„Rola nauczyciela klas 0-3 w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych ucznia”

Sędziszów Młp

„Rola nauczyciela klas 0-3 w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych ucznia” – to temat formy dydaktyczno-warsztatowej, jaka odbyła się 26.02. 2020 r. w sędziszowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Wady wymowy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym stają się coraz częstszym i poważniejszym problemem współczesnej szkoły. Zasadnicze znaczenie dla usuwania zaburzeń mowy oraz związanych z tym trudności w uczeniu się ma odpowiednio wczesna ingerencja logopedyczna. Każdy nauczyciel znający podstawy wiedzy logopedycznej może tak zorganizować swoją pracę pedagogiczną, aby znaleźć w niej miejsce i czas na ćwiczenia logopedyczne, służące wzmocnieniu oddziaływania na dziecko. Głównym celem założenia jest wspomaganie dzieci z wadami wymowy przez nauczyciela podczas codziennych zajęć edukacyjnych, tworząc warunki do pomocy dzieciom z wadami wymowy, a także utrwalając poprawną artykulację u pozostałych dzieci.

Wspierając dzieci z wadami wymowy podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel pomaga wszystkim dzieciom. Tym z prawidłowym rozwojem mowy - utrwala prawidłową wymowę, przy opóźnionym rozwoju - zapobiega wadom wymowy, a w przypadku wad - wspomaga ucznia ćwicząc z nim przy korekcie tych zaburzeń.

Biblioteka gościła liczne grono nauczycieli zainteresowanych tematem, a ekspertem była Pani Magdalena Zięba – logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach. Profesjonalnie i ciekawie przedstawiona teoria poparta ćwiczeniami; nadała formie interesujący i praktyczny format.

Zainteresowaniem cieszyły się: przygotowana bibliografia, ekspozycja literatury, a także przypomnienie o możliwościach i walorach e-usług świadczonych przez Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne.

Autor: Krystyna Kozdroń, autor zdjęć: Katarzyna Jaworek