Konferencja zorganizowana przez PBW Rzeszów i sędziszowską filię 27.11.2018 r.

Sędziszów Młp

„Młody czytelnik zmienia się z każdą usłyszaną lub przeczytaną historią. Spotkanie
z książką prowadzi go do autopoznania, które z kolei stanowi nieodzowny czynnik rozwoju osobistego i społecznego.”
dr Wanda Matras-Mastalerz

 

„Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" - to tytuł konferencji, która odbyła się 27.11.2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filii w Sędziszowie Młp. Udział w niej wzięło 68 nauczycieli i pedagogów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz nauczyciele bibliotekarze PBW w Rzeszowie i jej filii. Podczas spotkania Pani dr Wanda Matras-Mastalerz (prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, pracownik Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) zaprezentowała „literacką superwitaminę” i „książki pierwszej pomocy”, których pomysł, jak mówiła, zrodził się z potrzeb dzieci i pytań rodziców. Literacka superwitamina, jak podkreśliła prelegentka, wspiera emocjonalnie dzieci i młodzież, wyposażając ich w kompetencje radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz motywuje do podejmowania inicjatywy i rozwijania pasji. Zaznaczyła też, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, który myśli. Przekonywała, że warto więc poszukiwać, aby w rezultacie odnaleźć lektury, dzięki którym rozsmakujemy się w czytaniu… Czytane dziecku teksty możemy stosować profilaktycznie lub jako „kurację”, gdy pojawił się już konkretny problem.
Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie Pana Seweryna Kolano kierownika BOISB PBW w Rzeszowie, który przedstawił uczestnikom nowy e-wymiar bibliotek pedagogicznych. Na zakończenie Pani Anna Zienkiewicz przedstawiła prezentację na temat nowoczesnego zarządzania bibliotekami pedagogicznymi.

Autor: Anna Kucharska, Autor zdjęć: A.Kucharska i M.Malik