TIK w dydaktyce

Rzeszów

26 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu. Tematem spotkania skierowanego do nauczycieli było „Zastosowania informatyki w dydaktyce – informatyka w naukach ścisłych”.

Pani Barbara Pietraszek – Wicedyrektor ds. projektów Podkarpackiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie – otworzyła konferencję i przywitała gości, wśród których była Pani Katarzyna Kuczmenda – Zastępca Dyrektora w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Pan Marek Kondziołka – Kierownik Oddziału Wspomagania i Innowacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wykładom poświęconym algorytmice, programowaniu, zastosowaniom TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz ogólnemu rozwojowi kompetencji cyfrowych towarzyszyły pokazy robotyki i druku 3D.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przygotowała zestawienie bibliograficzne oraz zaprezentowała tematyczną wystawę zbiorów.

Materiały pokonferencyjne:

Autor: Beata Bałchan, zdjęcia: Monika Filip