IV spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia

Sędziszów Młp

29.05.2019 r w sędziszowskiej Filii–PBW w Rzeszowie odbyło się czwarte w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy, poświęcone następującym tematom:

  • Biblioterapia – warsztaty edukacyjne
  • Internet jako źródło wiedzy – jak zgodnie z prawem korzystać z materiałów zamieszczonych w sieci
  • Sieć dla promocji e-usług Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych ​

Podczas warsztatów nauczyciele-bibliotekarze dowiedzieli się, jak za pomocą książki można kreować własną rzeczywistości i pomagać w kształtowaniu postaw życiowych dzieci i młodzieży. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości czy rozwiązywać różnorodne problemy. Dowiedzieli się również jak zgodnie z prawem udostępniać i korzystać z materiałów zamieszczanych w sieci. Zapoznali się z bogatą literaturą tematu dostępną w zbiorach Filii w Sędziszowie Młp. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w warsztatach dzieląc się swoimi uwagami i doświadczeniami. Z dużym zainteresowaniem przeglądali przygotowaną literaturę.

Podsumowano również działalność Sieci w roku szkolnym 2018/2019, planując jej kontynuację w przyszłym. Kierownik Filii podziękowała za współpracę, a także za zaangażowanie w promocję e-usług Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych w szkołach powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Autor: Małgorzata Malik, Anna Kucharska