Za siedmioma górami, za siedmioma lasami… Czytamy w bibliotece szkolnej

Rzeszów

W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem: Baśnie i legendy z całego świata. Zapraszamy szkoły do włączenia się w organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką przy PZPW w Rzeszowie przegląd czytelniczy Za siedmioma górami, za siedmioma lasami… Czytamy w bibliotece szkolnej.

Zachęcamy nauczycieli wraz z uczniami do wspólnego czytania wybranej baśni lub legendy (w całości lub we fragmentach), nagrania tego wydarzenia – w formie filmiku lub słuchowiska – i przesłania na adres: czytrz@pbw.org.pl do 28 października 2021 r. Dostarczone nagrania będziemy publikować na bieżąco na profilu społecznościowym biblioteki Facebook. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: Czytamy w bibliotece szkolnej, a w treści: podanie tytułu wykorzystanego utworu, pełnej nazwy szkoły oraz klas uczestniczących w wydarzeniu.

Do czytania i przedstawiania baśni i legend zachęci znana pisarka Katarzyna Ryrych, która przeczyta online fragment wybranej przez siebie baśni/legendy.

Pod koniec miesiąca (29.10 w piątek) odbędzie się losowanie nagród książkowych dla bibliotek (m. in. książki Katarzyny Ryrych), które wezmą udział w wydarzeniu.

Udział w wydarzeniu jest równoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku uczestników na profilu i stronie internetowej biblioteki.

Autor: PBW