Relacja z Konferencji „Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Rzeszów

6 października 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się II wojewódzka konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy z bibliotek szkolnych pt. „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Organizatorami konferencji, tak jak w ubiegłym roku, były Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu.

Honorowy Patronat objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Patronat medialny sprawowało Polskie Radio Rzeszów.

W konferencji wzięło udział 230 nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich typów szkół z całego województwa podkarpackiego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Pani Krystyna Lech, Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu oraz Pani Katarzyna Kwiatanowska z Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W imieniu organizatorów, konferencję otworzyła pani Halina Ukarma, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

W pierwszej części konferencji wystąpiła pani profesor Alicja Ungeheuer-Gołąb z wykładem: „Rozwój kontaktów dziecka z literaturą" oraz pani dr Małgorzata Makowska: „Dlaczego bohater książki żyje w naszej głowie?”

Po przerwie zaprezentowano: „Działania na rzecz popularyzacji czytelnictwa w SP nr 1 w Przemyślu”. Prezentację pani Moniki Lach ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu – ze względu na nieobecność autorki - przedstawiła pani Marzena Fiołek z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

Kolejną prezentację, zatytułowaną: „Czytać … nie czytać? O roli nauczyciela w rozwijaniu zamiłowań czytelniczych u uczniów – przedstawiła pani Małgorzata Boraczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu. Autorka omówiła przykłady działań edukacyjnych i współpracy ze środowiskiem.

Następnie pani Jadwiga Żak z Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie omówiła inne formy zainteresowania młodzieży książką. Uczniowie z Teatru Impresja stworzonego przez panią Jadwigę zaprezentowali krótką scenkę pt.: „W przychodni”.

„Popularyzacja czytania wśród młodzieży – od diagnozy do praktyki” – to tytuł kolejnej prezentacji, której autorką była pani Renata Konefał z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Dębie.

Na zakończenie wystąpiła pani Alicja Kozłowicz z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku z prezentacją: ”Działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży”.

Konferencję podsumowała Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, pani Małgorzata Szybiak.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem ze strony jej uczestników – nauczycieli bibliotekarzy ze wszystkich typów szkół, którzy mają nadzieję na jej  kontynuacje w następnych latach.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Autor: PBW, zdjęcia: Paweł Guzek