebezpieczne szkoły : pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog 2009, nr 2, s.28-32.
 48. Niedostosowanie społeczne w środowisku szkolnym : przyczyny, skutki, profilaktyka / Anna Korbut // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016, nr 7, s. 34-42.
 49. Nieme wołanie ofiary przemocy rówieśniczej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny 2016, nr 4, s. 48-50.
 50. Nieme wołanie ofiary przemocy rówieśniczej / Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły 2016, nr 5, s. 4-7.
 51. Ofiary przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły 2013, nr 3, s. 38-40.
 52. Pedagog wobec agresji / Barbara Trzos // Wychowawca 2015, nr 2, s. 17.
 53. Pokolenie buntu i agresji / Andrzej Zwoliński // Wychowawca 2017, nr 9, s. 5-7.
 54. Przeciwdziałamy agresji / Marzena Kamuda // Życie Szkoły 2006, nr 7, s. 53-54.
 55. Przeciwdziałanie agresji i przemocy : porozumienie w szkole / Elżbieta Nerwińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007, nr 1, s. 8-13.
 56. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 3, s. 9-15.
 57. Przemoc w polskiej szkole / Malgorzata Nowotka // Wychowawca 2009, nr 7/8, s. 42-43.
 58. Przemoc w szkole / Iwona Bożena Bukrejewska // Wychowawca 2012, nr 5, s. 20-23.
 59. Przemóc niemoc / Katarzyna Padło // Wychowawca 2015, nr 2, s. 18-19.
 60. Przyczyny agresji w środowisku szkolnym / Małgorzata Stępień-Kęsik // Wychowawca 2015, nr 2, s. 8-9.
 61. Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 3, s. 20-26, bibliogr..
 62. Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole-refleksje przed i pozajęciowe / Iwona Bukowska // Biblioteka w Szkole 2015, nr 6, s. 40-41.
 63. Różne oblicza agresji i przemocy / Danuta Bula // Wychowawca 2018, nr 5, s. 20-21.
 64. Różnorodność jest fajna : przeciwdziałanie dyskryminacji w polskiej szkole - dobre praktyki / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2015, nr 23, s. 12.
 65. Słowa mają moc / Sławomir Kostrzewa // Wychowawca 2018, nr 5, s. 16-17.
 66. Sprawcy przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły 2013, nr 4, s. 22-24.
 67. Trening Pewności Siebie / Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska // Psychologia w Szkole 2013, nr 1, s. 47-55.
 68. Trudne zachowania uczniów : dokuczanie i szykanowanie rówieśników / Karolina Oleksa // Życie Szkoły 2016, nr 5, s. 18-22.
 69. Ustawki w szkołach? / Jacek Nawrot // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 10, s. 51-52.
 70. Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów / Daniel Wiśniewski // Edukacja i Dialog 2008, nr 4, s. 20-22.
 71. W grupie, z grupą i dla grupy / Ewa Bąk // Psychologia w Szkole 2006, nr 1, s. 53-57.
 72. roli kozła, w masce błazna / Katarzyna Siemieniuch // Psychologia w Szkole 2014, nr 3, s. 4-12.
 73. W spektrum - bez przemocy / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny 2018, nr 9, s. 24-27.
 74. Warsztaty na złagodzenie agresji / Aleksandra Wodzińska // Psychologia w Szkole 2006, nr 2, s. 91-94.
 75. Wołanie o pomoc / Tadeusz Perzanowski // Wychowawca 2012, nr 5, s. 10-15.
 76. Wszystkiego, co najgorsze, nauczysz się w szkole / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole 2008, nr 2, s. 19-29, bibliogr..
 77. Wulgaryzmy przejawem agresji seksualnej uczniów / Marek Babik // Wychowawca 2018, nr 5, s. 12-15.
 78. Zapobieganie i ograniczanie przemocy rówieśniczej w szkole. Sprawiedliwość naprawcza jako element kreowania kultury współpracy i budowania kapitału społecznego / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 8, s. 35-43.
 79. Zjawisko mobbingu w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 3, s. 19-25.
 80. Złożony obraz bullyingu / Dorothy Espelage // Psychologia w Szkole 2015, nr 1, s. 82-85.
 81. Zrozumieć trudne dziecko / Anna Krawczyk // Psychologia w Szkole 2006, nr 4, s. 105-112.

Autor: Anna Kucharska