TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Rzeszów

Opis alternatywny

„My Zawodowcy” – nowe czasopismo w Czytelni

Jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 dotyczy kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami oraz rozwoju doradztwa zawodowego. W realizacji powyższego priorytetu pomocne może okazać

Rzeszów

Opis alternatywny

Zmarła Helena Bal

Łącząc się w żalu z Rodziną i Bliskimi informujemy, że 27 grudnia 2018 roku zmarła Pani Helena Bal...

Rzeszów

Opis alternatywny

Biblioteka jeszcze bliżej Ciebie, biblioteka dla każdego

Podczas zajęć uczestnikom przedstawiana jest oferta Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – biblioteki przyjaznej i łatwo dostępnej, biblioteki łączącej najlepsze elementy biblioteki tradycyjnej z pionierskimi rozwiązaniami z zakresu e-usług.