Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Sędziszów Młp

Kamishibai – narządzie edukacyjne w pracy nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego, katalog INTEGRO i e-usługi w Podkarpackich Bibliotekach Pedagogicznych to tematy spotkania szkoleniowo-warsztatowego, jakie odbyło się 11.12.2019 r. w sędziszowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Wszechstronny rozwój każdego dziecka​ to główne zadania pedagogiki wczesnoszkolnej, a nauczyciel pełni w nich role opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne i kompensacyjno-usprawniające. Praca nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego wymaga wielu kompetencji usprawniających pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Kamishibai - to jedno z narzędzi, które nauczyciel może kreatywnie użyć. Ten teatr ilustracji daje duże możliwości wyboru konwencji samego czytania. Czytający może być recytatorem, opowiadaczem lub nawet aktorem i to może zostać wykorzystane w procesie dydaktycznym.

Biblioteka pedagogiczna dysponuje bogatą bazą materiałów, które mogą wspierać wprowadzanie innowacyjnych metod w pracy z najmłodszymi. Uczestniczące w spotkaniu nauczycielki wychowania wczesnoszkolnego to w większości czytelniczki naszej biblioteki, pozostałe - zapisały się i skorzystały z wielu proponowanych przez nas książek,  jak również  przygotowanych pakietów dydaktycznych. Korzystanie z propozycji biblioteki może usprawnić przedstawiony gościom projekt e-usług Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.

Autor: Krystyna Kozdroń, autor zdjęć: Katarzyna Jaworek