​Propozycja biblioteki pedagogicznej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Sędziszów Młp

- Propozycja biblioteki pedagogicznej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019;
- E-usługi Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych 
to tematy spotkania szkoleniowo-warsztatowego, jakie odbyło się 20.03.2019 r. w sędziszowskie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Wszechstronny rozwój każdego dziecka​ to główne zadania pedagogiki przedszkolnej, a nauczyciel pełni w nich role opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne, diagnostyczno-prognostyczne i kompensacyjno-usprawniające. Praca nauczyciela wychowania przedszkolnego wymaga wielu kompetencji mających pomagać w organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Biblioteka pedagogiczna dysponuje bogatą bazą materiałów, które mogą wspierać rozwój tych kompetencji oraz wprowadzać innowacyjne metody do zastosowania w pracy z najmłodszymi. Uczestniczące w spotkaniu nauczycielki wychowania przedszkolnego to w większości czytelniczki naszej biblioteki, pozostałe - zapisały się i skorzystały z wielu proponowanych przez nas książek,  jak również  przygotowanych pakietów dydaktycznych. Korzystanie z propozycji biblioteki może usprawnić przedstawiony gościom nowy projekt E-usług Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych. Według wspólnych ustaleń, nie było to nasze ostatnie spotkanie w tym gronie, gdyż biblioteka pedagogiczna może zapewnić dostęp do aktualnej informacji oświatowej i bazy zasobów związanych ze wspomaganiem (materiałów dydaktycznych, metodycznych, oświatowych, tematycznych zestawień bibliograficznych i innych) dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych.​

Autor: Krystyna Kozdroń