Konkurs “Żywy antyk”

Rzeszów

W związku z kontynuacją działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu  i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcia powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego w ramach priorytetów Polityki Oświatowej Państwa na rok 2023/2024 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przy PZPW  w Rzeszowie zaprasza młodzież szkół z województwa podkarpackiego do udziału w konkursie „Żywy antyk” .

Celem konkursu jest odkrywanie i rozwijanie zdolności twórczych uczniów oraz zapoznanie ich z największymi dziełami kultury antycznej oraz sztuki światowej wzorowanymi na kulturze antyku grecko-rzymskiego. 
Dla uczniów i nauczycieli szukających inspiracji zapraszamy do zamówienia skanów artykułów z naszych zbiorów, które traktują na temat potencjału projektu edukacyjnego "Żywe obrazy".


1. Żywe obrazy : pomysł na projekt edukacyjny / Agnieszka Błachut.// Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 10, s. 18-20
2. Żywe obrazy - sztuka łączy młodzież i seniorów / Monika Kiczorowska. - 2023.// Biblioteka w Szkole. - 2023, nr 1, s. 21-23

 

Autor: Małgorzata Mika-Zarębska