Rozwijanie myślenia twórczego i kreatywności priorytetem oświatowym roku szkolnego 2019/2020

Sędziszów Młp

W dniu 27 listopada 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filii w Sędziszowie Młp. odbyły się warsztaty adresowane do nauczycieli, pedagogów, logopedów i terapeutów nt. rozwijania myślenia twórczego i kreatywności u dzieci i młodzieży.

Spotkanie prowadziły panie pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach. W pierwszej części przedstawiły teoretyczne podejście do tematu, a w drugiej zapoznały uczestników z propozycjami ćwiczeń motywujących zarówno uczniów, jak i samych nauczycieli, do myślenia twórczego. Uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w zabawach rozwijających kreatywność i koncentrację. Prowadzące zwróciły uwagę na to, że kreatywność i twórcze myślenie są jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku, a odkrywczy nauczyciel to animator działań twórczych, kreator innowacyjnego myślenia i rozwoju intelektualnego ucznia. Takie umiejętności powinny być stale rozwijane w szkole, ponieważ wiążą się z rozwojem emocjonalnym, pokonywaniem barier oraz eksponowaniem własnych zdolności. Przeprowadzony trening twórczości i kreatywności z pewnością zainspiruje nauczycieli uczestniczących w warsztatach do tworzenia nowych pomysłów i odkrywania nowatorskich rozwiązań w szkołach, w których pracują.

Nauczyciele bibliotekarze przygotowali zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu oraz  ekspozycję zbiorów dostępnych PBW. Zapoznali również uczestników z nowym portalem i katalogiem Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych oraz nowymi e-usługami.

Autor: Małgorzata Malik