TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Rzeszów

Opis alternatywny

TIK w dydaktyce

26 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu. Tematem spotkania skierowanego do nauczycieli było „Zastosowania informatyki w dydaktyce