BIBLIOTEKA PARTNEREM KONFERENCJI "Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości"

Rzeszów

Podkarpackie Kuratorium Oświaty zorganizowało wojewódzką konferencję SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY – ZADANIA I MOŻLIWOŚCI.
Nasza Biblioteka była partnerem wydarzenia.
 
W dniu 27 listopada br. w siedzibie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się Wojewódzka Konferencja „Szkolny doradca zawodowy – zadania i możliwości”. Celem konferencji było zwiększenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego, wskazanie instytucji wpierających doradców zawodowych, promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych we współpracy z pracodawcami, przykłady dobrych praktyk w działaniach podejmowanych przez doradców zawodowych.
Najważniejszym punktem konferencji było podpisanie umowy pomiędzy Podkarpackim Kuratorium Oświaty a Mielecką Agencją Rozwoju Regionalnego w zakresie doradztwa zawodowego. Utworzony program „Mój profil” zawiera rosnącą bazę firm dla szkół. W ramach tego programu uczniowie będą mogli mieć praktyki zawodowe w konkretnych firmach, a dla pracodawców to szansa na wykwalifikowaną kadrę.
 
W konferencji uczestniczyli: Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki,  Pan Krzysztof Ślęzak z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Pani Beata Michałuszko Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

W pierwszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny „Wspomaganie doradców zawodowych przez specjalistów zewnętrznych” + „Realizacja doradztwa zawodowego we współpracy z pracodawcami”, w którym uczestniczyli przedstawiciele trzech dziedzin: specjaliści zewnętrzni, pedagodzy i doradcy zawodowi oraz pracodawcy.
Moderatorem była Pani Agata Ozga-Myc – dziennikarka i nauczycielka.
Specjalistów zewnętrznych reprezentowali: Pan Jerzy Cypryś – Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie, Pani Stanisława Mazecka-Michnowicz i Pani Elżbieta Gruca-Bielenda – specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego z PPP Nr 1 w Rzeszowie oraz Pani Barbara Rusinek – nauczyciel konsultant z zakresu kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Przedstawicielami praktyków byli: Pan Tomasz Marmaj i Pani Marta Kruczek-Grochala – nauczyciele w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, Pani Marta Ślączka – nauczyciel doradca zawodowy w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie, Pani Dorota Daź-Dolecka – nauczyciel oraz Pani Elżbieta Dumańska – pedagog/doradca zawodowy w Szkole Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie.
Wśród pracodawców znaleźli się: Pan Krzysztof Ślęzak - przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec, Pani Agata Gala-Kalemba - BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o., Pan Tomasz Pietrych, Inter World Logistics sp. z o.o. oraz Pan Marek Szela – właściciel Drukarni EuroPrint.
W drugiej części swoje wystąpienia mieli: Pani Beata Grzelak – koordynatorka ds. doradztwa zawodowego Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie, Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Michał Nowakowski, Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Pani Małgorzata Święch – Kierownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Pan Arkadiusz Nepelski – doradca zawodowy i trener.

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy:
  • ulotkę informująca o projekcie Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne
  • wystawę literatury związanej z tematem konferencji oraz nowości  w zbiorach PBW w Rzeszowie,
  • krótki spis literatury na temat doradztwa zawodowego  - dostępnej w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie,
  • pełny wykaz literatury polecamy Państwu w formie zestawienia bibliograficznego on-line dostępnego w "Zestawieniach bibliograficznych"(link).

Autor: Beata Bałchan, Zdjęcia: Monika Filip