Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze)

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne
(bibliografia w wyborze)

Książki:

 1. Działalność pedagogiczna w poradnictwie wychowawczym / Alojzy Matuszczyk. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1989.
  Sygn. CzytR 211120
 2. Jakość pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej : mierzenie, budowanie systemu, zarządzanie / Anna Frydrychowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006.
  Sygn. CzytR 230623
 3. Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", cop. 2012.
  Sygn. WypRz 239053, BMWyp 61182, BStWy 35885, BŁWyp 36708
 4. Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej / red. Wojciech Książek ; oprac. Elżbieta Gałecka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001.
  Sygn. WypRz 225217, CzytR 225216, BSdzW 68/B, BStWy 1266 B, BKWyp 1382 B, BKWyp 1383 B,
 5. Młodzież między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek / red. nauk. Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.
  Sygn. CzytR 246794
 6. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej / Barbara Adamiak, Jolanta Boryszewska, Natalia Malenko. - Kraków : "Impuls", 2017.
  Sygn. CzytR 247712, BSdzW 47402, BMWyp 67620, BŁWyp 38018, BStWy 38420
 7. Pedagogika wobec kryzysów życiowych / red. Jerzy Stochmiałek. - Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998.
  Sygn. WypRz 221289, CzytR 221288
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu / [red. merytoryczny Katarzyna Leśniewska]. - Warszawa : Raabe, cop. 2011.
  Sygn. WypRz 239575, CzytR 239901, BMWyp 61442
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu : przewodnik praktyczny / Diana Rowicka-Łagowska, Monika Jaińska. - Warszawa : "Juka", 2011.
  Sygn. CzytR 241270, BMWyp 61441
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / Marzenna Czarnocka. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2016.
  Sygn. WypRz 245654
 11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole / [red. merytoryczny Katarzyna Leśniewska]. - Warszawa : Raabe, 2011.
  Sygn. WypRz 239576, CzytR 239902, BMWyp 61443
 12. Poradnia w szkole : z doświadczeń szkolnego ośrodka pomocy rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kozdrowicz ; Polska Liga Trzeźwość. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1993.
  Sygn. WypRz 216222, CzytR 216221, BKWyp 43327, BŁWyp 30219, BStWy 29109, BLżWy 29158, BMCzy 51697
 13. Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego / Olga Czerniawska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1977.
  Sygn. WypRz 160643, WypRz 160644, CzytR 160642, BMWyp 28833, BŁWyp 17993
 14. Poradnictwo kulturalno-wychowawcze : problemy i formy działania / Olga Czerniawska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973.
  Sygn. CzytR 134851, WypRz 134852, WypRz 134853
 15. Poradnictwo pedagogiczne / Henryk Smarzyński ; Polska Akademia Nauk. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
  Sygn. CzytR 17249 B, BSdzW 17480, BKWyp 16004, BKWyp 16000
 16. Poradnictwo pedagogiczne / Róża Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.
  Sygn. WypRz 202395, WypRz 202397, WypRz 202396, CzytR 202768, BKWyp 39069, BKWyp 39068, BLżWy 28093, BLżWy 28102, BStWy 26353, BMWyp 48185, BMWyp 48186, BŁWyp 27943, BSdzW 32624, BSdzW 32625, BSdzW 33310
 17. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Sygn. WypRz 244698, BŁWyp 34502, BLżWy 33081
 18. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Sygn. BMWyp 59087
 19. Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
  Sygn. CzytR 243618, BStWy 37316, BMWyp 67516, BMCzy 66489
 20. Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki / Alicja Kargulowa. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1980.
  Sygn. WypRz 177298, CzytR 178821, BMWyp 38507
 21. Praca poradni wychowawczo-zawodowej : model empiryczny i różnicowanie się funkcji / Alicja Kargulowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979.
  Sygn. WypRz 178113, WypRz 170828, CzytR 170827, BLżWy 22993, BLżWy 22504, BMWyp 34366, BMWyp 34367, BSdzW 25255, BSdzW 25256
 22. Psychologia praktyczna w systemie oświaty : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Ostrowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999.
  Sygn. CzytR 226135, BSdzW 37217, BŁWyp 33043, BMWyp 56698
 23. Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
  Sygn. BSdzW 46371, BKWyp 49895
 24. Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
  Sygn. CzytR 243439, BŁWyp 37338, BStWy 37176, BMWyp 66290, BSdzW 44996, BLżWy 34500, BKWyp 49395
 25. Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / [współaut. Hanna Gryniewicz i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.
  Sygn. WypRz 229016, WypRz 229017, CzytR 229015, BŁWyp 32794, BKWyp 45577, BSdzW 36805, BLżWy 30683, BStWy 31836, BMCzy 55622
 26. Zdrowie dzieci i młodzieży w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym / pod red. Andrzeja Jopkiewicza i Jana Schejbala ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998.
  Sygn. BLżWy 35084

 Artykuły:

 1. (Re)konstruowanie tożsamości poradnictwa pedagogicznego w narracjach doradców / Barbara Skałbania. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2012, nr 1, s. 113-123, bibliogr.. 
 2. Absurdy rzeczywistości szkolnej (o pomocy psychologiczno-pedagogicznej inaczej... ) / Agnieszka Skubis-Rafalska. // Nowa Szkoła 2012, nr 3, s. 26-31.
 3. Aspekty prawne zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach / Katarzyna Syroka-Marczewska.  // Serwis Informacyjny Uzależnienia 2018, nr 2, s. 1-4. 
 4. Być bliżej dziecka, czyli zmiany w podejściu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Katarzyna Leśniewska.  // Meritum 2011, nr 1, s. 81-84. 
 5. Byle nie zaszkodzić : co szkoły i poradnie sądzą o zmianach w poradnictwie? / Halina Drachal. // Głos Nauczycielski 2010, nr 6, s. 7. 
 6. Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda? / Jolanta Zozula.  // Szkoła Specjalna 2011, nr 5, s. 377-386, bibliogr.. 
 7. Diagnoza funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce / Sylwia Pakulniewicz-Błońska. // Pedagogika Pracy T. 52 (2008), s. 159-164, bibliogr.. 
 8. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na sukces edukacyjny / Teresa Wejner. // W: Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne : XVIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel ; Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. Kraków : Grupa Tomami, 2012 S. 330-338. 
  Sygn. CzytR 243344
 9. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w sprawach nieletnich a kierunki odziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych / Aleksandra Szymanowska.  // W: Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : wyzwania i perspektywy rozwoju / red. nauk. Grzegorz Kudlek. Warszawa : "Difin", 2016 S. 54-66. 
  Sygn. WypRz 245341, CzytR 245086, BMWyp 66879, BStWy 104 U, BŁWyp 37271
 10. Diagnoza to za mało : poradnia powinna być miejscem, w którym uzyskuje się pomoc / Anna Izabela Brzezińska ; rozm. przepr. Halina Drachal. // Głos Nauczycielski 2014, nr 14, s. 8-9.. 
 11. Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Bożena Tomaszek. // Psychologia w Szkole 2009, nr 2, s. 141-147. 
 12. Drogi i bezdroża poradnictwa psychologicznego / Marcin Jaroszewski. // Remedium 2014, nr 7-8 s. 12-13.
 13. Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz-Adamska.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 6, s. 6-10. 
 14. Działania poradni psychologiczno-pedagogicznej na rzecz zapobiegania zagrożeniom dzieci i młodzieży / Barbara Skałbania.  //W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 S. 105-114, bibliogr.. 
  Sygn. CzytR 233497, BMWyp 58134, BMWyp 58258, BKWyp 46667, BKWyp 46862, BŁWyp 33802, BLżWy 32003
 15. Działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej do podjęcia przed oddaniem arkusza organizacyjnego / Jacek Stec. // Doradca Dyrektora Szkoły 2011, kwiecień, s. 15-17. 
 16. Dzieci z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej w edukacji przedszkolnej / Maria Pecyna. // Monitor Dyrektora Przedszkola 2018, nr 5, s. 58-61. 
 17. Etiologia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży : rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznego / Beata Krzaczkowska.  // W: Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016 S. 49-69.
  Sygn. CzytR 245052
 18. Ewaluacja wdrażania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Jacek Stec. // Głos Pedagogiczny 2012, maj, s. 29-31. 
 19. Fakty i mity w pracy psychologa i pedagoga / Beata Igielska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 10, s. 51-55. \
 20. Formy pomocy psycholgiczno-pedagogicznej. // Doradca Dyrektora Szkoły 2012, wrzesień, s. 28-29. 
 21. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej dziecku w wieku przedszkolnym / Joanna Awdziewicz. //W: Moje dziecko w przedszkolu Gdańsk : "Harmonia", 2009 S. 215-226. 
 22. Integrowanie oddziaływań szkoły w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego / Marek Misztal. // Nowa Szkoła 2016, nr 5, s. 8-16. 
 23. Jak sprostać wskazaniom i zaleceniom poradni psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot.  // Głos Pedagogiczny 2018, nr 2, s. 4-8. 
 24. Katalog form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  // Głos Pedagogiczny 2018, nr 2, s. 42-44.
 25. Komu i do czego potrzebny jest w szkole psycholog? / Ewa Góralczyk. // Psychologia w Szkole 2011, nr 2, s. 18-29. 
 26. Kontrola zarządcza a pomoc psychologiczno-pedagogiczna / Marcin Popławski. // Dyrektor Szkoły 2018, nr 1, s. 18-21. 
 27. Kryzys ucznia - co powinien wiedzieć i zrobić pedagog? Znaczenie kompetencji z zakresu interwencji kryzysowej w pracy pedagogicznej / Hanna Stępniewska-Gębik, Roma Kwiecińska. // Ruch Pedagogiczny 2012, nr 2, s. 103-116, bibliogr.. 
 28. Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców jako element budowania przestrzeni życia dziecka / Dagmara Kiercel. //W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa Białystok : "Trans Humana", 2009 S. 383-389. 
  Sygn. CzytR 234992, BMWyp 59272, BSdzW 39101
 29. Młodzież między ochrona a ryzykiem : od teorii i badań do interwencji psychologiczno-pedagogicznych : wprowadzenie / Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Blaszczyk. // W: Młodzież między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza S. 7-15. 
  Sygn. CzytR 246794
 30. Moje dziecko nie potrzebuje psychologa : jak zachęcić rodziców ucznia do skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Magdalena Żyła. // Głos Pedagogiczny 2011, październik, s. 31-33. 
 31. Na pomoc uczniom...! / Emilia Wojdyła. // Meritum 2014, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 18-20. 
 32. Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją i udzialaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot. // Monitor Dyrektora Szkoły 2018 nr 12 s. 9-12. 
 33. Nauczycielu, zrób to sam! : uwagi o projektowanych zmianach w systemie wsparcia psycho-pedagogicznego / Włodzisław Kuzitowicz. // Gazeta Szkolna 2010, nr 13/14, s. 1, 4. 
 34. Niebezpieczeństwo manipulacji w poradnictwie zapośredniczonym / Agata Lubieniecka. //W: Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009 S. 39-48. 
 35. Nowa oferta - dobre efekty : o współpracy Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego z nauczycielami przedszkoli / Wanda Papugowa. // Bliżej Przedszkola 2011, nr 5, s. 50-51. 
 36. Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czy będzie lepiej? / Maria Bernad.  // Dyrektor Szkoły 2011, nr 10, s. 17-19. 
 37. Nowe regulacje prawne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot.  // Monitor Dyrektora Przedszkola 2017, nr 10, s. 20-26. 
 38. Nowe zadania pedagoga, logopedy i psychologa / Elżbieta Korczewska. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, kwiecień, s. 18-19. 
 39. Nowe zasady działania poradni psychologiczno-pedagogicznych / Piotr Gąsiorek.  // Dyrektor Szkoły 2013, nr 4, s. 48-52. 
 40. Nowe zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, styczeń, s. 4-9. 
 41. Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Beata Krajewska  // Nowa Szkoła 2011, nr 4, s. 14-21. .
 42. Nowe zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2013, nr 9, s. 57-60. 
 43. Nowe zasady udzielania pomocy uczniom / Katarzyna Leśniewska.  // Dyrektor Szkoły 2013, nr 8, s. 26-31. 
 44. Nowy uczeń nowe potrzeby / Małgorzata Łoskot. // Doradca Dyrektora Szkoły 2012, wrzesień, s. 20-23. 
 45. O konieczności zmiany myślenia o pracy w przedszkolu / Wiesława Mądrowska ; rozm. przepr. Agata Kapela. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, październik, s. 10-17. 
 46. O pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Katarzyna Hall.  // Głos Nauczycielski 2011, nr 14, s. 4. 
 47. O współpracy przedszkoli z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi / Piotr Wiliński ; rozm. przepr. Agata Kapela.  // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, listopad, s. 10-15. 
 48. Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniowi / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2012, luty, s. 4-7.
 49. Ocena sytuacji wychowawczej oraz pierwszych działań z zakresu nowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Wioletta Kędziora.  // Doradca Dyrektora Szkoły 2011, maj, s. 16-19. 
 50. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej a działalność przedszkoli niepublicznych / Wiesława Mądrowska.  // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, marzec, s. 56-59. 
 51. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosława Pleskot. // Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 3, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1-8. 
 52. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej / Marek Misztal.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016, nr 6, s. 11-17. 
 53. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Violetta Pulwarska.  // Meritum 2012, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 9-10. 
 54. Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych / Emilia Wojdyła.  // Dysleksja 2011, nr 1, s. 7-15. 
 55. Pedagog szkolny w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Wiesława Walc. // Kwartalnik Edukacyjny 2012, nr 3, s. 25-37. 
 56. Perspektywy zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Agata Sierota.  // Remedium 2019, nr 2, s. 8-9. 
 57. Planowane zmiany w poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Piotr Gąsiorek. // Dyrektor Szkoły
  2013, nr 2, s. 43-45. 
 58. Podmiot dydaktyki specjalnej - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Magdalena Loska.  // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. - Wyd. 1 dodr. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012 S. 91-112.
  Sygn. WypRz 240687 , CzytR 240449, BMWyp 61696
 59. Podstawy pomocy psychologicznej / Helena Sęk, Anna Izabela Brzezińska. //W: Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011 S. 735-784. 
  Sygn. CzytR 240101, BKWyp 48297, BLżWy 33498
 60. Podsumowanie działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wioletta Bartoszewska  // Doradca Dyrektora Przedszkola 2013, styczeń, s. 46-48. 
 61. Pomoc dziecku i jego rodzinie / Patrycja Kozera-Mikuła. // Wychowawca 2014, nr 1, s. 8-13. 
 62. Pomoc pedagogiczna dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych - oferta szkoły / Iwona Konieczna. //W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012 S. 299-307, bibliogr.
 63. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza. // Nauczanie Początkowe 2009/2010, nr 3, s. 86-90.
 64. Pomoc psychologiczna - rodzaje i warunki pomagania / Jadwiga Fudała.  // Świat Problemów 2012, nr 1, s. 10-15. 
 65. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole masowej / Mirosława Suchocka.  // Dyrektor Szkoły 2012, nr 2, s. 39-43. 
 66. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna / Karolina Skarbek.  // W: Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017 S. 195-220. 
  Sygn. WypRz 246422, CzytR 246790, BŁWyp 37726, BMWyp 67301, BŁWyp 38069, BStWy 38460, BSdzW 46808
 67. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a regulacje dotyczące kształcenia specjalnego / Teresa Serafin. // Dyrektor Szkoły 2011, nr 10, s. 48-51. 
 68. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego / Ewa Skwarka.  // Życie Szkoły nr 10, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 1-2. 
 69. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci o zaburzonym przebiegu rozwoju / Piotr Wiliński. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2012, nr 1, s. 58-60. 
 70. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów szkoły podstawowej / Justyna Bujak. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 10, s. 20-28. 
 71. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na skróty - informacja dla rodziców i nauczycieli / oprac. Wiesława Mądrowska.  // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, kwiecień, s. 38-39. 
 72. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po zmianach : w pytaniach i odpowiedziach / Dariusz Skrzyński. // Bliżej Przedszkola 2018, nr 1, s. 10-16. 
 73. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinie i dziecku przewlekle choremu / Andrzej Gretkowski.  //W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008 S. 211-231, bibliogr.. 
  Sygn. WypRz 233777, CzytR 235439
 74. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankom przedszkoli i placówek oraz uczniom szkół w świetle nowych uregulowań prawnych (wybrane aspekty) / Helena Marzec. // Nauczyciel i Szkoła 2012, nr 1, s. 43-54, bibliogr.. 
 75. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kreowaniu przestrzeni edukacyjnej wspierającej rozwój dziecka / Monika Zińczuk. //W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa Białystok : "Trans Humana", 2009 S. 369-382. 
  Sygn. CzytR 234992, BMWyp 59272, BSdzW 39101
 76. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w nowym roku szkolnym / Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2012, czerwiec, s. 43-45. 
 77. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pigułce / Aleksandra Kubala-Kulpińska. // Wychowanie w Przedszkolu 2014, nr 8, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 1-5
 78. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu / [red. merytoryczny Katarzyna Leśniewska]. Warszawa : Raabe, 2011.
  Sygn. WypRz 239575, CzytR 239901, BMWyp 61442
 79. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce / Emilia Wojdyła. // Meritum 2013, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 10-11. 
 80. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole po nowemu / Jan Lewandowski. // Głos Pedagogiczny 2011, marzec, s. 46-51. 
 81. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej / Ewa Gałązka.  // Wychowawca 2014, nr 1, s. 28. 
 82. Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym / Witold Pawliczuk.  // W: Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015 S. 82-108. 
 83. Poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych / Grażyna Fabiszewska.  // W: Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015 S. 258-290. 
  Sygn. CzytR 243618, BStWy 37316, BMWyp 67516,
 84. Poradnicze praktyki jako performatywny projekt Kto? Kiedy? W jakim celu? / Elżbieta Siarkiewicz. // W: Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T 2, Koncepcje - Praktyki / red. Wioleta Danilewicz, Jerzy Nikitorowicz, Mirosław Sobecki. Kraków : "Impuls", 2018 S. 357-371. 
  Sygn. CzytR 246963
 85. Poradnie do szkół : reforma poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego / Magdalena Kaszulanis. // Głos Nauczycielski 2009, nr 18, s. 6. 
 86. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne pomagają nauczycielom / Aleksandra Kubala-Kulpińska. // Doradca Dyrektora Szkoły 2013, nr 5, s. 50-52. 
 87. Porady i konsultacje jako jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot.  // Głos Pedagogiczny 2013, styczeń, s. 4-7. 
 88. Porozumienie między poradnią psychologiczno-pedagogiczną a szkołą jako czynnik sprzyjający optmalizacji bio-psycho-społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży / Patrycja Curyło-Sikora, Anna Kaczmarska. // W: Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / red. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. Kraków : "Impuls", 2014 S. 129-140. 
  Sygn. CzytR 241858
 89. Praktyczna organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosław Wołojewicz. // Dyrektor Szkoły 2011, nr 8, s. 19-24. 
 90. Praktyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym, borykającym się z trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi i wychowawczymi oraz ich rodzinom / Karolina Skarbek. // W: Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : "Difin", 2017 S. 173-196. 
  Sygn. WypRz 246778, CzytR 246777, BStWy 38453, BStWy 38148, BMWyp 67382, BSdzW 47142, BŁWyp 37815, BLżWy 35309
 91. Problemy poradni dla dzieci / Bogdan Bugdalski. // Remedium 2018, nr 10, s. 20-24. 
 92. Procedura wystawiania opinii i orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2012, styczeń, s. 42-45. 
 93. Profilaktyczno-terapeutyczna pomoc dzieciom i rodzicom w sytuacjach kryzysowych / Czesław Cekiera.  //W: Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej Warszawa ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011 S. 145-157, bibliogr.. 
  Sygn. CzytR 239100
 94. Profile rozwoju intelektualnego dzieci z trudnościami w uczeniu się - z doświadczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych / Joanna Mazurkiewicz-Gronowska, Ewa Turczyn-Iskrzak. // W: Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras. Warszawa : "Difin", 2012 S. 191-131. 
  Sygn. WypRz 240009, CzytR 245427, BMWyp 61519, BSdzW 42228, BLżWy 34000, BŁWyp 36414
 95. Projektowane zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2013, luty, s. 42-44. 
 96. Psycholog w środowisku szkolnym / Anna Kaźmierczyk-Słomka. // Remedium 2013, nr 3, s. 12-13. 
 97. Psychologia udzielania porad / Ewa Nowak. // Głos Pedagogiczny 2013, nr 11, s. 16-18.
 98. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nowej rzeczywistości oświatowej / Jan Lewandowski.  // Monitor Dyrektora Szkoły 2017, nr 2. s. 3-10. 
 99. Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce / Aldona Rożnowska ; rozm. przepr. Joanna Łakomiec, Marta Górcewicz. // Doradca Dyrektora Szkoły 2011, czerwiec, s. 10-15. 
 100. Rodzice a szkoła - założenia współdziałania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Bożena Świderska. // Meritum 2011, nr 1, s. 89-90. 
 101. Rola pedagoga i psychologa szkolnego w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot. // Doradca Dyrektora Szkoły 2011, listopad, s. 18-20. 
 102. Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozwiązywaniu kryzysów wieku dziecięco-młodzieżowego / Barbara Szmyd. //W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008 S. 115-124, bibliogr.. 
  Sygn. WypRz 233777, CzytR 235439
 103. Rola poradnictwa specjalistycznego we wsparciu rodziny w funkcji wychowawczej / Joanna Rajewska de Mezer. // W: Młodzież między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza S. 185-200. 
  Sygn. CzytR 246794
 104. Skąd wziąć na to czas? : pomoc psychologiczno-pedagogiczna "po nowemu" / Piotr Skura.  // Głos Nauczycielski 2011, nr 15, s. 6. 
 105. Słówko o współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2010, wrzesień, s. 47-49. 
 106. Socjoterapia jako forma pomocy psychopedagogicznej / Barbara Jankowiak, Emilia Soroko. // W: Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013 S. 33-58. 
  Sygn. CzytR 241066
 107. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej : współpraca poradni ze szkołą / Dorota Macander.  // Głos Pedagogiczny 2011, styczeń, s. 52-55. 
 108. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach / Małgorzata Łoskot. : // Głos Pedagogiczny 2013, nr 9, s. 51-52. 
 109. Szkolna pomoc psychologiczno-pedagogiczna alternatywą wobec poradnictwa zinstytucjonalizowanego / Jadwiga Jastrząb. // Dysleksja 2011, nr 1, s. 30-34, bibliogr.. 
 110. Szkoła a świadomość wychowawcza rodziców / Sabina Kurzawa. //W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 Kraków : "Impuls", 2006 S. 165-171, bibliogr.. 
  WypRz 230093, CzytR 230092, BŁWyp 32943, BMCzy 56356
 111. Szkoła i psychologia, czyli związek z rozsądku / Piotr Żak. // Psychologia w Szkole 2014, nr 5, s. 4-13. 
 112. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej / Małgorzata Łoskot. // Monitor Dyrektora Szkoły 2015, nr 3, s. 40-43. 
 113. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej w świetle prawa / Katarzyna Stencel.  // Gazeta Szkolna 2009, nr 15/16, s. 14-15. 
 114. Ustabilizowało się : raport o poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Halina Drachal. // Głos Nauczycielski 2010, rn 2, s. 7. 
 115. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej / Adrianna Kleszczyńska. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.1 / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013 S. 105-118. 
  Sygn. CzytR 241143
 116. Włączanie wyzwaniem dla szkoły / Katarzyna Leśniewska.  // Dyrektor Szkoły 2014, nr 4, s. 70-73.
 117. Wnioskowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej o pogłębioną diagnozę rozwoju dziecka / Wiesława Mądrowska. // Monitor Dyrektora Przedszkola 2019, nr 3, s. 45-47. 
 118. Wsparcie nauczycieli w nabywaniu kompetencji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2013, nr 3, s. 42-44. 
 119. Wsparcie nauczycieli w nabywaniu kompetencji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wiesława Mądrowska.  // Doradca Dyrektora Szkoły 2013, nr 4, s. 14-16. 
 120. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym / Anna Grzebinoga, Nina Szalas. // W: Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Bożena Grochmal-Bach, Małgorzata Alberska, Anna Grzebinoga. Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2013 S. 321-341. 
  Sygn. CzytR 241071, BSdzW 44331
 121. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w pracy wychowawczej z młodzieżą / Katarzyna Segiet. // W: Młodzież między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza S. 103-119. 
  Sygn. CzytR 246794
 122. Wspomaganie a rozwój : subiektywnie o edukacji / Jarosław Kordziński.  // Dyrektor Szkoły 2016, nr 3, s. 72.
 123. Współpraca pedagoga z nauczycielami w ramach zespołu / Piotr Wiliński.  // Głos Pedagogiczny 2011, wrzesień, s. 46-50. 
 124. Współpraca pogotowi rodzinnych z poradniami / Jan Basiaga. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 8, s. 48-54. 
 125. Współpraca przedszkola z poradnią psychologiczno-pedagogiczną / Kinga Rusin.  // Doradca Dyrektora Przedszkola 2014, nr 5, s. 58-60
 126. Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną / Urszula Moszczyńska.  // Głos Pedagogiczny 2010, czerwiec, s. 56-58. 
 127. Współpraca szkoły z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Stec. // Doradca Dyrektora Szkoły 2012, marzec, s. 41-43. 
 128. Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Aneta Paszkiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 9, s. 18-22. 
 129. Wybrane formy pomocy dziecku i rodzinie / Sylwia Polcyn-Matuszewska.  // Remedium 2015, nr 12, s. 26-27. 
 130. Wybrane obszary pomocy psychologicznej dla młodzieży w obszarze seksualności / Katarzyna Waszyńska. // W: Młodzież między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza S. 371-383. 
  Sygn. CzytR 246794
 131. Wykaz pomocy do realizacji wybranych zajęć edukacyjnych, zadań opiekuńczo-wychowawczych, udzialania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. // Doradca Dyrektora Szkoły 2011, wrzesień, s. 56-58. 
 132. Zasady organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2011, marzec, s. 52-56. 
 133. Zasady pomocy psychologicznej osobie doświadczającej przemocy w początkowym kontakcie ze specjalistą / Ewa Foks. // Świat Problemów 2017, nr 6, s. 18-20. 
 134. Zasady powoływania zespołu w ramach reformy pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Zenon Decyk. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, marzec, s. 18-22. 
 135. Zespole, działaj z sensem : w jaki sposób zorganizować pracę szkolnego zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych? / Aleksandra Denst-Sadura. // Głos Nauczycielski 2011, nr 45, s. 16. 
 136. Zestawienie form udzielanej pomocy.  // Doradca Dyrektora Szkoły 2012, styczeń, s. 38. 
 137. Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot.  // Głos Pedagogiczny 2017, nr 11, s. 14-16. 
 138. Zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu / Ewa Skwarka. // Wychowanie w Przedszkolu 2010, nr 10, dod Poradnik Dyrektora, s. 4-6. 
 139. Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Jarosław Kordziński. // Dyrektor Szkoły 2013, nr 8, s. 22-24
 140. Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Monika Sewastianowicz.  // Dyrektor Szkoły 2017, nr 9, s. 18-21. 

Po zalogowaniu do katalogu INTEGRO czytelnik może zamówić  artykuły w postaci skanów lub kserokopii.
Jak zamówić skan?
Jak zamówić kserokopię?

Rzeszów, 01.07.2019 r.
opracowała Dorota Lichota

Autor: Dorota Lichota