Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole

Sędziszów Młp

Wielokrotnie spotykamy się​ ze zjawiskiem przemocy w domu, szkole i na ulicy. Jest to proces narastający; zaczyna się od drobnej dokuczliwości (kpiny, poniżania, wyśmiewania), a pobłażanie mu może prowadzić do narastania zachowań agresywnych (bicia, okradania). Każdej przemocy można i należy zapobiegać. Jak jednak robić to skutecznie? Co powinni zrobić dorośli? W jaki sposób szkoła może poradzić sobie z tym problemem? Czy jest nadzieja na powodzenie? Próbą odpowiedzi na powyższe pytania było zorganizowane 13 marca 2019 r.  przez PBW Rzeszów – Filię w Sędziszowie Młp. spotkanie pt. „Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole”.

Odbiorcami byli nauczyciele  szkół i placówek oświatowo-wychowawczych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
Problematykę związaną z tym zagadnieniem przybliżyli:

  • psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach – Anna Głodek
  • z-ca Komendanta Policji w Sędziszowie Młp. - nadkom. Józef Woźny
  • podkom. Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach – Anna Malinowska


Spotkanie umożliwiło wymianę wiedzy, doświadczeń oraz podniesienie kompetencji związanych z edukacją antydyskryminacyjną i przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. Uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z literatury tematu dostępnej w bibliotece.

Końcowym elementem spotkania było przedstawienie nowych e-usług Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.

Autor: Anna Kucharska, Małgorzata Malik, autor zdjęć: Katarzyna Jaworek